ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Πρωτοβουλία

Καινοτομία & Νεανική Επιχειρηματικότητα στην Eurobank

Καινοτομία & Νεανική Επιχειρηματικότητα στην Eurobank
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Ο Όμιλος Eurobank, αποτελούμενος από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (Eurobank) και τις θυγατρικές της, είναι ένας ισχυρός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες, σύνολο ενεργητικού €73,4 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 11.339 εργαζόμενους. Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank είναι η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (Eurobank Holdings).

Με συνολικό δίκτυο 622 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Eurobank παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται με δίκτυο λιανικής τραπεζικής, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private banking και δυναμική ψηφιακή παρουσία. Στο εξωτερικό έχει παρουσία σε 5 χώρες, στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο).

Η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, δίνοντας έμφαση στις εξειδικευμένες και διαφορετικές ανάγκες τους.

Πέρα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Eurobank σχεδιάζει με συνέπεια δράσεις που αφορούν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές που προάγουν τη διαφάνεια και την επιχειρηματική ηθική. Συνδέει τις επιχειρηματικές αποφάσεις με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση (ESG).

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.eurobank.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η δημιουργία ευκαιριών και προοπτικών μέσα από δράσεις και προγράμματα που προάγουν τη νεανική  επιχειρηματικότητα, δημιουργούν αξία και ενισχύουν την βιώσιμη απασχόληση και υποστηρίζουν την καινοτομία, μια από τις 5 αξίες της Eurobank.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Στο Πρόγραμμα egg μπορούν να συμμετέχουν άτομα με καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Στο διαγωνισμό FinTech Beyond Hackathon συμμετέχουν άτομα από διάφορες ειδικότητες όπως: software developer, marketer, designer και business developer, καθώς και εταιρείες startup και ο διαγωνισμός «Η Καινοτομία στο Επίκεντρο» απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου Eurobank, ανεξαρτήτως θέσης, ειδικότητας, εμπειρίας ή γνώσεων.

 

Χρονική διάρκεια

Πρόγραμμα egg: Ετήσιοι κύκλοι 12μηνης διάρκειας, με έναρξη 1ου  Κύκλου τον Μάιο του 2013. Βρίσκεται σε εξέλιξη ο 7ος κύκλος.

Beyond Hackathon: Ξεκίνησε το 2016 και υλοποιείται σε ετήσια βάση.

Καινοτομία στο Επίκεντρο: Ξεκίνησε το 2018 με στόχο να υλοποιείται κάθε χρόνο.


Περιγραφή

Το Πρόγραμμα egg παρέχει δωρεάν, σε ομάδες νέων επιχειρηματιών και σε μεμονωμένα άτομα, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working), προσφέροντάς για ένα έτος μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν και να επιταχύνουν τη μετατροπή του επιχειρηματικού τους σχεδίου, σε ένα ολοκληρωμένο και επιχειρηματικά αξιοποιήσιμο προϊόν ή υπηρεσία.

Αποτελείται από δύο διακριτές και συμπληρωματικές πλατφόρμες:

 • H Πλατφόρμα “Start-Up” η οποία απευθύνεται σε επιχειρηματικές ομάδες ή νεοφυείς εταιρείες (μέχρι 3 ετών) και στοχεύει στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας σε πρώιμο στάδιο εκκόλαψης.
 • H νέα πλατφόρμα egg Scale-Up η οποία αποτελεί τον εξελιγμένο επιχειρηματικό επιταχυντή του egg και απευθύνεται σε πιο ώριμα startups που αναζητούν επιτάχυνση της προϊοντικής τους ανάπτυξης, αύξηση πωλήσεων και τον επόμενο γύρο χρηματοδότησης.

Κύριες παροχές του Προγράμματος:

 • Κτιριακή Υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς γραφειακούς χώρους για όλο το διάστημα της συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Mentoring από διακεκριμένα και καταξιωμένα πρόσωπα της οικονομίας και της επιστήμης.
 • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες “μίας στάσης” (one-stop-shop) για όλα τα καίρια θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας και υποστήριξης της εκκίνησης κάθε συμμετέχουσας ομάδας.
 • Επιχειρηματική κατάρτιση καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης grow του Προγράμματος.
 • Χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση για τη στήριξη της επιχειρηματικής λειτουργίας και ανάπτυξης των νέων ομάδων και την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους κατά την «εκκόλαψη» εντός του Προγράμματος.

Παράλληλα το πρόγραμμα egg συνδυάζεται με άλλα προγράμματα της Τράπεζας για τις επιχειρήσεις,  όπως το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» και τη διαδικτυακή πύλη διεθνούς εμπορίου “Exportgate”.

Ο διαγωνισμός Beyond Hackathon έχει ως στόχο να ενθαρρύνει, να καλλιεργήσει και να προάγει την ανοιχτή καινοτομία στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών FinTech (Financial Technology). Για 48 ώρες οι συμμετέχουσες ομάδες συνεργάζονται και αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν την τραπεζική εμπειρία του πελάτη ενώ στο τέλος παρουσιάζουν τις ιδέες τους στην Κριτική Επιτροπή (επιχειρηματίες, Venture Capitalists και υψηλόβαθμα στελέχη της Eurobank) για να διεκδικήσουν ένα από τα χρηματικά βραβεία.

 Ο εσωτερικός διαγωνισμός «Η Καινοτομία στο Επίκεντρο» έχει ως στόχο να προωθήσει έναν δημιουργικό διάλογο στον Όμιλο και να οδηγήσει σε νέες λύσεις, ενεργοποιώντας τα ταλέντα και τις ιδέες των εργαζομένων, προωθώντας τη σημασία της συνεργασίας και της δημιουργικής σκέψης.

Οι 4 βασικοί άξονες του διαγωνισμού:

 • Νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Εσωτερικές διαδικασίες.
 • Εμπειρία εργαζομένων (Employee experience).
 • Εμπειρία πελατών (CX).

Οι συμμετέχοντες υποβάλουν μια σύντομη περιγραφή της ιδέας τους, η οποία αξιολογείται από την οργανωτική επιτροπή προκειμένου να επιλεγούν οι 8 επικρατέστεροι. Οι ομάδες που προάγονται έχουν την ευκαιρία να βιώσουν μια εποικοδομητική εμπειρία επιχειρηματικότητας κατά το τριήμερο Innovation Lab, όπου μαθαίνουν πώς να αναπτύξουν την ιδέα τους, να την εξελίξουν σε πρωτότυπο και να την παρουσιάσουν σωστά, με την υποστήριξη από mentors και τη συμμετοχή σε ειδικά workshops.

Μετά την αξιολόγηση των ιδεών  από την κριτική επιτροπή προκύπτουν οι 3 νικητές.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με τους εξής Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: 1, 8, 9


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το Πρόγραμμα egg έχει καταστεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα επιχειρηματικής επιτάχυνσης στη χώρα με θετικό αντίκτυπο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Μετά την ολοκλήρωση των έξι κύκλων:

 • 800 άτομα φιλοξενήθηκαν στο egg.
 • 500 νέοι επιχειρηματίες υποστηρίχθηκαν.
 • 200 επιχειρηματικές ομάδες εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα.
 • 120 επιχειρηματικές ομάδες έγιναν εταιρίες.
 • 31 εταιρίες έχουν καταθέσει πατέντες και ευρεσιτεχνίες.
 • 56 εταιρίες του egg ταξίδεψαν στο εξωτερικό.
 • 90 συνέργειες έχουν αναπτυχθεί μεταξύ εταιρειών του egg alumni.
 • €3,5 εκατ. συνολικά ο κύκλος εργασιών των startups του egg από 62 εταιρίες.
 • Πάνω από €10 εκατ. equity funding (επενδύσεις από ιδιωτικά κεφάλαια) σε 26 επιχειρήσεις.
 • €1,6 εκατ. συνολικά η χρηματοδότηση που έλαβαν από την Eurobank 25 εταιρίες.
 • €75.000 χρηματικά βραβεία Eurobank στις εταιρίες του προγράμματος.
 • €70.000 δωρεές των ομάδων του προγράμματος σε Κοινωφελείς Οργανισμούς.

Beyond Hackathon: Είναι ο πρώτος περιφερειακός διαγωνισμός Hackathon στην Ελλάδα που εστιάζει στον κλάδο FinTech και τα αποτελέσματα των 3 επιτυχημένων διοργανώσεών του μέχρι σήμερα είναι:

 • 7 καινοτόμες ιδέες, υπηρεσίες και προϊόντα έχουν βραβευτεί
 • απονεμήθηκαν 8 χρηματικά έπαθλα και 1 ειδικό βραβείο.
 • Συμμετοχή 72 ομάδων
 • Πάνω από 320 άτομα δήλωσαν συμμετοχή από Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Ηνωμένο Βασίλειο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Καινοτομία στο Επίκεντρο: Στον πρώτο διαγωνισμό:

 • Υποβλήθηκαν 96 προτάσεις
 • Συμμετείχαν  197 εργαζόμενοι
 • 8 προτάσεις ξεχώρισαν και συμμετείχαν σε τριήμερο Innovation Lab όπου είχαν τη δυνατότητά να παρακολουθήσουν workshops, να λάβουν καθοδήγηση από μέντορες και να παρουσιάσουν την ιδέα τους
 • 4 προτάσεις βραβεύτηκαν 


Τόπος Δράσης

Πρόγραμμα egg: Συμμετοχές από όλη την Ελλάδα.

Hackathon: Συμμετοχές από Αθήνα, επαρχία και εξωτερικό.

Καινοτομία στο Επίκεντρο: Συμμετοχές από όλη την Ελλάδα.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Πρόγραμμα egg: Σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με το Corallia.

Beyond Hackathon: Υλοποιείται σε συνεργασία με τους επιχειρηματικούς φορείς Found.ation και The Cube WORKSPACE M.I.K.E..

Καινοτομία στο Επίκεντρο:  Διοργανώνεται και υλοποιείται σε συνεργασία με το Found.ation


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Πρόγραμμα egg: 4 άτομα.

Beyond Hackathon: Πάνω από 50 εργαζόμενοι είτε παρέχουν υπηρεσίες mentoring είτε συμμετέχουν στην Οργανωτική ή την Κριτική Επιτροπή.

Καινοτομία στο Επίκεντρο: Εθελοντική συμμετοχή 197 εργαζομένων.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το egg είναι πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Eurobank για την στήριξη της Νεανικής – Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας. Η Eurobank με πρωτοβουλίες και όραμα, βοηθά αποτελεσματικά στην εξέλιξη και στο μέλλον της ίδιας της ελληνικής οικονομίας.

Ο διαγωνισμός Beyond Hackathon βοηθάει στην ανεύρεση νέων ιδεών και εφαρμογών για την  παροχή και τη χρήση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προσφέρει στις συμμετέχουσες ομάδες τη δυνατότητα να συνεργαστούν με την Eurobank για να αναπτύξουν το προϊόν τους.

Μέσω του «Η Καινοτομία στο Επίκεντρο», η Eurobank ανέδειξε την καινοτομία ως μία από τις αξίες της, κινητοποιώντας τους εργαζόμενους για “out of the box thinking”:

 • 197 εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
 • 96 ιδέες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν ή να ενισχύσουν τους 4 άξονες υποβλήθηκαν
 • 1 ιδέα από αυτές που αναδείχθηκαν προχώρησε σε υλοποίησηΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
egg – enter.grow.go

Αξιολόγηση Προμηθευτών της Τράπεζας και του Ομίλου Eurobank

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην Eurobank

Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ευεξία εργαζομένων και ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στην Eurobank

Η Αειφόρος Ανάπτυξη στην Eurobank

Η εφαρμογή του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας ως μέσο για την προώθηση της διαφάνειας και τη θωράκιση κατά της διαφθοράς, εντός του Ομίλου

Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στην Εurobank

Πιστωτική Κάρτα WWF Eurobank Visa

Πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων μαθητείας στον Όμιλο Eurobank

Πρόγραμμα Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Συνεργασία της Eurobank με Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής προσφοράς

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στον Όμιλο EurobankΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation