ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 480 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πολυσυμμετοχικές Συμπράξεις

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνδυάζει την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει υποδομές καλύπτοντας υφιστάμενες ανάγκες σε δυσπρόσιτες περιοχές. Παράλληλα, ανοίγει νέους δρόμους προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες ζωής και διευρύνει τις επιλογές στους μικρούς μαθητές δίνοντας όραμα για την προσωπική τους εξέλιξη και την ανάπτυξη του τόπου τους.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται άμεσα σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου καθώς και στους εκπαιδευτικούς τους (Δάσκαλοι και Καθηγητές) αλλά και έμμεσα στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον με επέκταση της επίδρασης στο μικροκοινωνικό περιβάλλον των περιοχών που εντάσσονται στο πρόγραμμα, κυρίως νησιωτικών και δυσπρόσιτων περιοχών, αλλά και σε μαθητές των όμορων Δήμων στις περιοχές που ασκούμε τις δραστηριότητες μας.

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται εξελισσόμενο για δύο συνεχόμενα έτη που αφορούν στη σχολική περίοδο 2013 - 2014 και 2014 - 2015 με την προοπτική συνέχισης του προγράμματος και τα επόμενα έτη με τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο και με εμπλουτισμό των δράσεων.


Περιγραφή

Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα με θεματικό άξονα την οικολογία, ενέργεια και καινοτομία στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης από τους μαθητές και την εξάσκησή τους στη λήψη αποφάσεων ως μέλη ενός κοινωνικού συνόλου. Για το λόγο αυτό, οι μαθητές εμπλέκονται σε διάφορες δραστηριότητες και εκπαιδευτικά παιχνίδια με οπτικοακουστικά μέσα, πειράματα, κατασκευές και διάδραση.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

- Θεματικά εργαστήρια προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
- Προβολή βίντεο για την «πράσινη ενέργεια», καθώς και παρουσίαση, με την συμμετοχή των μαθητών, των θετικών και αρνητικών στοιχείων των διαφόρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σχηματική επεξήγηση της λειτουργίας μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (power plant) με την αξιοποίηση μιας ανανεώσιμης πηγής ενέργειας.
- Επίδειξη μιας διάταξης υδροστρόβιλου και μιας ανεμογεννήτριας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με μερική συμμετοχή των μαθητών.
- Ομαδικό παιχνίδι, μέσα από το οποίο οι μαθητές αντιλαμβάνονται την ορθολογική διαχείριση των φυσικών ενεργειακών πόρων.
- Κατασκευή αυτοκινήτων με lego, τα οποία κινούνται με φωτοβολταϊκά πάνελ.
- Κατασκευή ανεμόμυλου τον οποίο παίρνουν μαζί τους στο τέλος του προγράμματος.
- Επίδειξη λειτουργίας ανεμογεννήτριας.
- Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την ενεργειακή κατάσταση ενός κτηρίου, τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας και τη διαμόρφωση του ενεργειακού προφίλ του κτηρίου.
- Επιτραπέζιο παιχνίδι ενεργειακών επιλογών με στόχο την επιρροή της ενεργειακής συμπεριφοράς των παικτών μετά την παρακολούθηση του προγράμματος στο Μουσείο NOESIS.
- Εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών στο Κέντρο Γης, στο Κέντρο Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, στο Μουσείο NOESIS.

Μέσα από αυτό το διαδραστικό παιχνίδι, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημασία της ενέργειας και τις επιπτώσεις της στην καθημερινή ζωή, τη σημασία της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αξία της κατάλληλης επιλογής ανάλογα με τις δυνατότητες του περιβάλλοντος. Γνωρίζουν, επίσης, τους φυσικούς ενεργειακούς πόρους και αντιλαμβάνονται τη σημασία της αλόγιστης χρήσης τους. Τέλος, ενισχύεται το ενδιαφέρον τους για τη μελέτη των ενεργειακών προβλημάτων.

Κάθε χρόνο 1.000 μαθητές από τους όμορους Δήμους των εγκαταστάσεών μας στη Θεσσαλονίκη έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το τεχνολογικό μουσείο NOESIS και να λάβουν μέρος στις σχετικές δράσεις. Οι μαθητές των υπολοίπων περιοχών που εντάσσονται στο πρόγραμμα συμμετέχουν στις κατά τόπους δραστηριότητες που υλοποιούνται από τις ΜΚΟ: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο τεχνολογίας NOESIS, Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, Το Κινητό Πλανητάριο, Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, MOM, ANIMA, ΑΡΧΕΛΩΝ, ΕΛΚΕΘΕ, EXILE, Σύλλογος οι Φίλοι της Μουσικής, Σχολείο Μικρών Σποροδιασωστών, Βιβλία σε Ρόδες, Κιβωτός του Κόσμου, Ινστιτούτο Κοινός Τόπος, Urban Act, HBGK.

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα, με οπτικοακουστικό υλικό: www.energyforlife.gr.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η σύλληψη, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση του προγράμματος γίνεται από την Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με τη συνεργασία της ΜΚΟ Αγονη Γραμμή Γόνιμη και τη σύμπραξη άλλων 19 ΜΚΟ και Φορέων, ενώ τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται άμεσα, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος (www.energyforlife.gr) και είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, με πιο σημαντικά τα ακόλουθα:

• 19 Νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.
• 5.000 Μαθητές.
• 123 Εργαστήρια.
• 8 Φωτοβολταικά συστήματα τοποθετημένα σε σχολεία των όμορων Δήμων.
• 1 Περίπτερο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
• 1 Διαδικτυακό μουσείο για το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
• 3 Υπαίθριες τοιχογραφίες.
• Δωρεά Ποδηλάτων.
• Δωρεά Πετρελαίου θέρμανσης σε σχολεία.
• Δυνατότητα για επέκταση και αναπαραγωγή της δράσης στις θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού, π.χ.Κύπρο, Σκόπια, Σερβία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο με αντίστοιχα αποτελέσματα.Τόπος Δράσης

Σχολεία των περιοχών: Κάρπαθος, Κάσος, Καστελόριζο, Σέριφος, Σίκινος, Σκιάθος, Σκόπελος, Βοβούσα, Γαύδoς, Δελβενάκι, Ερεικούσα, Καστελλόριζο, Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Κύθηρα, Μηλιωτάκες, Παξοί, Πάπιγκο, Πωγωνιανή & όμοροι Δήμοι Θεσ/κης.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

19 ΜΚΟ συνεργάζονται στην υλοποίηση του προγράμματος μεταξύ των οποίων το Μουσείο NOESIS και το Μουσείο Γουλανδρή, με το συντονισμό της ΜΚΟ Άγονη Γραμμή Γόνιμη υπό την καθοδήγηση και εποπτεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Το Πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Συμμετοχή: εργαζομένων, δικτύου πρατηρίων και ΜΚΟ


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

• Εξωστρέφεια και πρόγραμμα με κάλυψη πολλών περιοχών σε όλη την Ελλάδα.
• Συμμετοχή, συνεργασία και αξιοποίηση των διαφορετικών εταιριών του Ομίλου.
• Διαμόρφωση κουλτούρας σε θέματα ενέργειας και συμβολή στην ανάπτυξη των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, της ορθολογικής διαχείρισης φυσικών πόρων και την εξοικονόμηση ενέργειας που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες της Εταιρίας.
• Συστηματική εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί στα σχολεία τα οποία παράγουν ετησίως 60MWh πράσινης ενέργειας ενώ, παράλληλα, αποφεύγεται η εκπομπή περίπου 60 τόνων διοξειδίου του άνθρακα. Οι ευεργετικές αυτές συνέπειες ισοδυναμούν με αυτές που θα προέρχονταν από πάρκο 60 στρεμμάτων δάσους με 3.000 δέντρα. Η παραγωγή αυτή αντισταθμίζει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 10-12 νοικοκυριών.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation