ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 507 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 13. Quality of Life - Ποιότητα Ζωής / 13.3 Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας

Πρωτοβουλία

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Ενημέρωση και ενθάρρυνση εργαζομένων για την ασφάλεια.
ΥΓΕΙΑ: Προληπτικός έλεγχος υγείας εργαζομένων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου ΕΛΠΕ

 

Χρονική διάρκεια

Για την ασφάλεια κυρίως εντός 2012 - 2014. Το πρόγραμμα επίβλεψης υγείας εργαζομένων εφαρμοζόταν ανέκαθεν. Εντός της 5ετίας έγιναν οι βελτιωτικές δράσεις που περιγράφηκαν.


Περιγραφή

- Διεύρυνση και εντατικοποίηση των πολύπλευρων επιθεωρήσεων ασφάλειας από διάφορες επιτροπές του Ομίλου και των εγκαταστάσεων.
- Εσωτερικά σεμινάρια για αποτίμηση και βελτίωση του safety culture και των συμπεριφορών.
- Υλοποίηση συχνών εκπαιδεύσεων και ασκήσεων σε συνεργασία με δημόσιους φορείς για την αντιμετώπιση διαφόρων σεναρίων έκτακτης ανάγκης και εμπλουτισμός εκπαιδεύσεων με νέα εξειδικευμένα θέματα, όπως διάσωση ατόμου από δυσπρόσιτα σημεία εξοπλισμού κ.ά.
- Eβδομαδιαίες «Επισκέψεις ασφάλειας» των διευθυντικών στελεχών στα εργοστάσια, με άμεσο στόχο να παρέμβουν για τη διόρθωση τυχόν ανασφαλών συμπεριφορών αλλά έμμεσα να δείξουν έμπρακτα και το ενδιαφέρον τους για την ασφάλεια.
- Eιδικές συνεντεύξεις με τους Προϊσταμένους «πρώτης γραμμής» (Συντονιστές, Εργοδηγούς) όλων των διυλιστηρίων.
- Βραβεύσεις ατόμων και εγκαταστάσεων με βάση την επίδοση σε θέματα ασφάλειας.
- Εμπλουτισμός και διαφοροποίηση περιοδικών ιατρικών εξετάσεων σε συνδυασμό με τη θέση εργασίας, την ηλικιακή ομάδα και το φύλο. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν βιοχημικές εξετάσεις αίματος και ούρων καθώς και ακτινολογικό, οφθαλμολογικό, σπιρομετρικό, ακουολογικό και καρδιολογικό έλεγχο.
- Ολοκλήρωση επίβλεψης υγείας με τη συμπληρωματική εξέταση των εργαζομένων από τον Ιατρό Εργασίας.
- Eτήσια στατιστική αξιολόγηση κλινικών και εργαστηριακών ελέγχων των εργαζομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη λήψη πρόσθετων μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και προστασίας της υγείας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μείωση ατυχημάτων απουσίας το 2014 κατά 24% σε σχέση με το 2013 και διαρροών κατά 50%. Επίσης, δεν εμφανίζονται επαγγελματικές ασθένειες (0).Τόπος Δράσης

Εντός των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ΕΛΠΕ. Για τις εξετάσεις στα ιατρικά εργαστήρια της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Διεθνή προγράμματα, όπως το "Winning Hearts & Minds" του Energy Institute, εξωτερικοί σύμβουλοι όπως SGS (Shell Global Solutions) και CONCAWE, CCPS (Center of Chemical Process Safety) με μεταφράσεις κειμένων - "Βeacon", διαγνωστικό κέντρο (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ).


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στα προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, ενώ το ποσοστό συμμετοχής εργαζομένων ΕΛΠΕ στα check up για τη διετία 2013 - 2014 ήταν 64%.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Βελτίωση δεικτών ασφάλειας 2014, σε σχέση με το 2013: LWIF μείωση κατά 22%, AIF κατά 20%, LWIS κατά 45%, PSER κατά 48%.
Δεν υπάρχουν απουσίες λόγω επαγγελματικών ασθενειών (0).
Βελτίωση εργασιακού κλίματος, κάθε χρόνο absenteeim rate της τάξης του 2%.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation