ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 421 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

Πρωτοβουλία

Βελτίωση ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες

Βελτίωση ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνικός Χρυσός

O ορυκτός πλούτος ήταν ανέκαθεν πηγή ευημερίας για τον τόπο μας. Σήμερα, μπορεί να γίνει και πάλι κινητήριος δύναμη οικονομικής ανάκαμψης. Αυτή την προοπτική επιβεβαιώνει η Ελληνικός Χρυσός, με επενδύσεις που ξεπερνούν το $1 δισ., απασχόληση 1.600 εργαζόμενων, ενεργή στήριξη των Ελλήνων προμηθευτών & επιχειρήσεων και σημαντικές πρωτοβουλίες & έργα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Η μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 με σκοπό: την λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους, την επεξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων, την ίδρυση και λειτουργία μεταλλουργίας για την καθετοποίηση της παραγωγής στη Χαλκιδική.

www.hellas-gold.com

 

Εταιρκά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο στόχος αυτής της δράσης είναι η συνολική βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων στα μεταλλευτικά χωριά αλλά και συνολικά στο Δήμο Αριστοτέλη.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι παραπάνω δράσεις αφορούν τους κατοίκους του Δήμου Αριστοτέλη.

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2012 - σήμερα.


Περιγραφή

Η δράση αυτή αναφέρεται σε εθελοντικές ενέργειες της Ελληνικός Χρυσός με στόχο την βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών των τοπικών κοινωνιών της βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Εξ ορισμού οι δράσεις που αναλύουμε σε αυτήν την κατηγορία ξεπερνούν τις νομικές υποχρεώσεις που έχει η εταιρεία απέναντι στην τοπική κοινωνία της περιοχής στα πλαίσια της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής περιλαμβάνει βελτιώσεις των υποδομών της περιοχής (δρόμοι, σύστημα υγείας, διόρθωση ζημιών δημοσίων κτηρίων- χώρων κτλ.), υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής (υποστήριξη δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των κατοίκων, εκπαιδεύσεις ανέργων, στήριξη και προώθηση γυναικείας εργασίας και επιχειρηματικότητας) και τέλος ενίσχυση της τοπικής οικονομίας (πολιτική προμηθειών, υποστήριξη τουρισμού, υποστήριξη και προβολή αγροτικών προϊόντων της περιοχής).

Μέσα στα χρόνια της κρίσης πολλές κρατικές δομές όπως το οδικό σύστημα ή το σύστημα υγείας στερούνται πόρων για συντήρηση και ανάπτυξη. Στη περιοχή των μαντεμοχωρίων, η εταιρεία υποστηρίζει δράσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η βελτίωσή του οδικού δικτύου και η συνεχής υποστήριξη του κέντρου υγείας στο Παλαιοχώρι αποτελούν απτά παραδείγματα. Επιπλέον η εταιρεία αναλαμβάνει υποστήριξης της δασικής προστασίας και της πυρασφάλειας της περιοχής όπως επίσης και της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής.Η βελτίωσή του οδικού δικτύου και η συνεχής υποστήριξη του κέντρου υγείας στο Παλαιοχώρι αποτελούν απτά παραδείγματα. Επιπλέον η εταιρεία αναλαμβάνει υποστήριξης της δασικής προστασίας και της πυρασφάλειας της περιοχής όπως επίσης και της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής.

Ενδεικτικά μέσα στο 2014 δόθηκαν για έργα υποδομής 314.104,95€ ενώ το ποσό για υποστήριξη σε κοινωφελείς οργανισμούς ανήλθε σε 95.970,73€.

Στηρίζουμε την τοπική οικονομία, την τοπική αγορά, το εμπόριο, τους προμηθευτές, τους εργολάβους τους ντόπιους πρατηριούχους, τους επαγγελματίες με πράξεις.

Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία, σημαίνει στην πράξη ότι στηρίζουμε την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων του τόπου μας.

Και αυτή η προσπάθεια αποτυπώνεται στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών και δομών, των σχολείων, των ιατρείων και των τοπικών αρχών.

Στη στήριξη των μαθητών και των φοιτητών της περιοχής.

Στην ενίσχυση των συλλόγων των τοπικών ομάδων, των δράσεων και πρωτοβουλιών συλλόγων και φορέων.

Και στην ενίσχυση του εθελοντισμού: με την εθελοντική ομάδα διάσωσης της Ελληνικός Χρυσός, με την στήριξη των εθελοντών του Δήμου Αριστοτέλη και της πολιτικής προστασίας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η ικανοποίηση των κατοίκων από την ποιότητα των υποδομών της περιοχής αυξάνεται διαχρονικά (τακτικές έρευνες αγοράς).

Είναι ενδεικτικό ότι τα τελευταία χρόνια, ενισχύθηκε κατά 800% η τοπική οικονομία σε όλη την περιοχή, μόνο από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Η τοπική αγορά και το εμπόριο ενισχύθηκαν κατά 800% μόνο από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας την περίοδο 2006-2013. Σε πραγματικούς αριθμούς, η ενίσχυση αυτή μεταφράζεται σε 56 εκ. ευρώ. Τον τελευταίο χρόνο, αυτή η αύξηση ξεπερνά το 160% σε ολόκληρη την ζώνη της ΒΑ Χαλκιδικής ενώ στην Ολυμπιάδα και την Μεγάλη Παναγία φτάνει το 400%.

Πιο δυνατό παράδειγμα αυτό της Ολυμπιάδας που τον τελευταίο χρόνο βιώνει την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά 400%, αύξηση στις προκρατήσεις και αναπτυξιακή ώθηση στην τουριστική αγορά.

Σε όλα τα χωριά της περιοχής ξενοδοχεία, ξενώνες και καταλύματα έχουν πληρότητες όλο το χρόνο, λόγω της παραμονής εργαζόμενων, συνεργατών και επισκεπτών στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, με αντίστοιχη ώθηση στην τοπική αγορά.

Πέραν αυτού, ευνοείται σημαντικά και η παραδοσιακή τουριστική βιομηχανία της προ Άθω περιοχής, με την ενίσχυση δράσεων και δομών, αλλά και μέσω του ρευστού που καταλήγει στην περιοχή άμεσα και έμμεσα από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας.Τόπος Δράσης

Δήμος Αριστοτέλη, Νομός Χαλκιδικής.


Συνεργασία με φορέα

Τα έργα υποδομής που υλοποιούνται αποφασίζονται σε συνεννόηση με τους εκλεγμένους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και υλοποιούνται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή των εργαζομένων σε κάποιες δράσεις είναι ενεργή και απαραίτητη. Παραδείγματος χάριν, για την υλοποίηση της προστασίας οι εργαζόμενοι έχουν οργανώσει εθελοντικές ομάδες διάσωσης.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η εικόνα της εταιρείας βελτιώνεται διαχρονικά στην περιοχή (τακτικές έρευνες αγοράς). Επιπλέον, το προσωπικό της εταιρείας πλέον μένει στην περιοχή καθώς είναι ικανοποιημένο από τις υποδομές και την ποιότητα ζωής στα χωριά πέριξ των μεταλλείων. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι περιττές μετακινήσεις, γίνεται πιο εύκολη η προσέλκυση νέων στην περιοχή ενώ στηρίζεται και η τοπική οικονομία μέσω της αύξησης των νέων νοικοκυριών με μικρά παιδιά στην περιοχή.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
SIMS - το νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιώσιμης Λειτουργίας & Επιχειρησιακής Ανάπτυξης

Δημοσιοποίηση στόχων βελτίωσης της εταιρείας και επίτευξή τους

Διαχείριση πόρων με στόχο την μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ κοντά στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

Ολοκληρωμένο Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του Covid-19 και την προστασία των εργαζόμενων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική

Παράλληλη ανάπτυξη μέσω της στήριξης τοπικών προμηθευτών

Περιορισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Φοιτητών Δήμου Αριστοτέλη

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Ελληνικός Χρυσός

Προώθηση κουλτούρας επιχειρησιακής υπευθυνότητας

Στρατηγική επιχειρησιακής επικοινωνίας

Συμβάλλοντας διαχρονικά στην κοινωνική ευημερία της ΒΑ Χαλκιδικής

Συνεργασία με την Ακαδημαϊκή κοινότηταΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation