ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 466 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών

Πρωτοβουλία

Συμβάλλοντας διαχρονικά στην κοινωνική ευημερία της ΒΑ Χαλκιδικής

Συμβάλλοντας διαχρονικά στην κοινωνική ευημερία της ΒΑ Χαλκιδικής
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνικός Χρυσός

O ορυκτός πλούτος ήταν ανέκαθεν πηγή ευημερίας για τον τόπο μας. Σήμερα, μπορεί να γίνει και πάλι κινητήριος δύναμη οικονομικής ανάκαμψης. Αυτή την προοπτική επιβεβαιώνει η Ελληνικός Χρυσός, με επενδύσεις που ξεπερνούν το $1 δισ., απασχόληση 1.600 εργαζόμενων, ενεργή στήριξη των Ελλήνων προμηθευτών & επιχειρήσεων και σημαντικές πρωτοβουλίες & έργα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Η μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 με σκοπό: την λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους, την επεξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων, την ίδρυση και λειτουργία μεταλλουργίας για την καθετοποίηση της παραγωγής στη Χαλκιδική.

www.hellas-gold.com

 

Εταιρκά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το 90% των προσλήψεων της εταιρείας στην περιοχή προέρχεται από τις κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη.

Η τουριστική δραστηριότητα αποτελεί έναν από τους σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας σε ολόκληρο το Δήμο Αριστοτέλη. Συνεργαζόμενοι στενά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και με αρμόδιους τοπικούς φορείς, τουριστικά γραφεία και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συμβάλλουμε στη δημιουργία και υλοποίηση σημαντικών προωθητικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού – σε κάθε γωνιά του Δήμου Αριστοτέλη.

Έργα υποστήριξης οδικού δικτύου, υποδομών και πολιτικής προστασίας είναι ενδεικτικά της δέσμευσης της Ελληνικός Χρυσός στην κοινωνική ευημερία της περιοχής είναι επίσης ενέργειες που καταδεικνύουν τη συνεχή προσπάθεια της εταιρείας για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς το κοινωνικό σύνολο.

Η προσπάθεια της Ελληνικός Χρυσός αποτυπώνεται και στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων καθώς και στη στήριξη των μαθητών και των φοιτητών της περιοχής. Η Ελληνικός Χρυσός συμβάλλει στην κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών των σχολείων της περιοχής, όπως είναι η θέρμανση και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ενώ κάθε έτος επιβραβεύουμε με χρηματικό ποσό τους τελειόφοιτους που επιτυγχάνουν την είσοδό τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι κάτοικοι του Δήμου Αριστοτέλη και των όμορων δήμων.

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2006-2018.


Περιγραφή

Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει έμπρακτα στην ανάπτυξη του τόπου μέσω της άμεσης και έμμεσης τοπικής απασχόλησης, της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιδράσεων από τη λειτουργία της εταιρείας.

Στηρίζοντας την τοπική κοινωνία, στηρίζουμε επίσης την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την πολιτική προστασία, τις υποδομές και τις δημόσιες υπηρεσίες, με στόχο τη δημιουργία αξίας για τον τόπο, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Συγκεκριμένα, οι βασικοί πυλώνες τις προσέγγισής, συνοψίζονται παρακάτω:

 • Επένδυση στην τοπική απασχόληση:

Οι προσλήψεις της εταιρείας στην περιοχή ακολουθούν τον κανόνα που προσδιορίζει ότι ποσοστό 90% των εργαζομένων πρέπει να προέρχεται από το Δήμο Αριστοτέλη.

 

 • Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

Πέραν των άμεσων θέσεων εργασίας και της απασχόλησης μέσω συνεργαζόμενων εργολάβων, η εταιρεία στηρίζει επίσης τοπικούς προμηθευτές και άλλες έμμεσες και επαγωγικές θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ανοίγουν νέα επαγγέλματα, στηρίζοντας κλάδους που σχετίζονται με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα από την τόνωση της ρευστότητας επωφελείται η τοπική οικονομία, η αγορά και το εμπόριο, δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
Η τουριστική δραστηριότητα αποτελεί έναν από τους σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας σε ολόκληρο το Δήμο Αριστοτέλη. Συνεργαζόμενη στενά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και με αρμόδιους τοπικούς φορείς, τουριστικά γραφεία και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνέβαλε στη δημιουργία και υλοποίηση σημαντικών προωθητικών προγραμμάτων, που στόχευσαν με αξιώσεις στην ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού – σε κάθε γωνιά του Δήμου Αριστοτέλη.

 

 • Συνεισφορά στην πολιτική προστασία, σε υποδομές και υπηρεσίες

Έργα υποστήριξης οδικού δικτύου, υποδομών και πολιτικής προστασίας είναι ενδεικτικα της προσπάθειας συνολικής αναβάθμισης της ποιότητας ζωής όχι μόνο των εργαζομένων ή των εργολάβων-προμηθευτών, αλλά και όλων των κατοίκων της περιοχής είναι επίσης ενέργειες που καταδεικνύουν τη συνεχή προσπάθεια της εταιρείας για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς το κοινωνικό σύνολο.
Η δασική προστασία, πυρασφάλεια, στήριξη έργων αντιπλημμυρικής και περιβαλλοντικής θωράκισης της ευρύτερης περιοχής, αλλά και η ύπαρξη μιας άρτιας εκπαιδευμένης εθελοντικής ομάδας διάσωσης είναι επίσης ενέργειες που αναδεικνύουν στην τοπική κοινωνία την ανάληψη ευθύνης από την πλευρά της εταιρείας για τη δημιουργία αξίας στο κοινωνικό σύνολο.

 • Υποστήριξη της εκπαίδευσης

Η προσπάθεια της Ελληνικός Χρυσός αποτυπώνεται και στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων καθώς και στη στήριξη των μαθητών και των φοιτητών της περιοχής. Η Ελληνικός Χρυσός συμβάλλει στην κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών των σχολείων της περιοχής, όπως είναι η θέρμανση και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ενώ κάθε έτος επιβραβεύουμε με χρηματικό ποσό τους τελειόφοιτους που επιτυγχάνουν την είσοδό τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 • Θωράκιση των τοπικών δομών υγείας

Πρωταρχικής σημασίας για εμάς είναι η έμπρακτη θωράκιση της υγείας, για αυτό και επενδύουμε σημαντικά χρηματικά ποσά για την κάλυψη μέρους του λειτουργικού κόστους του Κέντρου Υγειάς Παλαιοχωρίου και των ιατρείων της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα τα χρήματα διατίθενται για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεών τους, για θέρμανση και άλλες ανάγκες.

 

 • Υποστήριξη του τοπικού αθλητισμού και πολιτισμού

Η ενίσχυση των συλλόγων των τοπικών ομάδων και η κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δράσεων και πρωτοβουλιών συλλόγων και φορέων είναι επίσης μία έκφανση της συνεισφοράς μας στην τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται από την εταιρεία σχεδόν το σύνολο των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων των Μαδεμοχωρίων αλλά και της ευρύτερης περιοχής.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 

 • 13% των προμηθευτών από τον Δήμο Αριστοτέλη
 • Αγορές από τοπικούς προμηθευτές ίσες με 20,500,000€ το 2016 σε ένα δήμο 20.000 κατοίκων.
 • Συνολικά 2,000,000€ για το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του 2016.
 • Ο αριθμός των απασχολούμενων στην Ελληνικός Χρυσός έφτασε τους 2,393 μέσα στο 2016 με το 85% να προέρχεται από τον Δήμο Αριστοτέλη.
 • Ενδεικτική είναι η δημογραφική ανάπτυξη της περιοχής που σε αρκετά χωριά ξεπερνά το 18%
 • 54% των διοικητικών στελεχών μας προέρχεται από το Δήμο Αριστοτέλη.


Τόπος Δράσης

Δήμος Αριστοτέλη.


Συνεργασία με φορέα

Ενώσεις επιχειρηματιών, σύλλογοι επαγγελματιών της περιοχής, σωματεία ανέργων και εργαζομένων.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Μέσα από ουσιαστική συνεργασία τόσο με τους εργαζόμενους της εταιρείας όσο με τους τοπικούς φορείς, επενδύουμε καθημερινά στη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει διαχρονικά στη βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας δίνοντας ώθηση στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία ενσωματώνει στο δυναμικό της την τεχνογνωσία και εμπειρία των κατοίκων μίας περιοχής με μακρά μεταλλευτική ιστορία και δραστηριότητα, χτίζει ένα αποτελεσματικό δίκτυο προμηθευτών εντός των τοπικών κοινοτήτων με άριστη σχέση ποιότητας-κόστους, καλλιεργεί ένα δίκτυο σχέσεων και συνεργειών με κατοίκους, εκπροσώπους φορέων και συλλόγων, καθώς θεσμικούς φορείς, που της επιτρέπει να αναγνωρίζει ακόμα πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερομένων πλευρών με τις οποίες συναναστρέφεται και να επενδύει στη διαρκή βελτίωση των λειτουργιών και πρακτικών της με στόχο να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για όλους.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
SIMS - το νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιώσιμης Λειτουργίας & Επιχειρησιακής Ανάπτυξης

Βελτίωση ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες

Δημοσιοποίηση στόχων βελτίωσης της εταιρείας και επίτευξή τους

Διαχείριση πόρων με στόχο την μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ κοντά στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

Ολοκληρωμένο Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του Covid-19 και την προστασία των εργαζόμενων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική

Παράλληλη ανάπτυξη μέσω της στήριξης τοπικών προμηθευτών

Περιορισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Φοιτητών Δήμου Αριστοτέλη

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Ελληνικός Χρυσός

Προώθηση κουλτούρας επιχειρησιακής υπευθυνότητας

Στρατηγική επιχειρησιακής επικοινωνίας

Συνεργασία με την Ακαδημαϊκή κοινότηταΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation