ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 480 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 13. Quality of Life - Ποιότητα Ζωής / 13.3 Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας

Πρωτοβουλία

Ευεξία εργαζομένων και ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στην Eurobank

Ευεξία εργαζομένων και ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στην Eurobank
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Ο Όμιλος Eurobank, αποτελούμενος από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (Eurobank) και τις θυγατρικές της, είναι ένας ισχυρός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες, σύνολο ενεργητικού €73,4 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 11.339 εργαζόμενους. Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank είναι η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (Eurobank Holdings).

Με συνολικό δίκτυο 622 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Eurobank παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται με δίκτυο λιανικής τραπεζικής, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private banking και δυναμική ψηφιακή παρουσία. Στο εξωτερικό έχει παρουσία σε 5 χώρες, στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο).

Η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, δίνοντας έμφαση στις εξειδικευμένες και διαφορετικές ανάγκες τους.

Πέρα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Eurobank σχεδιάζει με συνέπεια δράσεις που αφορούν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές που προάγουν τη διαφάνεια και την επιχειρηματική ηθική. Συνδέει τις επιχειρηματικές αποφάσεις με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση (ESG).

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.eurobank.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η υγεία, η ασφάλεια και η ευεξία των εργαζομένων αποτελούν προτεραιότητα για τη Eurobank. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος μεριμνά διαρκώς για ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας ενώ παράλληλα σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα που προάγουν την υγεία και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και προασπίζουν τον θεσμό της οικογένειας..

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλο το προσωπικό της Τράπεζας. 

 

Χρονική διάρκεια

Το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας (ΣΔΥΑΕ) κατά OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 εφαρμόζεται σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας από το 2006 έως σήμερα, ενώ από το 2018 έχουν ενταχθεί στο εύρος του και 7 κτίρια γραφείων.

Τα υπόλοιπα προγράμματα και παροχές εντάχθηκαν σταδιακά στις οργανωμένες δράσεις  και πρόκειται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.


Περιγραφή

Τα προσφερόμενα προγράμματα αφορούν σε:

 • Ιδιωτική περίθαλψη και ασφάλεια ζωής για τους εργαζόμενους και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους.
 • Σύνταξη και αποταμίευση (συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα παιδιών εργαζομένων).
 • Οικονομικές παροχές και επιδόματα που αφορούν την οικογένεια (όπως επίδομα γάμου, πολυτέκνων, παιδιών με αναπηρία, κάλυψη εξόδων βρεφονηπιακών σταθμών και ειδικών σχολείων).
 • Προνομιακή τιμολόγηση σε προϊόντα της Τράπεζας.
 • Άδειες εκτός εκείνων που προβλέπονται από τον νόμο, οι οποίες αφορούν την οικογένεια και την εργαζόμενη μητέρα (όπως περιπτώσεις οικογενειακών προβλημάτων, θέματα υγείας, μειωμένο ωράριο εργασίας για μητέρες).
 • Παροχή εστιατορίου στον υπαίθριο χώρο του κτιριακού μας συγκροτήματος στη Νέα Ιωνία, όπου εργαζόμενοι και επισκέπτες απολαμβάνουν ποιοτικό φαγητό, με προσανατολισμό στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, σε πολύ οικονομικές τιμές, κάνοντας ταυτόχρονα ένα ευχάριστο διάλειμμα.
 • Επιβράβευση, Ψυχαγωγία, Ενδυνάμωση Σχέσεων με την Οικογένεια
  • Βράβευση Αριστούχων: Αναγνωρίζοντας την αξία της παιδείας, μέσω του προγράμματος «Βράβευση Αριστούχων» η Eurobank βραβεύει με χρηματικό έπαθλο εργαζόμενους και τα παιδιά τους που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους στη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και για όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα
  • Διαγωνισμός ζωγραφικής για τα παιδιά των εργαζομένων 4-17 ετών
  • Παιδικές θεατρικές παραστάσεις για όλη την οικογένεια
  • Δωροεπιταγές Χριστουγέννων για τα παιδιά

Έμπρακτη απόδειξη ότι το  σημαντικότερο κεφάλαιο της Eurobank είναι το ανθρώπινο δυναμικό της, αποτελεί η Πολιτική της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που διαθέτει η Τράπεζα από το 2005.

Η Eurobank λαμβάνει όλα τα μέτρα που προβλέπει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της, ενώ παράλληλα, εφαρμόζει από το 2006 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας (ΣΔΥΑΕ), πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 για όλο το δίκτυο του Ομίλου, καθώς και για 7 κτίρια γραφείων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα εφαρμόζει επίσης πρόγραμμα πρόληψης της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της, υλοποιώντας μια σειρά από δράσεις:

 • Φροντίζει για τη λειτουργία τεσσάρων πλήρως εξοπλισμένων ιατρείων στον Νομό Αττικής, όπου γιατροί εργασίας ασκούν κλινική και συμβουλευτική ιατρική.
 • Παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν συνταγογράφησης, μέσω συνεργαζόμενων με την Τράπεζα γιατρών.
 • Παρέχεται η δυνατότητα γενικού προληπτικού ιατρικού ελέγχου (check-up) προς τους εργαζόμενούς της σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Συντονίζει τη λειτουργία Τράπεζας Αίματος, η οποία συντηρείται από το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό της Eurobank, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και των οικογενειών τους σε αίμα.
 • Φροντίζει για τη συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας, καλλιεργώντας νοοτροπία προσωπικής συμμετοχής και υπευθυνότητας.

Για την αντιμετώπιση τυχόν προσωπικών προβλημάτων ή έκτακτων περιστατικών που μπορεί να προκύψουν στους εργαζόμενους, η Eurobank έχει θεσμοθετήσει τους εξής μηχανισμούς πρόληψης και υποστήριξης:

 • Εκπαιδεύσεις σε θέματα πρώτων βοηθειών, υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Πραγματοποίηση ασκήσεων εκκένωσης των κτιρίων και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
 • Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρίσιμων Συμβάντων (Critical Incident Stress Management- CISM): Υποστήριξη των εργαζομένων για τη διαχείριση αιφνίδιων τραυματικών γεγονότων και κρίσεων εντός και εκτός εργασιακού χώρου (όπως ληστείες, ατυχήματα, τρομοκρατικές ενέργειες, βία εντός εργασιακού χώρου, έκρυθμη συμπεριφορά εργαζόμενου ή πελάτη, αιφνίδιος θάνατος, φυσικές καταστροφές κ.ά.).
 • Υπηρεσία Case Management (CM): Παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης από εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων ψυχολόγων και ψυχιάτρων στον εργαζόμενο αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις, με στόχο την ισορροπία του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο και συμβουλευτική καθοδήγηση Στελεχών της Τράπεζας για τη διαχείριση παρόμοιων περιστατικών από ψυχολόγο.
 • Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης: Δυνατότητα εμπιστευτικής επικοινωνίας με έμπειρους ψυχολόγους καθημερινά έως τις 21:00, με στόχο την παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος στον χώρο εργασίας, στο οικογενειακό περιβάλλον ή άλλης κατάστασης που επιβαρύνει τον ψυχισμό του εργαζομένου.
 • Ενίσχυση Διαλόγου & Συνεχής Ενημέρωση
  • Εσωτερικό intranet «Connected»
  • Ενημέρωση στελεχών
  • Υποστήριξη στην εργασία - HR4U

Όλες οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τις ανωτέρω δράσεις βρίσκονται διαθέσιμες στο intranet site της Τράπεζας, ενώ οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο κέντρο επικοινωνίας (contact center) HR4U.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το 2019:

 • περισσότεροι από 4 χιλ. εργαζόμενοι επισκέφτηκαν τα ιατρεία, ενώ οι δωρεάν  συνταγογραφήσεις ξεπέρασαν τις 3 χιλ. ετησίως.
 • συλλέχθηκαν 329 μονάδες αίματος (σε σχέση με 290 το 2018) και χορηγήθηκαν 232 ύστερα από σχετικά αιτήματα εργαζομένων της Τράπεζας για κάλυψη προσωπικής ή οικογενειακής  τους ανάγκης.
 • πραγματοποίησαν το check-up 775 εργαζόμενοι.
 • έγιναν 285 βραβεύσεις (για το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) σε σχέση με 234 το 2018.
 • συμμετείχαν 415 παιδιά σε 10 camps προσφέροντας μια λύση φύλαξης με μικρή οικονομική επιβάρυνση των γονέων. Η συμμετοχή ολοκληρώθηκε μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής κλήρωσης.
 • εξυπηρετήθηκαν από το HR4U πάνω από 36 χιλ. αιτήματα. Τα θέματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ερωτημάτων σχετικά με παροχές και προγράμματα, καθώς και επείγουσες ανάγκες, όπως αίμα ή αιμοπετάλια για εργαζόμενους ή/και μέλη των οικογενειών τους.

(Δεν είναι διαθεσίμα ακόμη στο ευρύ κοινό τα στοιχεία του 2020 - not public available)

 Τόπος Δράσης

Όλα τα σημεία της Τράπεζας. 


Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με ψυχολόγους, ΕΞΥΠ, Νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα. 


Συμμετοχή εργαζομένων

Την υλοποίηση των δράσεων συντονίζει η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού με τη συμμετοχή των Διευθύνσεων Φυσικής Ασφάλειας, Τεχνικών Έργων και Δικτύου Καταστημάτων.  


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ασφάλεια των εργαζομένων της Τράπεζας στους χώρους εργασίας, και των πελατών της, κάλυψη νομοθετικών/ κανονιστικών απαιτήσεων, καθώς και ικανοποίηση των εργαζομένων για τις παροχές και τις συνθήκες εργασίας που τους προσφέρονται.  
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
egg – enter.grow.go

Αξιολόγηση Προμηθευτών της Τράπεζας και του Ομίλου Eurobank

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην Eurobank

Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Αειφόρος Ανάπτυξη στην Eurobank

Η εφαρμογή του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας ως μέσο για την προώθηση της διαφάνειας και τη θωράκιση κατά της διαφθοράς, εντός του Ομίλου

Καινοτομία & Νεανική Επιχειρηματικότητα στην Eurobank

Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στην Εurobank

Πιστωτική Κάρτα WWF Eurobank Visa

Πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων μαθητείας στον Όμιλο Eurobank

Πρόγραμμα Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Συνεργασία της Eurobank με Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής προσφοράς

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στον Όμιλο EurobankΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation