ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 333 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προώθηση της Καινοτομίας

Πρωτοβουλία

NBG Business Seeds για τη στήριξη και ανάδειξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

NBG Business Seeds για τη στήριξη και ανάδειξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

Η Εθνική Τράπεζα ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία σε 11 χώρες. Οι δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν συνολικά 9 τράπεζες και 53 άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

www.nbg.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.  Επίσης, η ανάδειξη πρωτοποριακών ιδεών και έργων, η εκπαίδευση και η καθοδήγηση ομάδων, αλλά και η παροχή υποδομών, δικτυώσεων και χρηματοδότησης. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Καινοτόμος και εξωστρεφής επιχειρηματικότητα.

 

Χρονική διάρκεια

Διαρκής. 


Περιγραφή

Το NBG Business Seeds (www.nbg.gr/nbgseeds) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας, με σκοπό τη στήριξη της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Περιλαμβάνει δράσεις χρηματοδότησης, επιτάχυνσης, ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών και εταιρειών, εκπαίδευσης και καθοδήγησης, παροχής υποδομών και δικτύωσης.

Το NBG Business Seeds συμπλήρωσε 12 έτη λειτουργίας το 2021 και έχει βραβευθεί ως η καλύτερη πρωτοβουλία ενίσχυσης του οικοσυστήματος Καινοτομίας,  ενώ έχει διαθέσει πάνω από €5,5 εκατ. σε επενδύσεις και σημαντικές συνεργασίες.

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει ως ιδιώτης επενδυτής σε εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, στο πλαίσιο Equifund Fund of Funds. Οι επενδύσεις αυτές κατέταξαν την Εθνική Τράπεζα ως τον δεύτερο ιδιώτη επενδυτή στην Ελλάδα, μετά το EIF.

To NBG Business Seeds ενέκρινε συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο 11 εταιρειών, ποσού €2,46 εκατ., ενώ ο δανεισμός 7 εταιρειών ανήλθε στο ποσό των €3,1 εκατ. Επίσης, δόθηκαν σε βραβεία €539.000  στις 110 νικήτριες ομάδες και τις εταιρείες των διαγωνισμών καινοτομίας & τεχνολογίας.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το NBG Business Seeds συμπλήρωσε 12 έτη λειτουργίας το 2021 και έχει διαθέσει πάνω από €5,5 εκατ. σε επενδύσεις και σημαντικές συνεργασίες. 

Ενισχύει την καινοτομία και την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα. Το NBG Business Seeds συμπλήρωσε 12 έτη λειτουργίας κατά το 2021 και έχει βραβευθεί ως η καλύτερη πρωτοβουλία ενίσχυσης του οικοσυστήματος Καινοτομίας,  ενώ έχει διαθέσει πάνω από €5,5 εκατ. σε επενδύσεις και σημαντικές συνεργασίες.Τόπος Δράσης

Η ελληνική επικράτεια.


Συνεργασία με φορέα

Στο πλαίσιο λειτουργίας του NBG Business Seeds, στελέχη του συμμετέχουν στα Advisory Board του OK!Thess και του Κέντρου Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ. Συμμετέχουν επίσης, στην Επιτροπή Εκπαίδευσης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου, καθώς και στην Επιτροπή Startups του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. Επίσης, έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη στήριξη της πρωτοβουλίας Elevate Greece. Επιπλέον, μνημόνιο συνεργασίας έχει υπογραφεί με τον Όμιλο ΟΤΕ και την Bayer Hellas, ενώ ανανεώθηκε η συνεργασία του προγράμματος με την Microsoft και την Grant Thornton. Επιπλέον, συνεχίστηκε η συνεργασία του προγράμματος με μέλη ΔΕΠ 11 πανεπιστημίων, για την αξιολόγηση των 250 προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του 12ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας.

Στον 12ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του NBG Business Seeds συμμετείχαν 423 άτομα με 250 προτάσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη 12ετή λειτουργία του προγράμματος συμμετείχαν συνολικά 7.209 άτομα με 4.201 προτάσεις. Από τους νικητές του διαγωνισμού το 30% λειτουργεί ακόμη, ενώ το 19% έχει χρηματοδοτηθεί από VCs.

Η Εθνική Τράπεζα και το NBG Business Seeds στήριξαν ενεργά από την ίδρυσή του το  Elevate Greece, το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, ενώ συμμετείχε και στην Επιτροπή αξιολόγησης για ένταξη εταιρειών στο Μητρώο και στην κριτική επιτροπή των Εθνικών Βραβείων Νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο της τελετής βράβευσης Νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην 85η ΔΕΘ στην απονομή του βραβείου «Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Εξωστρέφειας» χορήγησαν ποσό €10.000. Στον κύκλο των Ημερίδων Καινοτομίας του 2021 συμμετείχαν 1.400 άτομα σε Αθήνα και Περιφέρεια. Διοργανώθηκαν ακόμη 4 διαδικτυακές ημερίδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Πάτρα, όπου συμμετείχαν 235 φορείς, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε 32 πάνελ, διάρκειας 20 ωρών με θέματα σχετικά με την καινοτομία.

Βootcamps:

Κατά το 2021, λόγω των περιορισμών της πανδημίας του COVID-19 διοργανώθηκε το πρώτο διαδικτυακό bootcamp επιλεγμένων ομάδων του 11ου διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, όπου 35 ομάδες παρακολούθησαν 21 σεμινάρια, που πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια 11 φορέων.

Πρωτοβουλία Greek Fintech hub (fintechhub.gr)

Το NBG Business Seeds συνεργάστηκε με 6 ακόμη φορείς και δημιούργησαν την πρωτοβουλία Greek Fintech Hub, μιας δράσης για τη χρηματοδότηση και τη στήριξη του fintech στην Ελλάδα και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες  της ΝΑ Ευρώπης.

Συμμετοχές σε δράσεις άλλων φορέων

Η Εθνική Τράπεζα και το NBG Business Seeds συμμετέχουν ενεργά στο δημόσιο διάλογο και την ενημέρωση σχετικά με το οικοσύστημα καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάστηκε με το French Tech, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κ. α΄, ενώ είχε σημαντική παρουσία και στη ΔΕΘ, όπου παρουσίασε το NBG Business Seeds και το  Greek Fintech hub.

Ομιλίες Be digital

Το NBG Business Seeds, διοργάνωσε εκδηλώσεις στο πλαίσιο του be.digital της Εθνικής Τράπεζας, για τις νέες τάσεις στην τραπεζική, όπου συμμετείχαν οι συνεργάτες του προγράμματος VISA, Microsoft, Accenture, EY, Mastercard και ICAP.

Διακρίσεις NBG Business Seeds

Το NBG Business Seeds βραβεύθηκε από το Hellenic Innovation Forum & Awards 2021, για την 12ετή προσφορά του στην καινοτομία της χώρας μας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στο πλαίσιο λειτουργίας του NBG Business Seeds, στελέχη του συμμετέχουν στα Advisory Board του OK!Thess και του Κέντρου Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ. Συμμετέχουν επίσης, στην Επιτροπή Εκπαίδευσης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου, καθώς και στην Επιτροπή Startups του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. Επίσης, έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη στήριξη της πρωτοβουλίας Elevate Greece. Επιπλέον, μνημόνιο συνεργασίας έχει υπογραφεί με τον Όμιλο ΟΤΕ και την Bayer Hellas, ενώ ανανεώθηκε η συνεργασία του προγράμματος με την Microsoft και την Grant Thornton. Επιπλέον, συνεχίστηκε η συνεργασία του προγράμματος με μέλη ΔΕΠ 11 πανεπιστημίων, για την αξιολόγηση των 250 προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του 12ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ενίσχυση του ESG προφίλ της Τράπεζας με παράλληλη ουσιαστική και πολύπλευρη ενίσχυση της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Eργαστήρια Ανοικτών Τεχνολογιών "edulabs"

«Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ - ΕΤΕ»

Άξονες του Προγράμματος Δράσης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εθνικής Τράπεζας

Διαχρονική χορηγική στήριξη των δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων και λοιπών δομών υγείας της χώρας

Δράσεις της Εθνικής Τράπεζας για την Πρόληψη και Μείωση Παραγόμενων Αποβλήτων

Δράσεις της ΕΤΕ στο πλαίσιο της Υποστήριξης του SDG17 – Συνέργειες με φορείς και Ιδρύματα

Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της Τράπεζας μέσω δράσεων και παρεμβάσεων στα κτίριά της

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Πολιτικές και μέθοδοι αντιμετώπισης της διαφθοράς στην Εθνική Τράπεζα

Πολυετής χορηγική συνεργασία με τον «Βοτανικό Κήπο Ι.& Α. Ν. Διομήδους»

Πρόγραμμα NBG Business Seeds Εθνικής Τράπεζας

Προώθηση Βιώσιμης Χρηματοδότησης & Πράσινης Τραπεζικής

Πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας για την προστασία του περιβάλλοντος

Σταθερά ενεργός υποστηρικτής κοινωνίας και πολιτισμού

Στρατηγική για τη μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκύπτει μέσω των προϊόντων που προσφέρουμε στους πελάτες μας αλλά και από τη λειτουργία μας.

Τομέας Εξυπηρέτησης ΠελατείαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation