ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Πρωτοβουλία

#ZEROPLASTIC

#ZEROPLASTIC
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

OTE- COSMOTE

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό του κεφάλαιο μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 47,9% και το Ελληνικό Δημόσιο με 5,7%. Ο Όμιλος ΟΤΕ το 2020 απασχολούσε περίπου 11.500 εργαζομένους στην Ελλάδα και πάνω από 16.000 συνολικά.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών και των ακινήτων. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας.

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες γενικά: www.cosmote.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Οι στόχοι της πρωτοβουλίας #ZEROPLASTIC, είναι:
•Η κατάργηση των πλαστικών ποτηριών μιας χρήσης στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ, εντός του 2019(κυλικεία, εστιατόρια, ψύκτες  νερού, κουζίνες).
•Η μείωση κατά 50% το 2019 και κατά 75% το 2020 των πλαστικών μπουκαλιών μίας χρήσης.
•Η αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας με χάρτινη στα καταστήματα COSMOTΕ και ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα.
•Η ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων και μελλοντικών #ZEROPLASTIC πρεσβευτών του Ομίλου, μέσα από ενημερωτικές δράσεις, για τη μείωση της χρήσης του πλαστικού στην καθημερινότητά τους, αλλά και τη σωστή ανακύκλωση.

Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας  εκτός από τα παραπάνω, έχει «συμπαρασύρει» τη μείωση κατανάλωσης και άλλων πλαστικών ειδών μιας χρήσης, στα κτίρια γραφείων του Ομίλου:

-              Πλαστικά καλαμάκια

-              Πλαστικά σερβίτσια μίας χρήσης

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Στους εργαζόμενους του Ομίλου ΟΤΕ και στους πελάτες του δικτύου καταστημάτων του.

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το 2019 και απαίτησε τη συνεργασία πέντε (5) διαφορετικών επιχειρηματικών μονάδων. Οι κύριες προκλήσεις του αφορούν: (1) την αλλαγή της κουλτούρας και των καταναλωτικών συνηθειών των εργαζομένων (περισσότεροι από 6.000 εργαζόμενοι έχουν ήδη ενημερωθεί για το έργο μέσω των εσωτερικών διαύλων επικοινωνίας και 2.000 μέσω προσωπικών πρωτοβουλιών) · (2) σχεδιασμός μιας απαιτητικής υλοποίησης έργου σε επίπεδο Ομίλου (9.500 εργαζόμενοι διασκορπισμένοι σε 350 κτίρια και καταστήματα) · (3) διευκόλυνση της συνεργασίας των κυλικείων και των εστιατορίων στα κτίρια του Ομίλου του ΟΤΕ μέσω επενδύσεων σε υποδομές και υλικά για την παροχή εναλλακτικών λύσεων σε πλαστικά μιας χρήσης (ψύκτες νερού, πλυντήρια πιάτων, γυάλινα ποτήρια κ.λπ.) · (4) την παρακίνηση αλλαγών στους σχετικούς τομείς στην ελληνική αγορά, καθώς υπήρχε έλλειψη κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων για τα πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης (π.χ. είδη από χαρτί χωρίς πλαστική επικάλυψη, κατάλληλη διαχείριση βιοαποικοδομήσιμων ειδών). (5) να συνδυαστεί ομαλά η #reduce πλαστική καμπάνια με το υπάρχον πρόγραμμα ανακύκλωσης της εταιρείας, χωρίς να συγχέει τους υπαλλήλους. και το σημαντικότερο (6) η εισαγωγή επαναχρησιμοποιούμενων αντικειμένων στην καθημερινή ζωή των εργαζομένων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το #ZEROPLASTIC είναι πολλά παραπάνω από ένα απλό σύνθημα.

Είναι μια στάση ζωής και μια φιλοσοφία που δείχνει στην πράξη το πόσο ευαισθητοποιημένοι είμαστε όσον αφορά την αλόγιστη χρήση πλαστικού, το περιβάλλον και το μέλλον μας.

Τα αποτελέσματα της δράσης είναι τα παρακάτω:

Μηδενική κατανάλωση πλαστικών ποτηριών τον 8/2019 (από 1.800.000/ έτος)
-45% στη χρήση πλαστικών μπουκαλιών τον 8/2019
Κατάργηση της πλαστικής σακούλας στα καταστήματα τον 10/2019
Ενημέρωση του 84% των εργαζομένων  σε 8 κτήρια (~8.000)Τόπος Δράσης

Οι δράσεις του Προγράμματος ξεκίνησαν στα 5 μεγάλα κτίρια του Ομίλου και επεκτείνεται όπου ανοίγουν νέα κυλικεία (σε εξέλιξη 5 νέοι διαγωνισμοί).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS                  


Συμμετοχή εργαζομένων

Δημιουργία Ομάδας εργαζομένων “Environmental Ambassadors”, για την υποστήριξη του έργου και ευαισθητοποίηση των συναδέλφων μέσω προσωπικών ενημερωτικών συνόδων (F2F), ξεκινώντας από το κεντρικό κτίριο του ΟΤΕ (το 40% των εργαζομένων έχει ενημερωθεί με κατ’ ιδίαν ενημερώσεις ~1.200 εργαζόμενοι.


Συνέχεια…
Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου ΟΤΕ, αλλαγή της νοοτροπίας και της κουλτούρας των εργαζομένων, ευαισθητοποίηση ως προς το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
COSMOTE e-value Kerameikos Office Building,

COSMOTE TV Building

COSMOTE UFixit (Mobile Application, Android/iOS)

GROW YOUR BUSINESS

Missing Alert App

«Ctrl Shift Save the climate! Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται σύμμαχοί μας για την προστασία του κλίματος»

«Ο κόσμος μας, καλύτερος.», www.okosmosmaskalyteros.gr, microsite Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ

Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Διαχείριση αποβλήτων

Εθελοντισμός Εργαζομένων και Κοινωνική Συνεισφορά

Εκπαίδευση/ Δια βίου μάθηση. Επίδραση στην Κοινωνία. Εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κόσμος καλύτερος για όλους, χωρίς διακρίσεις!

Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019

Η διαχείριση της πανδημίας covid-19 στον Όμιλο ΟΤΕ

Μηδενική Ανοχή στη Διαφθορά (Zero Tolerance to Corruption) Ευαισθητοποιούμε τους εργαζομένους μας για θέματα διαφθοράς και επιλέγουμε συνεργάτες που σέβονται τις αρχές μας

Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Παροχή υποδομών Wi-Fi/2G/3G/4G στους 20 πιο επισκέψιμους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία στον Ελλαδικό Χώρο

Προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Προϊόντα και Υπηρεσίες με Στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συνεργασία με το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» για την πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC

Φιλόδοξοι Στόχοι και Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής του Ομίλου ΟΤΕ

Ψηφιοποίηση του προγράμματος πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών «Ασφαλές Άγγιγμα» του σωματείου ΕΛΙΖΑ με την υποστήριξη και της COSMOTE

“you.grow Internal Talent Program”: Εσωτερικό Πρόγραμμα Ανάδειξης Ταλέντου Νέων Εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation