ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 360 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προώθηση της Υπεύθυνης Λειτουργίας

Πρωτοβουλία

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, εφαρμόζοντας ένα πιστοποιημένο - σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO50001:2018 - Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας και υλοποιώντας μια σειρά δράσεων, στοχεύει σε μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τη λειτουργία του ιδιο-διαχειριζόμενου δικτύου πρατηρίων της με σήματα ΕΚΟ και bp.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως πελάτες-καταναλωτές, προμηθευτές, επενδυτές, τοπική και ευρύτερη κοινωνία.

 

Χρονική διάρκεια

Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε το 2022. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν οι δράσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση (αντικατάσταση εξοπλισμού) και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων στα κρίσιμα σημεία του δικτύου (σύμφωνα με το προφίλ κατανάλωσης ενέργειας). Το 2023 εφαρμόζεται η εγκατάσταση εξοπλισμού νέων προδιαγραφών (βάσει ενεργειακής απόδοσης) σε νέα πρατήρια, επεκτείνεται το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και αναμένεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση «έξυπνων συστημάτων μέτρησης». Στόχος είναι η περαιτέρω μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των πρατηρίων και η αύξηση της ιδιο-παραγώμενης ενέργειας από ΑΠΕ (άρα η σταδιακή μείωση της χρήσης Εγγυήσεων Προέλευσης).


Περιγραφή

Στόχος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY είναι να μετεξελιχθεί σε μια εταιρεία παροχής ενεργειακών λύσεων χαμηλών εκπομπών CO2 και να μειώσει σημαντικά το ανθρακικό του αποτύπωμα με στόχο τις μηδενικές εκπομπές (net zero) μέχρι το 2050, συμβάλλοντας ενεργά στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο της παραπάνω στρατηγικής του, ο Όμιλος HELLENiQ ENERGY υλοποιεί μία σειρά δράσεων στο ιδιο-διαχειριζόμενο δίκτυο πρατηρίων του, που αποσκοπούν στην ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία τους, η οποία θα προέρχεται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Συγκεκριμένα έχει προχωρήσει σε:

 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των πρατηρίων μέσα από μια σειρά δράσεων που βελτιώνουν την ενεργειακή τους απόδοση, όπως νέος εσωτερικός και εξωτερικός φωτισμός πρατηρίου με LED, εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων υψηλής ενεργειακής κλάσης καθώς και ενεργειακά αποδοτικών ψυγείων.
 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις στέγες των πρατηρίων, ώστε το ίδιο το πρατήριο να παράγει και να καταναλώνει πράσινη ενέργεια.
 • Χρήση πράσινου πιστοποιητικού για την υπολειπόμενη ενέργεια που τα πρατήρια καταναλώνουν, το οποίο διασφαλίζει ότι η ενέργεια αυτή προέρχεται από ΑΠΕ.
 • Εγκατάσταση «έξυπνων συστημάτων μέτρησης» που λαμβάνουν και μεταδίδουν ενεργειακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ώστε να παρακολουθούνται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας και να λαμβάνονται έγκαιρες αποφάσεις για την εφαρμογή δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης και την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Το σύνολο των παραπάνω παρεμβάσεων στα ιδιο-διαχειριζόμενα πρατήρια του Ομίλου επιτυγχάνει μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τη λειτουργία των πρατηρίων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Σήμερα η ΕΚΟ είναι η μοναδική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών που εφαρμόζει στο σύνολο των δραστηριοτήτων της ένα ολοκληρωμένο, πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και ISO 50001) και αντίστοιχα, η ΚΑΛΥΨΩ είναι η μοναδική εταιρεία ιδιο-διαχειριζόμενων πρατηρίων με αυτές τις τέσσερις πιστοποιήσεις.

Μέσω των επιμέρους Συστημάτων Διαχείρισης, που εφαρμόζονται στην ΕΚΟ και στο δίκτυο πρατηρίων ΚΑΛΥΨΩ:

 • Αναπτύσσουμε, εφαρμόζουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τη λειτουργία μας, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας.
 • Επιτυγχάνουμε υψηλές επιδόσεις στα ουσιαστικά θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος, για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, πελάτες, επισκέπτες, προμηθευτές και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο).
 • Καθιερώνουμε συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους εξοικονόμησης ενέργειας, άρα συμβάλλουμε ενεργά στην ενεργειακή μετάβαση και στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.
 • Συνδυάζουμε την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.


Τόπος Δράσης

Τα ιδιο-διαχειριζόμενα πρατήρια καυσίμων της ΕΚΟ με σήματα ΕΚΟ και bp σε όλη την Ελλάδα.


Συνεργασία με φορέα

-


Συμμετοχή εργαζομένων

Η στρατηγική του Ομίλου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της διαχείρισης ενέργειας απαιτεί την ενεργή συμμετοχή μεγάλου μέρους των εργαζομένων του. Στον εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν εργαζόμενοι διαφόρων βαθμίδων και τμημάτων: από τη Διοίκηση της ΕΚΟ, που καθορίζει τη συνολική στρατηγική και τους στόχους, από την Ομάδα Ενεργειακής Διαχείρισης (Υπεύθυνος ΣΕΔ, Ενεργειακός Διαχειριστής, Υπεύθυνοι συλλογής δεδομένων, Ενεργειακός σύμβουλος) των ιδιο-διαχειριζόμενων πρατηρίων, που συντονίζει τις επιμέρους ομάδες εργασίες, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες που υλοποιούν τα σχέδια δράσης (επιλογή, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού), από τους διαχειριστές των πρατηρίων, που είναι υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία τους.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Κατά το έτος 2022, οπότε και υλοποιήθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος, η ΕΚΟ κατέγραψε:

 • Μείωση κατά 14,5% στην καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια του ιδιο-διαχειριζόμενου δικτύου πρατηρίων της, σε σχέση με την αναμενόμενη.
 •  Μείωση κατά 43,8% του ανηγμένου δείκτη εκπομπών CO2 (tn CO2/tn διακινηθέντων προϊόντων) σε σχέση με το 2021.
 • Επίτευξη μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος κατά τη λειτουργία των ιδιο-διαχειριζόμενων πρατηρίων, μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ή μέσω του συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης (Πράσινα πιστοποιητικά), αφού το σύνολο της ενέργειας που καταναλώνουν προέρχεται από ΑΠΕ.

 

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation