ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 466 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δράσεις για τις επιπτώσεις απο την πανδημία του COVID-19

Πρωτοβουλία

Η διαχείριση της πανδημίας covid-19 στον Όμιλο ΟΤΕ

Η διαχείριση της πανδημίας covid-19 στον Όμιλο ΟΤΕ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ το 2021 απασχολούσε περίπου 10.500 εργαζομένους στην Ελλάδα.

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί επιχειρηματική επιλογή για τον Όμιλο ΟΤΕ και αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής και λειτουργίας του. Βασικές προτεραιότητες είναι η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος του Ομίλου, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις νέες ψηφιακές δυνατότητες.

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

Περισσότερες πληροφορίες γενικά: www.cosmote.gr.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Με την έναρξη της πανδημίας covid-19 ο Όμιλος ΟΤΕ ενεργοποίησε άμεσα μηχανισμούς που του επέτρεψαν να ανταποκριθεί στις έκτακτες & ιδιαίτερες συνθήκες, έχοντας ως προτεραιότητα (1) την υγεία & ασφάλεια των 16.000 εργαζομένων του πανελλαδικά, καθώς και (2) τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του και  της συνεχούς εξυπηρέτησης των πελατών του.

 

Στον Όμιλο ΟΤΕ, η υγεία, η ασφάλεια, η ευεξία και η ποιότητα ζωής των εργαζομένων, αποτελούν βασικές προτεραιότητες και προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξή του. Πιστεύουμε ότι τα ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας και έχουν άμεση επίδραση:

- στην ικανοποίηση των εργαζομένων - την ευημερία - την ποιότητα της εργασίας - την εταιρική κουλτούρα.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες και κυρίως, τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις και προγράμματα, που αποσκοπούν:

- στη βελτίωση των δεικτών υγείας και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων,

- της υποστήριξής τους σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας.               

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το σύνολο των εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ, πανελλαδικά (~ 16.000 εργαζόμενοι)

 

Χρονική διάρκεια

Μάρτιος  - Ιούνιος 2020 (όσον αφορά τον σχεδιασμό & την υλοποίηση των δράσεων – προγραμμάτων, τα οποία, στο σύνολό τους, είναι σε ισχύ και υλοποιούνται μέχρι και σήμερα).


Περιγραφή

Αναφορικά με την προστασία και υποστήριξη των εργαζομένων, η εταιρεία προχώρησε στις παρακάτω δράσεις το διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου 2020:

 

Άμεση εφαρμογή και διευκόλυνση της τηλεργασίας στο 80% των εργαζομένων (~ 13.000 εργαζόμενοι) μέσα σε ~3 εργάσιμες ημέρες. Διάθεση VPN πρόσβασης, collaboration tools και παροχή υποστηρικτικού εξοπλισμού (laptop, ακουστικά κλπ.), όπου ήταν απαραίτητο.
Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης COVID – 19 Ομίλου ΟΤΕ με στόχο την προστασία των εργαζομένων και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της εταιρείας (σε διαρκή επικοινωνία με ΕΟΔΥ & Πολιτική Προστασία, για την εφαρμογή μέτρων και την υποστήριξη των εργαζομένων).

Βασικές ενέργειες για την προστασία της υγείας των εργαζομένων:

Δημιουργία ιατρικής τηλεφωνικής γραμμής Health & Safety HOT LINE (13166) και email account για την άμεση επικοινωνία των εργαζομένων με τους Ιατρούς Εργασίας της εταιρείας.
Ολοκληρωμένη διαδικασία διαχείρισης συμβάντος κρούσματος σε συνεργασία με την Πολιτεία από την Ιατρονοσηλευτική Ομάδα του Ομίλου
Προμήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμού (αντισηπτικά, μάσκες, γάντια, ειδικές στολές) και διανομή σε όλο τον όμιλο τις πρώτες ημέρες της πανδημίας.
Αναλυτική και συνεχής ενημέρωση όλων των εργαζομένων (αναρτήσεις οδηγιών & βίντεο στο εταιρικό intranet, αποστολή direct emails & sms, δημιουργία video για ορθή χρήση μάσκας και γαντιών).
Δημιουργία ξεχωριστών οδηγιών ανά επιχειρησιακή μονάδα ανάλογα με το αντικείμενο (Call Centers, καταστήματα, τεχνικοί, Β2Β κ.λπ.). Δημιουργία οδηγιών τηλεργασίας για managers & εργαζόμενους.
Μέριμνα για άμεση χορήγηση  ειδικής άδειας 14 ημερών σε περιπτώσεις ύποπτου κρούσματος -κατόπιν αξιολόγησης από το Ιατρείο- (ειδικής άδειας σε εργαζόμενους που ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες και ειδικού σκοπού για εργαζόμενους γονείς).

 

Επιπλέον ενέργειες για τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής:

Τέθηκε σε ισχύ νέα διαδικασία ενημέρωσης του πελάτη πριν το ραντεβού με τον Τεχνικό, προκειμένου να μην προγραμματιστούν επισκέψεις σε σπίτια πελατών που είχαν συμπτώματα ή είχαν νοσήσει αλλά και να ληφθούν μέτρα προστασίας από και για τον πελάτη σε περίπτωση επίσκεψης. Δημιουργήθηκαν customized videos για τους τεχνικούς με ειδικές οδηγίες.
Προσαρμόστηκε το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων με βάση τις επίσημες οδηγίες για την κάλυψη των αναγκών των πελατών, με πρόβλεψη για την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας (π.χ ειδικές αφίσες, κατάλληλη σήμανση και ενημερωτικά videos, τήρηση απόστασης, μέγιστος αριθμός πελατών κοκ).
Δόθηκαν επιπλέον  γραπτές ειδικές οδηγίες προστασίας για τους εργαζομένους των Καταστημάτων και των Τεχνικών, και παρασχέθηκαν από την πρώτη στιγμή όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες, απολυμαντικά gel, ειδικές στολές).
Πραγματοποιήθηκαν digital sessions των Ιατρών εργασίας πανελλαδικά σε καταστήματα και τεχνικά τμήματα (Πωλητές/Τεχνικοί)  για την καλύτερη ενημέρωση και προστασία των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή και των οικογενειών τους.

 

Επιπλέον ενέργειες ψυχολογικής υποστήριξης & σωματικής υγείας & ευεξίας:

Προσαρμογή της τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης «Next to you», με θεματολογία, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της περιόδου του lockdown  (Πανελλαδική κάλυψη, 24 ώρες * 7 ημέρες, ανώνυμα και εμπιστευτικά για όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου ΟΤΕ και τα μέλη των οικογενειών τους, σε συνεργασία με την εταιρεία Hellas EAP.).

Δημιουργία της ψηφιακής δράσης #wellness #apotospiti: δημιουργία σειράς Home Videos και προβολή στο intranet της εταιρείας, σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργάτες του Ομίλου (γυμναστές, διατροφολόγους, φυσιοθεραπευτές), για την κάλυψη τριών θεματικών: άσκηση, μυοσκελετική υγεία, διατροφή.  Καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown - ~ 3 με 6 videos με fitness & yoga sessions, tips διατροφής και σωστής στάσης σώματος / εβδομάδα – συνολικά 33 videos). Επίσης πραγματοποιήθηκαν και αντίστοιχα live digital sessions το διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου.

 

Έκτακτα Μέτρα Οικονομικής Στήριξης:

Χορήγηση έκτακτης χρηματικής αμοιβής ύψους 1,6 εκατ. ευρώ σε >1.800 εργαζόμενους σε Καταστήματα και Τεχνικούς.
Χορήγηση διατακτικών σίτισης νωρίτερα από το προβλεπόμενο στους εργαζόμενους και επιπλέον διατακτικών σίτισης σε απασχολούμενους μέσω τρίτων εταιρειών.
Μηδενισμός χρεώσεων από εταιρικά κινητά προς όλους

 

Η επιστροφή των εργαζομένων στους χώρους εργασίας ολοκληρώθηκε σε τρείς φάσεις, για το διάστημα από 18/5/20 - 1/7/2020, με βάση τις οδηγίες της Πολιτείας:

Σχεδιάστηκε πλάνο σταδιακής επιστροφής στα γραφεία, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες και τις υποδείξεις των Ιατρών Εργασίας. Η επικοινωνία επιστροφής πλαισιώθηκε με τις ακόλουθες ενέργειες:

Επικοινωνία Chief HR Officer για τη σταδιακή επιστροφή στα γραφεία και αποστολή sms με λεπτομερείς οδηγίες.
Δημιουργία ειδικής καμπάνιας επικοινωνίας back to office με τίτλο "Μένουμε Δυνατοί, Μένουμε Ασφαλείς" για τα μέτρα προστασίας & την ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας (Covid Q&A’s με άρθρα στο εταιρικό intranet, direct emails, videos, φυλλάδια & σημάνσεις με οδηγίες ανά χώρο, όπως meeting rooms, wc, γραφεία, κυλικεία, κοινόχρηστους χώρους, ασανσέρ, εταιρικά λεωφορεία ψύκτες κ.λπ.), οθόνες LED στα μεγάλα κτίρια, αποστολή sms).
Για την εμψύχωση, την ενημέρωση των εργαζομένων και την προετοιμασία της επιστροφής τους, δημιουργήθηκε video για όλες τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία για τους ανθρώπους της, τους πελάτες και την κοινωνία.

Χορηγήθηκαν σε όλους τους εργαζόμενους από δύο υφασμάτινες μάσκες αρχικά και στη συνέχεια επιπλέον.
Το άνοιγμα των καταστημάτων πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των πελατών μας  αλλά και των εργαζομένων μας (πχ τοποθέτηση ειδικού plexi glass στα ταμεία και στα service points των πωλητών καθώς και ειδική σήμανση τήρησης αποστάσεων).
Αυξήθηκε η συχνότητα καθαρισμών σε όλες τις εγκαταστάσεις πανελλαδικά,  ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απολύμανση όλων των μεγάλων εγκαταστάσεων της εταιρείας -κατά περίπτωση- και παραμετροποίηση των μονάδων κλιματισμού (με οδηγίες χρήσης).
Αναπτύχθηκε ειδικό report για την αποτύπωση της παρουσίας των εργαζομένων -ανά κτίριο και επιχειρησιακή λειτουργία-, τηρώντας το ποσοστό που όριζε, ανά φάση, το πλάνο επιστροφής.

 

Επιπλέον δράσεις / πρωτοβουλίες πρόληψης & προστασίας:

Μέριμνα για την υγεία: σε συνεργασία με συγκεκριμένα διαγνωστικά κέντρα, ο Όμιλος εξασφάλισε προνομιακές τιμές για τους εργαζόμενους και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους, για την πραγματοποίηση, εφόσον το επιθυμούν, προληπτικής εξέτασης μοριακού ελέγχου SARS Covid-19.
Μέριμνα για την ψυχική υγεία & ισορροπία: σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες της Hellas EAP, πραγματοποίηση ειδικά σχεδιασμένων ενημερωτικών live webinars, με στόχο την ευεξία, την αυτοβελτίωση και τη διατήρηση του work – life balance (θεματολογία σχετική με τον γονεϊκό ρόλο και την ανθεκτικότητα).
Μέριμνα για την κοινωνία: πραγματοποίηση της καθιερωμένης εθελοντικής αιμοδοσίας, που πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο, με την τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας (Ιούνιος & Νοέμβριος 2020).

Δυνατά σημεία και προκλήσεις:

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί 16.000 εργαζόμενους, σε όλη την Ελλάδα. Ο σχεδιασμός & ενεργοποίηση των απαιτούμενων μηχανισμών πρόληψης και η λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας, είχε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και καθοριστική σημασία: 

Για την προστασία της υγείας των εργαζομένων
Για την απρόσκοπτη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου και κατ’ επέκταση τη διατήρηση των θέσεων εργασίας
Για την προστασία της υγείας των πελατών μας (όσων προσέρχονταν στα καταστήματα – όσων χρειάστηκαν τεχνική υποστήριξη στο χώρο τους), αλλά και συνολικά τη φροντίδα όλων των πελατών οι οποίοι είχαν απρόσκοπτη πρόσβαση στο αγαθό της επικοινωνίας
Για την προστασία του κοινωνικού συνόλου (λήψη μέτρων προστασίας & συνεχής ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των εργαζομένων > συμβολή στη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού).

 

Λήψη διαφορετικών μέτρων για κάθε ξεχωριστή κατηγορία εργαζομένων (π.χ. front line, back office, on call k.lp.) και με βάση τα κατά τόπους επιδημιολογικά δεδομένα (πριν τη δημιουργία του χάρτη τον Οκτώβριο ’20)
Προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες κ.λπ.), σε περίοδο που δεν υπήρχε επάρκεια στην αγορά / Κινητοποίηση μηχανισμών για άμεση αποστολή σε όλα τα κτήρια και καταστήματα, σε όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά το κρίσιμο δίμηνο Απριλίου – Μάϊου προμηθευτήκαμε: 232.000 μάσκες - 1.100 ειδικές στολές - 3,7 τόνους απολυμαντικό gel
Ασφαλής επιστροφή στη νέα «κανονικότητα»: επιτυχής σχεδιασμός του πλάνου της επόμενης ημέρας για ένα τόσο μεγάλο πλήθος εργαζομένων πανελλαδικά, το οποίο διαφοροποιείται ανά οργανωτική μονάδα, λόγω φύσης και χώρου εργασίας.
Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η απρόσκοπτη συνέχεια της λειτουργίας της εταιρίας με ψηφιοποίηση όλων των δραστηριοτήτων -όπου αυτό ήταν εφικτό- σε συνδυασμό με την τηλεργασία με μηδενικό χρόνο απόκρισης σε πανελλαδικό επίπεδο.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η ανταπόκριση των εργαζομένων μας (Μάρτιος 2020 – έως σήμερα):

Η Health & Safety HOT LINE (13166) διαχειρίστηκε >7.150 κλήσεις και 3.165 emails που απαντήθηκαν απευθείας από την ομάδα των Ιατρών Εργασίας & νοσηλευτριών του Ομίλου.
Το Κέντρο Υποστήριξης Εργαζομένων (MyHR) διαχειρίστηκε ~6.500 αιτήματα και 14.700 κλήσεις, σχετικά με θέματα που απορρέουν από τις διατάξεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 78 digital sessions * με τον Ιατρό Εργασίας και τους εργαζόμενους στα Καταστήματα (Ιδιόκτητα & franchise) και στους Τεχνικούς Πεδίου με τη συμμετοχή 1.260 εργαζομένων.

*12 ενημερώσεις (σε 86 καταστήματα COSMOTE & 222 GERMANOS) & 66 ενημερώσεις σε 75 Τεχνικά Διαμερίσματα ανά την Ελλάδα).

 Τόπος Δράσης

Σε πανελλαδικό επίπεδο


Συνεργασία με φορέα

Σε συμβουλευτικό επίπεδο με τους ακόλουθους φορείς και ειδικούς συνεργάτες:

– ΓΓΠΠ - Ομάδα Λοιμωξιολόγων - Ψυχολόγοι – Hellas EAP και Φυσικοθεραπευτές – Γυμναστές – Διατροφολόγους (εξωτερικοί ειδικοί συνεργάτες Ομίλου ΟΤΕ).


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων


Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων από την ανταπόκριση της εταιρείας στην κρίση του covid-19, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαμε τον Μάιο:

83% των εργαζομένων θεωρούν ότι είχαν καλή ενημέρωση από την εταιρεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας
82% έμεινε πολύ ικανοποιημένο από τον τρόπο που αντέδρασε η εταιρεία απέναντι στους πελάτες
77% πιστεύει ότι η εταιρεία ανταποκρίθηκε και νοιάστηκε για τις ανησυχίες του τη δύσκολη αυτή περίοδο
71% δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένο από τη δυνατότητα πρόσβασης στον απαραίτητο εξοπλισμό και εργαλεία που απαιτούνταν για να εργαστεί από το σπίτι. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
#ZEROPLASTIC

COSMOTE e-value Kerameikos Office Building,

COSMOTE TV Building

COSMOTE UFixit (Mobile Application, Android/iOS)

GROW YOUR BUSINESS

Missing Alert App

«Ctrl Shift Save the climate! Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται σύμμαχοί μας για την προστασία του κλίματος»

«Ο κόσμος μας, καλύτερος.», www.okosmosmaskalyteros.gr, microsite Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ

Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Βιώσιμες συσκευασίες για τις νέες συσκευές με εμπορικό σήμα COSMOTE από τα μέσα του 2022

Διαχείριση αποβλήτων

Εθελοντισμός Εργαζομένων και Κοινωνική Συνεισφορά

Εκπαίδευση/ Δια βίου μάθηση. Επίδραση στην Κοινωνία. Εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κόσμος καλύτερος για όλους, χωρίς διακρίσεις!

Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019

Μηδενική Ανοχή στη Διαφθορά (Zero Tolerance to Corruption) Ευαισθητοποιούμε τους εργαζομένους μας για θέματα διαφθοράς και επιλέγουμε συνεργάτες που σέβονται τις αρχές μας

Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Παροχή υποδομών Wi-Fi/2G/3G/4G στους 20 πιο επισκέψιμους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία στον Ελλαδικό Χώρο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: DT EU GOOD CAUSE ENVIRONMENTAL INITIATIVE

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Συσκευών στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE 2022

Προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Προϊόντα και Υπηρεσίες με Στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σεβασμός στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Συνεργασία με το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» για την πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC

Φιλόδοξοι Στόχοι και Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής του Ομίλου ΟΤΕ

Ψηφιοποίηση του προγράμματος πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών «Ασφαλές Άγγιγμα» του σωματείου ΕΛΙΖΑ με την υποστήριξη και της COSMOTE

“you.grow Internal Talent Program”: Εσωτερικό Πρόγραμμα Ανάδειξης Ταλέντου Νέων Εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation