ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 403 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

OTE- COSMOTE

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό του κεφάλαιο μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 47,9% και το Ελληνικό Δημόσιο με 5,7%. Ο Όμιλος ΟΤΕ το 2020 απασχολούσε περίπου 11.500 εργαζομένους στην Ελλάδα και πάνω από 16.000 συνολικά.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών και των ακινήτων. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας.

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες γενικά: www.cosmote.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Βασικός σκοπός της Ομάδας ΒΑ είναι η ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης και των κριτηρίων ESG στην επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ. Μέσω της συνεργασίας, του συντονισμού και του διαλόγου, επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας κοινής εταιρικής κουλτούρας με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, αφουγκραζόμενοι και ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι Ομίλου ΟΤΕ.

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2012 μέχρι και σήμερα. 


Περιγραφή

Η διαδιευθυνσιακή Οµάδα Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ, αποτελεί μέρος της δομής διακυβέρνησης θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αποτυπώνεται στην Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ.Η ομάδα, με επικεφαλή την Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιµης Ανάπτυξης Οµίλου ΟΤΕ, αποτελείται από περισσότερους από 50 εκπροσώπους από όλες τις επιχειρησιακές µονάδες του Ομίλου.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η ομάδα βιώσιμης ανάπτυξης συμβάλει στην ενίσχυση της ενσωμάτωσης της βιώσιμης ανάπτυξης και των κριτηρίων ESG στην επιχειρησιακή στρατηγική και στη λειτουργία του Ομίλου, καθώς και στη διάδοση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες του Όμιλο ΟΤΕ. Παράλληλα, συνδράμει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου ΟΤΕ και στην επίτευξη στόχων ESG του Ομίλου.Τόπος Δράσης

Ελλάδα 


Συνεργασία με φορέα

-


Συμμετοχή εργαζομένων

Η Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελείται από εργαζόμενους των εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ.


Οφέλη για τον Οργανισμό

Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης συμβάλει ουσιαστικά στην ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρησιακή στρατηγική, μέσω:

  • της εναρμόνισης των επιχειρησιακών μονάδων και των εταιρειών του Ομίλου με  τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης
  • της περαιτέρω διάδοση της στρατηγικής και των δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης στις διάφορες επιχειρησιακές µονάδες και εταιρείες του Ομίλου
  • της  βελτίωσης των επιδόσεων του Ομίλου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και ESG 
  • της ευαισθητοποίησης και  κινητοποίησης των εργαζομένων του Ομίλου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης  
  • της συμβολής στη διαμόρφωση και την επίτευξη των στόχων ESG του Ομίλου
  • της συλλογής πληροφοριών και στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης και ESG 
  • της συμβολής στο διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, για θέματα που αφορούν τις επιχειρησιακές μονάδες και τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
#ZEROPLASTIC

COSMOTE e-value Kerameikos Office Building,

COSMOTE TV Building

COSMOTE UFixit (Mobile Application, Android/iOS)

GROW YOUR BUSINESS

Missing Alert App

«Ctrl Shift Save the climate! Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται σύμμαχοί μας για την προστασία του κλίματος»

«Ο κόσμος μας, καλύτερος.», www.okosmosmaskalyteros.gr, microsite Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ

Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Διαχείριση αποβλήτων

Εθελοντισμός Εργαζομένων και Κοινωνική Συνεισφορά

Εκπαίδευση/ Δια βίου μάθηση. Επίδραση στην Κοινωνία. Εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κόσμος καλύτερος για όλους, χωρίς διακρίσεις!

Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019

Η διαχείριση της πανδημίας covid-19 στον Όμιλο ΟΤΕ

Μηδενική Ανοχή στη Διαφθορά (Zero Tolerance to Corruption) Ευαισθητοποιούμε τους εργαζομένους μας για θέματα διαφθοράς και επιλέγουμε συνεργάτες που σέβονται τις αρχές μας

Παροχή υποδομών Wi-Fi/2G/3G/4G στους 20 πιο επισκέψιμους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία στον Ελλαδικό Χώρο

Προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Προϊόντα και Υπηρεσίες με Στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συνεργασία με το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» για την πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC

Φιλόδοξοι Στόχοι και Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής του Ομίλου ΟΤΕ

Ψηφιοποίηση του προγράμματος πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών «Ασφαλές Άγγιγμα» του σωματείου ΕΛΙΖΑ με την υποστήριξη και της COSMOTE

“you.grow Internal Talent Program”: Εσωτερικό Πρόγραμμα Ανάδειξης Ταλέντου Νέων Εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation