ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 472 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρωτοβουλία

“you.grow Internal Talent Program”: Εσωτερικό Πρόγραμμα Ανάδειξης Ταλέντου Νέων Εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕ

“you.grow Internal Talent Program”: Εσωτερικό Πρόγραμμα Ανάδειξης Ταλέντου Νέων Εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ το 2021 απασχολούσε περίπου 10.500 εργαζομένους στην Ελλάδα.

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί επιχειρηματική επιλογή για τον Όμιλο ΟΤΕ και αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής και λειτουργίας του. Βασικές προτεραιότητες είναι η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος του Ομίλου, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις νέες ψηφιακές δυνατότητες.

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

Περισσότερες πληροφορίες γενικά: www.cosmote.gr.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Σημαντική προτεραιότητα για τον Όμιλο ΟΤΕ αποτελεί η συστηματική προσέλκυση, αναγνώριση και ανάπτυξη ανθρώπων μας με ταλέντο, ικανότητες και υψηλό δυναμικό. Παράλληλα, παρέχουμε τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία προκειμένου οι άνθρωποι μας να μπορούν να εξελίσσουν συνεχώς τις δεξιότητές τους, ώστε να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό προφίλ και να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις του σήμερα, αλλά και του αύριο. Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάστηκε και υλοποιείται το πρόγραμμα you.grow, το εσωτερικό πρόγραμμα για την ανάδειξη και αξιοποίηση των νέων ανθρώπων μας, από όλο τον Όμιλο ΟΤΕ, που ξεχωρίζουν αντίστοιχα για το ταλέντο τους, τα επιτεύγματά τους, την υψηλή απόδοση και το υψηλό δυναμικό τους κι έχουν πάθος για συνεχή προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Το πρόγραμμα δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να πάρουν την εξέλιξη της καριέρας τους στα δικά τους χέρια, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, να αναπτύξουν περαιτέρω συνεργασίες και να διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό προφίλ. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, να αναλάβουν προκλητικούς ρόλους/θέσεις στρατηγικής σημασίας για την εταιρεία, συμβατές με τις δεξιότητές τους, ικανοποιώντας τις επιθυμίες τους και τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα you.grow απευθύνεται σε νέους απασχολούμενους σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ ηλικίας έως 30 ετών, που ξεχωρίζουν για το ταλέντο τους, τις ικανότητες, την υψηλή απόδοσή τους και το υψηλό δυναμικό κι έχουν πάθος για συνεχή προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη (“growth mindset”).

 

Χρονική διάρκεια

Το αναπτυξιακό ταξίδι του προγράμματος you.grow έχει διάρκεια 18 μηνών.


Περιγραφή

Το πρόγραμμα “you.grow - Internal Talent Program” του Ομίλου ΟΤΕ, το οποίο υλοποιείται σε Κύκλους ανά ~3 έτη, αποτελεί ένα πρωτοποριακό, δυναμικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο εξ’ ολοκλήρου εσωτερικά (in-house), οι συμμετέχοντες του οποίου έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε όλες τις νευραλγικές λειτουργίες της εταιρείας, μέσα από μία εξατομικευμένη και βιωματική, on-the-job αναπτυξιακή διαδρομή, συνολικής διάρκειας 18 μηνών. Ισχυροί και καινοτόμοι πυλώνες του προγράμματος αποτελούν το mentoring και coaching των συμμετεχόντων από στελέχη της Ανώτερης και Ανώτατης Διοίκησης, όπως επίσης και η τακτική ανατροφοδότηση 360o που λαμβάνουν ανά project που τους ανατίθεται.

 

Οι συνολικά 9 συμμετέχοντες του 1ου Κύκλου ολοκλήρωσαν την αναπτυξιακή τους διαδρομή με επιτυχία το 2017, αναλαμβάνοντας θέσεις στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο, όπως Senior Product Manager σε νέες υπηρεσίες (π.χ. COSMOTE Insurance, Smart Home), Digital Transformation Analyst, ICT Solutions Presales Engineer, CRM Campaign Manager, κ.ά.

 

Ενδεικτικά, στον 1ο κύκλο, υλοποιήθηκαν πάνω από 750 ώρες εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε soft & business skills, ανατέθηκαν πάνω από 70 στρατηγικής σημασίας projects, υλοποιήθηκαν πάνω από 90 ώρες mentoring & coaching και πάνω από 2.000 ώρες job shadowing.

Στον 2ο κύκλο του προγράμματος you.grow, και μέσα από μία απαιτητική διαδικασία επιλογής που ξεκίνησε το 2020, ξεχώρισαν 11 απασχολούμενοι, οι οποίοι προέρχονταν από διαφορετικές λειτουργικές μονάδες (ενδεικτικά: Τεχνολογία, Πωλήσεις, ΙΤ, Εξυπηρέτηση Πελατών, HR, Finance) με διαφορετικά εκπαιδευτικά και γνωστικά backgrounds, δημιουργώντας έτσι ένα μοναδικό και diverse “talent pool”.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες και ικανότητές τους, μέσω μίας ειδικά σχεδιασμένης on-the-job ατομικής αναπτυξιακής διαδρομής σε όλες τις νευραλγικές λειτουργίες της εταιρείας. Η διαδρομή αυτή απαρτίζεται από εναλλαγή ρόλων σε λειτουργίες πρώτης γραμμής (κατάστημα, τηλεφωνικό κέντρο, πεδίο τεχνολογίας), στις βασικές λειτουργικές μονάδες μας, Εμπορικό και Τεχνολογία, αλλά και σε υποστηρικτικές λειτουργίες του Ομίλου ΟΤΕ, π.χ. HR, Strategy, Finance, IT. Κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής διαδρομής, αναλαμβάνουν συγκεκριμένα και προκλητικά projects, η εξέλιξη των οποίων παρουσιάζεται από τους ίδιους στη Διοικητική Ομάδα, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται από ατομικό mentor, μέλος της Ανώτατης Διοίκησης, και διαφορετικό coach ανά project, ανάλογα με τη μονάδα στην οποία βρίσκονται σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους, ενώ παράλληλα συμμετέχουν σε ατομικές συνεδρίες με πιστοποιημένη coach.

 

Ανάμεσα στις βασικές καινοτομίες του προγράμματος συγκαταλέγονται:

 • Επιτυχημένα Onboarding Sessions & Functional Inductions, με inspirational συμμετοχή στελεχών από το Top Management, όπου οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στη στρατηγική του Oμίλου μας και να καταλάβουν καλύτερα πώς αυτή συνδέεται με τους στόχους των επιμέρους επιχειρησιακών μονάδων, συζητώντας ταυτόχρονα τις θεματικές που τους απασχολούν.
 • Εξατομικευμένη και ευέλικτη αναπτυξιακή διαδρομή για κάθε συμμετέχοντα, η οποία σχεδιάζεται και επαναπροσαρμόζεται συνεχώς από την εξειδικευμένη ομάδα Talent Management, ανάλογα με τις ατομικές αναπτυξιακές ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα και τα στρατηγικά projects της εταιρείας.
 • One-2-one mentoring από Ανώτατα Διοικητικά στελέχη σε κάθε συμμετέχοντα.
 • One-2-one coaching sessions από πιστοποιημένη coach σε κάθε συμμετέχοντα.
 • Συχνή ανατροφοδότηση, σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους και ανά project που τους ανατίθεται, αναφορικά με τις ικανότητές τους.  
 • Συνολική αναπτυξιακή διαδρομή σε καίριες λειτουργίες της εταιρείας, διάρκειας 18 μηνών, με υποστήριξη μέλους της Ανώτερης Διοίκησης σε ρόλο coach, ανά project.
 • 100% on-the-job εμπειρία μέσω εργασίας σε απαιτητικά projects (ατομικά και ομαδικά), στρατηγικής σημασίας σε θεματικές όπως digitalization, new business development, κ.ά., συμβάλλοντας αποτελεσματικά με τις καινοτόμες ιδέες τους και την «φρέσκια» προσέγγισή τους. Επικοινωνία των συμμετεχόντων με την Ανώτατη Διοίκηση μέσω περιοδικών παρουσιάσεων των projects και της αναπτυξιακής τους διαδρομής.
 • Συνεχείς on-the-job, αλλά και digital και classroom εκπαιδεύσεις στα απαιτούμενα soft & job know-how skills του μέλλοντος, σε συνεργασία με κορυφαίους φορείς.
 • Εξασφάλιση συμμετοχής σε συνέδρια παγκοσμίου ενδιαφέροντος που αφορούν στις εκθετικές τεχνολογίες.
 • Εξασφάλιση συμμετοχής σε μηνιαίες συναντήσεις (Κύκλος Young Talents) με στελέχη /ταλέντα και από άλλες εταιρείες στην Ελλάδα, ώστε να διευρύνουν το δίκτυο επαφών τους και να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικές με το πολιτικό, ρυθµιστικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό περιβάλλον της χώρας.
 • Ομιλίες από inspirational guest speakers (π.χ. από τον χώρο του αθλητισμού, της δημοσιογραφίας)
 • Συγχρηματοδότηση από την εταιρεία μας των μεταπτυχιακών, σε όσους από τους συμμετέχοντες επιθυμούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές.

 

Στο προκλητικό και απαιτητικό αυτό εσωτερικό (in-house) πρόγραμμα ανάδειξης και ανάπτυξης ταλέντων, συγκαταλέγονται μεγάλες προκλήσεις, όπως:

 • Η διασφάλιση αντικειμενικής επιλογής, μέσα από απαιτητική και διαφανή διαδικασία, των πιο δυνατών και κατάλληλων υποψηφίων για το πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, η απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των συμμετεχόντων, που ξεκίνησε στα τέλη του 2019 και ολοκληρώθηκε το 2020, αποτελούνταν από 4 στάδια:
  • Στάδιο 1ο: Κατάθεση  αιτήσεων
  • Στάδιο 2ο: Μετά τους ελέγχους καταλληλότητας των αιτήσεων, με βάση τα προαπαιτούμενα, οι υποψήφιοι συμμετείχαν σε απαιτητικά online tests (πιστοποίησης καλής γνώσης αγγλικών, gamification, αριθμητικού, γλωσσικού συλλογισμού, προσωπικότητας)
  • Στάδιο 3ο: οι υποψήφιοι έλαβαν μέρος σε μία ομαδική άσκηση (escape room), και career aspirations interview με τη συμμετοχή Διευθυντικών Στελεχών στα panels
  • Στάδιο 4o: οι υποψήφιοι συμμετείχαν σε Ατομικά Κέντρα Αξιολόγησης και σε deep dive Competency Based interview με τη συμμετοχή Διευθυντικών Στελεχών στα panels
  • Στάδιο 5ο:  οι υποψήφιοι έφτασαν στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, όπου, αφού είχαν μια σύντομη γνωριμία με τον CEO του Ομίλου ΟΤΕ, συμμετείχαν σε Competency Based Interviews με τα Ανώτατα Στελέχη του Ομίλου, όπου κι επιλέχθηκαν οι 11 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα
 • Η διακράτηση και επιβράβευση των υποψηφίων που έφτασαν μέχρι το τελικό στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, αλλά τελικά δεν επελέγησαν. Σε αυτούς τους απασχολούμενους δόθηκε αναλυτικό, εποικοδομητικό feedback και, στο πλαίσιο αναγνώρισης του δυναμικού τους και του προφίλ τους, τους προτάθηκαν νέα ή διευρυμένα καθήκοντα, συνδυάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις προσωπικές τους επιθυμίες με τις εταιρικές ανάγκες.
 • Η προετοιμασία των στελεχών σε όλες τις λειτουργικές μονάδες, προκειμένου:
  • Να υποδέχονται και να εντάσσουν άμεσα και επιτυχώς στις ομάδες τους και για σύντομο χρονικό διάστημα, τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα you.grow, και να τους  αναθέτουν συγκεκριμένα, προκλητικά και στρατηγικά projects, εμπιστευόμενοι τις δυνατότητες και τις καινοτόμες ιδέες τους.
  • Να παρέχουν τακτική και εποικοδομητική ανατροφοδότηση προς τους συμμετέχοντες.
  • Να αξιολογούν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους στα επιμέρους projects αντικειμενικά και βασιζόμενοι σε αυστηρά κριτήρια, αναγνωρίζοντας μεν τις αυξημένες απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες, αλλά και το υψηλό δυναμικό τους.
 • Η συνεχής αναπροσαρμογή των ατομικών αναπτυξιακών διαδρομών των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του προγράμματος, με βάση τόσο τις ατομικές τους ανάγκες, όσο και τις ανάγκες που προκύπτουν από τα στρατηγικά projects της εταιρείας.
 • Η εξασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης του προγράμματος εν μέσω της πανδημίας Covid, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια όλων των απασχολούμενων (παροχή του κατάλληλου εξοπλισμού για τηλεργασία, υλοποίηση digital εκπαιδεύσεων και digital συναντήσεων, συχνή διεξαγωγή covid tests από την εταιρεία πριν την υλοποίηση φυσικών συναντήσεων)

 

Στο πρόγραμμα μέχρι στιγμής έχουν:

 • Συμμετάσχει ενεργά:
  • 212 υποψήφιοι,
  • πάνω από 160 στελέχη με ευθύνη διοίκησης ομάδας όλων των ιεραρχικών επιπέδων,
  • πάνω από 60 επιχειρησιακές μονάδες
 • Ανατεθεί και ολοκληρωθεί:
  • Περισσότερα από 35 projects
 • Διεξαχθεί:
  • Πάνω από 75 sessions ανατροφοδότησης
  • Πάνω από 90 mentoring sessions
  • Πάνω από 140 coaching sessions με πιστοποιημένη coach
 • Πραγματοποιηθεί:
  • Πάνω από 220 ώρες εκπαιδεύσεων
  • 16 Functional Inductions

 

Η βαρύτητα του “you.grow Internal Talent Program”, τόσο για τον Όμιλο εταιρειών ΟΤΕ ως εργοδότη, όσο και για τους ίδιους τους απασχολούμενους είναι μεγάλη.

Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα που απευθύνεται στο σύνολο των νέων απασχολουμένων του Ομίλου ΟΤΕ, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να διεκδικήσουν μια ευκαιρία δομημένης ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι εργαζόμενοι που επιλέγονται, ανά Κύκλο, στο πρόγραμμα έχουν μια μοναδική δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία όλων των καίριων λειτουργιών της εταιρείας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και να εξελιχθούν σε μελλοντικούς ηγέτες.

Τέλος, το you.grow Internal Talent Program συνέβαλε στην καθιέρωση του θεσμού του Mentoring και του Coaching στην εταιρεία μας, απαραίτητη βάση για τη διάχυση της γνώσης και εμπειρίας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Σύμφωνα με την Έρευνα Ικανοποίησης για το πρόγραμμα you.grow, που διεξήχθη στους 11 συμμετέχοντες του 2ου κύκλου του προγράμματος, το συνολικό αποτέλεσμα ικανοποίησης τους, αναφορικά με την αξία που θεωρούν ότι έχουν κερδίσει μέχρι σήμερα από το πρόγραμμα, είναι στο 100%.

 

Ευρύτερα, το πρόγραμμα ενισχύει την ικανοποίηση των εργαζομένων του Ομίλου μας αναφορικά με τις ευκαιρίες, τα μέσα και εργαλεία που διατίθενται από τον εργοδότη για την ανάπτυξη και αναγνώριση των εργαζομένων μας, επηρεάζοντας έτσι θετικά και τους δείκτες αφοσίωσης.Τόπος Δράσης

Το 18μηνο αναπτυξιακό ταξίδι του προγράμματος you.grow απαιτεί την εγκατάσταση των συμμετεχόντων στην Αθήνα.

Ωστόσο, κατά το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης/επιλογής των υποψηφίων υλοποιήθηκαν κέντρα αξιολόγησης εκτός από την Αθήνα, στην Πάτρα, στην Ξάνθη και στη Θεσσαλονίκη.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα σχεδιάζεται, οργανώνεται και υλοποιείται εσωτερικά (in-house).


Συμμετοχή εργαζομένων

Το πρόγραμμα σχεδιάζεται, οργανώνεται και συντονίζεται από την ομάδα Talent Management, της επιχειρησιακής λειτουργίας HR Business Partner Operations Ομίλου ΟΤΕ, με την απαραίτητη ωστόσο συμμετοχή και εξαιρετική συνεργασία και υποστήριξη από πληθώρα απασχολούμενων όλων των βαθμίδων από τις διαφορετικές επιχειρησιακές μονάδες του Ομίλου οι οποίοι συνεργάζονται με ιδιαίτερη χαρά με τους συμμετέχοντες/you.growers μεταλαμπαδεύοντάς τους τη γνώση και εμπειρία τους και παίρνοντας αξία από τις «φρέσκιες» καινοτόμες  ιδέες και τον ενθουσιασμό τους.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη του προγράμματος you.grow για τον Όμιλο ΟΤΕ είναι:

 • Η περαιτέρω ανάπτυξη των high potentials, δίνοντάς τους τα εφόδια να αποτελέσουν δυνητικά τους μελλοντικούς ηγέτες στον Όμιλο
 • Η ενίσχυση της αφοσίωσης των εργαζομένων
 • Η ενίσχυση της απόδοσης των εργαζομένων
 • Η ενίσχυση του αισθήματος αναγνώρισης
 • Η διακράτηση των ταλέντων
 • Η ενίσχυση του employer branding
 • Η κάλυψη νευραλγικών θέσεων στρατηγικής σημασίας για την εταιρεία εσωτερικά από τους εργαζομένους του Ομίλου
 • Η ενίσχυση της καινοτομίας και δημιουργικότητας
 • H ενίσχυση του growth mindset
 • Η ενίσχυση του succession management
 • H καθιέρωση του θεσμού του Mentoring και του CoachingΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
#ZEROPLASTIC

COSMOTE e-value Kerameikos Office Building,

COSMOTE TV Building

COSMOTE UFixit (Mobile Application, Android/iOS)

GROW YOUR BUSINESS

Missing Alert App

«Ctrl Shift Save the climate! Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται σύμμαχοί μας για την προστασία του κλίματος»

«Ο κόσμος μας, καλύτερος.», www.okosmosmaskalyteros.gr, microsite Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ

Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Βιώσιμες συσκευασίες για τις νέες συσκευές με εμπορικό σήμα COSMOTE από τα μέσα του 2022

Διαχείριση αποβλήτων

Εθελοντισμός Εργαζομένων και Κοινωνική Συνεισφορά

Εκπαίδευση/ Δια βίου μάθηση. Επίδραση στην Κοινωνία. Εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κόσμος καλύτερος για όλους, χωρίς διακρίσεις!

Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019

Η διαχείριση της πανδημίας covid-19 στον Όμιλο ΟΤΕ

Μηδενική Ανοχή στη Διαφθορά (Zero Tolerance to Corruption) Ευαισθητοποιούμε τους εργαζομένους μας για θέματα διαφθοράς και επιλέγουμε συνεργάτες που σέβονται τις αρχές μας

Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Παροχή υποδομών Wi-Fi/2G/3G/4G στους 20 πιο επισκέψιμους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία στον Ελλαδικό Χώρο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: DT EU GOOD CAUSE ENVIRONMENTAL INITIATIVE

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Συσκευών στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE 2022

Προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Προϊόντα και Υπηρεσίες με Στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σεβασμός στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Συνεργασία με το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» για την πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC

Φιλόδοξοι Στόχοι και Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής του Ομίλου ΟΤΕ

Ψηφιοποίηση του προγράμματος πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών «Ασφαλές Άγγιγμα» του σωματείου ΕΛΙΖΑ με την υποστήριξη και της COSMOTEΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation