ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 466 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων - Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

Συνεργασία με την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Συνεργασία με την Ακαδημαϊκή κοινότητα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνικός Χρυσός

O ορυκτός πλούτος ήταν ανέκαθεν πηγή ευημερίας για τον τόπο μας. Σήμερα, μπορεί να γίνει και πάλι κινητήριος δύναμη οικονομικής ανάκαμψης. Αυτή την προοπτική επιβεβαιώνει η Ελληνικός Χρυσός, με επενδύσεις που ξεπερνούν το $1 δισ., απασχόληση 1.600 εργαζόμενων, ενεργή στήριξη των Ελλήνων προμηθευτών & επιχειρήσεων και σημαντικές πρωτοβουλίες & έργα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Η μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 με σκοπό: την λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους, την επεξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων, την ίδρυση και λειτουργία μεταλλουργίας για την καθετοποίηση της παραγωγής στη Χαλκιδική.

www.hellas-gold.com

 

Εταιρκά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

 • Η συνεχής βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Η διάδοση της γνώσης
 • Η εκπαίδευση του προσωπικού και των στελεχών της Ελληνικός Χρυσός
 • Η προστασία του περιβάλλοντος
 • Η βελτίωση των δεικτών υγιεινής και ασφάλειας
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Πολιτεία/ Δημόσια Διοίκηση
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Ευρύτερη Κοινωνία
 

Χρονική διάρκεια

Συνεχής (2014-2016), με προσπάθειες επέκτασης των συνεργασιών.


Περιγραφή

Το βασικότερο όφελος που προκύπτει από την συνεργασία μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων είναι η πρόσβαση της εταιρείας στα πλέον σύγχρονα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής έρευνας και των νέων τεχνολογιών. Η συνεργασία αυτή είναι αμοιβαία καρποφόρα καθώς η εταιρεία μας παρέχει την επιχειρησιακή γνώση και οι φοιτητές- καθηγητές των πανεπιστημίων, παρέχουν την ακαδημαϊκή τους εξειδίκευση και την τεχνογνωσία. Με τον τρόπο αυτό τόσο η έρευνα όσο και η επιχειρησιακή πρακτική βελτιώνονται. Παρακάτω παραθέτουμε τις βασικότερες συνεργασίες μας:

Γεωλογικό Τμήμα

Η γεωλογική ομάδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός στα πλαίσια εκπαιδευτικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2015 στον Μαντέμ Λάκκο. Οι πρωτοπόροι γεωλόγοι είχαν την ευκαιρία να μυηθούν από το γεωλογικό ερευνητικό τμήμα της εταιρείας, με αντικείμενο την κοιτασματολογία και την γεωλογική έρευνα στην μεταλλευτική ζώνη της ΒΑ Χαλκιδικής.

Παράλληλα, ως αντικείμενο επιστημονικής μελέτης και έρευνας τέθηκε, ο 3D σχεδιασμός και η μοντελοποίηση κατά τα στάδια αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης ενός κοιτάσματος, με έμφαση στην χρήση και τις δυνατότητες καινοτόμων προγραμμάτων, μέσω παραδειγμάτων από το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών.

Η πρωτοβουλία, αποτελεί επιστέγασμα μιας διευρυμένης φιλοσοφίας διαχρονικής και έμπρακτης στήριξης της ακαδημαϊκής έρευνας και πρωτοβουλιών σε συνεργασία με ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια, που βρίσκει εφαρμογή σε πολλά επίπεδα στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Το  συγκεκριμένο εκπαιδευτικό εργαστήριο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων της SEG του Α.Π.Θ. 

Η Society of Economic Geologists (SEG) ιδρύθηκε το 1919, με στόχο την προώθηση και ανάπτυξη της επιστήμης της κοιτασματολογίας, όπως αυτή εξελίσσεται από τα πρώτα στάδια της αναζήτησης των κοιτασμάτων και της επιβεβαίωσης των αποθεμάτων μέχρι τα τελικά στάδια της απόληψης των ορυκτών πρώτων υλών.

Σήμερα, η ένωση αποσκοπεί  στην κοινοποίηση και μεταλαμπάδευση της ερευνητικής εργασίας, την διατήρηση υψηλά επιστημονικώς καταρτισμένων μελών αλλά και την επαφή και συνεργασία επιστημόνων – ακαδημαϊκών, ιδιωτών και στελεχών της βιομηχανίας – με κοινό ενδιαφέρον το αντικείμενο της οικονομικής γεωλογίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, καθώς και ως τρόπο σταδιακής ένταξης των μελλοντικών κοιτασματολόγων-οικονομικών γεωλόγων και νυν φοιτητών στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, η SEG ενθαρρύνει την ίδρυση τοπικών φοιτητικών παραρτημάτων τα οποία έχουν ως σκοπό την προώθηση των στόχων της ένωσης, πρώτα μέσω της ανάπτυξης της μελέτης των ορυκτών πρώτων υλών και των κοιτασμάτων τους και της κατανόησης των διαδικασιών γένεσης, έρευνας, εκτίμησης, παραγωγής και δεύτερον, επενδύοντας στη διάχυση της γνώσης μέσω δημοσιεύσεων, σεμιναρίων, συναντήσεων και ασκήσεων υπαίθρου. Επίσης, ο θεσμός των φοιτητικών παραρτημάτων ο οποίος λειτουργεί σε 27 χώρες τις τελευταίες δεκαετίες, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο να φέρει σε επαφή φοιτητές τόσο από διαφορετικές χώρες μεταξύ τους όσο και με ειδικούς γεωεπιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο, τα ερευνητικά κέντρα και τη βιομηχανία.

Τμήμα Μεταλλειολόγων 

Τριτοετείς φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών περιηγήθηκαν σε βιομηχανικές μονάδες, στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης Ι, προκειμένου να έλθουν σε στενότερη επαφή με τις επιχειρήσεις του κλάδου. Στα τέλη του Ιουνίου, έφτασαν στη Χαλκιδική για να επισκεφτούν το μεταλλείο Ολυμπιάδας και το νέο εργοτάξιο των Σκουριών.

Οι νέοι μηχανικοί ήρθαν σε επαφή με την μεταλλευτική δραστηριότητα και ενημερώθηκαν αναλυτικά τόσο για τα κοιτάσματα της περιοχής, τον σχεδιασμό των έργων, τις μεθόδους και τις τεχνικές εκμετάλλευσης τους, όσο και την περιβαλλοντική διαχείριση.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • Η συνεχής βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Η εκπαίδευση του προσωπικού και των στελεχών της Ελληνικός Χρυσός
 • Η προστασία του περιβάλλοντος
 • Η βελτίωση των δεικτών υγιεινής και ασφάλειας


Τόπος Δράσης

Αθήνα και Βορειοανατολική Χαλκιδική.


Συνεργασία με φορέα

Ενδεικτικές συνεργασίες στο πλαίσιο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί με τα παρακάτω Πανεπιστημιακά Ιδρύματα:

 • Τμήμα Δασολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης για την περιβαλλοντική αποκατάσταση
 • Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης για τις υδρολογικές μελέτες
 • Τμήμα Μεταλλειολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό στερεών δειγμάτων

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά σε κάθε πρόγραμμα συνεργασίας με πανεπιστημιακό ίδρυμα αλλά και μέσω ατομικών προγραμμάτων εκπαίδευσης έχουν την δυνατότητα να εξελίξουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο εργασίας τους.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

* Για περαιτέρω λεπτομέρειες:

http://www.hellas-gold.com/koinwnia/etairiki-eythini-2014/

http://www.hellas-gold.com/blog/metalleutiki-drastiriotita/154-i-geologiki-ereina-tis-ellinikos-xrisos-antikeimeno-meletis-kai-ereinas-gia-tous-protoporous-geologous-tou-apth

http://www.hellas-gold.com/blog/metalleia-perivallon/224-panellinio-sinedrio-eksoriksis-enallaktikon-methodon-diaxeirisis-apobliton-omada-periballontos-ellinikos-xrisos

http://www.hellas-gold.com/blog/metalleia-kassandras/227-foitites-metalleiologoi-mixanikoi-sta-metalleia-kassandras
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
SIMS - το νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιώσιμης Λειτουργίας & Επιχειρησιακής Ανάπτυξης

Βελτίωση ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες

Δημοσιοποίηση στόχων βελτίωσης της εταιρείας και επίτευξή τους

Διαχείριση πόρων με στόχο την μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ κοντά στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

Ολοκληρωμένο Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του Covid-19 και την προστασία των εργαζόμενων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική

Παράλληλη ανάπτυξη μέσω της στήριξης τοπικών προμηθευτών

Περιορισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Φοιτητών Δήμου Αριστοτέλη

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Ελληνικός Χρυσός

Προώθηση κουλτούρας επιχειρησιακής υπευθυνότητας

Στρατηγική επιχειρησιακής επικοινωνίας

Συμβάλλοντας διαχρονικά στην κοινωνική ευημερία της ΒΑ ΧαλκιδικήςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation