ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 507 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανθρώπινα Δικαιώματα

Πρωτοβουλία

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ανθρώπινα Δικαιώματα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Το ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα που λειτούργησε στην Ελλάδα, καθιστώντας τo ως μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές Κλινικές της χώρας μας.

Το ΥΓΕΙΑ μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare, είναι η πρώτη Ιδιωτική Κλινική στην Ελλάδα που έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας Joint Commission International (JCI), την κορυφαία διαπίστευση στον κόσμο για την Ποιότητα και Ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας, πριν 10 έτη.

Το ΥΓΕΙΑ στα 50 χρόνια ανελλιπούς, καινοτόμου και αδιαπραγμάτευτης ποιότητας υπηρεσιών και ασφάλειας ασθενών, πρωτοπορεί και ενισχύει συνεχώς και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και οργάνωσης, με κύριο στόχο την πλήρη ανταπόκρισή του στις υψηλές απαιτήσεις των ασθενών και την εναρμόνισή του με την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής επιστήμης, δικαιολογώντας απόλυτα τον τίτλο του κύριου πρωταγωνιστή στη διαμόρφωση ενός υγιούς τοπίου στο οποίο κυριαρχεί η αξιοπιστία, η πρωτοπορία και ο σεβασμός στον άνθρωπο και τη ζωή.

www.hygeia.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Στο ΥΓΕΙΑ τα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστούν θεμέλιο λίθο και διέπουν όλες τις πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Με κατευθυντήρια γραμμή την αρχή των ίσων ευκαιριών, αντιμετωπίζουμε δίκαια το προσωπικό μας, ενώ παράλληλα αποδοκιμάζουμε οποιαδήποτε διάκριση (βάσει φυλής, θρησκείας, χρώματος, εθνικής προέλευσης, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών τοποθετήσεων, φύλου ή οικογενειακής κατάστασης), άνιση συμπεριφορά και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι

 

Χρονική διάρκεια

σε εξέλιξη


Περιγραφή

Το ΥΓΕΙΑ προασπίζοντας τις αρχές και τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απαγορεύει κάθε πρόσληψη και απασχόληση ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει τη νομίμως προβλεπόμενη ηλικία για εργασία, φροντίζοντας όλες οι συνεργαζόμενες εταιρείες μας να υιοθετούν ίδιες πολιτικές.

Το επίπεδο βασικού μισθού για άνδρες και γυναίκες στο  ΥΓΕΙΑ καθορίζεται με βάση την τοπική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία. Τέλος, το ΥΓΕΙΑ απασχολεί Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ), όταν αυτό είναι εφικτό. Τα άτομα αυτά απασχολούνται σε θέσεις κατάλληλες ανάλογα με τις δυνατότητές τους.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας του ΥΓΕΙΑ και οι κανονισμοί εργασίας των κλινικών και εταιρειών του Ομίλου, υπογραμμίζουν τη δέσμευση μας για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζομένους. Συγκεκριμένα:

✓ Υποστηρίζουμε την ισότιμη απασχόληση.

✓ Ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους μας να αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.

✓ Προάγουμε την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που διατίθενται για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας.

✓ Αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλο με δικαιοσύνη και σεβασμό.

✓ Δεν επιτρέπουμε διακρίσεις για λόγους φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, χρώματος, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ή αναπηρίας, εκτός αν η αναπηρία καθιστά το άτομο ανίκανο και οι αποφάσεις πρόσληψης αντανακλούν αυτή τη δέσμευση.

✓ Προασπιζόμενοι τις αρχές και τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν επιτρέπουμε την πρόσληψη και απασχόληση ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει τη νομίμως προβλεπόμενη ηλικία για εργασία, φροντίζοντας όλες οι συνεργαζόμενες εταιρείες μας να υιοθετούν ίδιες πολιτικές.

✓ Δεν επιτρέπουμε τη σεξουαλική ή άλλου τύπου παρενόχληση.

✓ Με πράξεις και λόγια, δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα για την οποία είμαστε περήφανοι και τη θαυμάζουν οι ασθενείς, οι οικείοι, οι εργαζόμενοι και το κοινό.

✓ Εργαζόμαστε για να οικοδομήσουμε ένα περιβάλλον κατανόησης και σεβασμού, στο οποίο οποιοσδήποτε μπορεί να θέσει και να συζητήσει ανοικτά τις ανησυχίες του σχετικά με την ηθική συμπεριφορά, ιδιαιτέρως με τον προϊστάμενό του, χωρίς τον φόβο να τιμωρηθεί ή να δεχθεί άλλου είδους αντίποινα.

✓ Αναγνωρίζουμε τη διαφορετικότητα στο προσωπικό και τους συνεργάτες μας, ως πηγή δύναμης και πλεονέκτημα στην παροχή ποιοτικής φροντίδας.

✓ Αναγνωρίζουμε τη σημασία της οικογένειας και των λοιπών υποχρεώσεων και βοηθούμε ο ένας τον άλλο να επιλύσει οποιαδήποτε ζητήματα προκύπτουν μεταξύ αυτών και της εργασίας.Τόπος Δράσης

Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

ναι


Οφέλη για τον Οργανισμό

Ο κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας του ΥΓΕΙΑ και οι κανονισμοί εργασίας των κλινικών και εταιρειών του Ομίλου, υπογραμμίζουν τη δέσμευση μας για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζομένους. Συγκεκριμένα:

✓ Υποστηρίζουμε την ισότιμη απασχόληση.

✓ Ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους μας να αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.

✓ Προάγουμε την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που διατίθενται για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας.

✓ Αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλο με δικαιοσύνη και σεβασμό.

✓ Δεν επιτρέπουμε διακρίσεις για λόγους φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, χρώματος, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ή αναπηρίας, εκτός αν η αναπηρία καθιστά το άτομο ανίκανο και οι αποφάσεις πρόσληψης αντανακλούν αυτή τη δέσμευση.

✓ Προασπιζόμενοι τις αρχές και τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν επιτρέπουμε την πρόσληψη και απασχόληση ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει τη νομίμως προβλεπόμενη ηλικία για εργασία, φροντίζοντας όλες οι συνεργαζόμενες εταιρείες μας να υιοθετούν ίδιες πολιτικές.

✓ Δεν επιτρέπουμε τη σεξουαλική ή άλλου τύπου παρενόχληση.

✓ Με πράξεις και λόγια, δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα για την οποία είμαστε περήφανοι και τη θαυμάζουν οι ασθενείς, οι οικείοι, οι εργαζόμενοι και το κοινό.

✓ Εργαζόμαστε για να οικοδομήσουμε ένα περιβάλλον κατανόησης και σεβασμού, στο οποίο οποιοσδήποτε μπορεί να θέσει και να συζητήσει ανοικτά τις ανησυχίες του σχετικά με την ηθική συμπεριφορά, ιδιαιτέρως με τον προϊστάμενό του, χωρίς τον φόβο να τιμωρηθεί ή να δεχθεί άλλου είδους αντίποινα.

✓ Αναγνωρίζουμε τη διαφορετικότητα στο προσωπικό και τους συνεργάτες μας, ως πηγή δύναμης και πλεονέκτημα στην παροχή ποιοτικής φροντίδας.

✓ Αναγνωρίζουμε τη σημασία της οικογένειας και των λοιπών υποχρεώσεων και βοηθούμε ο ένας τον άλλο να επιλύσει οποιαδήποτε ζητήματα προκύπτουν μεταξύ αυτών και της εργασίας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
"Ταξιδεύουμε για την Υγεία"

Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Διαφάνεια και καταπολέμιση της Διαφθοράς

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός Εργαζομένων

Επιχειρησιακή Ηθική και Διακυβέρνηση στο Υγεία

Καλή υγεία για καλύτερη ζωή

Περιβαντολλογική Διαχείριση - Διαχείριση Αποβλήτων

Πολιτική Ίσων Ευκαιριών & Καταπολέμηση διακρίσεων εντός του ΥΓΕΙΑ

Πολιτική Προμηθειών του ΥΓΕΙΑ

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Υπευθυνότητα για τους Ασθενείς μαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation