ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 298 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Short "Green" Drive το πρώτο «πράσινο» πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου από την Anytime της Interamerican

Short "Green" Drive το πρώτο «πράσινο» πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου από την Anytime της Interamerican
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

INTERAMERICAN

Η INTERAMERICAN αποτελεί τον πρώτο ασφαλιστικό οργανισμό στην Ελλάδα που ενσωμάτωσε στην επιχειρησιακή στρατηγική της και την καθημερινή λειτουργία της την κοινωνική υπευθυνότητα. Ειδικότερα, η στρατηγική Ε.Κ.Ε. που η Εταιρεία έχει αναπτύξει, βασίζεται τόσο στις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου για την Ε.Κ.Ε. ISO 26000 όσο και στις οδηγίες του Ο.Α.Σ.Α. για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς (OECD guidelines for multinational enterprises) είναι εγκεκριμένη από την Επιτροπή Ε.Κ.Ε. και από το Διοικητικό Συμβούλιό της.Η INTERAMERICAN προσβλέπει στην αειφόρο ανάπτυξή της, στη βάση της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας, της σύγχρονης λειτουργικής και της συνεχούς δημιουργίας αξίας για τους ασφαλισμένους, τους εργαζομένους, τους μετόχους της, την ευρύτερη κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.

Η INTERAMERICAN έχει αναλάβει δεσμεύσεις και αναπτύσσει τις δράσεις της με βάση στρατηγικό σχέδιο ενεργειών, που στόχο έχουν την επιτυχημένη πορεία της προς την αειφόρο ανάπτυξη.

www.interamerican.gr
 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η Anytime, το δημοφιλέστερο direct brand ασφάλισης στην Ελλάδα, μέσα από τη σταθερή δέσμευσή της να προσφέρει  σύγχρονες λύσεις  στις μετακινήσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις πόλεις,  λανσάρει το  πρώτο «πράσινο» πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

6 χρόνια μετά την εισαγωγή του καινοτόμου ασφαλιστικού προγράμματος αυτοκινήτου Short Drive που με τη χρήση τηλεματικής ενθαρρύνει τους πελάτες της να περιορίσουν τη χρήση του αυτοκινήτου, η Anytime μετατρέπει το Short Drive στο πρώτο «πράσινο» πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου. Στόχος του προγράμματος είναι η ανθρακική ουδετεροποίηση των οχημάτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα, καθώς η εταιρεία αντισταθμίζει τους ρύπους με επενδύσεις σε πράσινα έργα. 
 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Όποιος ζει στην Ελλάδα και θέλει η οδήγηση του να είναι ανθρακικά ουδέτερη

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2022 και μετά. 


Περιγραφή

 Η Anytime της Ιnteramerican, το δημοφιλέστερο direct brand ασφάλισης στην Ελλάδα, μέσα από τη σταθερή δέσμευσή της να προσφέρει σύγχρονες λύσεις στις μετακινήσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις πόλεις, λανσάρει το πρώτο «πράσινο» πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

Το Short Drive με ιδιαίτερα χαμηλή τιμή και με την τεχνολογία Buy The Mile δημιουργήθηκε για τους πελάτες που κάνουν λιγότερα χιλιόμετρα και που με τη χρήση τηλεματικής ενθαρρύνει τους πελάτες της να περιορίσουν τη χρήση του αυτοκινήτου συμβάλλοντας έτσι και στην προστασία του περιβάλλοντος. 6 χρόνια μετά την εισαγωγή αυτού του καινοτόμου ασφαλιστικού προγράμματος αυτοκινήτου “Short Drive”, η Anytime μετατρέπει το “Short Drive” στο πρώτο «πράσινο» πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου! Μέσω διεθνών προτύπων αναλαμβάνει για λογαριασμό των πελατών της να αντισταθμίσει το αποτύπωπα του ανθρακα που εκλύεται από το αυτοκίνητό τους σε πιστοποιημένα περιβαλλοντικά έργα, καθιστώντας τη μετακίνησή τους «κλιματικά ουδέτερη» για όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής τους κάλυψης, μία καινοτομία που βοηθάει το περιβάλλον! Με την αντιστάθμιση του άνθρακα (carbon offset) επιτυγχάνεται η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ή αερίων του θερμοκηπίου από κάποια δραστηριότητα ή έργο που λαμβάνει χώρα σε μια άλλη περιοχή, με σκοπό τη δημιουργία πιστώσεων αντιστάθμισης άνθρακα και την τελική αντιστάθμιση των εκπομπών και τον μηδενισμό στην ουσία του ανθρακικού αποτυπώματος. Στη συγκεκριμένη ενέργεια περιλαμβάνουμε τις άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Κατηγορία 1 – Scope 1) που προκύπτουν από τα οχήματα, όπως αυτές ορίζονται με βάση το ISO 14064-1:2012 και το GHG Protocol.

Οι εν λόγω εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου δεν αποτελούν εκπομπές της εταιρείας αλλά άμεσες εκπομπές των ασφαλισμένων οχημάτων. Έτσι στο πλαίσο της διαχείρισης των αποβλήτων αντισταθμίσμίζουμε το ανθρακικό αποτύπωμα της ενεργειακής κατανάλωσης των οχημάτων με έναν καινοτόμο τρόπο. Υιοθετώντας στην πράξη τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 13 των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με την Κλιματική Αλλαγή, η Anytime συνεχίζει να πρωτοπορεί αναλαμβάνοντας σημαντικές πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν ενεργά στην προσπάθεια για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και οδηγούν σε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο στόλος των οχημάτων που ήταν στο πρόγραμμα "Short Drive" και τα οχήματα που θα επιλέξουν το νέο πρόγραμμα "Short Green Drive" έχει ουδετεροποιήσει τις εκπομπές του μέσω του προγραμματός. Σύνολο οχημάτων περίπου 11.500.Τόπος Δράσης

Σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. 


Συνεργασία με φορέα

Η συνεργασία γίνεται με πιστοποιημένους συνεργάτες για την αντιστάθμιση των ρύπων 


Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Eκστρατεία εθελοντικής κοινωνικής συνεισφοράς «Κατάθεση Αλληλεγγύης, Πράξη Ζωής»

INTERAMERICAN: "Δικαίωμα στην Υγεία" για ευπαθή άτομα

INTERAMERICAN: Ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης θεμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα της

Interamerican’s Mentoring Program for Women in Leadership

MediOn: Πρωτοποριακή ψηφιακή εφαρμογή ελέγχου Υγείας εξ ’αποστάσεως από την Interamerican

Yποστήριξη εθελοντισμού στη Δασοπυρόσβεση από την Interamerican

"IMAGINE": Η καινοτομία από την ιδέα στην πράξη

«It’s4U», για την υγεία και ευεξία των εργαζομένων της INTERAMERICAN

«Σχέδιο Πράξεις Ζωής: πράξεις ευθύνης, έργο για την ποιότητα Ζωής»

«Χρηματοδότηση για την εκπόνηση μελέτης για την περιβαλλοντική ανάδειξη του χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου με την κίνηση πολιτών ΔΙΑΖΩΜΑ»

Άμεση ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη: Πυρκαγιές 2021

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Εκστρατεία εθελοντικής κοινωνικής συνεισφοράς «Κατάθεση Αλληλεγγύης, Πράξη Ζωής: Υποστηρίζουμε το Δικαίωμα στη Ζωή και στην Αξιοπρέπεια»

Εσωτερικό μοντέλο για τη βέλτιστη διαχείριση επιχειρηματικών αποφάσεων και κινδύνων

Η INTERAMERICAN για το Μητροπολιτικό Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: H INTERAMERICAN συμπλέει με τη «σχεδία»

Νέα Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Interamerican

Νέο πρωτοποριακό σύστημα ασφάλισης υγείας "bewell" από την INTERAMERICAN

Οι «Μοδίστρες Έκτακτης Ανάγκης» ράβουν και η INTERAMERICAN διανέμει τις μάσκες

Ολοκληρωμένο σύστημα για την προστασία πληροφοριών και δεδομένων - Δημιουργία Data Protection Office

Πολιτική Ακεραιότητας και Καταπολέμησης της Απάτης (Integrity and Fraud Policy)

Πρωτοποριακή επικοινωνιακή πρωτοβουλία της INTERAMERICAN για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό μαθητών

Συνεργασίες με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην αντιμετώπιση της πανδημίας

Σύστημα Διοίκησης και Απόδοσης της INTERAMERICAN

Ψηφιακή αντιμετώπιση της απάτης στην Υγεία

“Εθελοντές Ζωής της INTERAMERICAN”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation