ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 297 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ΗΕLLENiQ ENERGY πρωτοστατεί στην προσπάθεια για την πράσινη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, υλοποιώντας με γοργά βήματα το “Vision 2025”. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και φιλόδοξο στρατηγικό πλάνο, που ενσωματώνει όλες τις αναγκαίες δράσεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και διασφαλίζει το μέλλον του Ομίλου. Στόχος είναι η μετεξέλιξή του, από μια εταιρεία πετρελαίου σε έναν οργανισμό που θα δραστηριοποιείται σε όλο το ενεργειακό φάσμα, υιοθετώντας κριτήρια ESG στην επιχειρηματική στρατηγική και την κατανομή κεφαλαίων και μειώνοντας δραστικά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

Με ένα επενδυτικό σχέδιο που ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, η HELLENiQ ENERGY μέσω της ονομαζόμενης στρατηγικής “Vision 2025” εκσυγχρονίζει τις παραδοσιακές της δραστηριότητες και τις καθιστά συμβατές με το νέο παγκόσμιο περιβάλλον, για να παράγει ενεργειακά προϊόντα χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Ταυτόχρονα, αναπτύσσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με έμφαση στη Νέα Ενέργεια και επενδύει σε δράσεις μείωσης των άμεσων και έμμεσων εκπομπών CO2.

H σημαντική για τον Όμιλο δράση Στρατηγικής ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα συμβάλλει στην επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ  για το Κλίμα (SDG 13) και του Στόχου για Καθαρή Ενέργεια (SDG 7).

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η στρατηγική του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, βάση της οποίας έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις, απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη του Ομίλου, από τους εργαζόμενους, τους πελάτες – καταναλωτές, τους προμηθευτές – συνεργάτες μέχρι και τους επενδυτές, την επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα, την τοπική και ευρύτερη κοινωνία. 

 

Χρονική διάρκεια

Η υλοποίηση του “Vision 2025”, δεν έχει ημερομηνία λήξης. Πρόκειται για μια διαδικασία που λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις και διαρκώς επικαιροποιείται, με στόχο να παραμείνει η HELLENiQ ENERGY στην αιχμή των εξελίξεων και να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί, ως μια εταιρεία πρότυπο για την ευρύτερη περιοχή.


Περιγραφή

Ο Όμιλος HELLENiQ ENERGY έχει ενσωματώσει στη στρατηγική του και στο επιχειρησιακό σχέδιο μετεξέλιξης και βιώσιμης ανάπτυξης του το Vision 2025, δηλαδή την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τις σχετικές δράσεις για τη μείωση αυτών. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται ο ενεργειακός μετασχηματισμός για μια οικονομία ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα, ο οποίος ταυτόχρονα θα ανταποκρίνεται στη συνεχή αύξηση της ζήτησης ενέργειας και θα διασφαλίζει την ενεργειακή επάρκεια. Μέσω της υλοποίησης της στρατηγικής αυτής, η HELLENiQ ENERGY επιδιώκει την επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, η HELLENiQ ENERGY έχει θέσει ως στόχο να μειώσει σημαντικά το ανθρακικό της αποτύπωμα, ώστε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αιτιών και των επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, να μετασχηματιστεί ενεργειακά και να εξελιχθεί σε μια εταιρεία ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα (net zero) μέχρι το 2050.

Ειδικότερα έχει θέσει ως στόχο:

• Μείωση των εκπομπών Scope 1, 2 πάνω από 30%, μέσω της βελτιστοποίησης της χρήσης ενέργειας και της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών μείωσης εκπομπών ΑτΘ, στη δραστηριότητα της διύλισης.

• Περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση επενδύσεων σε ΑΠΕ με στόχο πάνω από 1 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2025 και άνω των 2 GW μέχρι το 2030 που θα οδηγήσει στην αποφυγή >20% των εκπομπών CO2.

Με στοχευμένες επενδύσεις και ολοκληρωμένο πλάνο δράσης, η HELLENiQ ENERGY διασφαλίζει την επιτυχή μετάβασή του Ομίλου σε ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο απαντάει στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του ενεργειακού μετασχηματισμού μέσω της ενσωμάτωσης καινοτομιών και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της προηγμένης τεχνογνωσίας.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις ανά τομέα:

1. Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος και νέες τεχνολογίες στη δραστηριότητα της διύλισης:

 • Αξιολογούμε καινοτόμες πρακτικές για την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, επενδύοντας στην παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων νέας γενιάς, στη σταδιακή υποκατάσταση μέρους της τροφοδοσίας των διυλιστηρίων με πρώτες ύλες χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, στην έρευνα και ανάπτυξη «πράσινων» τεχνολογιών και εφαρμογών, στην αναβάθμιση των υποδομών παραγωγής ενέργειας και καυσίμων, καθώς και στην ενεργειακή αποδοτικότητα.
 • Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ελευσίνας, δημιουργείται το «διυλιστήριο του μέλλοντος», το οποίο θα αποτελέσει πρότυπο διυλιστήριο για την ενεργειακή μετάβαση και περιλαμβάνει την παραγωγή μπλε υδρογόνου μέσω δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και την παραγωγή πράσινου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης, με χρήση ανανεώσιμου ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκό πάρκο που θα αναπτυχθεί εντός των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου.
 • Στο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης δημιουργείται μονάδα παραγωγής 40.000 τόνων ετησίως ανανεώσιμου diesel με συγκατεργασία βιώσιμων πρώτων υλών, όπως π.χ. χρησιμοποιημένα τηγανέλαια, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2024. Παράλληλα, επενδύουμε στα ανανεώσιμα καύσιμα, αξιοποιώντας δυνατότητες συγκατεργασίας σε υφιστάμενες μονάδες.
 • Παράλληλα, μελέτες είναι σε εξέλιξη για πρόσθετα έργα νέας τεχνολογίας όπως παραγωγής e-fuels (Ελευσίνα).

2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:

 • Το φωτοβολταϊκό  έργο στη Κοζάνη, συνολικής ισχύος 204 MW, σε λειτουργία από τις αρχές του 2023 αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ΑΠΕ στην Ευρώπη έως σήμερα, ενώ παράγει ενέργεια 350 GWh ετησίως, που εξασφαλίζει τις ετήσιες ανάγκες ενέργειας περίπου 75.000 νοικοκυριών.
 • Εξαγορά 2 φωτοβολταϊκών πάρκων σε λειτουργία, σε επαρχία της Λευκωσίας στην Κύπρο. Συγκεκριμένα δεσμευτική  συμφωνία ολοκληρώθηκε με την LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY GREECE HOLDINGS (UK) LIMITED μετά την έγκριση της αρμόδιας Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) τον Μαΐου 2023 για την απόκτηση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κοζάνη, συνολικής ισχύος έως 180 MW, εκ της οποίας περισσότερο από το 50% έχει συμβολαιοποιηθεί σε μακροπρόθεσμη βάση. Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν εμπορική λειτουργία σταδιακά, από το Α’ Τρίμηνο 2024 έως το Γ’ Τρίμηνο 2024. Για την κατασκευή των πάρκων - που έχουν χωροθετηθεί σε συνολικής έκτασης περίπου 300.000 m²,  χρησιμοποιήθηκαν φωτοβολταϊκά πλαίσια διπλής όψεως και η ετήσια παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να ξεπερνά τις 27.000 MWh. 
 • Κατασκευή και απόκτηση 4 φωτοβολταϊκών πάρκων στη νότια Ρουμανία, με συνολική ισχύ 211 MW σε συμφωνία με την MYTILINEOS. Τα έργα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και αναμένεται να ξεκινήσουν εμπορική λειτουργία σταδιακά, συγκεκριμένα 13 MW αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία το 2023, 108 MW το 2024 και 90 MW έως το Γ' Τρίμηνο το 2025. Η συνολική ετήσια παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται πως θα ξεπερνά τις 300 GWh, ικανή για να καλύψει τις ανάγκες 100.000 νοικοκυριών.
 • Επίσης, συμφωνία προχώρησε με έτερο αντισυμβαλλόμενο, για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων έως 600 MW στη Ρουμανία.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις οροφές των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων ΕΚΟ και bp με στόχο το μηδενικο αποτύπωμα όσον αφορά την κατανάλωσή τους σε ενέργεια.

Συνεχώς εξετάζονται επενδύσεις σε αυτό-παραγωγή με ιδιοκατανάλωση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, που είναι συνδεδεμένες στη χαμηλή και μέση τάση. Μέχρι σήμερα έχουν εγκαταστηθεί 22 Φ/Β συστήματα αυτό-παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό, συνολικής ισχύος περίπου 355 kW σε πρατήρια ΕΚΟ και bp.

3. Σταθμοί Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ)

 • Η επιτυχής συμμετοχή της HELLENiQ Renewables στον διαγωνισμό της ΡΑΑΕΥ σηματοδοτεί την είσοδο της στον τομέα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, δραστηριότητας συμπληρωματικής ως προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και απαραίτητης για την επίτευξη υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ στο παραγωγικό μίγμα. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία αναπτύσσει Σταθμούς Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) συνολικής ονομαστικής ισχύος πλέον των 800 MW, σε όλη την ελληνική επικράτεια.  
 • Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) αξιολόγησε θετικά και συμπεριέλαβε στη λίστα των επιλέξιμων έργων και τους τρεις (3) Σταθμούς, συνολικής ισχύος 100 MW και εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας 200 MWh ενέργειας.           Οι Σταθμοί Αποθήκευσης έχουν αδειοδοτηθεί σε θέσεις εντός των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης της HELLENiQ ENERGY. Είναι ονομαστικής ισχύος 50 MW ο μεγαλύτερος και από 25 MW οι άλλοι δύο. Θα υλοποιηθούν αξιοποιώντας υφιστάμενες  υποδομές (οδικά δίκτυα, περίφραξη, συστήματα/εγκαταστάσεις ασφαλείας, κλπ.).
 • Επίσης πρόσφατα Επίσης πρόσφατα εξασφάλισε από τη ΡΑΑΕΥ τέσσερις άδειες αποθήκευσης, συνολικής ισχύος 150 MW, για ισάριθμα έργα τα οποία προβλέπεται να αναπτυχθούν στην περιοχή της Βέροιας και συγκεκριμένα:

- Άδεια Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 50 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 50 MW στη θέση «Καλύβια Κατσαρού 1» της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

- Άδεια Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 50 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 50 MW στη θέση «Καλύβια Κατσαρού 2» της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας.

– Άδεια Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 25 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 25 MW στη θέση «Καλύβια Κατσαρού 3» της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας.

– Άδεια Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 25 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 25 MW στη θέση «Καλύβια Κατσαρού 4» της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας.

Σημειώνεται ότι τα project των 50 MW προβλέπεται να έχουν εγκατεστημένη χωρητικότητα 111,821 MWh και εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα 100 MWh και Αντίστοιχα τα projects των 25 MW προβλέπεται να έχουν εγκατεστημένη χωρητικότητα 110,1 MWh και εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα 100 MWh, έκαστο. Αναφέρεται επίσης ότι η εταιρεία εξασφάλισε αντίστοιχες άδειες για έργα αποθήκευσης 150 MW στη Μελίτη Φλώρινας.

4. Ηλεκτροκίνηση

Η HELLENiQ ENERGY, παρακολουθώντας διαρκώς τις εξελίξεις, συμβάλει στην προώθηση και τη λειτουργία της βιώσιμης κινητικότητας, στηρίζοντας δράσεις που σκοπό έχουν να μεταβάλουν την τεχνολογική διάρθρωση και το μείγμα καυσίμων των μέσων μεταφοράς για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

Η HELLENiQ ENERGY δραστηριοποιείται στην ηλεκτροκίνηση, μέσω της θυγατρικής της ElpeFuture. Στόχος της είναι η εδραίωση στην αγορά και η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης σε πρατήρια με φορτιστές ταχείας και υπερταχείας φόρτισης, αλλά και σε σημεία ενδιαφέροντος με δημιουργία κόμβων απλής φόρτισης. Η εταιρεία έχει ήδη συνάψει συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις (B2B) για φόρτιση εταιρικών στόλων και στοχεύει στην επέκταση του δικτύου μέσω πρόσθετων συνεργασιών. Διαθέτει:

 • 50 ταχυφορτιστές ισχύος 50 έως 120 kW σε πρατήρια του Ομίλου (ΕΚΟ & bp), σε αυτοκινητόδρομους και αστικές περιοχές,
 • 75 υποδομές φόρτισης ισχύος 22 kW σε χώρους στάθμευσης,
 • Πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης και εφαρμογή για smartphones ElpeFuture ChargenGo

Στόχος στον τομέα της ηλεκτροκίνησης είναι η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω της δημιουργίας πάνω από 10.000 σταθμών φόρτισης πανελλαδικά έως το 2027.

5. Βιώσιμα καύσιμα αερομεταφορών μέσω κοινού σχεδιασμού με την AEGEAN, έγινε εισαγωγή SAF (Sustainable Aviation Fuel) στο αεροπορικό καύσιμο JET A1 για τις πτήσεις της AEGEAN από τα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης. Η διάθεσης στην Ελλάδα βιώσιμου αεροπορικού καυσίμου (SAF) σε μείγμα με συμβατικό αεροπορικό καύσιμο  αποτελεί μία πρωτοβουλία που έχει βασικό στόχο να εντάξει την Ελλάδα στο χάρτη των πράσινων αερομεταφορών, αρχικά μέσω του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης από όπου τροφοδοτούνται με SAF όλες οι πτήσεις της AEGEAN Airlines.  Με τη δράση αυτή  ανοίγει ο  δρόμος  για την έγκαιρη προσαρμογή της χώρας μας στους στόχους της επικείμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για υποχρεωτική χρήση SAF 2% το 2025 σε όλες τις πτήσεις από τα αεροδρόμια της ΕΕ, και τίθενται τα θεμέλια για να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις που θα συμπεριλάβουν τη χώρα στον χάρτη των βιώσιμων αερομεταφορών .

6. Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας στα διυλιστήρια του Ομίλου (π.χ. νέοι εναλλάκτες θερμότητας), παράλληλα με την εγκατάσταση και  εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας με Πιστοποίηση ISO 50001 - στα Διυλιστήρια Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης (της Ελληνικά Πετρέλαια Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διύλισης Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών και Πετροχημικών) καθώς και στις εγκαταστάσεις της Εγχώριας Εμπορίας Καυσίμων (Ελληνικά Καύσιμα και Λιπαντικά (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) και στη θυγατρική της Καλυψώ ΚΕΑ Α.Ε.), η οποία διασφαλίζει ταυτόχρονα τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την ενέργεια. Σημειώνεται δε ότι για κάθε πρωτοβουλία εξοικονόμησης ενέργειας εφαρμόζεται ανάλυση κόστους κύκλου ζωής (LCCA), λαμβάνοντας υπόψη το όφελος που προκύπτει από την πρόσθετη μείωση του ετήσιου κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO2. Ενώ για την Εγχώρια Εμπορία Καυσίμων, όπου το σύστημα ακόμα βρίσκεται στον πρώτο χρόνο λειτουργίας, τα σχέδια δράσης εκτελούνται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα (αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων, εγκατάσταση μετρητών ενέργειας, παρακολούθηση ενεργειακών δεδομένων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας κ.λπ.).

7. Υπεράκτια Αιολικα Πάρκα

Αξίζει να αναφερθεί ότι πέρσι ανακοινώθηκε ότι η η , μέσω της θυγατρικής της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Α.Ε. υπέγραψε Όρους Συνεργασίας (Heads of Terms) με ποσοστά συμμετοχής 50-50 με την RWE Renewables GmbH, θυγατρική της RWE με σκοπό την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) στην Ελλάδα, καθώς και την από κοινού συμμετοχή τους σε διαγωνιστικές διαδικασίες που το Ελληνικό Δημόσιο προτίθεται να εκκινήσει.

Τέλος σημειώνεται ότι η HELLENiQ ENERGY συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς πρωτοβουλίες όπως η Συμμαχία “eFuel Alliance" για την προώθηση και ανάπτυξη συνθετικών καυσίμων, ως μέρος της ενεργειακής μετάβασης του κλάδου και του οράματός του για το μέλλον.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

H HELLENiQ ENERGY είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή λόγω των νέων έργων που υλοποιεί μέσω της ανάπτυξης ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου, το οποίο περιλαμβάνει την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των βασικών δραστηριοτήτων του Ομίλου και της ανάπτυξης έργων στον τομέα της Νέας Ενέργειας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενεργειακή μετάβαση.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η HELLENiQ ENERGY εδραιώνεται σταθερά ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην Ελλάδα σε νέα έργα. Την προηγούμενη χρονική περίοδο και μέσα σε 18 μήνες αύξησε 12 φορές την εγκατεστημένη ισχύ σε ΑΠΕ φτάνοντας στα 340 MW, ενώ κατέχει τη μεγαλύτερη ισχύ εν λειτουργία φωτοβολταϊκών στη χώρα. Το έργο στη Κοζάνη, συνολικής ισχύος 204 MW, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ΑΠΕ στην Ευρώπη έως σήμερα, ενώ παράγει ενέργεια 350 GWh ετησίως, που εξασφαλίζει τις ετήσιες ανάγκες ενέργειας περίπου 75.000 νοικοκυριών.

Επίσης, το χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ σε ανάπτυξη ξεπέρασε ήδη τα 3,2 GW, ενώ ο δημοσιευμένος στόχος στον οποίον η εταιρεία έχει επίσημα δεσμευτεί είναι για πάνω από 1 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2025 και άνω των 2 GW μέχρι το 2030.

Όπως αναφέρθηκε το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει έργα και σε άλλες τεχνολογίες, όπως οι Σταθμοί Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ονομαστικής ισχύος άνω των 800 MW σε όλη την ελληνική επικράτεια, στον τομέα ηλεκτροκίνησης με πάνω από 125 εγκατεστημένους ταχυφορτιστές ισχύος 50 έως 120 kW σε πρατήρια του Ομίλου και σε χώρους στάθμευσης με στόχο την εγκατάσταση πάνω από 10.000 σταθμών φόρτισης πανελλαδικά έως το 2027, τα βιώσιμα καύσιμα αερομεταφορών με αυξημένο ποσοστό SAF, το οποίο εκτιμάται ότι φέτος θα φθάσει μεσοσταθμικά το 4% από 2% καθώς και σημαντικές δράσης εξοικονόμησης ενέργειας και αύξησης της ενεργειακής απόδοσής μέσω της υλοποίησης του πιστοποιημένου ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας στις υπάρχουσες διυλιστηριακές εγκαταστάσεις και αυτές της ΕΚΟ και ΚΑΛΥΨΩ.

Τέλος, το στρατηγικό πλάνο περιλαμβάνει επένδυση και σε άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως είναι έργα σε υπεράκτια αιολικά για την υλοποίηση των οποίων υπογράφηκε στρατηγική συνεργασία με την RWE Renewables, παγκόσμιο ηγέτη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

 Τόπος Δράσης

Όλες οι εγκαταστάσεις και περιοχές δραστηριότητας του Ομίλου HELLENiQ ENERGY.


Συνεργασία με φορέα

Οι συνεργασίες και συνέργειες αναφέρονται στην περιγραφή της κάθε επιμέρους δράσης.


Συμμετοχή εργαζομένων

Η στρατηγική της HELLENiQ ENERGY για την κλιματική αλλαγή απαιτεί την εμπλοκή και την ενεργό συμμετοχή του μεγαλύτερου μέρους των εργαζομένων του Ομίλου και των θυγατρικών του, από τη Διοίκηση, η οποία καθορίζει τη γενικότερη στρατηγική και τους στόχους, τους εργαζόμενους μηχανικούς, που εξετάζουν & εφαρμόζουν τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα, αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας μέχρι και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στις τοπικές περιοχές και στην ευρύτερη κοινωνία.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος αποτελούν βασικούς άξονες ανάπτυξης στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο HELLENiQ ENERGY, καθώς συνεισφέρουν στη δημιουργία αξίας και στη διαχείριση κινδύνων. Οι στοχευμένες δράσεις της στρατηγικής του Ομίλου HELLENiQ ENERGY στον κλάδο ενέργειας παρουσιάζουν οφέλη όπως εξοικονόμηση καυσίμων και ενέργειας, ανταγωνιστικές αποδόσεις σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος, υποστηρίζουν βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αντιστάθμιση κινδύνων, μειώνοντας το κόστος εκπομπών CO2 και υποκαθιστώντας ορυκτά καύσιμα, ενισχύουν συνέργειες μεταξύ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου και συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Η στρατηγική προσέγγιση μας και τα μέχρι τώρα μετρήσιμα αποτελέσματα αξιολογούνται θετικά, αν ληφθεί υπόψη τόσο η σημαντική πρόοδος στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων όπως είναι η σταθερή μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών (CO2 Scope 1 και 2) του ανθρακικού αποτυπώματος) όσο και η εξωτερική αξιολόγηση για την συνολική διαχείριση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής από τον πιο έγκριτο διεθνή οργανισμό CDP (Carbon Disclosure Project, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλο μέρος των προτάσεων του Task Force for Climate-related Financial Disclosures - TCFD). Σε αυτή την πολύ σημαντική αξιολόγηση, o Όμιλος HELLENiQ ENERGY κατατάχθηκε στο επίπεδο Α- (Management Level Ranking, Taking Coordinated Action on climate issues), μια βαθμίδα υψηλότερα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και πάνω από τον μέσο όρο του συνόλου των εταιρειών στην Ευρώπη και του κλάδου παγκοσμίως (Β).
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation