ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 456 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων - Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, Pact 4 Youth

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, Pact 4 Youth
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Αξιοποιώντας τα 118 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο και με οδηγό τη δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη, ο ΤΙΤΑΝ έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνή παραγωγό τσιμέντου και δομικών υλικών που εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 25 χώρες σε όλο τον κόσμο, μέσω ενός δικτύου 14 εργοστασίων και τριών μονάδων άλεσης τσιμέντου.

Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις σημαντικές προκλήσεις που αναδύονται από τις επιταχυνόμενες αλλαγές και γεγονότα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος, σε συνεργασία με τους συμ-μετόχους μας.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί κίνδυνο με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τον πλανήτη και για την κοινωνία μας. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης απαιτείται η κινητοποίηση εταιριών πολλών κλάδων, περιλαμβανομένου και του τσιμέντου. Το 2020, η Παγκόσμια Ένωση Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) ανακοίνωσε ότι τα μέλη της φιλοδοξούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα των δραστηριοτήτων και των προϊόντων τους και προσφέροντας στην κοινωνία σκυρόδεμα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου ο κλάδος μας εργάζεται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

www.titan.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το 2015, το Σύμφωνο είχε θέσει δύο φιλόδοξους στόχους: να αναπτύξει 10.000 συνεργασίες επιχειρήσεων-εκπαίδευσης και να δημιουργήσει 100.000 νέες ευκαιρίες για τους νέους.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Ακαδημαϊκή κοινότητα
 • Εργαζόμενους Εταιρίας
 • Σημαντικές ΜΚΟ εστιασμένες στα θέματα εκπαίδευσης και απασχολησιμότητας με πανελλήνια εμβέλεια
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης περιφερειακής εμβέλειας
 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων αλλά και των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο ποικίλουν σε διάρκεια, από ολιγοήμερη διάρκεια έως και πολύμηνη ή ετήσια διάρκειας. Αξίζει να σημειωθεί πώς πολλές εκ των δράσεων και των προγραμμάτων αυτών επαναλαμβάνονται κάθε χρονιά.


Περιγραφή

Το Σύμφωνο για τη Νεολαία αποτελεί μια αμοιβαία δέσμευση των ηγετών του επιχειρηματικού κόσμου και την Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του CSR Europe σε συνεργασία με τους εθνικούς του εταίρους, η οποία συσπείρωσε εκπροσώπους των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης, της νεολαίας και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αποτέλεσε και αποτελεί ευκαιρία για όλες τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, τις οργανώσεις νεολαίας, τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τους δασκάλους, τους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευόμενους, τους γονείς καθώς επίσης και τους λοιπούς παράγοντες κομβικής σημασίας να αναπτύξουν και να εδραιώσουν συνεργασίες που στηρίζουν την απασχολησιμότητα και την ένταξη των νέων χωρίς αποκλεισμούς.

Ο ΤΙΤΑΝ ως μέλος του CSR Hellas, τον εθνικό εταίρο του CSR Europe, από το Νοέμβριο του 2015, συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία European Pact 4 Youth.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η συλλογική προσπάθεια των εταίρων του Συμφώνου οδήγησε, τελικά, στο να υπερκαλυφθούν αυτοί οι στόχοι και έτσι αναπτύχθηκαν 23.000 συνεργασίες επιχειρήσεων-εκπαίδευσης ενώ δημιουργήθηκαν 160.000 νέες ευκαιρίες για τους νέους. Οι συνεργασίες αυτές επηρέασαν θετικά 2 εκ. νέους ανθρώπους, με την παράλληλη εμπλοκή 117.000 εκπαιδευτικών και 24.000 εργαζομένων στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 50.000 νέοι άνθρωποι επωφελήθηκαν από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Συμφώνου. Εξ αυτών, από το 2015 έως και το 2018, 731 παρακολούθησαν ειδικά προγράμματα πρακτικής άσκησης και 648 επωφελήθηκαν από συνεργασίες μεταξύ της Εταιρίας και εκπαιδευτικών φορέων, μέσα από ειδικά Πρωτόκολλα. Επιπλέον, από τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα επωφελήθηκαν 49.097 νέοι και 348 εκπαιδευτικοί και εισηγητές.

Ειδκότερα, στο «Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή» που πραγματοποιήθηκε στα εργοστάσια τσιμέντου Καμαρίου και Θεσσαλονίκης το 2018 συμμετείχαν 250 και 40 φοιτητές αντιστοίχως, κυρίως από οικονομικές σχολές.

Παρομοίως, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας με τον φοιτητικό οργανισμό «BEST», ο ΤΙΤΑΝ συνεργάστηκε με τις Πολυτεχνικές Σχολές Αθηνών, Θεσσαλονίκης, και Πάτρας. Διοργάνωσε προγράμματα ενημέρωσης για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Κάθε πρόγραμμα διήρκησε 40 ώρες και συνολικώς συμμετείχαν 204 φοιτητές.

Παραλλήλως, πρακτική άσκηση προσφέρθηκε σε 158 φοιτητές, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν μεταπτυχιακού επιπέδου και συμμετείχαν μέσω του προγράμματος Regenaration. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ΤΙΤΑΝ είναι θερμός υποστηρικτής και συμμετέχει ενεργώς στο Regenaration από το 2014. Ενώ το 2018 ο ΤΙΤΑΝ συμμετείχε σε 9 διαφορετικές «ημέρες καριέρας».

Τέλος, ο ΤΙΤΑΝ προσέφερε μια σειρά θέσεων αρχικής θέσης, μεταξύ των οποίων και συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου. Συγκεκριμένα, το 2016 ο ΤΙΤΑΝ συνέχισε τη συνεργασία του με τα πολυτεχνεία, μετά την υπογραφή μνημονίων συμφωνίας μεταξύ του εργοστασίου τσιμέντου Θεσσαλονίκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθώς και μεταξύ του εργοστασίου τσιμέντου Καμαρίου και των Τμημάτων Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Ο ΤΙΤΑΝ και το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG-Deree) υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας. Στους φοιτητές αυτών των σχολών θα προσφέρεται τώρα πρακτική άσκηση στα εργοστάσια και στα λατομεία του Τιτάνα.

Παράλληλα, ο ΤΙΤΑΝ εντάσσει στις πολιτικές του και έναν «οδικό χάρτη», με στόχο να τεθούν ακόμη πιο αποτελεσματικά κριτήρια και μεθοδολογία για ποιοτική πρακτική άσκηση (Quality Internships Guide).

Αξίζει να σημειωθεί πώς το πιλοτικό πρόγραμμα GEFYRA (Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration) εκπονήθηκε με υποστηρικτές μεγάλες επιχειρήσεις, όπως ο ΤΙΤΑΝ, για τη διετία 2017-2019 με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου προσφοράς, από τις επιχειρήσεις, ποιοτικών θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση», στους άξονες της μαθητείας, της πρακτικής άσκησης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Απώτερος στόχος του είναι να μετατραπούν πολλές από αυτές τις θέσεις σε θέσεις μόνιμης απασχόλησης και να ανασχεθεί το φαινόμενο της μετανάστευσης νέων επιστημόνων στο εξωτερικό (“brain drain”).

Συνοψίζοντας, μεε όλες τις παραπάνω δράσεις ο ΤΙΤΑΝ συνέβαλε:

 • στην απόκτηση εμπειρίας στους νέους χωρίς εργασιακή εμπειρία
 • στην κατανόηση από τα ΑΕΙ/ΤΕΙ των αναγκών των επιχειρήσεων
 • στη συνεργασία με ΑΕΙ/ΤΕΙ για προσαρμογή εκπαιδευτικής ύλης μαθημάτων προκειμένου να έχουν πρακτική εφαρμογή
 • στην προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ζητούμενες από την αγορά δεξιότητες


Τόπος Δράσης

 • Αθήνα
 • Θεσσαλονίκη
 • Πάτρα
 • Χανιά

Συνεργασία με φορέα

Ο ΤΙΤΑΝ για την υλοποίηση των δράσεων και προγραμμάτων συνεργάστηκε με:

 • τις Οικονομικές σχολές Αθήνας και Θεσσαλονίκης
 • τους συλλόγους φοιτητών Πολυτεχνικών σχολών από το ΕΜΠ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG-Deree)
 • τα ΤΕΙ όλης της χώρας

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι του ΤΙΤΑΝ συμμετείχαν υπό διάφορες ιδιότητες, ήτοι:

 • εκπαιδευτές των φοιτητών στο on the job training
 • μέντορες των πτυχιούχων φοιτητών στο πρόγραμμα ReGeneration
 • εισηγητές στις μέρες καριέρας

Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Αναγνώριση του ΤΙΤΑΝΑ ως προτιμητέου εργοδότη
 • Οργανική σύνδεση με την ακαδημαϊκή κοινότητα
 • Κατανόηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Ενίσχυση του εθελοντισμού των εργαζομένων της Εταιρίας, οι οποίοι εθελοντικώς συμμετέχουν στις δράσεις και τα προγράμματα ως εισηγητές/ mentors.

Αξίζει να σημειωθεί πως με βάση τις δράσεις στην Ελλάδα, υιοθετήθηκαν αντίστοιχες δράσεις από τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ και στις άλλες χώρες που αυτός δραστηριοποιείται.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H ανταπόκριση μας στην πανδημία του κορωνοϊού

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει στόχους ESG για το 2025 και μετά, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειές του για βιώσιμη ανάπτυξη.

Together! Ενδυναμώνοντας νέους της Θεσσαλονίκης!

"Nothing to Waste" - Επιχειρηματική Πρωτοβουλία Ανακύκλωσης

Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διαχείριση της βιοποικιλότητας: επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων του ΤΙΤΑΝΑ

Δράσεις CSR σε συνεργασία με ΧΑΝΘ

Εγκατάσταση συστήματος βελτιστοποίησης λειτουργίας του κλιβάνου με τη χρήση Υδρογόνου

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός

Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και καυσίμων μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών αλλά και δευτερογενών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.

Επικύρωση Ουσιωδών Θεμάτων: μια δυναμική διαδικασία αξιολόγησης

Εργαζόμενοι ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: Δότες μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ

Ιδρύθηκε ο πρώτος Φαινολογικός Κήπος της Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου TITAN στην Ευκαρπία σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Καινοτόμα "πράσινη" συσκευασία τσιμέντου

Μια σημαντική συνεργασία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Νέες πλατφόρμες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις αέριες εκπομπές και τα οφέλη της ανάλωση εναλλακτικών καυσίμων έναντι συμβατικών, των εργοστασίων του ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα.

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Πιστοποίηση Zero Waste to Landfill (ZWTL)

Πλαίσιο Δράσεων YOUTH MATTERS

Πρόγραμμα "Επιλέγω" (διατροφή, φυσική κατάσταση, ισορροπία)

Πρόγραμμα «Ασφάλεια στο σπίτι» για την πρόληψη του παιδικού ατυχήματος

Προϊόν έτοιμου σκυροδέματος ENVIRA

Συμβολή της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην Κυκλική Οικονομία

Συμμετοχή σε Δράσεις του Let's Do it Greece σε εργοστάσια Πάτρας, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης

Συνεργατική δράση μελέτης για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα που εκπονήθηκε από την Ernst&Young κατόπιν ανάθεσης από το Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το πρώτο λατομείο αδρανών που λαμβάνει Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) για Αδρανή στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Υποστήριξη Ελευσίνας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation