ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 292 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Διαχείριση πόρων με στόχο την μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση

Διαχείριση πόρων με στόχο την μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνικός Χρυσός

O ορυκτός πλούτος ήταν ανέκαθεν πηγή ευημερίας για τον τόπο μας. Σήμερα, μπορεί να γίνει και πάλι κινητήριος δύναμη οικονομικής ανάκαμψης. Αυτή την προοπτική επιβεβαιώνει η Ελληνικός Χρυσός, με επενδύσεις που ξεπερνούν το $1 δισ., απασχόληση 1.600 εργαζόμενων, ενεργή στήριξη των Ελλήνων προμηθευτών & επιχειρήσεων και σημαντικές πρωτοβουλίες & έργα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Η μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 με σκοπό: την λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους, την επεξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων, την ίδρυση και λειτουργία μεταλλουργίας για την καθετοποίηση της παραγωγής στη Χαλκιδική.

www.hellas-gold.com

 

Εταιρκά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η εταιρεία είναι ξεκάθαρα δεσμευμένη στην υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων και απορριμμάτων, η οποία αποτελεί μέρος και ευθύνη της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του κάθε υπο-έργου. Για τα βιομηχανικά απορρίμματα του κάθε έργου, το Τμήμα Περιβάλλοντος συνεργάζεται με προσωπικό από κάθε εργοτάξιο.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Πολιτεία/ Δημόσια Διοίκηση
 • Προμηθευτές και Συνεργάτες
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Τοπικές Κοινότητες και Τοπικές Ενώσεις
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Ευρύτερη Κοινωνία
 

Χρονική διάρκεια

Συνεχής(2014-2016), το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολύθησης θα τεθεί σε πλήρη ισχύ στο τέλος του 2016


Περιγραφή

Συνολικά, οι βασικοί πυλώνες διαχείρισης που αφορούν στο ουσιαστικό θέμα των αποβλήτων και απορριμμάτων είναι:

 • To Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.
 • Το Σύστημα Διαχείρισης Επικίνδυνων και Μη Επικίνδυνων Βιομηχανικών Αποβλήτων μέσω πιστοποιημένων φορέων, με βασική λογική των διαχωρισμό στο σημείο παραγωγής τους, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 • Τα στερεά αδρανή μεταλλευτικά κατάλοιπα από τα έργα ανάπτυξης του μεταλλείου Ολυμπιάδας, Σήραγγας Μαντέμ Λάκκου - Ολυμπιάδας, μεταλλείου Σκουριών και έργων ανάπτυξης των Μαύρων Πετρών, μετά από την επεξεργασία τους σε μονάδες θραύσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δομικό υλικό, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις προσφέρεται δωρεάν στην τοπική κοινωνία.
 • Τα υπόλοιπα στερεά μεταλλευτικά κατάλοιπα από τη διαδικασία του φυσικού εμπλουτισμού του μεταλλεύματος στις εγκαταστάσεις μας, χρησιμοποιούνται μετά από επεξεργασία είτε ως υλικό λιθογόμωσης για τις ανάγκες των μεταλλείων, στο γέμισμα των εξοφλημένων στοών, ή διοχετεύονται σε ειδικά αδειοδοτημένους χώρους απόθεσης εντός των εγκαταστάσεων μας.
 • Επίσης, μέσα στη διαδικασία ενδελεχούς ελέγχου και αξιολόγησης εντάσσονται οι ποσοτικοί και οι ποιοτικοί έλεγχοι των στερεών μεταλλευτικών απορριμμάτων, καθώς όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως τα απορρίμματα αυτά που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές χρησιμοποιούνται ως παραπροϊόντα και σε άλλες εργασίες. Επιπλέον κατά τη διαμόρφωση ενός μεταλλείου προκύπτει ως απόρριμμα φυτική γη που χρησιμοποιείται για έργα αποκατάστασης και εργασίες φυτωρίου.
 • Εκτός από τα υγρά και τα στερεά κατάλοιπα που σχετίζονται με την παραγωγή έχουμε και στέρεα βιομηχανικά απόβλητα (πλαστικό, ξύλο, μέταλλο). Με βάση το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων και τις συμβάσεις με πιστοποιημένους φορείς διαχείρισης, το χρηματοοικονομικό ισοζύγιο της διαχείρισης απορριμμάτων είναι θετικό. Ο στόχος μας είναι, μέσα στο 2016, όλα τα στείρα από την Ολυμπιάδα, το Στρατώνι και τη Σήραγγα, να επαναχρησιμοποιηθούν, ώστε να μην έχουμε καθόλου στερεά κατάλοιπα όσον αφορά τα αδρανή υλικά. Οι παραπάνω σκοποί και στόχοι ξεπερνάνε τη νομοθεσία και είναι κυρίως εθελοντικοί. Όπως αναφέρεται και στην ΚΥΑ ΑΕΠΟ, προβλέπεται απόθεση των στερεών απορριμμάτων που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ενώ η Ελληνικός Χρυσός τα επαναχρησιμοποιεί σχεδόν στο σύνολό τους.
 • Για τα υγρά απόβλητα τα οποία στο σύνολο τους αποτελούνται από τα κατεργασμένα νερά μεταλλείου, υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και οι συνεχείς δειγματοληψίες επιβεβαιώνουν βασικές παραμέτρους ποιότητας των υδάτων έπειτα από χημικές αναλύσεις. Τα νερά της περιοχής σε κάθε περίπτωση έχουν την ίδια ποιότητα και σύσταση με το νερό της υπόλοιπης Χαλκιδικής.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το αποτέλεσμα της χρήσης φυσικών πόρων και της διαχείρισης αποβλήτων είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος της περιοχής των μεταλλείων μέσω της αποκατάστασης παλαιών μεταλλευτικών εκμεταλλεύσεων. Επιπλέον η τοπική κοινωνία επωφελείται από την δωρεάν παροχή αδρανών υλικών καταλλήλων για έργα υποδομής. Άλλωστε η ανακύκλωση των υδάτων και η επεξεργασία των υπόγειων υδάτων δεν διαταράσσει την ποιότητα και την ποσότητα του νερού της περιοχής. Τέλος η ανακύκλωση εκτός από οικονομικό όφελος για την εταιρεία έχει και ως αποτέλεσμα την περεταίρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Μέσα στο 2016 το ολοκληρωμένο και πρωτοποριακό σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα είναι διαθέσιμο μέσω ίντερνετ και σε πραγματικό χρόνο θα παρουσιάζει πλήθος περιβαλλοντικών παραμέτρων τη περιοχής αποδεικνύοντας τις προσπάθειες της εταιρείας στην προστασία και την βελτίωση του περιβάλλοντος όπως και στην χρήση των φυσικών πόρων της περιοχής.Τόπος Δράσης

Βορειοανατολική Χαλκιδική


Συνεργασία με φορέα

 • Τμήμα Δασολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης για την περιβαλλοντική αποκατάσταση
 • Τμήμα Μεταλλειολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό στερεών δειγμάτων

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Σε όλα τα προγράμματα ανακύκλωσης.


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Απτή και ορατή βελτίωση του περιβάλλοντος, καλύτερη εικόνα για την εταιρεία.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
SIMS - το νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιώσιμης Λειτουργίας & Επιχειρησιακής Ανάπτυξης

Βελτίωση ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες

Δημοσιοποίηση στόχων βελτίωσης της εταιρείας και επίτευξή τους

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ κοντά στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

Ολοκληρωμένο Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του Covid-19 και την προστασία των εργαζόμενων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική

Παράλληλη ανάπτυξη μέσω της στήριξης τοπικών προμηθευτών

Περιορισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Φοιτητών Δήμου Αριστοτέλη

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Ελληνικός Χρυσός

Προώθηση κουλτούρας επιχειρησιακής υπευθυνότητας

Στρατηγική επιχειρησιακής επικοινωνίας

Συμβάλλοντας διαχρονικά στην κοινωνική ευημερία της ΒΑ Χαλκιδικής

Συνεργασία με την Ακαδημαϊκή κοινότηταΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation