ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 468 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πολυσυμμετοχικές Συμπράξεις

Πρωτοβουλία

Μια σημαντική συνεργασία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Μια σημαντική συνεργασία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Με περισσότερα από 120 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο δομικών υλικών, η Α.Ε. τσιμέντων ΤΙΤΑΝ είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς τσιμέντου, ετοίμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών και ετοίμων ξηρών κονιαμάτων στην Ελλάδα με 64 εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής. Η Α.Ε. τσιμέντων ΤΙΤΑΝ είναι μέλος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ο οποίος εξυπηρετεί πελάτες σε 25 χώρες, σε τέσσερις ηπείρους. Σε έναν κόσμο που γίνεται διαρκώς πιο σύνθετος, προσαρμοζόμαστε και εξελισσόμαστε προκειμένου να εξυπηρετούμε τις ανάγκες της κοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνότητα και ακεραιότητα.

www.titan.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

H πρόκληση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση και η στήριξη των νέων στη διαδικασία αυτή, αποτελούν μία από τις μεγάλες προτεραιότητές μας. Γι’ αυτό, εδώ και, τουλάχιστον, 30  χρόνια, έχουμε αναλάβει πολλές και σημαντικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή και αναζητούμε πάντα καινοτόμες λύσεις, που βοηθούν τους νέους ανθρώπους να αναπτύξουν απαραίτητες δεξιότητες, να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένους επαγγελματίες και να στηρίξουν, με τη σειρά τους, το μέλλον της χώρας μας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά την ανίχνευση ενός ουσιαστικού προβλήματος: οι φοιτητές, κατά τη διάρκεια του σπουδών τους, δεν λάμβαναν τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, παρά το γεγονός ότι αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για τη βιομηχανία. Αυτό είχε ως συνέπεια να έχουν έλλειμα σε πολύτιμες δεξιότητες και γνώσεις αναφορικά με την άσκηση του επαγγέλματός τους και, κυρίως, στο πώς αυτές εφαρμόζονται στον εργασιακό χώρο. Η Τιτάν, για ακόμα μια φορά, παρέμεινε προσηλωμένη στη δέσμευσή της να βρίσκεται με ποικίλους τρόπους στο πλευρό των νέων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που διαθέτει και θέτοντας στη διάθεσή τους τα καταλληλότερα εφόδια και τις καλύτερες ευκαιρίες, μέσα από μία ισχυρές συνεργασίες.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Διπλωματούχοι μηχανικοί με εργασιακή εμπειρία, από την τοπική κοινωνία του Εργοστασίου Δρεπάνου στην Πάτρα

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα κατάρτισης είχε διάρκεια 2 ημέρες.


Περιγραφή

Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος / Τμήμα Δυτικής Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος, και αξιοποιώντας το υψηλότατο επίπεδο τεχνογνωσίας που διαθέτουμε και εφαρμόζουμε ως προς την ασφαλή εργασία, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε στο εργοστάσιο Δρεπάνου ένα διήμερο πρόγραμμα κατάρτισης για μηχανικούς σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ). Η ομάδα των 22 συμμετεχόντων αποτελούνταν από διπλωματούχους μηχανικούς της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί και επιχειρηματίες, και όλοι με εργασιακή εμπειρία.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επιμόρφωση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο επί του πεδίου. Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν επίσκεψη στους χώρους του εργοστασίου κατά ομάδες και ανάλογα με την ειδικότητά τους, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την παραγωγική διαδικασία και τον τρόπο που εφαρμόζονται οι διάφορες στρατηγικές και πρακτικές των θεμάτων ΥΑΕ. Πολύτιμοι σύμμαχοι σ’ αυτήν την προσπάθεια δημιουργίας μιας ευρύτερης κουλτούρας εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσα σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, παραμένουν, αντίστοιχα, και οι εργαζόμενοι στην Εταιρία, οι οποίοι προσφέρουν εθελοντικά και με μεγάλη προθυμία τον χρόνο και την εμπειρία τους. Εξίσου σημαντική ήταν και η ανταλλαγή των εμπειριών που υπήρξε μεταξύ των μελών της ομάδας, αλλά και των εκπαιδευτών.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που αποτελεί μία πολυσυμμετοχική σύμπραξη, βοηθά τους μελλοντικούς επαγγελματίες και πιθανά στελέχη να αναπτύξουν την αναγκαία κουλτούρα και συμπεριφορά ώστε να διεκδικήσουν ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και, συνεπώς, προσωπικής ανάπτυξης.Τόπος Δράσης

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιήθηκε στο εργοστάσιο Δρεπάνου στην Πάτρα.


Συνεργασία με φορέα

  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Δυτικής Ελλάδος
  • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Σημαντική συμμετοχή των εργαζομένων μας, οι οποίοι προσφέρουν εθελοντικά και με μεγάλη προθυμία τον χρόνο και την εμπειρία τους.


Συνέχεια…
Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η οργάνωση του προγράμματος κατάρτισης μηχανικών στην ΥΑΕ αντανακλά τη δέσμευσή μας για την ενδυνάμωση της κουλτούρας πρόληψης ατυχημάτων και προαγωγής της υγείας, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, και τη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο δρούμε συλλογικά για να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους συναδέλφους μας και να φροντίζουμε όλοι μαζί για την υγεία και την ασφάλειά μας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H ανταπόκριση μας στην πανδημία του κορωνοϊού

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει στόχους ESG για το 2025 και μετά, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειές του για βιώσιμη ανάπτυξη.

Together! Ενδυναμώνοντας νέους της Θεσσαλονίκης!

"Nothing to Waste" - Επιχειρηματική Πρωτοβουλία Ανακύκλωσης

Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διαχείριση της βιοποικιλότητας: επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων του ΤΙΤΑΝΑ

Δράσεις CSR σε συνεργασία με ΧΑΝΘ

Εγκατάσταση συστήματος βελτιστοποίησης λειτουργίας του κλιβάνου με τη χρήση Υδρογόνου

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός

Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και καυσίμων μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών αλλά και δευτερογενών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.

Επικύρωση Ουσιωδών Θεμάτων: μια δυναμική διαδικασία αξιολόγησης

Εργαζόμενοι ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: Δότες μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ

Ιδρύθηκε ο πρώτος Φαινολογικός Κήπος της Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου TITAN στην Ευκαρπία σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Καινοτόμα "πράσινη" συσκευασία τσιμέντου

Νέες πλατφόρμες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις αέριες εκπομπές και τα οφέλη της ανάλωση εναλλακτικών καυσίμων έναντι συμβατικών, των εργοστασίων του ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα.

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Πιστοποίηση Zero Waste to Landfill (ZWTL)

Πλαίσιο Δράσεων YOUTH MATTERS

Πρόγραμμα "Επιλέγω" (διατροφή, φυσική κατάσταση, ισορροπία)

Πρόγραμμα «Ασφάλεια στο σπίτι» για την πρόληψη του παιδικού ατυχήματος

Προϊόν έτοιμου σκυροδέματος ENVIRA

Συμβολή της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην Κυκλική Οικονομία

Συμμετοχή σε Δράσεις του Let's Do it Greece σε εργοστάσια Πάτρας, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης

Συνεργατική δράση μελέτης για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα που εκπονήθηκε από την Ernst&Young κατόπιν ανάθεσης από το Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, Pact 4 Youth

Το πρώτο λατομείο αδρανών που λαμβάνει Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) για Αδρανή στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Υποστήριξη Ελευσίνας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation