ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 283 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Πράσινων Υπηρεσιών και Προϊόντων

Πρωτοβουλία

Προϊόντα και Υπηρεσίες με Στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Προϊόντα και Υπηρεσίες με Στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

OTE- COSMOTE

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό του κεφάλαιο μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 47,9% και το Ελληνικό Δημόσιο με 5,7%. Ο Όμιλος ΟΤΕ το 2020 απασχολούσε περίπου 11.500 εργαζομένους στην Ελλάδα και πάνω από 16.000 συνολικά.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών και των ακινήτων. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας.

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες γενικά: www.cosmote.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Μέσω της διάθεσης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, οι πελάτες μπορούν αν βελτιστοποιήσουν τις δραστηριότητες, την περιβαλλοντική απόδοση και την ευημερία τους. Ενισχύεται λοιπόν η βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ παράλληλα δημιουργούνται νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και ενισχύονται τα έσοδα και οι δραστηριότητες του ομίλου.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πλέγμα δράσεων απευθύνεται σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή


Στον Όμιλο ΟΤΕ αξιοποιούμε τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία, για να συμβάλλουμε σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Ενισχύουμε τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα του Ομίλου, ενώ συμβάλλουμε στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου ΟΤΕ, ενώ οι Αρχές  της καθορίζουν τη λειτουργία του.

Ο Όμιλος OTE προσφέρει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες, οι πελάτες αξιοποιούν τα οφέλη από την χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των λειτουργικών τους διαδικασιών, των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων και την ευρωστία τους.

Με στόχο την τεχνολογική υπεροχή προωθούμε συστηματικά την έρευνα και την καινοτομία καλύπτοντας μια ευρύτατη γκάμα τεχνολογιών αιχμής από τα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους (5G Networks, IoT, Cloud, smart energy grids, Fleet Management applications, e-health, NextGen Emergency Services, Security/Privacy, κλπ.) εξασφαλίζοντας πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, τους πελάτες μας και τον ίδιο τον Όμιλο, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξή του.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

- Smart Cities: Συνεργασία με δήμους (Μονεμβασίας, Χανίων) με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων (smart water management, smart parking solution) που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών και προστατεύουν το περιβάλλον.

- Business Cloud: Βελτίωση της λειτουργίας και της ευελιξίας των επιχειρήσεων, καθώς και μείωση των λειτουργικών τους δαπανών.

-Fleet Management: Εξ αποστάσεως παρακολούθηση και διαχείριση στόλου οχημάτων, για την εξασφάλιση «πράσινης» και ασφαλούς οδήγησης αλλά και  την μείωση λειτουργικών δαπανών,

- e-Energy: Λύσεις για την καλύτερη διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνουν οι επιχειρήσεις με σκοπό τον περιορισμό του λειτουργικού τους κόστους και τη δημιουργία ενός «περιβαλλοντικά υπεύθυνου» προφίλ.

- e-health: Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει συμβάλλει στο έργο της ηλεκτρονικής και άυλης συνταγογράφησης, ένα έργο-ορόσημο για τη ψηφιακοποίηση της υγείας, για λογαριασμό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης.

- Internet of Things: Η διασύνδεση συσκευών, συστημάτων και εξοπλισμού μέσα σε μια επιχείρηση συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των πόρων, σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους, καθώς και στην ανάδειξη ενός «πράσινου» προφίλ.

 

Με στόχο την τεχνολογική υπεροχή και την ανάπτυξη καινοτόμων  υπηρεσιών όπως οι παραπάνω, ο όμιλος συμμετέχει σε 34 ερευνητικά προγράμματα με σαφή προσανατολισμό τη βιώσιμη ανάπτυξη, προωθώντας την έρευνα και την καινοτομία. 

 Τόπος Δράσης

Ελλάδα                                         


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Στην Ελλάδα παρατηρήθηκε αύξηση εσόδων (+59,7%) στον τομέα του Cloud Business και αύξηση  (+65%) στα έσοδα διαχείρισης στόλου σε σύγκριση το 2020 αλλά και του αριθμού των επαγγελματικών οχημάτων που χρησιμοποιούν την υπηρεσία (+ 48%) στον αριθμό των επαγγελματικών οχημάτων που χρησιμοποιούν την υπηρεσία διαχείρισης στόλου (Fleet Management)  σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ακόμα, ο Όμιλος συμμετέχει σε πρόγραμμα συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με μακροπρόθεσμα οφέλη στα πλαίσια του Smart Cities. Τέλος, ο Όμιλος ΟΤΕ αποκτά νέα τεχνογνωσία μέσω της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
#ZEROPLASTIC

COSMOTE e-value Kerameikos Office Building,

COSMOTE TV Building

COSMOTE UFixit (Mobile Application, Android/iOS)

GROW YOUR BUSINESS

Missing Alert App

«Ctrl Shift Save the climate! Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται σύμμαχοί μας για την προστασία του κλίματος»

«Ο κόσμος μας, καλύτερος.», www.okosmosmaskalyteros.gr, microsite Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ

Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Διαχείριση αποβλήτων

Εθελοντισμός Εργαζομένων και Κοινωνική Συνεισφορά

Εκπαίδευση/ Δια βίου μάθηση. Επίδραση στην Κοινωνία. Εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κόσμος καλύτερος για όλους, χωρίς διακρίσεις!

Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019

Η διαχείριση της πανδημίας covid-19 στον Όμιλο ΟΤΕ

Μηδενική Ανοχή στη Διαφθορά (Zero Tolerance to Corruption) Ευαισθητοποιούμε τους εργαζομένους μας για θέματα διαφθοράς και επιλέγουμε συνεργάτες που σέβονται τις αρχές μας

Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Παροχή υποδομών Wi-Fi/2G/3G/4G στους 20 πιο επισκέψιμους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία στον Ελλαδικό Χώρο

Προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συνεργασία με το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» για την πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC

Φιλόδοξοι Στόχοι και Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής του Ομίλου ΟΤΕ

Ψηφιοποίηση του προγράμματος πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών «Ασφαλές Άγγιγμα» του σωματείου ΕΛΙΖΑ με την υποστήριξη και της COSMOTE

“you.grow Internal Talent Program”: Εσωτερικό Πρόγραμμα Ανάδειξης Ταλέντου Νέων Εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation