ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 507 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

Πρωτοβουλία

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Βασικός στόχος της δράσης είναι η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των παιδιών στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και η δημιουργία πρεσβευτών (ambassadors) για τη διάχυση των Στόχων στο ευρύ κοινό.

Η εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030 φέρνει τους ΣΒΑ στο επίπεδο της καθημερινότητας των παιδιών. Αποτελεί διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαλείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τη διδακτέα ύλη, καθώς τα θέματα που πραγματεύεται έχουν σχετική θεματολογία.

Στοχεύει καταρχάς στη γνώση, στην ουσιαστική διαμόρφωση της ηθικής συνείδησης και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, προκειμένου να αναλάβουν ενεργό δράση. Αλληλοεπιδρώντας με έννοιες που συνδέονται με τους Στόχους, μπορούν να συμμετάσχουν σε διαφορετικές δράσεις και να εντοπίσουν τη δική τους ευθύνη, ώστε να συμβάλουν στο κοινό όραμα για τη ΓΗ του 2030.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό υλικό ΓΗ 2030 παρουσιάζει τους Στόχους με τέτοιο τρόπο ώστε να προτείνονται δράσεις για όλες τις ηλικίες. Με άξονα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε τάξης και την ωριμότητα κάθε ηλικίας, ένα σχολείο μπορεί να μοιράσει τους Στόχους σε διαφορετικές τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου.

 

Χρονική διάρκεια

Έναρξη προγράμματος Μάιος 2019.


Περιγραφή

Η βαλίτσα περιλαμβάνει 17 στρογγυλές σελίδες που κατάλληλα τοποθετημένες δημιουργούν μια υδρόγειο, ένα τρισδιάστατο, στην ουσία, βιβλίο.

Στην κάθε σελίδα, από τη μια πλευρά της παρουσιάζεται ο Στόχος ενώ από την άλλη η Δράση που συνδέεται με τον Στόχο και προτείνεται ως δραστηριότητα για τους μαθητές.

Ο κάθε Στόχος εισάγεται «εννοιολογικά» με ένα ρήμα-ενέργεια που δηλώνει το κεντρικό νόημα του κάθε Στόχου και κάθε ρήμα αποτελεί αφορμή για να ξεκινήσει συζήτηση, η οποία εμπλουτίζεται και καθοδηγείται από το συνοδευτικό υλικό (εικονογράφηση του κάθε Στόχου, έντυπα οδηγιών για τον εκπαιδευτικό, προτεινόμενες δραστηριότητες, συνοδευτικά αντικείμενα).

 

Έντυπα οδηγιών

Απευθύνονται στον εκπαιδευτικό και εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υλικό στην τάξη. Συγκεκριμένα, η δομή που ακολουθείται σε κάθε έντυπο οδηγιών είναι η εξής:

-Για κάθε στόχο δίνεται η ερμηνεία που έχει αποδοθεί από τον ΟΗΕ

-Παρουσιάζεται το ρήμα με το οποίο εισάγεται ο Στόχος

-Αναφέρονται και άλλοι Στόχοι με τους οποίους ο συγκεκριμένος Στόχος μπορεί να συνδεθεί, δεδομένου ότι κάποια θέματα θίγονται σε περισσότερους από έναν Στόχους.

-Αναλύεται το περιεχόμενο της Σελίδας Στόχου με προτάσεις για συζήτηση και έρευνα.

-Αναλύεται το περιεχόμενο της Σελίδας Δράσης και δίνονται οδηγίες για την καλύτερη οργάνωση της δράσης.

-Παρουσιάζεται το συνοδευτικό αντικείμενο του Στόχου και τρόποι χρήσης του.

-Παρουσιάζονται εξωτερικοί σύνδεσμοι (με QR codes) και εναλλακτικές προτάσεις δράσεων.

 

Συνοδευτικά αντικείμενα

Κάθε Στόχος συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό αντικείμενο, το οποίο είτε αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα μικρής διάρκειας είτε είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της προτεινόμενης δράσης στη Σελίδα Δράσης. Όλα τα συνοδευτικά αντικείμενα βρίσκονται στο διάφανο κουτί/βάση του βιβλίου ΓΗ 2030. Στο Έντυπο Οδηγιών για κάθε Στόχο υπάρχουν προτάσεις για το πώς να χρησιμοποιηθούν τα συνοδευτικά αντικείμενα.

Με τη νέα σχολική χρονιά, η βαλίτσα θα ταξιδέψει στα σχολεία που θα επισκεφτούμε με το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει» (υλοποιείται σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ) και σε όσα σχολεία αιτηθούν να την φιλοξενήσουν. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου θα εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα της εκπαιδευτικής βαλίτσας. Στην πλατφόρμα, θα υπάρχουν και videos με οπτικοποιημένες οδηγίες χρήσης του παιχνιδιού.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η δημιουργία συνείδησης για έναν βιώσιμο κόσμο ξεκινά από την παιδική ηλικία, γι’ αυτό και η εκπαιδευτική αυτή βαλίτσα δημιουργήθηκε για να διαμορφώσει μελλοντικούς πολίτες που θα σέβονται τους συνανθρώπους τους, θα δημιουργούν αξία για την κοινωνία και θα προστατεύουν το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Η εκπαιδευτική βαλίτσα θα είναι σύντομα διαθέσιμη να επισκεφτεί όποιο σχολείο ενδιαφέρεται να την φιλοξενήσει. Το παρθενικό της ταξίδι έγινε τον Μάιο του 2019 στις Βρυξέλλες όπου με τη βοήθεια μαθητών του 4ου Γενικού Λυκείου Άρτας, (νικητές διαγωνισμού που διενεργήθηκε από τα ΕΛΠΕ για τη διάχυση των ΣΒΑ), παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Σχολείο και στο Κεστεκίδειο Ελληνικό Σχολείο των Βρυξελλών και οι αντιδράσεις μαθητών και εκπαιδευτικών ήταν πολύ θετικές.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στις Βρυξέλλες, το διαδραστικό παιχνίδι ΓΗ 2030 παρουσιάστηκε και στον Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας καθώς και στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για Ελλάδα και Κύπρο του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ, ο οποίος ήταν και ένας από τους κριτές στον σχολικό διαγωνισμό για τη διάχυση των ΣΒΑ.Τόπος Δράσης

Ελληνόφωνα σχολεία εντός και εκτός Ελλάδας.


Συνεργασία με φορέα

Η εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030 είναι μια πρωτοβουλία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών (UNRIC) και σε συνεργασία με την AMKE ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ. Η έρευνα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τους εκπαιδευτικού υλικού έγινε από την εικαστικό και αρχιτέκτονα Χαρά Μαραντίδου (mulo creative lab).


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι στη Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου συνέβαλλαν στην έρευνα, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως μέλος του United Nations Global Compact και αναγνωρίζοντας τη σημασία της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους 17 Στόχους (SDGs) που βρίσκονται στο επίκεντρο της, φροντίζει για την πλήρη ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων του με αυτήν την πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση προκλήσεων που αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη και συμμετέχει ενεργά με στοχευμένες δράσεις στη διάχυση και υλοποίησή τους.

Για το 2018, οι δράσεις του Ομίλου ενσωματώθηκαν στο 100% των ΣΒΑ και στο 52% των Υποστόχων, επιδεικνύοντας βελτίωση μεγέθους 13% σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα ο ΣΒΑ #4 για Ποιοτική Εκπαίδευση είναι μια από τις προτεραιότητες του Ομίλου και είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις δραστηριότητες του οι οποίες επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό σε δράσεις για τη Νέα Γενιά, και ενσωματώνουν και τους 10 υποστόχους του (100% ενσωμάτωση και το 2017 και το 2018).

Η συγκεκριμένη δράση δεν έχει μετρήσιμα ποσοτικά οφέλη για τον Όμιλο. Εμπίπτει όμως στο πλαίσιο ενός από τους κυρίαρχους στόχους του Ομίλου που αποτελεί η στήριξη, αφενός, της Νέας Γενιάς και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την εκπαίδευση και εξέλιξη νέων ανθρώπων, δίνοντας ευκαιρίες διεύρυνσης γνώσεων και, αφετέρου, της αμφίδρομης και κυκλικής σχέσης που δημιουργείται ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο. Επίσης με αυτήν τη δράση, ο Όμιλος συμβάλει με πολλαπλασιαστικό τρόπο στη διάχυση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης δημιουργώντας πρεσβευτές των Στόχων, όπου η βαλίτσα ΓΗ 2030 ταξιδεύει.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation