ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 507 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών

Πρωτοβουλία

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Βασικός στόχος της δράσης είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, παράλληλα με την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης μαθητών και πολιτών. Το πρόγραμμα αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες σχολείων, φορέων και ιδρυμάτων. Σκοπός του είναι η αποφυγή και η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος καθώς και η κάλ

Βασικός στόχος της δράσης είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, παράλληλα με την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης μαθητών και πολιτών. Το πρόγραμμα αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες σχολείων, φορέων και ιδρυμάτων. Σκοπός του είναι η αποφυγή και η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος καθώς και η κάλυψη λειτουργικών αναγκών με τη χρήση ΑΠΕ.

Με όραμα την Ενεργειακή Μετάβαση, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, από το 2012 υλοποιεί το μεγαλεπήβολο πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες σχολείων, φορέων και ιδρυμάτων, με αίσθημα ευθύνης για τη διάδοση της αειφορίας, την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και την προώθηση βιώσιμων εγκαταστάσεων και πόλεων. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση 12 φωτοβολταϊκών συστημάτων, ισχύος 200kW και μέσης ετήσιας παραγωγής 284.000kWh, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η αποφυγή έκλυσης 266 τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα, από τη λειτουργία τους εξοικονομείται ετησίως ένα σημαντικό κονδύλι το οποίο κατευθύνεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ενώ μέσω της εκπαιδευτικής πλαισίωσης ενισχύεται η περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών και των πολιτών.

H σημαντική αυτή δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 7 του ΟΗΕ για φθηνή και καθαρή Ενέργεια.

 

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται σε σχολεία και ιδρύματα ανά την Ελλάδα, σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και στην τοπική κοινωνία που εδρεύει ο εκάστοτε οργανισμός.

 

Χρονική διάρκεια

Οι πρώτες εγκαταστάσεις Φ/Β σε στέγες σχολείων πραγματοποιήθηκαν το 2012 και έως σήμερα έχουν εγκατασταθεί 12 φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ~200kW και μέσης ετήσιας παραγωγής 284.000 kWh μέσω της οποίας αποφεύγεται η έκλυση περίπου 266 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

Τέλος, με μακρά περίοδο απόδοσης άνω των 25 ετών, έχει επιλεγεί να τοποθετηθούν σε κτίρια και περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα εξυπηρετώντας κάθε φορά ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες. 


Περιγραφή

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τα τελευταία χρόνια επενδύει σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο του ενεργειακού του μετασχηματισμού.

Πριν από πέντε χρόνια ξεκίνησε ένα μεγαλεπήβολο πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες σχολείων των τοπικών κοινωνιών του Θριασίου και της Δ. Θεσσαλονίκης καθώς και σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές με στόχο την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων και πόλεων.

Το όλο εγχείρημα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις στέγες ξεκίνησε πρωτοποριακά από το Θριάσιο και τη Δυτική Θεσσαλονίκη Τα φωτοβολταϊκά συστήματα τοποθετήθηκαν σε 4 σχολικές μονάδες της Ελευσίνας συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού Σχολείου Ελευσίνας καθώς και σε 4 σχολεία β’ βάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Το πιο πρόσφατο και μεγάλο έργο ολοκληρώθηκε το 2020 και αφορά την εκμετάλλευση των δωμάτων του νοσηλευτηρίου στο Άσυλο Ανιάτων στην Κυψέλη Αττικής όπου εγκαταστάθηκε ένα σύγχρονο φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 100kW. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα εφαρμογής αποκεντρωμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και υψηλού βαθμού ιδιο-κατανάλωσης της παραγόμενης ενέργειας. Από τη λειτουργία του αναμένεται να εξοικονομηθούν ετησίως πάνω 12.000 ευρώ τα οποία μπορούν να διατεθούν για τη χρηματοδότηση των μεγάλων λειτουργικών αναγκών του φορέα.

Επίσης, το 2020 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας μικρότερης κλίμακας αλλά μεγάλης αξίας για το κοινωνικό έργο του φορέα και για την πόλη της Ελευσίνας, η οποία ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της

Ευρώπης το 2021 εφαρμόζει ολοένα και περισσότερο δράσεις «έξυπνων πόλεων».

Η παρακολούθηση της απόδοσης των συστημάτων καθώς και η συντήρηση τους πραγματοποιείται τακτικά και καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προκειμένου να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία των εγκαταστάσεων και η μέγιστη απόδοσή τους.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης έχει αποφέρει σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που οδήγησαν στη αποφυγή και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων.

** (βλ. επισυναπτόμενο πίνακα, στήλη που αφορά το Μέσο Ετήσιο Περιβαλλοντικό Όφελος (αποφυγή έλκυσης CO2).

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι η εκπαιδευτική διάσταση της συγκεκριμένης δράσης, αφού τα φωτοβολταϊκά συστήματα συμβάλλουν στην εξοικείωση των μαθητών και των πολιτών με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις θετικές επιδράσεις που συνεπάγεται η αξιοποίηση των φυσικών πόρων για το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και την οικονομία.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα του 2019 που αφορά στην εγκατάσταση Φ/Β στις στέγες των Γυμνασίων της Δονούσας και της Ηρακλειάς απέφερε συνολικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά οφέλη, τόσο για το σχολείο όσο και για τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, λόγω της μείωσης στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς από τα φωτοβολταϊκά συστήματα παράγονται συνολικά περί τις 13.000kWh ετησίως. Παράλληλα, αποφεύγεται ετησίως η έκλυση περίπου 15 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

Τέλος, η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021, θα πλαισιωθεί από εκπαιδευτικό εργαστήρι σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την κυκλική οικονομία με τη συμμετοχή περίπου 200 παιδιών, εκπαιδευτών και εθελοντών προκειμένου να αναπτυχθεί η περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από τη θεωρητική αλλά και ρεαλιστική απόδοση του έργου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε όλες τα ΦΒ συστήματα μετά το 2018 τοποθετείται και έξυπνος μετρητής, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα 24ωρης παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για παρεμβάσεις προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας.

 

 Τόπος Δράσης

Τόσο σε τοπικές κοινωνίες που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις του Ομίλου:

- 4 σχολικές μονάδες της Ελευσίνας συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού Σχολείου Ελευσίνας,

- 4 σχολεία β’ βάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης,

- Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας,

όσο και στην ευρύτερη κοινωνία:

- σχολικές μονάδες σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές της χώρας και πιο συγκεκριμένα στις στέγες των Γυμνασίων της Δονούσας και της Ηρακλειάς,

- Άσυλο Ανιάτων στην Αττική.

*(Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας με τις εγκαταστάσεις Φ/Β).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με τοπικούς φορείς όπου γίνονται οι εγκαταστάσεις (Δήμους, Ιδρύματα, Σχολεία, τοπική αυτοδιοίκηση, αρμόδιες αρχές).


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η δράση είναι μια πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης. Η ανάπτυξη και αδειοδότηση όλων των έργων γίνεται με την τεχνογωσία που διαθέτει η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με μεγάλη επιτυχία, ταχύτητα, συνέπεια και ακολουθεί τις υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας του Ομίλου. Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται διαφορετικά, γίνεται μελέτη του χώρου, των συνθηκών και των αναγκών προκειμένου να υπάρχει εναρμόνιση με τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, τη βέλτιστη χρήση των χώρων, την αντιμετώπιση των δυσκολιών όπως οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες των νησιών και τη μέγιστη δυνατή απόδοση. 

Σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς υπήρξε άριστη καθώς όλοι ήταν προσανατολισμένοι στη μεγιστοποίηση των ωφελειών δημιουργώντας παρακαταθήκη για την επέκταση του προγράμματος και στο μέλλον.

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ λαμβάνουν γνώση για όλες τις πρωτοβουλίες της δράσης και κατά περίπτωση συμμετέχουν στην υλοποίησή τους. 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Οι δράσεις του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πέρα από το υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο και τη προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, συμβάλουν και ισχυροποιούν το στόχο της ενεργειακής μετάβασης που είναι ενταγμένος στη Στρατηγική του. Η έννοια της αειφορίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις αρχές, τις δραστηριότητες και τη στρατηγική του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του ενεργειακού μετασχηματισμού επενδύει στην εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (σε μικρή αλλά και μεγάλης κλίμακας έργα)με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
DIESEL Avio Double Filtered - Για μεγαλύτερη απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!

Άμεση στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ανάκτηση, Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση νερού και πρώτων υλών στα διυλιστήρια

Βέλτιστη πρακτική Βιώσιμης Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, αύξηση απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας με το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας

Διαχείριση αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Green Spots» της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) για την υπεύθυνη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της στην Ελλάδα

Δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δράση Πολιτική Ανταγωνισμού και Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης

Δράση Συνεργασίας ΕΛΠΕ-Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Δυναμικό Μοντέλο Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πρατήρια καυσίμων

Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων: Ανακαίνιση ξενώνα ευάλωτων γυναικών, μαγειρική σε συσσίτιο, καθαρισμός παραλιών και συμμετοχή σε δρομικούς αγώνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου ΕΛΠΕ (EDGE)

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και επίβλεψη υγείας εργαζομένων

Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά

Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών μεταφορών μέσω βιώσιμων καυσίμων

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΜΕ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ελαιωδών Αποβλήτων στo Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων: Πρόγραμμα Εγγύηση ΕΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)

Πρατήρια καυσίμων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κατά τη λειτουργία

Πρόγραμμα «Κύμα ζεστασιάς»

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων, Ομίλου ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα: "Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει"

Στρατηγική ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς Εταίρους

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και bp

Υπεύθυνοι καταναλωτές - Παροχή πρακτικών οδηγιών σε θέματα ποιότητας καυσίμων, ασφάλειας και περιβάλλοντος για τους πελάτες των πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG για τη συλλογή, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

“Youth4GlobalGoals”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation