ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 6. Sustainable Brands / 6.1 Ανάπτυξη Πράσινων Υπηρεσιών και Προϊόντων

Πρωτοβουλία

Πιστωτική Κάρτα WWF Eurobank Visa

Πιστωτική Κάρτα WWF Eurobank Visa
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Ο Όμιλος Eurobank, αποτελούμενος από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (Eurobank) και τις θυγατρικές της, είναι ένας ισχυρός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες, σύνολο ενεργητικού €73,4 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 11.339 εργαζόμενους. Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank είναι η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (Eurobank Holdings).

Με συνολικό δίκτυο 622 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Eurobank παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται με δίκτυο λιανικής τραπεζικής, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private banking και δυναμική ψηφιακή παρουσία. Στο εξωτερικό έχει παρουσία σε 5 χώρες, στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο).

Η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, δίνοντας έμφαση στις εξειδικευμένες και διαφορετικές ανάγκες τους.

Πέρα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Eurobank σχεδιάζει με συνέπεια δράσεις που αφορούν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές που προάγουν τη διαφάνεια και την επιχειρηματική ηθική. Συνδέει τις επιχειρηματικές αποφάσεις με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση (ESG).

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.eurobank.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο στόχος της δράσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:

 • Η προστασία της βιοποικιλότητας
 • Η βελτίωση της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος
 • Η μείωση του ανθρώπινου – οικολογικού αποτυπώματος, δίνοντας έμφαση στην κλιματική αλλαγή και τον τρόπο ζωής.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται στους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες της Eurobank.

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2000 έως και σήμερα (18 έτη)


Περιγραφή

Η Eurobank σε συνεργασία με το WWF Ελλάς σχεδίασε και δημιούργησε την WWF Eurobank Visa που αποτελεί το πρώτο «Πράσινο» Τραπεζικό Προϊόν στην Ελλάδα. Η WWF Eurobank Visa συμβάλει με άμεσες οικονομικές απολαβές στο σημαντικό έργο του WFF Ελλάς,  μία από τις κορυφαίες διεθνείς οικολογικές οργανώσεις με ενεργή παρουσία στη χώρα μας τα τελευταία 27 χρόνια, συμβάλλοντας ενεργά στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης.

Η WWF Eurobank Visa επιτρέπει στον κάτοχό της να στηρίξει οικονομικά το WWF Ελλάς για να συνεχίσει ανεξάρτητο το έργο του. Η WWF Eurobank Visa έχει όλα τα προνόμια μιας κάρτας Eurobank Visa αλλά διαθέτει και επιπλέον χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στο οικολογικό έργο της WWF. Χωρίς καμία επιβάρυνση του πελάτη, η Eurobank αποδίδει:

 • το 0,07% της αξίας των αγορών
 • €3 για κάθε νέα έκδοση WWF VISA
 • €8,80 για κάθε νέα κάρτα εάν ο κάτοχος είναι ήδη μέλος του WWF Ελλάς
 • €1,50 για κάθε ανανέωση της WWF VISA.

Οι κάτοχοι της WWF Eurobank Visa  ανταμείβονται για τις καθημερινές τους αγορές μέσω του μεγαλύτερου προγράμματος επιβράβευσης καρτών της Ελληνικής αγοράς €πιστροφή!

Κάθε φορά που ο κάτοχος της WWF Eurobank Visa πραγματοποιεί αγορές σε οποιαδήποτε από τις 8.000 επιχειρήσεις του προγράμματος €πιστροφή από όλους τους κλάδους, συγκεντρώνει πραγματικά ευρώ τα οποία μπορεί να εξαργυρώσει σε επόμενες αγορές του πληρώνοντας λιγότερο ή και καθόλου.

Επιπλέον, η Eurobank στο πλαίσιο της εφαρμογής των αυστηρών περιβαλλοντικών κριτηρίων της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές πτυχές των προϊόντων της κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης πιστωτικών καρτών, συμπεριλαμβανομένων των καρτών WWF Eurobank Visa, σύμφωνα με το οποίο οι πιστωτικές κάρτες που έχουν λήξει ή έχουν ακυρωθεί και επιστρέφονται στη Eurobank, ανακυκλώνονται σε συνεργασία με εταιρίες ανακύκλωσης. Ο στόχος της Eurobank είναι η ορθή διαχείριση του συνόλου των ληγμένων ή ακυρωμένων πιστωτικών καρτών που επιστρέφονται από τους πελάτες της Eurobank. Περαιτέρω, με στόχο τη μείωση της ταχυδρομικής αποστολής των φυσικών αντιγράφων λογαριασμού, η Eurobank υποστηρίζει τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-Statements για τους χρήστες του e-Banking συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και φυσικών πόρων.

H WWF Eurobank Visa υποστηρίζει τους στρατηγικούς στόχους του WWF Ελλάς. Οι βασικοί άξονες του Προγράμματος είναι η προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς, μέσα από την ενεργή συμβολή στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση ενός βιώσιμου μέλλοντος, καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών διαστάσεων της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένοι στόχοι αποτελούν:

 • η προστασία σημαντικών σε επίπεδο οικολογικής αξίας περιοχών (π.χ. Δαδιά και Γυάρος),
 • η προστασία απειλούμενων ειδών και ειδών προτεραιότητας μέσω της προώθησης της αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ ανθρώπων και άγριας ζωής,
 • η βελτίωση του τρόπου ζωής με την υιοθέτηση από την Ελληνική κοινωνία περιβαλλοντικά υπεύθυνων συμπεριφορών και πρακτικών,
 • η προώθηση μιας ζωντανής οικονομίας μέσω του μετασχηματισμού των κύριων οικονομικών τομέων και των μηχανισμών διακυβέρνησης προς ένα πιο βιώσιμο και υπεύθυνο μοντέλο,
 • η διασφάλιση των πολιτικών, των νόμων και των θεσμών καίριας σημασίας για ένα κράτος περιβαλλοντικού δικαίου.

Επιπλέον, μέσω των προγραμμάτων του, το WWF συνεισφέρει άμεσα στην επίτευξη ενός σημαντικού αριθμού από τους συνολικά 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN Sustainable Development Goals), διασφαλίζοντας παράλληλα και την ενημέρωση των πολιτών γύρω από τους εν λόγω στόχους και τη σημαντικότητά τους.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέχρι σήμερα, μέσω της WWF Eurobank Visa, έχουν αποδοθεί στο WWF Ελλάς περισσότερο από €1,6εκατ. για τη χρηματοδότηση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά έχουν ενισχυθεί:

 • Προγράμματα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την περιβαλλοντική εκπαίδευση της σχολικής κοινότητας.
 • Δράσεις προστασίας πολύτιμων οικοτόπων, όπως η παραλία των Σεκανίων στη Ζάκυνθο για την προστασία της χελώνας caretta caretta ή το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς, όπου εκεί βρίσκουν καταφύγιο και τελευταίο τόπο αναπαραγωγής ορισμένα από τα πλέον σπάνια και απειλούμενα αρπακτικά πουλιά  των Βαλκανίων.
 • Το κέντρο ενημέρωσης «Φύση & Πολιτισμός στο Ζαγόρι» στο μικρό Πάπιγκο, την ομάδα εθελοντικής δασοπροστασίας του Εθνικού Δρυμού Βόρειας Πίνδου και τη δημιουργία εργαλείων για οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής.


Τόπος Δράσης

H WWF Eurobank Visa προσφέρεται πανελλαδικά μέσω του δικτύου καταστημάτων της Eurobank, τηλεφωνικά στο 210 95 55 555 και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της Eurobank (www.eurobank.gr)


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με το Ελληνικό τμήμα του  WWF – World Wildlife Foundation


Συμμετοχή εργαζομένων

Στη δράση συμμετέχει το σύνολο των εργαζομένων της Eurobank και του WWF Ελλάς


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η WWF Eurobank Visa υποστηρίζει σημαντικά την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Eurobank με υπευθυνότητα προς το περιβάλλον με στόχο την αειφόρο επιχειρηματική ανάπτυξη.  Ο συνολικός αριθμός των ενεργών καρτών WWF Eurobank Visa σήμερα ανέρχεται στις 22.000 κάρτες.   
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
egg – enter.grow.go

Αξιολόγηση Προμηθευτών της Τράπεζας και του Ομίλου Eurobank

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην Eurobank

Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ευεξία εργαζομένων και ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στην Eurobank

Η Αειφόρος Ανάπτυξη στην Eurobank

Η εφαρμογή του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας ως μέσο για την προώθηση της διαφάνειας και τη θωράκιση κατά της διαφθοράς, εντός του Ομίλου

Καινοτομία & Νεανική Επιχειρηματικότητα στην Eurobank

Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στην Εurobank

Πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων μαθητείας στον Όμιλο Eurobank

Πρόγραμμα Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Συνεργασία της Eurobank με Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής προσφοράς

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στον Όμιλο EurobankΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation