ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προστασία των Oικοσυστημάτων & της Bιοποικιλότητας

Πρωτοβουλία

Άμεση ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη: Πυρκαγιές 2021

Άμεση ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη: Πυρκαγιές 2021
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

INTERAMERICAN

Η INTERAMERICAN αποτελεί τον πρώτο ασφαλιστικό οργανισμό στην Ελλάδα που ενσωμάτωσε στην επιχειρησιακή στρατηγική της και την καθημερινή λειτουργία της την κοινωνική υπευθυνότητα. Ειδικότερα, η στρατηγική Ε.Κ.Ε. που η Εταιρεία έχει αναπτύξει, βασίζεται τόσο στις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου για την Ε.Κ.Ε. ISO 26000 όσο και στις οδηγίες του Ο.Α.Σ.Α. για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς (OECD guidelines for multinational enterprises) είναι εγκεκριμένη από την Επιτροπή Ε.Κ.Ε. και από το Διοικητικό Συμβούλιό της.Η INTERAMERICAN προσβλέπει στην αειφόρο ανάπτυξή της, στη βάση της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας, της σύγχρονης λειτουργικής και της συνεχούς δημιουργίας αξίας για τους ασφαλισμένους, τους εργαζομένους, τους μετόχους της, την ευρύτερη κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.

Η INTERAMERICAN έχει αναλάβει δεσμεύσεις και αναπτύσσει τις δράσεις της με βάση στρατηγικό σχέδιο ενεργειών, που στόχο έχουν την επιτυχημένη πορεία της προς την αειφόρο ανάπτυξη.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.interamerican.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Οι πυρκαγιές που προκλήθηκαν το καλοκαίρι του 2021 και έπληξαν κυρίως την Αττική και την Β Εύβοια προκάλεσαν  οικολογικές καταστροφές τεράστιας έκτασης. Μόνο στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με τη χαρτογράφηση του European Forest Fire Information, οι πυρκαγιές κατέστρεψαν περί τα 66.000 εκτάρια - που αφορούσαν σε 32% γεωργικές περιοχές και 66% σε δασικές εκτάσεις. Η πρόληψη με αντιπυρική προστασία με τη σωστή διαχείριση των δασικών εκτάσεων, αναδεικνύεται σε κορυφαία προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η INTERAMERICAN σχεδίασε σειρά ενεργειών και συνεργασιών,  με συμμετοχή σε σημαντικά προγράμματα, πέρα από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία σε διεθνές επίπεδο θεσμών.

Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να δημιουργηθεί μία ολιστική στρατηγική ανταπόκρισης στην έκτακτη ανάγκη που δημιουργήθηκε το 2021 με τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλους τους Έλληνες και ιδίως τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν.

 

Χρονική διάρκεια

1 Χρόνος


Περιγραφή

Το καλοκαίρι του 2021 βρεθήκαμε μπροστά σε μία ανυπολόγιστη και πρωτόγνωρη καταστροφή των Ελληνικών Δασών ειδικότερα στις περιοχές της Αττικής και της Β Εύβοιας. Η ΙNTERAMERICAN προχώρησε στη δημιουργία μίας στρατηγικής αντιμετώπισης, ολιστικά, της κατάστασης που επικεντρώθηκε στους Πυλώνες της ανακούφιση των πληγέντων, της ενδυνάμωσης των δυνάμεων της Πυρόσβεσης καθώς και στην επόμενη μέρα με συνεργασίες για την αποκατάσταση των καταστραμμένων περιοχών.

Στον Πυλώνα της αποκατάστασης η INTERAMERICAN συστρατεύτηκε με την πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης για να συνεισφέρει στο Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Το πολυδιάστατο έργο για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, θα βασιστεί σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο, του οποίου η διακυβέρνηση εποπτεύεται από τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη και εκπορεύεται από την Ειδική Επιτροπή με επικεφαλής τον Σταύρο Μπένο. Υπό την Επιτροπή, εργάζεται συντονιστικά για την υλοποίηση του σχεδίου Εκτελεστική Επιτροπή με τη σύμπραξη Υπουργείων, της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος και λοιπών φορέων, αξιοποιώντας εργαλεία και πηγές χρηματοδότησης.

Μοχλό για την ανασυγκρότηση, προκειμένου να δρομολογηθούν τα επιμέρους έργα σε δέκα θεματικούς τομείς (υποδομές, δίκτυα της κοινωνίας, περιβαλλοντική αναγέννηση, ειδικά πολεοδομικά σχέδια, ανθρώπινο δυναμικό, πολιτισμός και παιδεία, αγροδιατροφή, τουρισμός, επιχειρηματικότητα, διακυβέρνηση), θα αποτελέσει η εκπόνηση αντιστοίχων μελετών. Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των απαιτουμένων μελετών μέσω χορηγιών και χωρίς κόστος για τον δημόσιο τομέα, η INTERAMERICAN συμμετέχει ως χορηγός της μελέτης για τον πυλώνα «Πολιτισμός και Παιδεία».

Η INTERAMERICAN αναλαμβάνει την υποστήριξη της μελέτης «Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού - Masterplan» κατόπιν συμφωνίας με το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ. Η μελέτη εκπονείται από την εταιρεία συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών ΕΤΑΜ, που διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στο εν λόγω θεματικό πεδίο και συνεργάζεται κατά την εκπόνηση με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, στο οποίο και θα δωρηθεί η μελέτη. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι διάρκειας δέκα μηνών και η μελέτη προβλέπεται να παραδοθεί τέλος Αυγούστου του 2022.

Αναφερόμενος στον πυλώνα «Πολιτισμός και Παιδεία» του Σχεδίου Ανασυγκρότησης, όπου ήδη έχουν παρουσιαστεί έργα - φωτοδότες, αλλά και στη χορηγική συνεισφορά της INTERAMERICAN, ο Σταύρος Μπένος επισημαίνει: «Η συμβολή της INTERAMERICAN είναι καταλυτική για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, διότι η μελέτη που εκπονείται από την ΕΤΑΜ Α.Ε. με τη χρηματοδότησή της θα αποτελέσει τον οδηγό για την υλοποίηση του κοινού μας οραματικού στόχου για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας πρότυπης αναπτυξιακής πολιτιστικής πολιτικής στη Βόρεια Εύβοια».

Στον Πυλώνα δράσης της ανακούφιση των πληγέντων οι ενέργειες μας ξεκίνησαν με τη διάθεση των ιδιόκτητων υποδομών  του Ομίλου (οχήματα Άμεσης Βοήθειας, δομές και υπηρεσίες Υγείας) προς όλους τους συμπολίτες μας που είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα, τόσο τα δύο πολυιατρεία MEDIFIRST, στον Παράδεισο Αμαρουσίου και στην Αργυρούπολη όσο και η γενική κλινική ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC, άνοιξαν τις πόρτες τους για προσφορά πρώτων βοηθειών σε πολίτες που έχουν ανάγκη εξ αιτίας των πυρκαγιών στις περιοχές που πλήττονται: για εγκαύματα, αναπνευστικά ή άλλα προβλήματα.

Επιπλέον, για τους πολίτες που αντιμετώπιζαν  προβλήματα μετακίνησης, τέθηκαν δωρεάν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες Άμεσης Βοήθειας INTERAMERICAN και η 24/7 τηλεφωνική Γραμμή Υγείας 1010 για άμεση επικοινωνία και συμβουλευτική υποστήριξη, εφ’ όσον χρειαστεί.

Στον Πυλώνα της ανακούφισης των πληγέντων συγκαταλέγεται και το κύριο αντικείμενο εργασίας μας στην εταιρεία, η άμεση καταγραφή και αποζημίωση των πελατών μας οι οποίες ξεπέρασαν το ποσό των  4 εκ ευρώ. Στην πράξη και σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο των πυρκαγιών, η INTERAMERICAN εξέφρασε και το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης στον απόηχο των τραγικών γεγονότων συνεργαζόμενη με οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας, ενώ προσέφερε δωρεάν μια πλήρη ασφαλιστική κάλυψη υγείας και σε οικογένεια που επλήγη σοβαρά κατά τις πυρκαγιές.

Επιπλέον η εταιρεία προχώρησε και σε μια ουσιαστική ενέργεια υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος και παρέδωσε καινούργιο υλικοτεχνικό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, συμπληρώνοντας έτσι τη σημαντική συνδρομητική συμμετοχή των τριών εταιρειών του ομίλου (Ζωής, Ζημιών και Βοήθειας) αναλογικά στην πρόσφατη δωρεά της  Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος προς το Π.Σ.Ε.. Συγκεκριμένα, η INTERAMERICAN διέθεσε για τις λειτουργικές ανάγκες του τομέα Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, τηλεοράσεις 45”, Laptops, Desktops, οθόνες και ηχεία υπολογιστών, smartphone,  πλαστικοποιητή, έγχρωμο εκτυπωτή-scanner.

Επιπλέον η εταιρεία ενίσχυσε και με σημαντική χρηματική δωρεά τον Σύλλογο Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας για να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες. Παράλληλα, η ΙNTERAMERICAN  προχώρησε σε μνημόνιο συνεργασίας με τον Σύλλογο, σε συνέχεια δωρεών εξοπλισμού προς τον Σύλλογο αλλά και μηχανολογικής υποστήριξης των οχημάτων του στις εγκαταστάσεις του συνεργείου CarPoint της εταιρείας. Το μνημόνιο συνεργασίας διασφαλίζει  την ουσιαστική συνεργασία των δύο οργανισμών σε θέματα οδικής βοήθειας και κάλυψης των αναγκών των οχημάτων του Συλλόγου για την επιχειρησιακή λειτουργικότητά του, κυρίως κατά την περίοδο υψηλής επικινδυνότητας τους μήνες του καλοκαιριού.

Επισημαίνεται ότι η ΙNTERAMERICAN έχει αναλάβει δεσμεύσεις στην Ελλάδα και διεθνώς, ως μέλος του UN Environment Program Finance Initiative από το 2006 και των Principles for Sustainable Insurance (Αρχών Αειφόρου Ασφάλισης) από το 2012, καθώς επίσης του Global Compact από το 2008 και από το 2020 του Global Compact Network Hellas, ως ιδρυτικό μέλος. Η εταιρεία έχει συνταχθεί με διεθνείς Διακηρύξεις των θεσμικών επενδυτών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος, έχει συνυπογράψει το «New Deal for Europe» (2019), όπως και τη Διακήρυξη των CEOs μεγάλων επιχειρήσεων για την Πράσινη Οικονομία (2020).

Η εταιρεία,  έχει εκδηλώσει έμπρακτα το ενδιαφέρον της εδώ και 15 χρόνια για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και τη νέα οικονομία που συνδέεται με τα περιβαλλοντικά ζητήματα περιορισμού του ανθρακικού αποτυπώματος, αλλά και τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπλέον, δραστηριοποιείται και ασφαλιστικά με δύο προϊοντικές γραμμές: τη «Green Line» για την αστική ευθύνη περιβάλλοντος και την «Energy Line» για την κάλυψη επενδύσεων σε ΑΠΕ.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η εταιρεία αποζημίωσε με πάνω από 4 εκ. ευρώ τους πελάτες της για τις ζημιές που υπέστησαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επιπλέον τα οφέλη που θα έχουν οι πολίτες της Β. Εύβοιας θα είναι πολλαπλά από την συμμετοχή μας στο  Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας στο κομμάτι του Πολιτισμού.

Για τους πολίτες που αντιμετώπιζαν  προβλήματα μετακίνησης, τέθηκαν δωρεάν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες Άμεσης Βοήθειας INTERAMERICAN και η 24/7 τηλεφωνική Γραμμή Υγείας 1010 για άμεση επικοινωνία και συμβουλευτική υποστήριξη, εφ’ όσον χρειαστεί.

Τα δύο πολυιατρεία MEDIFIRST, στον Παράδεισο Αμαρουσίου και στην Αργυρούπολη όσο και η γενική κλινική ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC, άνοιξαν τις πόρτες τους για προσφορά πρώτων βοηθειών σε πολίτες που έχουν ανάγκη εξ αιτίας των πυρκαγιών στις περιοχές που πλήττονται: για εγκαύματα, αναπνευστικά ή άλλα προβλήματα.

Υποστήριξη Πυροσβεστικού Σώματος

Υποστήριξη εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσηςΤόπος Δράσης

Αττική και Β Εύβοια


Συνεργασία με φορέα

Υπάρχουν πολλαπλές συνεργασίες για την υλοποίηση αυτής της δράσης. Οι συνεργασίες αυτές είναι με την Ελληνική Κυβέρνηση, το ΔΙΑΖΩΜΑ, το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος και τον Σύλλογο Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

 

Η συμμετοχή των εργαζομένων ήταν έντονη στην άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς με την διάθεση των ιδιόκτητων Μονάδων Υγείας καθώς και των μονάδων της Άμεσης Βοήθειας και του τηλεφωνικού μας κέντρου για την άμεση επικοινωνία και συμβουλευτική υποστήριξη, όπου ήταν απαραίτητο.

Στο πλαίσιο μάλιστα της ευρύτερης, κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη βασικών γνώσεων των πολιτών για την πυροπροστασία, την πρόληψη πυρκαγιών και την εξέλιξη της εταιρικής κουλτούρας εθελοντισμού και ενεργοποίησης για την αντιμετώπιση καταστροφικών κινδύνων, η INTERAMERICAN προτίθεται να προβεί στην κατάρτιση των εργαζομένων της, μέσω πιστοποιημένου προγράμματος της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η ενέργεια αυτή, εντάσσεται, πλέον, ως βασικός άξονας στις πρακτικές της εταιρείας για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην κλιματική κρίση, απειλώντας με καταστροφικές συνέπειες το φυσικό περιβάλλον, τα περιουσιακά στοιχεία και την ποιότητα ζωής.

 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Eκστρατεία εθελοντικής κοινωνικής συνεισφοράς «Κατάθεση Αλληλεγγύης, Πράξη Ζωής»

INTERAMERICAN: "Δικαίωμα στην Υγεία" για ευπαθή άτομα

INTERAMERICAN: Ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης θεμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα της

MediOn: Πρωτοποριακή ψηφιακή εφαρμογή ελέγχου Υγείας εξ ’αποστάσεως από την Interamerican

Yποστήριξη εθελοντισμού στη Δασοπυρόσβεση από την Interamerican

"IMAGINE": Η καινοτομία από την ιδέα στην πράξη

«It’s4U», για την υγεία και ευεξία των εργαζομένων της INTERAMERICAN

«Σχέδιο Πράξεις Ζωής: πράξεις ευθύνης, έργο για την ποιότητα Ζωής»

«Χρηματοδότηση για την εκπόνηση μελέτης για την περιβαλλοντική ανάδειξη του χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου με την κίνηση πολιτών ΔΙΑΖΩΜΑ»

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Εκστρατεία εθελοντικής κοινωνικής συνεισφοράς «Κατάθεση Αλληλεγγύης, Πράξη Ζωής: Υποστηρίζουμε το Δικαίωμα στη Ζωή και στην Αξιοπρέπεια»

Εσωτερικό μοντέλο για τη βέλτιστη διαχείριση επιχειρηματικών αποφάσεων και κινδύνων

Η INTERAMERICAN για το Μητροπολιτικό Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: H INTERAMERICAN συμπλέει με τη «σχεδία»

Νέο πρωτοποριακό σύστημα ασφάλισης υγείας "bewell" από την INTERAMERICAN

Οι «Μοδίστρες Έκτακτης Ανάγκης» ράβουν και η INTERAMERICAN διανέμει τις μάσκες

Ολοκληρωμένο σύστημα για την προστασία πληροφοριών και δεδομένων - Δημιουργία Data Protection Office

Πολιτική Ακεραιότητας και Καταπολέμησης της Απάτης (Integrity and Fraud Policy)

Πρωτοποριακή επικοινωνιακή πρωτοβουλία της INTERAMERICAN για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό μαθητών

Συνεργασίες με δημόσιο και ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση της πανδημίας

Σύστημα Διοίκησης και Απόδοσης της INTERAMERICAN

Ψηφιακή αντιμετώπιση της απάτης στην Υγεία

“Εθελοντές Ζωής της INTERAMERICAN”Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation