ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 472 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών - Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

Πρωτοποριακή επικοινωνιακή πρωτοβουλία της INTERAMERICAN για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό μαθητών

Πρωτοποριακή επικοινωνιακή πρωτοβουλία της INTERAMERICAN για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό μαθητών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

INTERAMERICAN

Η INTERAMERICAN αποτελεί τον πρώτο ασφαλιστικό οργανισμό στην Ελλάδα που ενσωμάτωσε στην επιχειρησιακή στρατηγική της και την καθημερινή λειτουργία της την κοινωνική υπευθυνότητα. Ειδικότερα, η στρατηγική Ε.Κ.Ε. που η Εταιρεία έχει αναπτύξει, βασίζεται τόσο στις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου για την Ε.Κ.Ε. ISO 26000 όσο και στις οδηγίες του Ο.Α.Σ.Α. για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς (OECD guidelines for multinational enterprises) είναι εγκεκριμένη από την Επιτροπή Ε.Κ.Ε. και από το Διοικητικό Συμβούλιό της.Η INTERAMERICAN προσβλέπει στην αειφόρο ανάπτυξή της, στη βάση της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας, της σύγχρονης λειτουργικής και της συνεχούς δημιουργίας αξίας για τους ασφαλισμένους, τους εργαζομένους, τους μετόχους της, την ευρύτερη κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.

Η INTERAMERICAN έχει αναλάβει δεσμεύσεις και αναπτύσσει τις δράσεις της με βάση στρατηγικό σχέδιο ενεργειών, που στόχο έχουν την επιτυχημένη πορεία της προς την αειφόρο ανάπτυξη.

www.interamerican.gr
 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο οργανισμός The Tipping Point (TTP) σε συνεργασία με την εταιρεία Interamerican υλοποίησε τη δράση “Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός”.Η δράση είχε ως στόχο νέοι να ανακαλύψουν τις επαγγελματικές δυνατότητες και ευκαιρίες που σχετίζονται με τον ασφαλιστικό κλάδο και πως η τεχνολογία ενσωματώνεται στον συγκεκριμένο κλάδο, καθώς και να κατανοήσουν στην πράξη την έννοια και την αξία του προγραμματισμού εσόδων-εξόδων, της αποταμίευσης και της ασφάλειας και να συμβάλλει στη δημιουργία ενημερωμένων και ενσυνείδητων νέων όσον αφορά τις ακαδημαϊκές επιλογές τους και τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας στην επικοινωνία, οι μαθητές διευρύνουν τους ορίζοντές τους, ερχόμενοι σε διάλογο με καταξιωμένα στον τομέα τους πρόσωπα από όλο τον κόσμο, που λειτουργούν ως μέντορες. Στον κατάλογο των μεντόρων, με ενδιαφέρουσες θεματικές, περιλαμβάνονται από γιατροί και αγρότες, μέχρι μηχανικοί της NASA - πρόσωπα, που οι μαθητές  δεν θα μπορούσαν να συναντήσουν με διαφορετικό τρόπο. Εν προκειμένω, στην ειδικά διαμορφωμένη δράση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού για τα 5 Γυμνάσια και Λύκεια συμμετέχουν από την INTERAMERICAN, που υποστηρίζει χορηγικά το θεματικό πεδίο, 15 στελέχη και συνεργάτες της, που έχουν περάσει και από σχετική εκπαιδευτική προετοιμασία.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση στοχεύει σε νέους, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, από όλη την εβδομάδα που θα ήθελαν να ανακαλύψουν τις επαγγελματικές δυνατότητες και ευκαιρίες που σχετίζονται με τον ασφαλιστικό κλάδο και πώς η τεχνολογία ενσωματώνεται στον συγκεκριμένο κλάδο, καθώς και να κατανοήσουν στην πράξη την έννοια και την αξία του προγραμματισμού εσόδων-εξόδων, της αποταμίευσης και της ασφάλειας.

 

Χρονική διάρκεια

Η δράση υλοποιήθηκε τη σχολική περίοδο 2018 - 2019


Περιγραφή

Ποια είναι η σημασία της αποταμίευσης; Πώς θα μάθω να προγραμματίζω σωστά τα έσοδα και τα έξοδά μου; Ποιος είναι ο ρόλος και οι επαγγελματικές δυνατότητες ενός ασφαλιστικού συμβούλου; Πώς ενσωματώνεται η τεχνολογία στις ασφαλιστικές δραστηριότητες; Το Tipping Point και η INTERAMERICAN δημιούργησαν το κατάλληλο πλαίσιο για 5 σχολεία της Ελλάδας, με σκοπό οι μαθητές να συνομιλήσουν διαδικτυακά με επαγγελματίες και να γνωρίσουν καλύτερα το συγκεκριμένο αντικείμενο, να εμβαθύνουν στις παραπάνω έννοιες, να αποκτήσουν υγιή καταναλωτικά πρότυπα και να ενημερωθούν για τις

Με αυτή τη δράση, μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 5 επιλεγμένα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν και να κατανοήσουν την έννοια και την αξία του προγραμματισμού εσόδων - εξόδων, της αποταμίευσης και της συμβολής της ασφάλισης στην οικονομική ευημερία, κτίζοντας ασφαλιστική συνείδηση. Ταυτόχρονα, οι μαθητές γνώρισαν τις επαγγελματικές δυνατότητες και ευκαιρίες που σχετίζονται με τον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η ψηφιακή τεχνολογία ενσωματώνεται στις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τις αλλάζει. Μέσω προγραμματισμένων, διαδραστικών live video συνεδριών, που οργανώνει η «The Tipping Point» με τη συνεργασία των επιλεγμένων σχολείων, οι μαθητές  συζητούν με έμπειρους επαγγελματίες  προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα την οικονομία, το χρήμα και την ασφάλιση και κυρίως, να αποκτήσουν υγιή καταναλωτικά πρότυπα.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

  • Η δράση πραγματοποιήθηκε σε πέντε (5) γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.
  • Διοργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν 26 ομαδικές συνεδρίες.
  • Συμμετείχαν και παρακολούθησαν τις συνεδρίες 558 μαθητές.
  • Συγκεντρώθηκαν συνολικά 253 top-rated αξιολογήσεις από μαθητές/τριες και καθηγητές (στο τέλος κάθε συνεδρίας οι συμμετέχοντες καλούνταν να συμπληρώσουν φόρμα αξιολόγησης η οποία αφορά στη συνεδρία και στο μέντορα).


Τόπος Δράσης

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε πέντε (5) γεωγραφικές περιοχές όπου υπάρχει και εμπορικό ενδιαφέρον: Συγκέκριμένα, τα σσχολεία που συμμετείχαν ήταν από τις εξής περιοχές:

  • Ν. Σμύρνη
  • Θεσσαλονίκη
  • Χανιά
  • Ηράκλειο
  • Λαμία

Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το "Tipping Point" (https://www.thetippingpoint.org.gr/index-en.html) 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η ομάδα του TTP σε συνεργασία με το τμήμα Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Interamerican δημιούργησε μία κοινότητα μεντόρων. Οι επαγγελματίες οι οποίοι ανέλαβαν το ρόλο του μέντορα είναι έμπειρα στελέχη πωλήσεων της εταιρείας καθώς και συνεργάτες της από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Μέσω της δράσης δόθηκε η δυνατότητα στους μέντορες να αναδείξουν το επάγγελμά τους, να μοιραστούν με τους μαθητές τις γνώσεις τους, την εμπειρία και τις συμβουλές τους συζητώντας μαζί τους.  Συνολικά εντάχθηκαν στην κοινότητα μεντόρων δεκαέξι (16) επαγγελματίες. 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η υπερχρέωση των νοικοκυριών, η μείωση του gender gap μέσω συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δράσεων, ο αλφαβητισμός ασφάλισης υγείας, ο αναλφαβητισμός των εφήβων, οι εθνικές στρατηγικές για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση καθώς και οι αναγκαίες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είναι θέματα που απασχολούν στρατηγικά πλέον την INTERAMERICAN. Μέσω της συνεργασίας με την Tipping Point , δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκαίδευσης και να τους μιλησουμε για αυτά τα θέματα μ με απώτερο στόχο  να αποκτήσουν βασικές χρηματοοικονομικές γνώσεις, να υιοθετήσουν υγιή καταναλωτικά πρότυπα και να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο σύγχρονο ασφαλιστικό κλάδο.

Άμεσα μετρήσμα αποτελέσματα σχετικά με τα οφέλη του οργανισμού δεν υπάρχουν λόγω του ότι πρόκειται για μια ενέργεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εφήβων.

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Eκστρατεία εθελοντικής κοινωνικής συνεισφοράς «Κατάθεση Αλληλεγγύης, Πράξη Ζωής»

INTERAMERICAN: "Δικαίωμα στην Υγεία" για ευπαθή άτομα

INTERAMERICAN: Ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης θεμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα της

Interamerican’s Mentoring Program for Women in Leadership

MediOn: Πρωτοποριακή ψηφιακή εφαρμογή ελέγχου Υγείας εξ ’αποστάσεως από την Interamerican

Short "Green" Drive το πρώτο «πράσινο» πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου από την Anytime της Interamerican

Yποστήριξη εθελοντισμού στη Δασοπυρόσβεση από την Interamerican

"IMAGINE": Η καινοτομία από την ιδέα στην πράξη

«It’s4U», για την υγεία και ευεξία των εργαζομένων της INTERAMERICAN

«Σχέδιο Πράξεις Ζωής: πράξεις ευθύνης, έργο για την ποιότητα Ζωής»

«Χρηματοδότηση για την εκπόνηση μελέτης για την περιβαλλοντική ανάδειξη του χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου με την κίνηση πολιτών ΔΙΑΖΩΜΑ»

Άμεση ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη: Πυρκαγιές 2021

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Εκστρατεία εθελοντικής κοινωνικής συνεισφοράς «Κατάθεση Αλληλεγγύης, Πράξη Ζωής: Υποστηρίζουμε το Δικαίωμα στη Ζωή και στην Αξιοπρέπεια»

Εσωτερικό μοντέλο για τη βέλτιστη διαχείριση επιχειρηματικών αποφάσεων και κινδύνων

Η INTERAMERICAN για το Μητροπολιτικό Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: H INTERAMERICAN συμπλέει με τη «σχεδία»

Νέα Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Interamerican

Νέο πρωτοποριακό σύστημα ασφάλισης υγείας "bewell" από την INTERAMERICAN

Οι «Μοδίστρες Έκτακτης Ανάγκης» ράβουν και η INTERAMERICAN διανέμει τις μάσκες

Ολοκληρωμένο σύστημα για την προστασία πληροφοριών και δεδομένων - Δημιουργία Data Protection Office

Πολιτική Ακεραιότητας και Καταπολέμησης της Απάτης (Integrity and Fraud Policy)

Συνεργασίες με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην αντιμετώπιση της πανδημίας

Σύστημα Διοίκησης και Απόδοσης της INTERAMERICAN

Ψηφιακή αντιμετώπιση της απάτης στην Υγεία

“Εθελοντές Ζωής της INTERAMERICAN”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation