ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 480 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 17. Partnerships - Συνεργασίες / 17.1 Συνεργασία Δημόσιων Φορέων - Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι η συμβολή στην ομαλότερη αντιμετώπιση της πανδημίας προς όφελος της χώρας και των πολιτών της.

Ο Όμιλος από την έναρξη της πανδημίας, έθεσε σε εφαρμογή ένα ολιστικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της πανδημίας, που περιλαμβάνει στοχευμένες ενέργειες και δράσεις που αφορούν τη κάλυψη των αναγκών του Ε.Σ.Υ και τη κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας.

Η συνολική κοινωνική προσφορά του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι η μεγαλύτερη που δόθηκε από επιχειρηματικό Όμιλο και ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ.

Κύριο μέλημα είναι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η συνεισφορά στη Κοινωνία μέσα από μία σειρά δωρεών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων. Αυτή η δράση στάθηκε αρωγός στη πρωτόγνωρη κατάσταση της Πανδημίας που διανύει η χώρα μας.

H σημαντική αυτή δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 3 του ΟΗΕ για Καλή Υγεία και Ευημερία.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Απευθύνεται σε Νοσοκομεία αναφοράς της νόσου Covid-19 της χώρας και νοσοκομειακές μονάδες του Ε.Σ.Υ, σε Κέντρα Υγείας απομακρυσμένων περιοχών, σε Σώματα Ασφαλείας, στους όμορους Δήμους καθώς και στους δήμους της Αθήνας, Κηφισιάς, Θεσσαλονίκης και Κοζάνης, σε Κοινωνικά Φαρμακεία, γηροκομεία, ΜΚΟ, ιδρύματα, καθώς και σε καταναλωτές και μαθητές Δημοτικού.

 

Χρονική διάρκεια

Από την αρχή της Πανδημίας (Μάρτιος 2020) έως και σήμερα. Οι δράσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας αναμένεται να συνεχιστούν και το 2021.


Περιγραφή

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προχώρησε στις παρακάτω στοχευμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σε δύο πυλώνες:

Α. Συνεισφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας:

 1. Δωρεά 10 μηχανημάτων διάγνωσης SARS COVID σε νοσοκομεία αναφοράς της χώρας και νοσοκομειακές μονάδες του Ε.Σ.Υ.: ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, ΑΧΕΠΑ, ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ, 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ και ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ.
 2. Περισσότερα από 100.000 αντιδραστήρια για μοριακά τεστ. Εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αύξηση της διεξαγωγής μοριακών τεστ (PCR) στη χώρα μας, κατά 20.000 ελέγχους, ημερησίως.
 3. Δωρεά 50 Αναπνευστήρων στο Υπουργείο Υγείας για την ενίσχυση των Μ.Ε.Θ.
 4. Δωρεά 50 υπερσύγχρονων συσκευών θεραπείας, υψηλής ροής οξυγόνου στο Υπουργείο Υγείας, συμβάλλοντας σημαντικά στην αποσυμφόρηση των ΜΕΘ, αφού με τη χρήση τους αποφεύγεται -σε μεγάλο βαθμό- η διασωλήνωση των ασθενών.
 5. Δωρεά θαλάμου βιολογικής ασφάλειας για τον εξοπλισμό του ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, δωρεά εξοπλισμού σπιρομέτρησης στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, δωρεά υπερηχοτομογράφου στο ΓΝΔΑ "ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ" και δωρεά δύο μηχανημάτων απολύμανσης αέρα στο ΓΝΝ ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.

Β. Συνεισφορά στην Κοινωνία:

 1. 1,5 εκατομμύριο λίτρα καυσίμου κίνησης για την αερομεταφορά ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και αναλωσίμων, σε συνεργασία με την Aegean Airlines σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και για την πραγματοποίηση καθημερινών απολυμάνσεων στους όμορους Δήμους των εγκαταστάσεων καθώς και στους δήμους της Αθήνας, Κηφισιάς και Θεσσαλονίκης.
 2. Δωρεά 2.000 αντιδραστηρίων στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ για τη διενέργεια ελέγχων σε δομές της Περιφέρειας Αττικής.
 3. Δωρεά 3.000 rapid tests διάγνωσης κορωνοϊού στον δήμο Κοζάνης.
 4. Επιπλέον στην Περιφέρεια Αττικής καλύφθηκε το κόστος απολυμάνσεων σχολικών δομών.
 5. Παροχή μειωμένης τιμής στο Πετρέλαιο Θέρμανσης ΕΚΟ κατά 5% αλλά και 12 άτοκες δόσεις με όλες τις πιστωτικές κάρτες Ελληνικών Τραπεζών κατά τη διάρκεια και των δυο lockdown.
 6. Δωρεά >85.000 Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκες, γάντια μιας χρήσης) και φαρμάκων σε νοσοκομειακούς φορείς, Σώματα Ασφαλείας, Δήμους και Οργανώσεις (Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΕΚΑΒ Δήμοι Δυτικής Αττικής και Δυτ. Θεσσαλονίκης, Δήμος Μεγίστης-Καστελόριζο, Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ελλάδας, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Περιφέρεια Αττικής).
 7. Δωρεές σε ΜΚΟ και Ιδρύματα για ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, λόγω των αυξημένων αναγκών που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 (ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ, ΓΑΛΙΛΑΙΑ, GIVMED, ΕΛΕΠΑΠ).
 8. Διοργάνωση ψηφιακού εκπαιδευτικού προγράμματος απασχόλησης παιδιών Δημοτικού και δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών τηλεκπαίδευσης.

Με τις αναρτήσεις στο internet και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, φροντίζουμε να ενημερώνουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη συμβολή του Ομίλου στην Κοινωνία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης έχει αποφέρει σημαντικά θετικά αποτελέσματα στο ΕΣΥ και στην κοινωνία διότι με τις δωρεές σε περισσότερα από 100.000 αντιδραστήρια εξασφάλισε την αύξηση διεξαγωγής μοριακών τεστ στη χώρα μας, κατά 20.000 ελέγχους ημερησίως. Με όλο τον ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό, πέτυχε να μειωθούν οι ελλείψεις τόσο σε Νοσοκομεία αναφοράς όσο και σε νοσοκομειακές μονάδες της χώρας. Τόσο οι όμοροι Δήμοι όσο και οι Δήμοι Αθηναίων, και Θεσσαλονίκης επωφελήθηκαν πολυπλεύρως διότι εκτός από την ενίσχυση νοσοκομείων με μηχανήματα, αναπνευστήρες και υγειονομικό υλικό, ο Όμιλος φρόντισε να εξασφαλίσει καύσιμα για τακτές απολυμάνσεις.. Επίσης, Σώματα ασφαλείας, γηροκομεία, σχολεία, ιδρύματα επωφελήθηκαν από τη δωρεά σε ΜΑΠ.

Μέσα από τη σταθερή συνεισφορά τους, ο Όμιλος ΕΛΠΕ αποδεικνύει όχι μόνο τον ρόλο τους ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, αλλά και τα σημαντικά οφέλη που δημιουργούνται για τη χώρα, όταν Πολιτεία, κοινωνία και επιχειρήσεις ενώνουν τις δυνάμεις τους.Τόπος Δράσης

Αττική, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, νησιωτική Ελλάδα, Όμοροι Δήμοι Θριασίου και Δυτικής Θεσσαλονίκης. 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και όλα τα Νοσοκομεία αναφοράς ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: ΘΡΙΑΣΙΟ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, ΓΝΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ, ΓΝΝ ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ, ΑΧΕΠΑ, 251 ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜEΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΝΟΣ. ΡΟΔΟΥ, ΝΟΣ. ΣΥΡΟΥ. Συνεργασία με Κέντρα Υγείας, την Περιφέρεια Αττικής, το ΕΚΑΒ, την Aegean airlines για τη μεταφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού, και των 12 πτήσεων επαναπατρισμού και 17 πτήσεων μεταφοράς ιατροφαρμακευτικού υλικού, με τους όμορους Δήμους τόσο για την αποστολή υγειονομικού εξοπλισμού αλλά και για τη δωρεά καυσίμων από τον Όμιλο για τις απολυμάνσεις, με τον Δήμο Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Κοζάνης, τον Δήμο Μεγίστης - Καστελόριζο, την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ελλάδας, την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Συνεργασία με τους οργανισμούς GIVEMED, ΕΛΕΠΑΠ, ΓΑΛΙΛΑΙΑ, ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή των εργαζομένων σε όλες τις δράσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της Πανδημίας ήταν καθοριστική για όλες τις επικοινωνίες που έπρεπε να γίνουν ώστε να επιτευχθούν οι δωρεές και χορηγίες του Ομίλου στο Ε.Σ.Υ. και στην Κοινωνία. Η επιλογή και διαχείριση των δράσεων που υλοποιεί ο Όμιλος γίνεται από αρμόδια στελέχη του Ομίλου σε συνεργασία με το συντονιστικό κέντρο του υπουργείου Υγείας, ώστε να μεγιστοποιηθούν και να επιταχυνθούν τα

θετικά αποτελέσματα στη διαχείριση αυτής της κρίσης. Επίσης, χρειάστηκε η συνεργασία μεταξύ τμημάτων ΕΚΕ, προμηθειών, λογιστηρίου, marketing, εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας προκειμένου όλες οι δράσεις που αφορούσαν τον Covid-19, να επιτευχθούν εντός αυστηρών χρονο-περιθωρίων καθώς και να επικοινωνήθούν ορθά και άμεσα στο κοινό, στα ενδιαφερόμενα μέση και στους εργαζομένους. Σαφώς και υπήρχε επικοινωνία εργαζομένων και προμηθευτών για όλο τον ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό.

Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στο σημαντικό αυτό έργο ανταποκρίθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά, αντιλαμβανόμενοι τον ρόλο τους σε έναν οργανισμό με αίσθημα ευθύνης προς την Κοινωνία και την Πολιτεία.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η πανδημία του covid-19 έχει αναδείξει την πραγματική αξία των κοινωνικών δράσεων των βιώσιμων επιχειρήσεων παγκοσμίως. Όλο αυτό το διάστημα διανύουμε μία πρωτόγνωρη κατάσταση της πανδημίας και παρατηρούμε ότι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο συσπειρώνονται, παρά την οικονομική τους αβεβαιότητα, προκειμένου να στηρίξουν τους εργαζομένους, την κοινωνία, τον υγειονομικό τομέα και την ποιότητα του brand τους.

Με την ίδια λογική, αλλά και με οξυμένο το αίσθημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στέκεται αρωγός στην κοινωνία εν μέσω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης.

Παράλληλα ο Όμιλος διακρίνεται για την ανθεκτικότητα του, σε περίοδο κρίσης, μεριμνώντας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για την υγεία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του Ομίλου αλλά και των πολιτών που επισκέπτονται για ανεφοδιασμό τα πρατήριά του. Συνέχισε την απρόσκοπτη λειτουργία του υλοποιώντας με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών του, για να εξασφαλιστεί η εργασιακή συνέχεια και οι θέσεις εργασίας.

Τα οφέλη είναι πολύπλευρα για τον Όμιλο ΕΛΠΕ. Το αξιοσημείωτο αυτό ολιστικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της πανδημίας, που υλοποιεί ο Όμιλος σε περίοδο κρίσης, αποδεικνύει την υψηλή αίσθηση του καθήκοντος και του κοινωνικού του ρόλου που διαδραματίζει, στην ελληνική κοινωνία.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation