ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 283 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Πρωτοβουλία

«Ο κόσμος μας, καλύτερος.», www.okosmosmaskalyteros.gr, microsite Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ

«Ο κόσμος μας, καλύτερος.», www.okosmosmaskalyteros.gr, microsite Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

OTE- COSMOTE

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό του κεφάλαιο μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 47,9% και το Ελληνικό Δημόσιο με 5,7%. Ο Όμιλος ΟΤΕ το 2020 απασχολούσε περίπου 11.500 εργαζομένους στην Ελλάδα και πάνω από 16.000 συνολικά.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών και των ακινήτων. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας.

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες γενικά: www.cosmote.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Τα κείμενα των απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης είναι -σε αρκετά σημεία- ιδιαίτερα τεχνικά και λεπτομερή, προσπαθώντας να καλύψουν τις ανάγκες και των πιο εξειδικευμένων και απαιτητικών αναγνωστών και αναλυτών.

Με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της επικοινωνίας των επιδόσεων εταιρικής υπευθυνότητας στα ενδιαφερόμενα μέρη και ειδικότερα στις λιγότερο εξειδικευμένες ομάδες, ο Όμιλος ΟΤΕ προχώρησε, για πρώτη φορά, στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης πλατφόρμας (www.okosmosmaskalyteros.gr), όπου ο Απολογισμός παρουσιάζεται με απλούστερο και πιο εύληπτο τρόπο. Χρησιμοποιώντας διαδραστικά εργαλεία, το ευρύ κοινό καλείται να περιηγηθεί στις σημαντικότερες «ιστορίες» του Απολογισμού, οι οποίες έχουν «αποκωδικοποιηθεί» με στόχο ο αναγνώστης να γνωρίσει καλύτερα τις δράσεις των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ. H επιλογή των θεματικών ενοτήτων βασίστηκε στο materiality analysis που διενεργήθηκε ακολουθώντας τη μεθοδολογία του Enterprise Risk Management του Ομίλου

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ο Απολογισμός απευθύνεται σε όλες τις κύριες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών που έχουν αναγνωριστεί από τις Εταιρείες και είναι οι εξής:

 • Πελάτες και εν δυνάμει πελάτες
 • Επιχειρήσεις
 • Επιστήμη, έρευνα και εκπαίδευση
 • ΜΚΟ και ενδιαφερόμενες ομάδες
 • Μέσα ενημέρωσης
 • Κράτος / Κυβερνητικοί φορείς
 • Εργαζόμενοι, εν δυνάμει εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους
 • Προμηθευτές
 • Μέτοχοι, ομολογιούχοι, επενδυτές και αναλυτές

To microsite απευθύνεται σε όλους τους παραπάνω και ειδικότερα στις λιγότερο εξειδικευμένες ομάδες.

 

Χρονική διάρκεια

To microsite ακολουθεί την περίοδο αναφοράς του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015.


Περιγραφή

To microsite του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 έχει δημιουργηθεί με στόχο την ελκυστική επικοινωνία του Απολογισμού σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Για το λόγο,  σχεδιάστηκε με την βοήθεια καινοτόμων εφαρμογών και εργαλείων, δίνοντας στο κοινό αυτό που το ενδιαφέρει κυρίως: τις ιστορίες πίσω από τα νούμερα, ιστορίες όπου πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, αλλά και οι  κοινωνικές ομάδες που επωφελούνται από τις δράσεις των εταιρειών. Ιστορίες για θέματα που είναι ουσιώδη και σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες του κοινού και με τις οποίες ταυτίζεται, τις θυμάται, τις αναπαράγει στην καθημερινότητά του.

Το microsite του Απολογισμού διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, καθώς στηρίζεται στα κείμενα του Απολογισμού 2015, όμως έχει ξαναγραφτεί και παρουσιαστεί με εύληπτο τρόπο για την κάλυψη των αναγκών του λιγότερο εξειδικευμένου κοινού. Δημιουργήθηκε για να προσφέρει στον κάθε χρήστη τη δυνατότητα, αλλά και την ιδιότητα του «συνταξιδιώτη». Με χρήση video, interactive infographics και social media buttons, με «ready to share» περιεχόμενο, μπορεί να περιηγηθεί εύκολα και γρήγορα σε αυτό τον «Καλύτερο Κόσμο», να ταξιδέψει σε αυτόν, και να τον αξιολογήσει. Συγκεκριμένα τα εργαλεία του ταξιδιού αυτού είναι:

 • το url και το «call to action» slogan: «Γιατί όταν μοιράζεσαι το καλό, μεγαλώνει»
 • η εύκολη πλοήγηση και η ευχάριστη εμπειρία του χρήστη (user experience)
 • η σύμπτυξη της πληροφορίας και η άμεση σύνδεση με τα social media 
 • τα 11 video, με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων, που αναδεικνύουν το έργο τους και αυξάνουν το engagement τους
 • τα 10 infographics, εκ των οποίων  5 είναι interactive και 4 animated charts, που ενισχύουν την αφήγηση (storytelling) και διευκολύνουν τον χρήστη στη λήψη της πληροφορίας
 • οι «real world» εικόνες, με το ανθρώπινο στοιχείο να κυριαρχεί σε όλο το site
 • το full responsive design σε mobile και tablet περιβάλλον
 • το mobile friendly (user experience)
 • η έρευνα, που δίνει βάρος στο site
 • η φόρμα επικοινωνίας που δίνει την δυνατότητα στο μέσω χρήστη να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας και να μοιραστεί τους προβληματισμούς του / τις ανάγκες του

Οι χρήστες του microsite έχουν τη δυνατότητα, σε συνέχεια της ιστορίας που διαβάζουν, να μεταφερθούν στην αντίστοιχη ενότητα του Απολογισμού (pdf), να αποθηκεύσουν offline το πλήρες περιεχομένου του Απολογισμού.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το microsite του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 δίνει τη δυνατότητα στο κοινό στο οποίο απευθύνεται να έχει:

 • Πληροφόρηση με απλό και κατανοητό τρόπο για τις δράσεις και τις επιδόσεις του ΟΤΕ και της COSMOTE, στα σημαντικότερα θέματα, όπως αναδείχθηκαν από τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Ταχύτερη πληροφόρηση μέσω οπτικοακουστικών εφαρμογών (videos, quick links, κ.ά.).
 • Πρόσβαση στις πληροφορίες μέσα από ένα φιλικό online περιβάλλον.
 • Ευκολότερη πλοήγηση.
 • Δυνατότητα προώθησης πληροφοριών μέσω των social media.

Ο κάθε αναγνώστης, βάσει των ξεχωριστών αναγκών του, έχει τη δυνατότητα περιήγησης στον Απολογισμό χρησιμοποιώντας τα διαφορετικά διαθέσιμα μέσα και εργαλεία, βελτιώνοντας, έτσι, την «εμπειρία του πελάτη».Τόπος Δράσης

To microsite καλύπτει τις λειτουργίες και τη δραστηριότητα του ΟΤΕ και της COSMOTE στην Ελλάδα και είναι διαθέσιμο στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Δεν υπήρξε συνεργασία με κάποιον άλλο φορέα.


Συμμετοχή εργαζομένων

Έχει δημιουργηθεί κοινή Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΤΕ - COSMOTE, με 50 εκπροσώπους από όλες τις επιχειρησιακές μονάδες, οι οποίοι συμμετέχουν στη σύνταξη του Απολογισμού κα τη δημιουργία του microsite του, καθώς και 12 Executive Directors του Ομίλου ΟΤΕ ή και εκπρόσωποί τους, και 3.387 εκπρόσωποι από όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων μερών των εταιρειών, συμμετείχαν στην ιεράρχηση των ουσιαστικών θεμάτων. 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Στα οφέλη για τον ΟΤΕ και την COSMOTE συμπεριλαμβάνονται η καλύτερη πληροφόρηση όλων των ομάδων των ενδιαφερόμενων μερών τους, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να σχηματίσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις εταιρείες και να τις αξιολογήσουν ορθότερα.

Ο πιο διαδραστικός τρόπος παρουσίασης του Απολογισμού στοχεύει στην προσέλκυση περισσότερων αναγνωστών.  Τα στατιστικά στοιχεία του microsite του Απολογισμού αποδεικνύουν την ανταπόκριση των χρηστών.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι  τις 3 πρώτες  εβδομάδες από την έκδοση του Απολογισμού, επισκέφτηκαν το site  1.311 χρήστες και σημειώθηκαν  17.668 προβολές σελίδων του online Απολογισμού.  Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το 41% των χρηστών που επισκέφτηκαν το site ήταν μεταξύ 25-34 ετών. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
#ZEROPLASTIC

COSMOTE e-value Kerameikos Office Building,

COSMOTE TV Building

COSMOTE UFixit (Mobile Application, Android/iOS)

GROW YOUR BUSINESS

Missing Alert App

«Ctrl Shift Save the climate! Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται σύμμαχοί μας για την προστασία του κλίματος»

Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Διαχείριση αποβλήτων

Εθελοντισμός Εργαζομένων και Κοινωνική Συνεισφορά

Εκπαίδευση/ Δια βίου μάθηση. Επίδραση στην Κοινωνία. Εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κόσμος καλύτερος για όλους, χωρίς διακρίσεις!

Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019

Η διαχείριση της πανδημίας covid-19 στον Όμιλο ΟΤΕ

Μηδενική Ανοχή στη Διαφθορά (Zero Tolerance to Corruption) Ευαισθητοποιούμε τους εργαζομένους μας για θέματα διαφθοράς και επιλέγουμε συνεργάτες που σέβονται τις αρχές μας

Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Παροχή υποδομών Wi-Fi/2G/3G/4G στους 20 πιο επισκέψιμους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία στον Ελλαδικό Χώρο

Προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Προϊόντα και Υπηρεσίες με Στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συνεργασία με το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» για την πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC

Φιλόδοξοι Στόχοι και Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής του Ομίλου ΟΤΕ

Ψηφιοποίηση του προγράμματος πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών «Ασφαλές Άγγιγμα» του σωματείου ΕΛΙΖΑ με την υποστήριξη και της COSMOTE

“you.grow Internal Talent Program”: Εσωτερικό Πρόγραμμα Ανάδειξης Ταλέντου Νέων Εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation