ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 297 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμη Δόμηση & Κτίρια

Πρωτοβουλία

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην Eurobank

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην Eurobank
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Ο Όμιλος Eurobank, αποτελούμενος από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (Eurobank) και τις θυγατρικές της, είναι ένας ισχυρός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες, σύνολο ενεργητικού €73,4 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 11.339 εργαζόμενους. Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank είναι η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (Eurobank Holdings).

Με συνολικό δίκτυο 622 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Eurobank παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται με δίκτυο λιανικής τραπεζικής, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private banking και δυναμική ψηφιακή παρουσία. Στο εξωτερικό έχει παρουσία σε 5 χώρες, στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο).

Η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, δίνοντας έμφαση στις εξειδικευμένες και διαφορετικές ανάγκες τους.

Πέρα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Eurobank σχεδιάζει με συνέπεια δράσεις που αφορούν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές που προάγουν τη διαφάνεια και την επιχειρηματική ηθική. Συνδέει τις επιχειρηματικές αποφάσεις με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση (ESG).

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.eurobank.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η Τράπεζα στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, στην προσφορά βέλτιστου εργασιακού περιβάλλοντος στους εργαζομένους της, καθώς και στην καλλιέργεια σχετικής κουλτούρας στον Οργανισμό, εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το σύνολο των εργαζομένων της Τράπεζας.

 

Χρονική διάρκεια

Η συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης της Τράπεζας ξεκίνησε το 2014 προσβλέποντας ότι σε 10 χρόνια θα έχει επιτευχθεί η πλήρης ορθολογιστική χρήση της ενέργειας σε όλα τα σημεία παρουσίας . Παράλληλα θα συνεχίζονται και οι πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις με θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.


Περιγραφή

Το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας που εφαρμόζει η Eurobank ακολουθεί της αρχές του προτύπου ISO 50001, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη βελτίωση των υποδομών των καταστημάτων και κτιρίων της, τη διαρκή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσα από τη λειτουργία τους, με επακόλουθα οικονομικά οφέλη, προωθώντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η δομή του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας, βασίζεται στις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Καταγραφή ενεργειακών δεδομένων και έλεγχο ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Επεξεργασία/ αξιολόγηση ενεργειακών δεδομένων και δημιουργία ενεργειακού προφίλ.
 • Υλοποίηση σεναρίων εξοικονόμησης, μοντέλα κόστους / οφέλους.
 • Υλοποίηση τεχνικών παρεμβάσεων και διαχειριστικών λύσεων.
 • Συνεχής παρακολούθηση του ενεργειακού προφίλ προκειμένου να διασφαλιστούν τα αποτελέσματα.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας πιστοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2015 από την TUV Hellas, κάνοντας την Eurobank, την πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα με πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλα τα κτίρια/καταστήματα, και προτεραιοποιούνται τα σημεία στα οποία κρίνεται ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα επέμβασης στον εξοπλισμό. Για καθένα από αυτά τα σημεία, δημιουργείται ξεχωριστό ενεργειακό προφίλ.

Οι κυριότερες παρεμβάσεις που υλοποιούνται αφορούν:

 • Εγκατάσταση μετρητών ενέργειας, αισθητήρων και σύνδεση με BEMS (Building Energy Management System).
 • Xρησιμοποίηση λαμπτήρων με τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας (LED - light-emitting diode) με παράλληλη αναβάθμιση φωτιστικών σωμάτων,
 • Tοποθέτηση συστημάτων κλιματισμού με εξοικονόμηση ενέργειας και παράλληλα αυξημένες δυνατότητες βελτίωσης των συνθηκών των αντίστοιχων χώρων, όπως στον αερισμό των χώρων πέρα από τις ανάγκες για ψύξη – θέρμανση,
 • Bελτίωση απόδοσης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, όπως έλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384), έλεγχος και ρύθμιση σε όλους τους χρονοδιακόπτες που ελέγχουν τη λειτουργία των φωτεινών επιγραφών, κλπ.

Παράλληλα με τα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας λαμβάνονται και άλλα τεχνικά μέτρα με θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως μείωση της κατανάλωσης νερού, χρήση νωπού αέρα και φυσικού φωτισμού, διαχείριση των όμβριων υδάτων, κάλυψη περιβάλλοντα χώρου με πράσινο, δημιουργία πράσινου δώματος σε κτίρια, κλπ.

Τα κτίρια γραφείων που εδράζεται η Τράπεζα αξιολογούνται επίσης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μεθόδου πιστοποίησης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) η οποία επικυρώνει την άρτια ενεργειακή & περιβαλλοντική σχεδίαση / λειτουργία του κτιρίου.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με τους εξής Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: 7, 8, 11, 12, 13


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η συνολική κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) για όλα τα σημεία παρουσίας της Τράπεζας σε σχέση με το έτος αναφοράς 2014, έχει μειωθεί κατά 25,5%, ενώ αντίστοιχα η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας ανά εργαζόμενο (kWh/ εργαζόμενο) έχει μειωθεί κατά 21,1%. Ταυτόχρονα, οι συνολικές έμμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (tCO2e) έχουν μειωθεί κατά 63,1%, επιφέροντας αντίστοιχα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Επίσης, στο πλαίσιο των πιστοποιήσεων κατά LEED, το 2015 πιστοποιήθηκε με LEED Platinum κτίριο γραφείων στην περιοχή του Ταύρου, αποτελώντας το πρώτο κτίριο γραφείων στην Ελλάδα που λαμβάνει την ύψιστη αυτή διάκριση. Ακολούθησε το 2017 η πιστοποίηση με LEED Gold κτιρίου στο Μοσχάτο (περιλαμβάνει πράσινο δώμα επιφάνειας 280 τμ στην ταράτσα του κτιρίου με εγκατάσταση συστήματος συλλογής όμβριων υδάτων για την άρδευση του), ενώ το 2019-2020 επίκειται να πιστοποιηθεί με LEED  το κτιριακό συγκρότημα της Ν. Ιωνίας.Τόπος Δράσης

Οι δράσεις πραγματοποιούνται σε όλα τα κτίρια και καταστήματα της Τράπεζας. Ένα από τα σημεία που είναι σημαντικό να αναφερθεί, είναι ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός σημείων εφαρμογής τους, λόγω της παρουσίας της Τράπεζας σε όλη την Ελλάδα, αυξάνοντας την πρόκληση για τη διαχείριση των στοιχείων αλλά και την υλοποίηση επεμβάσεων


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η Eurobank εφαρμόζει τη μεθοδολογία «Pay As You Save», για τις επενδύσεις που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας με στρατηγικές αναλύσεις κόστους/οφέλους. Η εφαρμογή επιτυγχάνεται μέσω του μηχανισμού «Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης Διαμοιραζόμενου Οφέλους» με εταιρεία ESCO (Energy Service Company).

Αντίστοιχα για τις πιστοποιήσεις των κτιρίων κατά LEED συνεργάζεται με εξειδικευμένους Συμβούλους.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η Τράπεζα αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού της στη διαχείρισης της ενέργειας, πέραν των τεχνικών επεμβάσεων, καθώς με τις μικρές καθημερινές κινήσεις τους συμβάλλουν σημαντικά στην ορθολογική χρήση της ενέργειας και την επίτευξη των ενεργειακών στόχων.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις ευαισθητοποίησης των εργαζομένων μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και συμμετοχικές δραστηριότητες, όπως:

 • Επικοινωνία ειδικού Δεκάλογου εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εκπαίδευση μέσω διαδραστικού προγράμματος για θέματα ενέργειας (e-learning).
 • Ενημερώσεις της ενεργειακής επίδοσης με σκοπό την βελτίωση των επιδόσεών των καταστημάτων/ κτιρίων.
 • Ειδικές δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιηθεί δράση, με βασικό μήνυμα «Καλή ενέργεια – Δεν τη σπαταλάμε, την κάνουμε κάτι καλό». Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση του προσωπικού, συνδυάζοντας εκτός από τα ενεργειακά οφέλη και κοινωνικά οφέλη καθώς συνδέθηκε με χρηματικό ποσό που δόθηκε ως δωρεά για την θέρμανση του Λύρειου Παιδικού Ιδρύματος.Η Τράπεζα αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού της στη διαχείρισης της ενέργειας, πέραν των τεχνικών επεμβάσεων, καθώς με τις μικρές καθημερινές κινήσεις τους συμβάλλουν σημαντικά στην ορθολογική χρήση της ενέργειας και την επίτευξη των ενεργειακών στόχων.

 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Σημαντικά οφέλη για την Τράπεζα, εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική χρήση, η μείωση του λειτουργικού κόστους, η βελτίωση του ενεργειακού & περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η βελτίωση της εικόνας της εταιρείας, καθώς και η βελτίωση της ενεργειακής & περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται οικονομία κλίμακας και μειωμένα λειτουργικά κόστη, ενώ ο κύκλος ζωής του κτιρίου και των συστημάτων του επιμηκύνεται σημαντικά. Παράλληλα, αναβαθμίζονται οι χώροι εργασίας, οι οποίοι συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και του δείκτη ικανοποίησης εργαζομένων σε αυτά.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
egg – enter.grow.go

Αξιολόγηση Προμηθευτών της Τράπεζας και του Ομίλου Eurobank

Ετήσιος Απολογισμός Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ευεξία εργαζομένων και ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στην Eurobank

Η Αειφόρος Ανάπτυξη στην Eurobank

Η εφαρμογή του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας ως μέσο για την προώθηση της διαφάνειας και τη θωράκιση κατά της διαφθοράς, εντός του Ομίλου

Καινοτομία & Νεανική Επιχειρηματικότητα στην Eurobank

Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στην Εurobank

Πιστωτική Κάρτα WWF Eurobank Visa

Πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων μαθητείας στον Όμιλο Eurobank

Πρόγραμμα Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Συνεργασία της Eurobank με Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής προσφοράς

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στον Όμιλο EurobankΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation