ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 344 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη πράσινων προϊόντων & υπηρεσιών

Πρωτοβουλία

Προώθηση Βιώσιμης Χρηματοδότησης & Πράσινης Τραπεζικής

Προώθηση Βιώσιμης Χρηματοδότησης & Πράσινης Τραπεζικής
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

Η Εθνική Τράπεζα ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία σε 11 χώρες. Οι δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν συνολικά 9 τράπεζες και 53 άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

www.nbg.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης και της πράσινης τραπεζικής, με απώτερο στόχο τη συμβολή μας στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών και τη βιώσιμη ανάπτυξη

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Επενδυτικό κοινό, πελάτες εταιρικής και λιανικής τραπεζικής.

 

Χρονική διάρκεια

Η χρηματοδότηση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των πράσινων τραπεζικών προϊόντων αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα της Εθνικής Τράπεζας.

Όσον αφορά το Πράσινο Ομόλογο, εκδόθηκε από την ΕΤΕ τον Οκτώβριο του 2020. Η κατανομή των εσόδων ολοκληρώθηκε εντός του 2022.


Περιγραφή

Βασική αξία του Ομίλου της ΕΤΕ είναι να λειτουργεί αποτελεσματικά, στοχεύοντας στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της και διασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών που εμπιστεύονται το όνομα και τη φήμη της.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα έχει διαμορφώσει τους στρατηγικούς της άξονες και έχει δεσμευτεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως χρηματοδότη αλλά και ως συμβούλου στην προσπάθεια μετάβασης σε μία οικονομία μηδενικού άνθρακα, πιο κυκλική και με λιγότερη εξάρτηση από τους φυσικούς πόρους. Ειδικότερα η Τράπεζα έχει προχωρήσει στις ακόλουθες δράσεις:

Πράσινο Ομόλογο

Το Πράσινο Ομόλογο που εκδόθηκε από την ΕΤΕ τον Οκτώβριο του 2020, αποτέλεσε το πρώτο Πράσινο Ομόλογο Υψηλής Εξασφάλισης ελληνικής τράπεζας, ύψους €500 εκατ.

Η έκδοση αυτή προσέλκυσε ένα ευρύ φάσμα επενδυτών και χαρτοφυλακίων υψηλής ποιότητας, με το 30% περίπου των τοποθετήσεων να έχουν πραγματοποιηθεί από επενδυτές που έχουν επιδείξει υψηλή δέσμευση στον τομέα της υπεύθυνης επενδυτικής.

Θεσπίστηκε από την Τράπεζα «Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου», βάσει των αρχών της International Capital Market Association (ICMA) για τα πράσινα ομόλογα, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιήθηκε η έκδοση των ομολόγων και το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την πώληση του ομολόγου θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση έργων πράσινης οικονομίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη υψηλό μερίδιο στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω.

Η αρμόδια Επιτροπή Διακυβέρνησης Πλαισίου Έκδοσης Πράσινων Ομολόγων της ΕΤΕ διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης, επικύρωσης και παρακολούθησης των επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων, εξετάζοντας και εγκρίνοντας την καταλληλότητά τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του Πράσινου Ομολόγου.

https://www.nbg.gr/el/omilos/enimerwsi-ependutwn/pistwtikoi-titloi/plaisio-ekdoshs-prasinwn-viwsimwn-omologwn

 

Χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ

Η Τράπεζα και το 2021 με συνολικές εγκρίσεις για πιστοδοτήσεις επενδύσεων σε ΑΠΕ ύψους €569 εκατ. συνέδραμε την προσπάθεια της χώρας μας για ένα θετικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Στρατηγική μας κατεύθυνση να είμαστε η κορυφαία τράπεζα στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα και ηγέτης στη χρηματοδότηση ΑΠΕ.

 

Πράσινα Τραπεζικά προϊόντα
Τράπεζα, συνέχισε να διαθέτει κατά το 2021 πράσινα τραπεζικά προϊόντα, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με γνώμονα την ανάπτυξη των εργασιών και τη διατήρηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων σε συνεργασία πολλές φορές και με διεθνείς οργανισμούς.

Δάνεια για συμμετοχή στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ Α.Ε. – πρώην Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης) πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II» (Α & Β Κύκλος), με ευνοϊκούς όρους για την ενίσχυση παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών.

«Πράσινο Δάνειο» με ειδικούς προνομιακούς όρους, με σκοπό τη χρηματοδότηση της αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας και της αγοράς καινούργιου αυτοκινήτου υβριδικής τεχνολογίας, καθώς και καινούργιων ηλεκτρικών οχημάτων. Οι χορηγήσεις για το 2021 ανήλθαν στα €0,21εκατ.

Δάνειο «Εστία Πράσινη» για την αγορά, επισκευή ή κατασκευή ενεργειακά αναβαθμισμένης κατοικίας. Οι χορηγήσεις για το 2021 ανήλθαν στα €8,04 εκατ.

Η Εθνική Τράπεζα συμμετείχε επίσης στο πρόγραμμα «Astypalea: Smart & Sustainable Island», προσφέροντας στους κατοίκους της Αστυπάλαιας τη δυνατότητα χρηματοδότησης για την αγορά καινούριου ηλεκτρικού οχήματος με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, μέσω ειδικού προϊόντος Πράσινου Δανείου.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων. Υποστήριξη των επιχειρήσεων ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις μεταβαλλόμενες προκλήσεις της αγοράς και να υλοποιήσουν το δικό τους βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης προωθώντας ταυτόχρονα μια βιώσιμη σύγχρονη οικονομία μηδενικών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης η μειωμένη έκλυση ρύπων, πέρα από την προφανή περιβαλλοντική διάσταση, συνεπάγεται και έμμεσα οφέλη για τη δημόσια υγεία και την οικονομία.

Αναλυτικότερα:

Πράσινο ομόλογο. Εντός του πρώτου έτους της έκδοσης, ένα σύνολο 70% των κεφαλαίων τοποθετήθηκε σε 42 έργα ΑΠΕ, σε όλη την Ελλάδα. Οι σχετικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αυτά τα έργα είναι χερσαία αιολική ενέργεια, ηλιακή θερμική ενέργεια και μικρά υδροηλεκτρικά έργα (<20 MW), που συνεισφέρουν και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης «7 –Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια», «9 – Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές» και «13 – Δράση για το Κλίμα» του ΟΗΕ. Πιο συγκεκριμένα, 81% από τα €494 εκατ. συνολικών καθαρών κεφαλαίων, τοποθετήθηκε σε αιολικά (€280.087.227,73), 13% σε ηλιακά (€45.421.612,00) και 6% σε υδροηλεκτρικά έργα (€21.120.000,00), συνολικά €346.628.839,73. Το υπόλοιπο 30% των κεφαλαίων θα τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση νέων ενεργειακών έργων, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΤΕ για διανομή 50:50 μεταξύ αναχρηματοδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων νέων έργων.

    

Χρηματοδοτήσεις ΑΠΕ

Γενικά στοιχεία για τη δραστηριότητά μας σχετικά με εγκρίσεις για πιστοδοτήσεις επενδύσεων σε ΑΠΕ παρουσιάζονται παρακάτω:

Περίπου 300 εκατομμύρια εκταμιεύσεις ΑΠΕ το 2021.

Εγκρίσεις για χρηματοδοτήσεις Επενδύσεων ΑΠΕ (€ εκατομμύρια)

                                       2019       2020         2021

Αιολικά Πάρκα               316,59    311,70      226,01

Υδροηλεκτρικά έργα       11,76      19,57         19,52

Φωτοβολταϊκά έργα      173,42   174,34       314,80

Λοιπά έργα ΑΠΕ               5,35       4,41           8,64

Σύνολο                          507,12   510,02      568,97

 

Η Εθνική Τράπεζα  θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, παρέχοντας σημαντικό μέρος των συνολικών χρηματοδοτήσεων (μεγαλύτερο από το μερίδιο που της αναλογεί) αλλά και την απαραίτητη τεχνογνωσία που έχει συγκεντρώσει, καθώς πρωτοστατεί στην αγορά της ενέργειας.

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο χρηματοδότησης ΑΠΕ στην αγορά, της τάξης του 35%, ενώ διαθέτοντας μία εξειδικευμένη ομάδα σε θέματα ενέργειας, είναι σε πολύ καλή θέση για να αξιοποιήσει τη ζήτηση για χρηματοδοτήσεις τα επόμενα χρόνια.

https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/trapezes/milonas-ependisis-e55-60-dis-eos-to-2030-gia-tin-energiaki-metavasi-tis-elladas/

 Τόπος Δράσης

Στην ελληνική επικράτεια


Συνεργασία με φορέα

Η ΕΤΕ συνεργάστηκε με φορείς και διεθνείς οργανισμούς για την υλοποίηση των ανωτέρω.


Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό

Ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης μέσω της ενεργειακής μετάβασης.

Επιτυχής ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες προκλήσεις της αγοράς.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Eργαστήρια Ανοικτών Τεχνολογιών "edulabs"

NBG Business Seeds για τη στήριξη και ανάδειξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

«Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ - ΕΤΕ»

Άξονες του Προγράμματος Δράσης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εθνικής Τράπεζας

Διαχρονική χορηγική στήριξη των δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων και λοιπών δομών υγείας της χώρας

Δράσεις της Εθνικής Τράπεζας για την Πρόληψη και Μείωση Παραγόμενων Αποβλήτων

Δράσεις της ΕΤΕ στο πλαίσιο της Υποστήριξης του SDG17 – Συνέργειες με φορείς και Ιδρύματα

Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της Τράπεζας μέσω δράσεων και παρεμβάσεων στα κτίριά της

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Πολιτικές και μέθοδοι αντιμετώπισης της διαφθοράς στην Εθνική Τράπεζα

Πολυετής χορηγική συνεργασία με τον «Βοτανικό Κήπο Ι.& Α. Ν. Διομήδους»

Πρόγραμμα NBG Business Seeds Εθνικής Τράπεζας

Πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας για την προστασία του περιβάλλοντος

Σταθερά ενεργός υποστηρικτής κοινωνίας και πολιτισμού

Στρατηγική για τη μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκύπτει μέσω των προϊόντων που προσφέρουμε στους πελάτες μας αλλά και από τη λειτουργία μας.

Τομέας Εξυπηρέτησης ΠελατείαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation