ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 292 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Δράσεις της Εθνικής Τράπεζας για την Πρόληψη και Μείωση Παραγόμενων Αποβλήτων

Δράσεις της Εθνικής Τράπεζας για την Πρόληψη και Μείωση Παραγόμενων Αποβλήτων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

Η Εθνική Τράπεζα ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία σε 11 χώρες. Οι δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν συνολικά 9 τράπεζες και 53 άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

www.nbg.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Εφαρμογή πρακτικών μείωσης αποβλήτων της Τράπεζας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Εργαζόμενοι της Τράπεζας.
 • Μ.Κ.O.-Ιδρύματα μέσω δωρεών εξοπλισμού.
 

Χρονική διάρκεια

Συνεχής.


Περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο εφαρμογής της δέσμευσής της για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία, έχει αναπτύξει από το 2004 και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001. 

Η Τράπεζα μεριμνά για την πρόληψη και μείωση των παραγόμενων αποβλήτων της (χαρτί, τόνερ, απόβλητα ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού) και έχει σχεδιάσει διαδικασίες τις οποίες εμπλουτίζει διαρκώς με καινοτόμες δράσεις. 

Αναλυτικότερα: 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Αλληλογραφίας (Σ.Η.Δ.Α.) 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας της Τράπεζας και την Περιβαλλοντική της Διαχείριση, τέθηκε σε εφαρμογή το 2008 το Σ.Η.Δ.Α. 

Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό έργο καθώς το χαρτί αποτελεί τον κύριο όγκο των παραγόμενων στερεών αποβλήτων της ΕΤΕ. (Βλέπε Γράφημα: Ι). Από το 2011 η διαχείριση της αλληλογραφίας της Τράπεζας υλοποιείται πλήρως μέσω Σ.Η.Δ.Α., μειώνοντας σημαντικά εκτυπώσεις/κατανάλωση χαρτιού και τόνερ. Το Σ.Η.Δ.Α. εισάγει καινοτόμες δυνατότητες όπως: 

 • Άμεση αποστολή εγγράφου στους παραλήπτες με ηλεκτρονική υπογραφή, προώθηση εγγράφων για διεκπεραίωση, αποστολή κοινοποιήσεων και παρακολούθηση της πορείας ολοκλήρωσης της υπόθεσης κ.ά.
 • Καθιέρωση ενιαίων προτύπων αλληλογραφίας, βελτιώνοντας την ποιότητα ενδοεταιρικής επικοινωνίας. 
 • Εφαρμογή ενιαίων κανόνων υπογραφής εγγράφων.
 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων.
 • Σύνθετη αναζήτηση ηλεκτρονικά ευρετηριασμένων εγγράφων μέσω κριτηρίων.

Συμπληρωματικές διαδικασίες πρόληψης και μείωσης ανάλωσης χαρτιού

 • Εντός του 2015, συνεχίστηκε η ανάπτυξη νέων διαδικασιών υποκαθιστώντας άλλες που απαιτούσαν σημαντικό αριθμό εκτυπώσεων. Η περαιτέρω ανάπτυξη των εναλλακτικών δικτύων της Τράπεζας και η αποδοχή τους από την πελατεία, βοήθησε σημαντικά στη μείωση των εκτυπώσεων των συναλλαγών των Καταστημάτων.
 • Η Τράπεζα έχει δρομολογήσει τη διακοπή των έγχαρτων ειδοποιητηρίων καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών και την αντικατάστασή τους με i-statements, μέσω της υπηρεσίας i-bank.
 • Και το 2015, συνεχίστηκε το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού σε κτήρια Διοίκησης/Καταστήματα της ΕΤΕ. Ανακυκλώθηκαν 116 τόνοι χαρτιού και το ποσό που εισπράχθηκε €7.349,93 διατέθηκε υπέρ του Λογαριασμού Επικούρησης Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε.  
 • Η Τράπεζα αναπτύσσει προγράμματα εκπαίδευσης μέσω e-learning, γεγονός που μειώνει δραστικά μετακινήσεις στελεχών και κατανάλωση χαρτιού. Κατά το 2015 πραγματοποιήθηκαν 439 διοργανώσεις προγραμμάτων e-learning με τη συμμετοχή 16.958 εργαζομένων και εξοικονομήθηκαν 2.661.281 σελίδες χαρτιού Α4. Για τα έτη 2010-2015 βλέπε Πίνακα: Ι.

Managed Print Services (MPS): Πρόληψη και μείωση της ανάλωσης τόνερ

Η Τράπεζα το 2000 έθεσε, σε πιλοτική εφαρμογή και στη συνέχεια επέκτεινε το καινοτόμο Σύστημα Managed Print Services (MPS). στο σύνολο των Καταστημάτων και των Μονάδων Διοίκησης (40 κτήρια Διοίκησης και 567 Καταστήματα στη χώρα). Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των αποβλήτων, που  προκύπτουν από τα αναλώσιμα των συσκευών. Αποτέλεσμα του προγράμματος, είναι η μείωση των εκτυπώσεων και η μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και μελανιών (Βλέπε Γράφημα: ΙΙ). 

Μείωση Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Αποβλήτων (Η.Η.Ε.)

Με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων από την προμήθεια και χρήση Η.Η.Ε. (pc, οθόνες, εκτυπωτές κ.λπ.), η Τράπεζα επιδιώκει την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του Η.Η.Ε., τόσο με την επαναχρησιμοποίηση του εξοπλισμού σε άλλες υπηρεσίας της, όσο και με τη δωρεά του σε φορείς που τον έχουν ανάγκη. Έτσι, η Τράπεζα μεριμνά προληπτικά και μειώνει τα απόβλητα Η.Η.Ε. καθώς και τα έπιπλα και λοιπά σκεύη της. Επιπρόσθετα μεριμνά για την παράδοση του απαξιωμένου Η.Η.Ε. σε πιστοποιημένο φορέα, για την ανακύκλωσή του. (Βλέπε Γράφημα: ΙΙΙ).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Σ.Η.Δ.Α. και διαχείριση χαρτιού
Από το 2011 η διαχείριση της αλληλογραφίας της Τράπεζας υλοποιείται πλήρως μέσω Σ.Η.Δ.Α. με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση εκτυπώσεων και κατανάλωσης χαρτιού.  Εντός του 2015, συνεχίστηκε η ανάπτυξη νέων διαδικασιών/συναλλαγών και η δημιουργία 16 νέων προτύπων ΣΗΔΑ, υποκαθιστώντας άλλες διαδικασίες που απαιτούσαν πολλαπλές εκτυπώσεις.  
Η εξέλιξη του έργου Σ.Η.Δ.Α. παρέχει μετρήσιμα αποτελέσματα για την περίοδο 2008-2015.

Αναλυτικότερα: 

 • Σύνολο Ηλεκτρονικών Εγγράφων (2008-2015): 6.146.008
 • Σύνολο Ηλεκτρονικών Προτύπων (2015): 496 

Για το 2015 παρατίθενται ενδεικτικά για την αποτελεσματικότητα του Σ.Η.Δ.Α.:

 • 4.000 χρήστες ημερησίως.
 • Διακινήθηκαν  971.254 έγγραφα, εξοικονομώντας 1.924.526 Α4.
 • Μ.Ο. Νέων Εγγράφων/ημέρα:  3.885
 • Κεντρικές Υπηρεσίες= 415.638 έγγραφα, 
 • Καταστήματα= 555.616 έγγραφα

Συμπληρωματικές διαδικασίες πρόληψης/μείωσης ανάλωσης χαρτιού
Με το μηχανογραφικό σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Νομικοτεχνικού Ελέγχου Ακινήτων εξοικονομούνται 9.000 φύλλα χαρτιού /έτος.

Μείωση Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Αποβλήτων: Διαχείριση εξοπλισμού
Κατά το 2015 η Τράπεζα διέθεσε ως δωρεά σε φορείς 606 τεμάχια Η.Η.Ε. και 542 τεμάχια επίπλων, ενώ ανακυκλώθηκαν 79.301 kg Η.Η.Ε. που συλλέχθηκαν από τις εγκαταστάσεις της. Τόπος Δράσης

Πανελλαδικά.


Συνεργασία με φορέα

Η Τράπεζα συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένες/ αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.


Συμμετοχή εργαζομένων

Συμμετέχει το σύνολο του προσωπικού της ΕΤΕ.


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το άμεσο όφελος της Τράπεζας αφορά στη συντονισμένη και διαρκή μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, στην εξοικονόμηση πόρων φυσικών και οικονομικών και στην κοινωνική της ανταπόδοση μέσω χορηγιών και δωρεών.

Σ.Η.Δ.Α. και διαχείριση χαρτιού

 • Σημαντική μείωση της ανάλωσης χαρτιού/τόνερ με θετικό αποτέλεσμα στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ΕΤΕ και στη μείωσης λειτουργικού κόστους.
 • Σημαντική μείωση έμμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Τράπεζας με ελαχιστοποίηση μετακινήσεων για διακίνηση  έγχαρτης αλληλογραφίας.
 • Μείωση απαιτούμενων χώρων τήρησης/αρχειοθέτησης της έντυπης αλληλογραφίας.
 • Πρόληψη και μείωση ανάλωσης τόνερ

Το 2015, μέσω του MPS εξυπηρετούνται περίπου 10.500 άτομα. Tο έργο θα επεκταθεί σε θυγατρικές του Ομίλου που συστεγάζονται σε κτήρια Κεντρικών Υπηρεσιών της Τράπεζας. Τα προσδοκώμενα οφέλη είναι: Μείωση εκτυπωτικού/λειτουργικού κόστους κατά 25-35%
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Eργαστήρια Ανοικτών Τεχνολογιών "edulabs"

NBG Business Seeds για τη στήριξη και ανάδειξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

«Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ - ΕΤΕ»

Άξονες του Προγράμματος Δράσης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εθνικής Τράπεζας

Διαχρονική χορηγική στήριξη των δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων και λοιπών δομών υγείας της χώρας

Δράσεις της ΕΤΕ στο πλαίσιο της Υποστήριξης του SDG17 – Συνέργειες με φορείς και Ιδρύματα

Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της Τράπεζας μέσω δράσεων και παρεμβάσεων στα κτίριά της

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Πολιτικές και μέθοδοι αντιμετώπισης της διαφθοράς στην Εθνική Τράπεζα

Πολυετής χορηγική συνεργασία με τον «Βοτανικό Κήπο Ι.& Α. Ν. Διομήδους»

Πρόγραμμα NBG Business Seeds Εθνικής Τράπεζας

Προώθηση Βιώσιμης Χρηματοδότησης & Πράσινης Τραπεζικής

Πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας για την προστασία του περιβάλλοντος

Σταθερά ενεργός υποστηρικτής κοινωνίας και πολιτισμού

Στρατηγική για τη μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκύπτει μέσω των προϊόντων που προσφέρουμε στους πελάτες μας αλλά και από τη λειτουργία μας.

Τομέας Εξυπηρέτησης ΠελατείαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation