ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 480 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανθρώπινα Δικαιώματα

Πρωτοβουλία

Πολιτική Ίσων Ευκαιριών & Καταπολέμηση διακρίσεων εντός του ΥΓΕΙΑ

Πολιτική Ίσων Ευκαιριών & Καταπολέμηση διακρίσεων εντός του ΥΓΕΙΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Το ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα που λειτούργησε στην Ελλάδα, καθιστώντας τo ως μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές Κλινικές της χώρας μας.

Το ΥΓΕΙΑ μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare, είναι η πρώτη Ιδιωτική Κλινική στην Ελλάδα που έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας Joint Commission International (JCI), την κορυφαία διαπίστευση στον κόσμο για την Ποιότητα και Ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας, πριν 10 έτη.

Το ΥΓΕΙΑ στα 50 χρόνια ανελλιπούς, καινοτόμου και αδιαπραγμάτευτης ποιότητας υπηρεσιών και ασφάλειας ασθενών, πρωτοπορεί και ενισχύει συνεχώς και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και οργάνωσης, με κύριο στόχο την πλήρη ανταπόκρισή του στις υψηλές απαιτήσεις των ασθενών και την εναρμόνισή του με την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής επιστήμης, δικαιολογώντας απόλυτα τον τίτλο του κύριου πρωταγωνιστή στη διαμόρφωση ενός υγιούς τοπίου στο οποίο κυριαρχεί η αξιοπιστία, η πρωτοπορία και ο σεβασμός στον άνθρωπο και τη ζωή.

www.hygeia.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το ΥΓΕΙΑ έχει δεσμευτεί σε Πολιτική Ίσων Ευκαιριών για όλα τα άτομα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, χρώματος, φυλής, εθνικής καταγωγής, κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου, θρησκείας ή πολιτικών πεποιθήσεων. Η ανέλιξη σε διοικητικές θέσεις εξαρτάται κυρίως από τις ανάγκες των εταιρειών και την ικανότητα των ατόμων στη διοίκηση ανθρώπων.

Το ΥΓΕΙΑ φροντίζει συνεχώς ώστε να προσφέρονται ιδανικές συνθήκες εργασίας στους ανθρώπους του, οι οποίοι εργάζονται με ζήλο και υψηλό αίσθημα ευθύνης ολόκληρο το εικοσιτετράωρο για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ασθενών. Ο σεβασμός, η συναδελφικότητα και η ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων σε ένα αρμονικό περιβάλλον εργασίας, αποτελούν βασικά στοιχεία της εργασιακής κουλτούρας του ΥΓΕΙΑ.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι

 

Χρονική διάρκεια

Σε εξέλιξη 


Περιγραφή

Για το ΥΓΕΙΑ, η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική διαδικασία. Εφαρμόζεται ένα κοινό Σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης, το οποίο αποτελεί τη βάση ενός ενιαίου προγράμματος ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και εκφράζει την βούληση του ΥΓΕΙΑ για δίκαιη, αντικειμενική και αξιοκρατική διαχείριση όλων των εργαζομένων. Για κάθε εργαζόμενο σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο, καταγράφονται οι ατομικοί του στόχοι για την επόμενη χρονιά, και είναι γνωστοί και κατανοητοί από το σύνολο του προσωπικού. Ανάλογα με τη θέση κάθε εργαζόμενου στην ιεραρχία και στους στόχους που από κοινού συμφωνούνται, δίνεται και η απαραίτητη βαρύτητα, σύμφωνα με τις διαδικασίες. Κάθε έτος αξιολογείται το 100% των εργαζομένων και των στελεχών, όπως επίσης και οι εργαζόμενοι αξιολογούν τους Προϊστάμενους και Διευθυντές τους, προκειμένου να υπάρχει μία αμφίδρομη σχέση συνεργασίας και συνεχούς βελτίωσης.

Επίσης, μέσω της διαδικασίας "Προτάσεις Βελτίωσης Λειτουργιών & Προτάσεις Ανάδειξης Εξαιρετικού Προσωπικού από Εργαζομένους & Συνεργάτες Ιατρούς" όλο το προσωπικό έχει τη δυνατότητα να διαβιβάσει εγγράφως προτεινόμενες δράσεις για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του ΥΓΕΙΑ, οι οποίες μελετώνται από τη Διοίκηση και τα αρμόδια στελέχη και λαμβάνονται υπ' όψη στις δράσεις που υλοποιούνται. Τέλος, το ΥΓΕΙΑ απασχολεί Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) όταν αυτό είναι εφικτό. Τα άτομα αυτά απασχολούνται σε θέσεις κατάλληλες ανάλογα με τις δυνατότητές τους.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το 70% της συνολικής δύναμης είναι γυναίκες, ενώ σε κάποιες κατηγορίες προσωπικού, όπως το νοσηλευτικό & παραϊατρικό προσωπικό, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 80%. Το επίπεδο βασικού μισθού για άνδρες και γυναίκες στο ΥΓΕΙΑ καθορίζεται με βάση την τοπική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία.

Κάθε έτος αξιολογείται το 100  των εργαζομένων και των στελεχών, όπως επίσης και οι εργαζόμενοι αξιολογούν τους Προϊστάμενους και Διευθυντές  τους, προκειμένου να υπάρχει μία αμφίδρομη σχέση συνεργασίας και συνεχούς βελτίωσης.Τόπος Δράσης

Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Ενεργή συμμετοχή εργαζομένων και Διοίκησης.


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η διαφορετικότητα και η παροχή ίσων ευκαιριών στον επαγγελματικό τομέα, είναι αναγκαίες για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σήμερα, και στο ΥΓΕΙΑ θεωρούμε ότι τα οφέλη είναι διακριτά και πολλαπλά, αρκεί να έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις μέσα στο περιβάλλον αυτό. Στην κοινωνία των εργαζομένων του  ΥΓΕΙΑ  προάγουμε  την έννοια μιας πιο αλληλέγγυας κοινωνίας, έχοντας ως οφέλη την ανάπτυξη του αισθήματος «δέσμευσης» των εργαζομένων, την ενσωμάτωση «ταλέντων στο ενεργό ανθρώπινο δυναμικό, την καλή εταιρική εικόνα, την υψηλότερη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα και την ενσωμάτωση όλου του προσωπικού ο καθένας από την πλευρά του στην υλοποίηση του οράματος του.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
"Ταξιδεύουμε για την Υγεία"

Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Διαφάνεια και καταπολέμιση της Διαφθοράς

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός Εργαζομένων

Επιχειρησιακή Ηθική και Διακυβέρνηση στο Υγεία

Καλή υγεία για καλύτερη ζωή

Περιβαντολλογική Διαχείριση - Διαχείριση Αποβλήτων

Πολιτική Προμηθειών του ΥΓΕΙΑ

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Υπευθυνότητα για τους Ασθενείς μαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation