ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 480 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 13. Quality of Life - Ποιότητα Ζωής / 13.3 Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας

Πρωτοβουλία

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η EKO ABEE ως πρωτοπόρος ενεργειακός οργανισμός ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες δίνοντας προτεραιότητα στην Ασφάλεια, στην Υγεία των εργαζομένων, των συνεργατών, των περιοίκων καθώς και στη Προστασία του Περιβάλλοντος. Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτηση των πελατών με ασφάλεια και χωρίς ατυχήματα και η οικονομικά βιώσιμη λειτουργία, με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία, και συμβατή με τις αρχές της Bιώσιμης Aνάπτυξης. Επίσης, επιδιώκουμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και συγκεκριμένα του Στόχου 3 για καλή υγεία και ευημερία και Στόχου 8 για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και αξιοπρεπή εργασία.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ο καθένας που εργάζεται για εμάς ή με εμάς, έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Περιμένουμε από τους ανθρώπους μας να αναλάβουν προσωπική ευθύνη και να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους κανονισμούς ασφαλείας που σχετίζονται με την εργασία τους, να παρεμβαίνουν για να αποτρέψουν ανασφαλείς συνθήκες και να σέβονται τους συναδέλφους τους.

Οι πελάτες μας εξυπηρετούνται με ασφάλεια, εκπαιδεύονται στην ασφαλή παραμονή τους στο χώρο του πρατηρίου, αποκτούν συναίσθηση της ασφάλειας.

Τέλος, επιδιώκουμε την ενίσχυση της συνεργασίας με τους γείτονές μας και τους τοπικούς φορείς σε θέματα ασφαλείας. Η λήψη μέτρων διαχείρισης κινδύνου και η αμοιβαία ανάληψη ευθύνης αποτελούν τα βασικά στοιχεία αυτής της συνεργασίας.  

 

Χρονική διάρκεια

Η εφαρμογή του Δυναμικού Μοντέλου Διαχείρισης της Ασφάλειας ξεκίνησε το 2014 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.


Περιγραφή

Το Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας που ακολουθούμε στην ΕΚΟ, επιχειρεί να ενσωματώσει τη γνώση γύρω από την ανθρωπινή συμπεριφορά και την κοινωνική ψυχολογία, σε μια προσπάθεια να εξηγήσει και να επηρεάσει την ανθρώπινη συμπεριφορά στο πλαίσιο της ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Διάδοση του μηνύματος για Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία:  Για την εμπλοκή όλων των Στελεχών μας στη διάδοση των μηνυμάτων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία, πραγματοποιήσαμε την εθελοντική Δράση «Μαζί για τον πελάτη». Τα Στελέχη της ΕΚΟ εργάστηκαν για λίγες ώρες σε ένα ιδιολειτουργούμενο πρατήριο ΚΑΛΥΨΩ, αφού πρώτα εκπαιδεύτηκαν σε θέματα ασφάλειας και εξυπηρέτησης του πελάτη. Επιδιώκουμε τον ανοιχτό διάλογο με όλους τους εργαζόμενους σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, ώστε με στοχευμένες εκστρατείες ενημέρωσης να απαντούμε σε ερωτήματα και προβληματισμούς τους.

Όλοι εκπαιδευόμαστε και εκπαιδεύουμε στην Ασφάλεια: Από το 2015, διανέμεται σε όλο το δίκτυο πρατηρίων μας (ΕΚΟ/ΒΡ) το αναθεωρημένο Εγχειρίδιο Ασφαλούς Λειτουργίας Πρατηρίων (ΕΑΛΠ). Το νέο ΕΑΛΠ αποτελεί τη βάση για την ορθή και ασφαλή παροχή των υπηρεσιών του Πρατηρίου, με στόχο την προστασία των πελατών και υπαλλήλων, του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος καθώς και της εμπορικής φήμης των Εταιρειών Εμπορίας και του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Με εργαλείο το νέο ΕΑΛΠ, τα Στελέχη μας και οι Συνεργάτες μας εκπαιδεύονται στην Ασφάλεια και εκπαιδεύουν το προσωπικό τους.

Από το 2014, πραγματοποιούμε ετήσιες εκπαιδεύσεις πυρασφάλειας (Στελέχη Πωλήσεων και Διαχειριστές της ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου ΕΛΠΕ), εκπαιδεύσεις Υγιεινής-Ασφάλειας-Περιβάλλοντος (ΥΑΠ) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των συνεργατών μας για το πρόγραμμα «BP-Περισσότερα για σένα», εκπαιδεύσεις παροχής α’ βοηθειών, εκπαιδεύσεις  των συνεργατών μας στο ΕΑΛΠ. Επίσης, σε ετήσια βάση, οι οδηγοί των β/φ θέρμανσης της ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ εκπαιδεύονται σε θέματα ΥΑΠ από τον ΣΑΜΕΕ της εταιρείας.

Γραμμή επικοινωνίας για θέματα Ασφάλειας: Σε μηνιαία βάση αποστέλλουμε – στους συνεργάτες μας– τα ενημερωτικά δελτία «Στόχος μας η Ασφάλεια!». Μέσω αυτών, τους δίνεται η ευκαιρία να ενημερώνονται για θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (ΥΑΠ),  θέματα Νομοθεσίας και  περιστατικά ΥΑΠ του κλάδου μας, να παίρνουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους, να μοιράζονται με τους πελάτες τους πληροφόρηση και πρακτικές ασφαλούς διαχείρισης των καυσίμων, να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους, χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία ως εκπαιδευτικό υλικό. Η ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] αποτελεί τη «γραμμή επικοινωνίας» ανάμεσα στην εταιρεία και τους συνεργάτες της, για θέματα ΥΑΠ.

Ενημέρωση των πελατών: Σε όλο το δίκτυο πρατηρίων διανέμεται έντυπο υλικό που απευθύνεται στους πελάτες και αφορά π.χ. τον ασφαλή ανεφοδιασμό μοτοσικλετών ή τον ασφαλή ανεφοδιασμό δοχείων καυσίμων.

Στο νέο web site της ΕΚΟ, στην ενότητα «Ασφάλεια στο πρατήριο», είναι αναρτημένες χρήσιμες συμβουλές για τους πελάτες σχετικά με τον ασφαλή ανεφοδιασμό με υγρά καύσιμα ή υγραέριο, την ασφαλή οδήγηση στο πρατήριο, τον ασφαλή ανεφοδιασμό μοτοσικλετών και τον ασφαλή ανεφοδιασμό δοχείων καυσίμων.

Συνεχής βελτίωση: Η Διεύθυνση ΥΑΠ της Εμπορίας, τα Στελέχη Πωλήσεων και οι συνεργάτες Τεχνικοί Ασφάλειας πρατηρίων διενεργούν επιθεωρήσεις ΥΑΠ σε όλο το Δίκτυο πρατηρίων προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα ελλείψεις και παραλείψεις και να γίνονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Ο ετήσιος αριθμός επιθεωρήσεων ΥΑΠ στο Δίκτυο πρατηρίων ξεπερνά τις 1000.

Επιβράβευση: Το πρόγραμμα Επιβράβευσης Επίδοσης Ασφάλειας περιλαμβάνει τη χορήγηση συμβολικών δώρων σε ομάδες εργαζομένων της ΕΚΟ όταν επιτυγχάνονται οι στόχοι (ανθρωποώρες χωρίς ατύχημα).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στην ΕΚΟ, ο οδηγός και οι αγαπημένοι του, βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας. Ακούμε τις ανάγκες του οδηγού που προκύπτουν από το σύγχρονο τρόπο ζωής και το δείχνουμε έμπρακτα προσφέροντας υποδειγματική εξυπηρέτηση και ασφάλεια μέσα στο πρατήριο. Το Δίκτυο πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ αποτελεί το 33% του συνόλου των πρατηρίων υγρών καυσίμων στη χώρα. Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι ο μέσος αριθμός διελεύσεων ανά πρατήριο ανά ημέρα ξεπερνά τις 150, η επίδραση του Προγράμματος στο καταναλωτικό κοινό καθίσταται εξαιρετικά σημαντική.

Η ΕΚΟ διαθέτει Γραμμή Επικοινωνίας για τους καταναλωτές. Μέχρι σήμερα, δεν έχει καταγραφεί παράπονο καταναλωτή για θέματα ασφάλειας πρατηρίου.Τόπος Δράσης

Το πρόγραμμα αφορά όλα τα πρατήρια καυσίμων του Δικτύου ΕΚΟ και ΒΡ.


Συνεργασία με φορέα

Οι εκπαιδεύσεις εργαζομένων και συνεργατών γίνονται σε συνεργασία με άλλους φορείς, για εξειδικευμένα θέματα.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η επίτευξη των στόχων μας στην ασφάλεια είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ πολλών διευθύνσεων και τμημάτων της Εμπορίας και του Ομίλου ΕΛΠΕ.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η ασφαλής λειτουργία των πρατηρίων μας αποτελεί υπεύθυνη στάση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, εξασφαλίζει και διατηρεί την "κοινωνική άδεια" λειτουργίας τους.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation