ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 339 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 6. Sustainable Brands / 6.1 Ανάπτυξη Πράσινων Υπηρεσιών και Προϊόντων

Πρωτοβουλία

Βιώσιμες συσκευασίες για τις νέες συσκευές με εμπορικό σήμα COSMOTE από τα μέσα του 2022

Βιώσιμες συσκευασίες για τις νέες συσκευές με εμπορικό σήμα COSMOTE από τα μέσα του 2022
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ το 2021 απασχολούσε περίπου 10.500 εργαζομένους στην Ελλάδα.

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί επιχειρηματική επιλογή για τον Όμιλο ΟΤΕ και αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής και λειτουργίας του. Βασικές προτεραιότητες είναι η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος του Ομίλου, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις νέες ψηφιακές δυνατότητες.

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

Περισσότερες πληροφορίες γενικά: www.cosmote.gr.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο Όμιλος ΟΤΕ στοχεύει στη μείωση των υλικών συσκευασίας και τη χρήση βιώσιμων εναλλακτικών για τα προϊόντα με την επωνυμία του. Συγκεκριμένα, στοχεύει σε 100% βιώσιµες συσκευασίες για τις νέες συσκευές π.χ. routers & αποκωδικοποιητές τηλεόρασης που φέρουν το εµπορικό σήµα COSMOTE από τα µέσα του 2022.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια

2022 - 


Περιγραφή

Η συσκευασία των προϊόντων είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής µεταφορά τους από την παραγωγή στην κατανάλωση. Ωστόσο, η παραγωγή και η χρήση υλικών συσκευασίας έχει σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς για την παραγωγή τους καταναλώνονται φυσικοί πόροι, ενώ τα απόβλητα συσκευασίας ρυπαίνουν την ατµόσφαιρα, το έδαφος και αντιπροσωπεύουν το 50% περίπου των απορριµµάτων στις θάλασσες. Η παραγωγή αποβλήτων συσκευασίας αυξάνεται µε πιο γρήγορο ρυθµό σε σχέση µε την αύξηση της ανακύκλωσης, παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά ανακύκλωσης στην ΕΕ έχουν αυξηθεί.

Για τον Όµιλο ΟΤΕ, η διατήρηση και η αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Ο Όµιλος εφαρµόζει µια ολιστική προσέγγιση, η οποία ενσωµατώνει τις έξι θεµελιώδεις αρχές κυκλικής οικονοµίας: σχεδιασµός, παραγωγή, χρήση, επισκευή, επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση. Η προσέγγιση αυτή, καλύπτει τόσο τη λειτουργία του Οµίλου (δίκτυο τηλεπικοινωνιών, κέντρα δεδοµένων, στόλος, γραφεία και καταστήµατα), όσο και την αλυσίδα αξίας του. Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που υλοποιούνται αφορούν σε θέµατα από τον σχεδιασµό των προϊόντων, των βιώσιµων προϊόντων και συσκευασιών.

Ο Όµιλος ΟΤΕ, ως µέλος του Οµίλου DT, στοχεύει στη µείωση των υλικών συσκευασίας και τη χρήση βιώσιµων εναλλακτικών για τα προϊόντα µε την επωνυµία του, ακολουθώντας τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του Οµίλου DT. Το 2022, η COSMOTE κυκλοφόρησε τον δροµολογητή Speedport Plus 2 που έχει βιώσιµα υλικά συσκευασίας (και είναι πιο ενεργειακά αποδοτικός σε σύγκριση µε αυτόν που αντικατέστησε). Η συσκευασία δεν περιέχει πλαστικό, στο µεγαλύτερο µέρος της συσκευής χρησιµοποιείται ανακυκλωµένo πλαστικό (περίπου το 95%) ενώ το χαρτί που χρησιµοποιείται είναι κατά 80% ανακυκλωµένο χαρτί και το υπόλοιπο 20% έχει πιστοποίηση FSC.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το 2022, η COSMOTE κυκλοφόρησε τον δροµολογητή Speedport Plus 2 που έχει βιώσιµα υλικά συσκευασίας (και είναι πιο ενεργειακά αποδοτικός σε σύγκριση µε αυτόν που αντικατέστησε). Η συσκευασία δεν περιέχει πλαστικό, στο µεγαλύτερο µέρος της συσκευής χρησιµοποιείται ανακυκλωµένo πλαστικό (περίπου το 95%) ενώ το χαρτί που χρησιµοποιείται είναι κατά 80% ανακυκλωµένο χαρτί και το υπόλοιπο 20% έχει πιστοποίηση FSC. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, να αποφεύγεται η πρωτογενής παραγωγή 4 g και 76 g πλαστικού και χαρτιού ανά συσκευή, αντίστοιχα. Εάν ληφθεί υπόψη και το περίβληµα της συσκευής, τότε το συνολικό όφελος για το πλαστικό υπολογίζεται σε 340 g ανά συσκευή.Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
#ZEROPLASTIC

COSMOTE e-value Kerameikos Office Building,

COSMOTE TV Building

COSMOTE UFixit (Mobile Application, Android/iOS)

GROW YOUR BUSINESS

Missing Alert App

«Ctrl Shift Save the climate! Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται σύμμαχοί μας για την προστασία του κλίματος»

«Ο κόσμος μας, καλύτερος.», www.okosmosmaskalyteros.gr, microsite Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ

Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Διαχείριση αποβλήτων

Εθελοντισμός Εργαζομένων και Κοινωνική Συνεισφορά

Εκπαίδευση/ Δια βίου μάθηση. Επίδραση στην Κοινωνία. Εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κόσμος καλύτερος για όλους, χωρίς διακρίσεις!

Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019

Η διαχείριση της πανδημίας covid-19 στον Όμιλο ΟΤΕ

Μηδενική Ανοχή στη Διαφθορά (Zero Tolerance to Corruption) Ευαισθητοποιούμε τους εργαζομένους μας για θέματα διαφθοράς και επιλέγουμε συνεργάτες που σέβονται τις αρχές μας

Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Παροχή υποδομών Wi-Fi/2G/3G/4G στους 20 πιο επισκέψιμους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία στον Ελλαδικό Χώρο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: DT EU GOOD CAUSE ENVIRONMENTAL INITIATIVE

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Συσκευών στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE 2022

Προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Προϊόντα και Υπηρεσίες με Στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σεβασμός στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Συνεργασία με το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» για την πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC

Φιλόδοξοι Στόχοι και Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής του Ομίλου ΟΤΕ

Ψηφιοποίηση του προγράμματος πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών «Ασφαλές Άγγιγμα» του σωματείου ΕΛΙΖΑ με την υποστήριξη και της COSMOTE

“you.grow Internal Talent Program”: Εσωτερικό Πρόγραμμα Ανάδειξης Ταλέντου Νέων Εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation