ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 478 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους φορείς

Πρωτοβουλία

Καλή υγεία για καλύτερη ζωή

Καλή υγεία για καλύτερη ζωή
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Το ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα που λειτούργησε στην Ελλάδα, καθιστώντας τo ως μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές Κλινικές της χώρας μας.

Το ΥΓΕΙΑ μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare, είναι η πρώτη Ιδιωτική Κλινική στην Ελλάδα που έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας Joint Commission International (JCI), την κορυφαία διαπίστευση στον κόσμο για την Ποιότητα και Ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας, πριν 10 έτη.

Το ΥΓΕΙΑ στα 50 χρόνια ανελλιπούς, καινοτόμου και αδιαπραγμάτευτης ποιότητας υπηρεσιών και ασφάλειας ασθενών, πρωτοπορεί και ενισχύει συνεχώς και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και οργάνωσης, με κύριο στόχο την πλήρη ανταπόκρισή του στις υψηλές απαιτήσεις των ασθενών και την εναρμόνισή του με την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής επιστήμης, δικαιολογώντας απόλυτα τον τίτλο του κύριου πρωταγωνιστή στη διαμόρφωση ενός υγιούς τοπίου στο οποίο κυριαρχεί η αξιοπιστία, η πρωτοπορία και ο σεβασμός στον άνθρωπο και τη ζωή.

www.hygeia.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας για τους Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ, καθώς και η πρόληψη και η προαγωγή της Υγείας γενικότερα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, Εκπαιδευτικοί, Οικογένειες και Φροντιστές των μαθητών , ευρύτερη κοινωνία

 

Χρονική διάρκεια

Σχολικό έτος 2019-2020


Περιγραφή

Το Υγεία υποστηρίζει την προωτοβουλία in action for a better world, η οποία έχει ως στόχο την ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση των πολιτών - με στόχο την υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών που να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η εν λόγω δράση  αποσκοπεί στην αφύπνιση & ενεργοποίηση της κοινωνίας και ειδικότερα των μαθητών, μέσα από την εκπαίδευση, για την ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας & παρέμβασης.

Η πρωτοβουλία in action διακρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα European Sustainability Awards 2019, ως το καλύτερο πρόγραμμα μη κερδοσκοπικού οργανισμού στην Ευρώπη για τη διάδοση και ευαισθητοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

Ο Όμιλος Υγεία έχει «υιοθετήσει» και στηρίζει ενεργά τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 3 –Καλή ΥΓΕΙΑ. έχοντας δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό με θέμα «Καλή Υγεία για καλύτερη ζωή»

 • https://inactionforabetterworld.com/χορηγοί/ 
 • https://inactionforabetterworld.com/καλή-υγεία-και-ευημερία/
 • https://inactionforabetterworld.com/υγεία-ευημερία-17-παγκόσμιοι-στοχοι-χορ/

 

To εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται δωρεάν στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των μαθητών και τη υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής υγείας που συνδέονται με το Στόχο 3 της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο διδακτικό πακέτο για τον εκπαιδευτικό, το μαθητή και την οικογένεια με στόχο την ενημέρωση, αφύπνιση και ενεργοποίηση πολλαπλών κοινών, λειτουργώντας ο μαθητής ως φορέας μηνυμάτων για την αλλαγή στον πλανήτη.

 

Τα σχολεία που υλοποιούν προγράμματα τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Bravo Schools.


Το Υγεία υποστηρίζει το σχολικό διαγωνισμό στο Στόχο 3 προσφέροντας τα δώρα των αναδειχθέντων μαθητών.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • 65 Συμμετοχές, πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • 19 Καλές Πρακτικές, 23 Μαθητικές Δημιουργίες & 23 Σχέδια Μαθήματος
 • 55 Σχολεία από όλη την Ελλάδα
 • 36 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & 19 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • 4 Ιδιωτικά Σχολεία & 51 Δημόσια Σχολεία
 • 4.900 Μαθητές                 3.100 Οικογένειες


Τόπος Δράσης

Πανελλαδικά


Συνεργασία με φορέα

Το εκπαιδευτικό τμήμα του QualityNet

 • https://inactionforabetterworld.com/συνεργασίες/
 • https://inactionforabetterworld.com/αιγίδες/
 • https://inactionforabetterworld.com/υποστηρικτές/ 

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

 

 


Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Σύνδεση με μια παγκόσμια πρωτοβουλία
 • Συμμετοχή σε μια εθνική καμπάνια αφύπνισης
 • Συμβολή στην εκπαίδευση των μαθητών &
 • στην αλλαγή  στάση ζωής
 • Ενημέρωση ενός ευρύτερου κοινού
 • Προώθηση των εταιρικών αξιών
 • Διάδραση με την τοπική κοινωνία
 • Ενδυνάμωση τοπικών σχέσεωνΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
"Ταξιδεύουμε για την Υγεία"

Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Διαφάνεια και καταπολέμιση της Διαφθοράς

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός Εργαζομένων

Επιχειρησιακή Ηθική και Διακυβέρνηση στο Υγεία

Περιβαντολλογική Διαχείριση - Διαχείριση Αποβλήτων

Πολιτική Ίσων Ευκαιριών & Καταπολέμηση διακρίσεων εντός του ΥΓΕΙΑ

Πολιτική Προμηθειών του ΥΓΕΙΑ

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Υπευθυνότητα για τους Ασθενείς μαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation