ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 339 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Πράσινων Προϊόντων & Υπηρεσιών

Πρωτοβουλία

Το πρώτο λατομείο αδρανών που λαμβάνει Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) για Αδρανή στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Το πρώτο λατομείο αδρανών που λαμβάνει Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) για Αδρανή στην Ελλάδα και την Ευρώπη
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Με περισσότερα από 120 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο δομικών υλικών, η Α.Ε. τσιμέντων ΤΙΤΑΝ είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς τσιμέντου, ετοίμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών και ετοίμων ξηρών κονιαμάτων στην Ελλάδα με 64 εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής. Η Α.Ε. τσιμέντων ΤΙΤΑΝ είναι μέλος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ο οποίος εξυπηρετεί πελάτες σε 25 χώρες, σε τέσσερις ηπείρους. Σε έναν κόσμο που γίνεται διαρκώς πιο σύνθετος, προσαρμοζόμαστε και εξελισσόμαστε προκειμένου να εξυπηρετούμε τις ανάγκες της κοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνότητα και ακεραιότητα.

www.titan.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Συνεπείς στη δέσμευσή μας για έμπρακτη εφαρμογή του μοντέλου κυκλικής οικονομίας, με τις Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (Environmental Product Declaration - EPD) τεκμηριώνουμε την περιβαλλοντική αριστεία της διαδικασίας παραγωγής και του τελικού προϊόντος και συμβάλλουμε δυναμικά στην παγκόσμια δράση για κλιματική ουδετερότητα. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ενημέρωση και την προώθηση της σημασίας των EPDs σε όλη την αλυσίδα αξίας του κατασκευαστικού κλάδου και ιδιαίτερα μεταξύ των συνεργατών και πελατών μας. Με στόχο να αυξήσουμε περαιτέρω την αξία που προσφέρουμε στους πελάτες μας, το 2022 εκδώσαμε επαληθευμένο EPD για τα ασβεστολιθικά αδρανή του λατομείου Ξηρορέματος, ακολουθώντας την έκδοση EPDs για όλα τα προϊόντα τσιμέντου και βασικά προϊόντα ετοίμου σκυροδέματος και ξηρών κονιαμάτων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Mε την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (Environmental Product Declaration - EPD) στοχεύουμε στη δημιουργία αξίας για όλους τους συμ-μετόχους μας στην αλυσίδα αξίας των κατασκευών.

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Ενισχύοντας τις δράσεις του για τη μετάβαση σε αειφόρες και κλιματικά ουδέτερες κατασκευές, ο ΤΙΤΑΝ έχει προχωρήσει από το 2021 στην έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (Environmental Product Declaration - EPD) για τα προϊόντα τσιμέντου ικαι ετοίμου σκυροδέματος που παράγονται στην Ελλάδα. Ειδικότερα, έχουν εκδοθεί EPDs για όλους τους τύπους τσιμέντου (είτε χύδην είτε ενσακισμένου) που παράγονται από τα εργοστάσια Καμαρίου, Ευκαρπίας και Δρεπάνου και απευθύνονται τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή αγορά, καθώς και για τα προϊόντα ετοίμου σκυροδέματος και ξηρών κονιαμάτων που αντιπροσωπεύουν τις πλέον εμπορικές συνθέσεις. 

To 2022 προχωρήσαμε στην έκδοση EPD για το λατομείο Ξηρορέματος, το οποίο αποτελεί το πρώτο λατομείο ασβεστολιθικών αδρανών στην Ελλάδα και την Ευρώπη, που διαθέτει EPD για τα προϊόντα του. Για τη σύνταξη του EPD εκπονήθηκε μελέτη αξιολόγησης κύκλου ζωής (Life Cycle Assessment-LCA) των έντεκα προϊόντων αδρανών υλικών που παράγει το λατομείο Ξηρορέματος, εκ των οποίων τα  εννέα προέρχονται απευθείας από το συγκρότημα θραύσης – ταξινόμησης, ενώ τα υπόλοιπα δύο προκύπτουν από ανάμιξη επιμέρους κλασμάτων αυτών. Τα όρια της μελέτης περιλαμβάνουν την προμήθεια πρώτων υλών, την εξόρυξη του μητρικού πετρώματος, τη μεταφορά του και την αναλυτική παραγωγική διαδικασία. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης εκφράζονται μέσω συγκεκριμένων δεικτών, όπως για παράδειγμα το Global Warming Potential-GWP (ισοδύναμο εκπομπών CO2). Οι δείκτες αυτοί είναι διεθνώς αποδεκτοί, μετρήσιμοι, έγκυροι και αντικειμενικοί, ενώ παράλληλα αφορούν την περιβαλλοντική επίδοση, την ανάλωση πόρων, την παραγωγή καθώς και την επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

Η έκδοση του EPD είναι σύμφωνη με τα ISO 14025 και 14040/44 καθώς και με το πρότυπο ΕΝ 15804, και τα αποτελέσματα έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα. Το EPD του λατομείου Ξηρορέματος είναι δημοσιευμένο στην ευρέως διαδεδομένη πλατφόρμα «The International EPD System», όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος (επαγγελματίας του κλάδου ή πολίτης) μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα δελτία των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων μας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Mέσω του προγράμματος «The International EPD System», λαμβάνονται συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιδόσεις του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, οι οποίες αφού αξιοποιηθούν από τον Τιτάνα εξασφαλίζουν την περιβαλλοντική αριστεία σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων του, από τη διαδικασία παραγωγής έως την τελική προσφορά στους πελάτες του. Η περιβαλλοντική αριστεία όχι μόνο υιοθετεί την έμπρακτη εφαρμογή του μοντέλου κυκλικής οικονομίας αλλά επιπλέον συμβάλλει δυναμικά στην παγκόσμια δράση για κλιματική ουδετερότητα, με ορθή χρήση των πόρων, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα, στην προσπάθεια του Τιτάνα για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.Τόπος Δράσης

Λατομείο Ξηρορέματος (Αττική)


Συνεργασία με φορέα

Για την σύνταξη της Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος (EPD) συνεργαστήκαμε με τους σύμβουλους περιβάλλοντος "ΕcoVibes". Για την επαλήθευση του EPD συνεργαστήκαμε με ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό

Με την έκδοση επαληθευμένης Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος για το λατομείο Ξηρορέματος, καθώς επίσης και για τα προϊόντα τσιμέντου, ετοίμου σκυροδέματος και ξηρών κονιαμάτων που παράγονται στην Ελλάδα, διασφαλίζουμε έμπρακτα και με διαφάνεια τις υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων μας και την αριστεία της διαδικασίας μας, ενώ ταυτόχρονα παρέχουμε στους πελάτες τις πληροφορίες που χρειάζονται για βιώσιμη κατασκευή. Επιπλέον, η έκδοση EPD θέτει μια περιβαλλοντική βάση αναφοράς για περαιτέρω βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών μας, που μπορεί με τη σειρά της να οδηγήσει σε εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, ενώ με τη διενέργεια ετήσιων επιτηρήσεων επιβεβαιώνουμε τη διατήρηση της εγκυρότητας των EPDs, μένοντας πιστοί στη δέσμευση του Ομίλου να επιταχύνει τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος με καινοτόμες λύσεις και προϊόντα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H ανταπόκριση μας στην πανδημία του κορωνοϊού

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει στόχους ESG για το 2025 και μετά, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειές του για βιώσιμη ανάπτυξη.

Together! Ενδυναμώνοντας νέους της Θεσσαλονίκης!

"Nothing to Waste" - Επιχειρηματική Πρωτοβουλία Ανακύκλωσης

Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διαχείριση της βιοποικιλότητας: επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων του ΤΙΤΑΝΑ

Δράσεις CSR σε συνεργασία με ΧΑΝΘ

Εγκατάσταση συστήματος βελτιστοποίησης λειτουργίας του κλιβάνου με τη χρήση Υδρογόνου

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός

Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και καυσίμων μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών αλλά και δευτερογενών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.

Επικύρωση Ουσιωδών Θεμάτων: μια δυναμική διαδικασία αξιολόγησης

Εργαζόμενοι ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: Δότες μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ

Ιδρύθηκε ο πρώτος Φαινολογικός Κήπος της Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου TITAN στην Ευκαρπία σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Καινοτόμα "πράσινη" συσκευασία τσιμέντου

Μια σημαντική συνεργασία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Νέες πλατφόρμες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις αέριες εκπομπές και τα οφέλη της ανάλωση εναλλακτικών καυσίμων έναντι συμβατικών, των εργοστασίων του ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα.

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Πιστοποίηση Zero Waste to Landfill (ZWTL)

Πλαίσιο Δράσεων YOUTH MATTERS

Πρόγραμμα "Επιλέγω" (διατροφή, φυσική κατάσταση, ισορροπία)

Πρόγραμμα «Ασφάλεια στο σπίτι» για την πρόληψη του παιδικού ατυχήματος

Προϊόν έτοιμου σκυροδέματος ENVIRA

Συμβολή της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην Κυκλική Οικονομία

Συμμετοχή σε Δράσεις του Let's Do it Greece σε εργοστάσια Πάτρας, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης

Συνεργατική δράση μελέτης για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα που εκπονήθηκε από την Ernst&Young κατόπιν ανάθεσης από το Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, Pact 4 Youth

Υποστήριξη Ελευσίνας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation