ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 403 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανθρώπινα Δικαιώματα

Πρωτοβουλία

Ένας κόσμος καλύτερος για όλους, χωρίς διακρίσεις!

Ένας κόσμος καλύτερος για όλους, χωρίς διακρίσεις!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

OTE- COSMOTE

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό του κεφάλαιο μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 47,9% και το Ελληνικό Δημόσιο με 5,7%. Ο Όμιλος ΟΤΕ το 2020 απασχολούσε περίπου 11.500 εργαζομένους στην Ελλάδα και πάνω από 16.000 συνολικά.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών και των ακινήτων. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας.

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες γενικά: www.cosmote.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος των δράσεων για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη είναι η προώθηση των ίσων ευκαιριών, της διαφορετικότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι δράσεις μας απευθύνονται σε όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου ΟΤΕ, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, τις ειδικές ανάγκες, το θρήσκευμα, τις ικανότητες, την καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη συμμετοχή σε σωματεία ή τις πολιτικές πεποιθήσεις. 

 

Χρονική διάρκεια

Η δράση ξεκίνησε στις αρχές του 2021 και βρίσκεται σε εξέλιξη.


Περιγραφή

Πιστοί στη δέσμευσή μας να δημιουργήσουμε μια εταιρική κουλτούρα που θα αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, την περίοδο 2021-Q1 2022, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε τις παρακάτω πρωτοβουλίες: 

Ο Όμιλος υιοθέτησε μια ολοκληρωμένη Πολιτική Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης, η οποία απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου. Για τον Όμιλο ΟΤΕ, η πολυμορφία / διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη αποτελούν μια αντίληψη διοίκησης και μέρος της εταιρικής του κουλτούρας, που στοχεύει να συμβάλει σημαντικά στην επιχειρηματική επιτυχία του Ομίλου μέσω της αναγνώρισης, της εκτίμησης, της συμπερίληψης στο εργασιακό περιβάλλον και της αξιοποίησης της ατομικής πολυμορφίας των ενδιαφερόμενων μερών του (εργαζόμενοι, μέτοχοι, πελάτες, προμηθευτές).  https://www.cosmote.gr/otegroup_company/about_us/otegroup/corporate_governance/compliance_management_system/compliance_policies/OTEGroup_DiversityEquityAndInclusionPolicy_gr.pdf
Στα πλαίσια της Πολιτικής Δ, Ι & Σ, ορίστηκε πως θα πρέπει να υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό τουλάχιστον 30% επί του συνόλου των ανωτέρων και ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, με εφαρμογή μέσα στα επόμενα τρία (3) έτη και τουλάχιστον 25% επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα live event, με θέμα τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη, με τη συμμετοχή της Chief Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ΟΤΕ, κα Έλενας Παπαδοπούλου και επίτιμων προσκεκλημένων. Το event είχε σαν στόχο να ευαισθητοποιήσει και να αφυπνίσει τους εργαζόμενους ως προς την διαφορετικότητα και την ισότητα στο εργασιακό περιβάλλον. Συντονιστής της συζήτησης, η οποία μεταδόθηκε live από το στούντιο του COSMOTE TV σε όλους τους εργαζόμενους, ήταν ο δημοσιογράφος Α. Σρόιτερ.
Πραγματοποιήθηκε Καμπάνια Εσωτερικής Επικοινωνίας, με σκοπό την εξοικείωση και την ενσωμάτωση της Πολιτικής Διαφορετικότητας στην εταιρική κουλτούρα, αλλά και αναγγελία δράσεων που θα την ενισχύσουν ακόμη περισσότερο.   
Από τις αρχές του 2022 ξεκίνησε η σταδιακή εκπαίδευση των εργαζομένων γύρω από τους πυλώνες και τα οφέλη του D, E&Ι, αλλά και τις πρακτικές του Ομίλου ΟΤΕ.
Επιπλέον, από τις αρχές του 2022, προστέθηκαν δύο νέες ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο των ερευνών ικανοποίησης εργαζομένων, οι οποίες πραγματοποιούνται σε όλο τον Όμιλο 2 φορές το χρόνο, προκειμένου να λάβουμε σχετική ανατροφοδότηση από τους εργαζομένους. Οι δύο ερωτήσεις είναι οι παρακάτω:

Στην εταιρεία μας όλοι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για πρόσληψη και εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους ανεξαρτήτως:

 • ηλικίας,
 • φύλου και ταυτότητα φύλου,
 • σεξουαλικού προσανατολισμού
 • σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων,
 • εθνικότητας, κοινωνική και εθνικής καταγωγή,
 • πολιτικής γνώμης, θρησκείας και πεποιθήσεων.

 

Η εταιρεία μάς παρέχει ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας για όλους - δεν ανεχόμαστε ανάρμοστη συμπεριφορά ή σχόλια που σχετίζονται με:

 • την ηλικία,
 • το φύλο και την ταυτότητα φύλου,
 • τον σεξουαλικό προσανατολισμό,
 • τις σωματικές και πνευματικές ικανότητες,
 • την εθνικότητα, την κοινωνική και εθνική καταγωγή,
 • την πολιτική γνώμη, θρησκεία και τις πεποιθήσεις.

Για το επόμενο χρονικό διάστημα σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα Mentoring για την ενδυνάμωση των γυναικών στον Όμιλο ΟΤΕ.  


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Για την αύξηση του awareness και των γνώσεων των εργαζομένων σχετικά με το θέμα της διαφορετικότητας, υλοποιήσαμε ένα απλό και σύντομο quiz, το οποίο διεξήχθη μέσω του εταιρικού Intranet. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Συμμετείχαν 2.155 εργαζόμενοι και απάντησαν ότι είναι εξοικειωμένοι με τις αρχές και τις έννοιες της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψηςΤόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Η επίτευξη βιώσιμης αλλαγής και βελτίωσης για την εταιρεία και τους εργαζομένους της απαιτεί την πλήρη συμμετοχή και την προσωπική δέσμευση όλων των μερών στην Πολιτική του Ομίλου για τη Διαφορετικότητα, την ισότητα και την συμπερίληψη.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Οι δράσεις μας ευθυγραμμίζονται με τους επιχειρηματικούς στόχους και τις στρατηγικές του Ομίλου ΟΤΕ με σκοπό την ενσωμάτωση του diversity  στο επιχειρηματικό μοντέλο και τις καθημερινές δραστηριότητες του Ομίλου.

Η ενσωμάτωση του diversity αποτελεί βασικό παράγοντα για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, ενώ παράλληλα αυξάνει την ικανοποίηση των εργαζομένων, διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων, προάγει τη δικαιοσύνη και την αξιοκρατία και τελικά, οδηγεί σε καλύτερα συνολικά αποτελέσματα.

Στόχος μας είναι να γίνουμε όσο diverse είναι και οι πελάτες μας. Μόνο έτσι θα μπορούμε να κατανοήσουμε και να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις πραγματικές τους ανάγκες.

Εξετάζουμε και ενισχύουμε το στόχο μας, καθώς και τις κατευθυντήριες αρχές μας, εν μέσω επιχειρηματικών και κοινωνικών αλλαγών, όπως η παγκόσμια δημογραφική μεταβολή, η παγκοσμιοποίηση και η ψηφιοποίηση. Η έμπνευσή μας αντλείται και από την αξία της συμπερίληψης, η οποία προσδίδει στον σκοπό μας ολιστική και κοινωνικά ευαίσθητη προσέγγιση χωρίς διακρίσεις, χτίζοντας πάνω στη μακρόχρονη κατευθυντήρια αρχή μας: «Συμπεριφέρομαι με σεβασμό και ακεραιότητα».

Δεσμευόμαστε, όχι γιατί πρέπει αλλά γιατί θέλουμε, να αξιοποιήσουμε τη δύναμή μας για να γίνουμε καλύτεροι, ποιοτικότεροι, αποτελεσματικότεροι έτσι ώστε να είμαστε η πρώτη επιλογή για τον πελάτη μας και να αυξήσουμε την ικανοποίηση για τους εργαζόμενους μας. Όραμά μας είναι μια ανοιχτή, συμπεριληπτική και δίκαιη κοινωνία, που δεν θα αποκλείει κανέναν, ούτε στον ψηφιακό ούτε στον φυσικό κόσμο. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ βλέπει τον εαυτό του ως ενεργό μέλος της κοινωνίας. Γι’ αυτό και χρησιμοποιούμε τη μετασχηματιστική μας δύναμη για αλλαγή και θα εργαστούμε προς μια πιο ανοιχτή ποικιλόμορφη και δίκαιη κοινωνία, που δεν θα αποκλείει κανέναν, ούτε στον ψηφιακό ούτε στον φυσικό κόσμο.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
#ZEROPLASTIC

COSMOTE e-value Kerameikos Office Building,

COSMOTE TV Building

COSMOTE UFixit (Mobile Application, Android/iOS)

GROW YOUR BUSINESS

Missing Alert App

«Ctrl Shift Save the climate! Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται σύμμαχοί μας για την προστασία του κλίματος»

«Ο κόσμος μας, καλύτερος.», www.okosmosmaskalyteros.gr, microsite Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ

Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Διαχείριση αποβλήτων

Εθελοντισμός Εργαζομένων και Κοινωνική Συνεισφορά

Εκπαίδευση/ Δια βίου μάθηση. Επίδραση στην Κοινωνία. Εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019

Η διαχείριση της πανδημίας covid-19 στον Όμιλο ΟΤΕ

Μηδενική Ανοχή στη Διαφθορά (Zero Tolerance to Corruption) Ευαισθητοποιούμε τους εργαζομένους μας για θέματα διαφθοράς και επιλέγουμε συνεργάτες που σέβονται τις αρχές μας

Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Παροχή υποδομών Wi-Fi/2G/3G/4G στους 20 πιο επισκέψιμους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία στον Ελλαδικό Χώρο

Προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Προϊόντα και Υπηρεσίες με Στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συνεργασία με το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» για την πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC

Φιλόδοξοι Στόχοι και Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής του Ομίλου ΟΤΕ

Ψηφιοποίηση του προγράμματος πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών «Ασφαλές Άγγιγμα» του σωματείου ΕΛΙΖΑ με την υποστήριξη και της COSMOTE

“you.grow Internal Talent Program”: Εσωτερικό Πρόγραμμα Ανάδειξης Ταλέντου Νέων Εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation