ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 295 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 9. Climate Change / 9.1 Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Εγκατάσταση συστήματος βελτιστοποίησης λειτουργίας του κλιβάνου με τη χρήση Υδρογόνου

Εγκατάσταση συστήματος βελτιστοποίησης λειτουργίας του κλιβάνου με τη χρήση Υδρογόνου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Με περισσότερα από 120 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο δομικών υλικών, η Α.Ε. τσιμέντων ΤΙΤΑΝ είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς τσιμέντου, ετοίμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών και ετοίμων ξηρών κονιαμάτων στην Ελλάδα με 64 εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής. Η Α.Ε. τσιμέντων ΤΙΤΑΝ είναι μέλος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ο οποίος εξυπηρετεί πελάτες σε 25 χώρες, σε τέσσερις ηπείρους. Σε έναν κόσμο που γίνεται διαρκώς πιο σύνθετος, προσαρμοζόμαστε και εξελισσόμαστε προκειμένου να εξυπηρετούμε τις ανάγκες της κοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνότητα και ακεραιότητα.

www.titan.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα κάνει σημαντικά βήματα μείωσης των εκπομπών άνθρακα αυξάνοντας τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, επιταχύνοντας τις προσπάθειές του για καλύτερη ενεργειακή απόδοση, αναπτύσσοντας προϊόντα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και υιοθετώντας καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις, όπως η χρήση υδρογόνου στην παραγωγική του διαδικασία στο εργοστάσιο Καμαρίου.

Οι παραπάνω μοχλοί μείωσης των εκπομπών CO2 αποτελούν μέρος της στρατηγικής του Ομίλου με μια ολοκληρωμένη σειρά μέτρων για την επιτάχυνση του περιορισμού των εκπομπών κατά την παραγωγή τσιμέντου. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι μεταξύ των πρώτων εταιριών τσιμέντου παγκοσμίως με στόχους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) ως το 2030 επικυρωμένους από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) ως συμβατούς με τα επίπεδα μειώσεων που απαιτούνται για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5°C, ενώ επιπλέον έχει δεσμευτεί να πετύχει τον στόχο για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050. Ο ΤΙΤΑΝ σε επίπεδο Ομίλου έχει δεσμευτεί στον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού COP21 και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030, και υποστηρίζει επίσης το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050. Επιπλέον, ο Όμιλος συμμετέχει στη δέσμευση «Business Ambition for 1,5°C» του SBTi και στην παγκόσμια εκστρατεία «Race to Zerο» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές, Επιστημονική κοινότητα, Τοπική κοινωνία

 

Χρονική διάρκεια

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε εντός του 2022.


Περιγραφή

Η καινούργια τεχνολογία βασίζεται στη βελτιστοποίηση της καύσης που λαμβάνει χώρα μέσα στον κλίβανο, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα παραγωγής υδρογόνου (H2) και οξυγόνου (O2) μέσω ηλεκτρόλυσης με μεμβράνη ανταλλαγής πρωτονίων, χωρίς ενδιάμεση αποθήκευση στο σύστημα της παραγωγής και του σημείου κατανάλωσης.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία προσαρμόζεται στην ήδη λειτουργούσα μονάδα καθώς και στον τύπο καυσίμου που χρησιμοποιείται. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η πληρέστερη καύση των υπαρχόντων καυσίμων, καθιστώντας την πιο αποδοτική και με λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το οξυγόνο που παράγεται από την διάσπαση τροφοδοτείται στον πρωτεύοντα αέρα μέσω του κυρίως καυστήρα.

Η εγκατάσταση τοποθετήθηκε στο στάδιο της έψησης και συνδέθηκε με την υπάρχουσα εγκατάσταση μέσω δικτύου τροφοδοσίας καυσίμου. Συγκεκριμένα, το σύστημα τροφοδοτείται με νερό το οποίο διασπάται σε Η2 και Ο2. Όταν το Η2 εισέρχεται στον κλίβανο, η μεγάλη θερμική ενέργεια διασπά το Η2 στις δύο ρίζες του οι οποίες αντιδρούν με το CO που υπάρχει στον κλίβανο. Η κατανάλωση του CO οδηγεί σε απελευθέρωση θερμότητας επιτρέποντας έτσι καλύτερη καύση όλων των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία παραγωγής του κλίνκερ (π.χ. petcoke, άνθρακας ή εναλλακτικά καύσιμα).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η συγκεκριμένη εφαρμογή βασίζεται στη βελτιστοποίηση της καύσης (το υδρογόνο λειτουργεί ως καταλύτης της καύσης), αυξάνοντας την αποδοτικότητά της. Τα κυριότερα οφέλη που προκύπτουν είναι:

  • Μικρότερη απαίτηση σε αέρα για την πλήρη καύση και το ίδιο επίπεδο παραγωγής, πράγμα που σημαίνει, μεταξύ άλλων και λιγότερες αέριες εκπομπές.
  • Η βελτίωση της απόδοσης της καύσης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της αξιοποίησης φιλικών προς το κλίμα καυσίμων.


Τόπος Δράσης

Εργοστάσιο Καμαρίου Βοιωτίας


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η βελτιστοποίηση της διεργασίας της καύσης μέσω της χρήσης υδρογόνου θα βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση χάρη στη μείωση της ειδικής κατανάλωσης θερμικής ενέργειας, αυξάνοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητα του κλιβάνου. Το μέτρο αυτό αποτελεί έναν από τους τρεις βασικούς μοχλούς μείωσης των εκπομπών CO2, μαζί με τη μείωση της συμμετοχής του κλίνκερ στο τελικό προϊόν (αναλογία κλίνκερ προς τσιμέντο) και την αύξηση του ποσοστού θερμιδικής υποκατάστασης των ορυκτών καυσίμων με εναλλακτικά καύσιμα. Οι τρεις αυτοί βασικοί μοχλοί μείωσης είναι αποτέλεσμα της επανεξέτασης και επικαιροποίησης του οδικού χάρτη για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα Scope 1, που πραγματοποίησε ο ΤΙΤΑΝ Ελλάδας τον Φεβρουάριο του 2022, και συμβάλλουν στην επιταχυνόμενη πρόοδο για επίτευξη του Ομιλικού στόχου για το 2030 (μείωση των μεικτών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Scope 1 κατά 22,8% ανά τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 2020).
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H ανταπόκριση μας στην πανδημία του κορωνοϊού

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει στόχους ESG για το 2025 και μετά, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειές του για βιώσιμη ανάπτυξη.

Together! Ενδυναμώνοντας νέους της Θεσσαλονίκης!

"Nothing to Waste" - Επιχειρηματική Πρωτοβουλία Ανακύκλωσης

Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διαχείριση της βιοποικιλότητας: επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων του ΤΙΤΑΝΑ

Δράσεις CSR σε συνεργασία με ΧΑΝΘ

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός

Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και καυσίμων μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών αλλά και δευτερογενών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.

Επικύρωση Ουσιωδών Θεμάτων: μια δυναμική διαδικασία αξιολόγησης

Εργαζόμενοι ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: Δότες μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ

Ιδρύθηκε ο πρώτος Φαινολογικός Κήπος της Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου TITAN στην Ευκαρπία σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Καινοτόμα "πράσινη" συσκευασία τσιμέντου

Μια σημαντική συνεργασία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Νέες πλατφόρμες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις αέριες εκπομπές και τα οφέλη της ανάλωση εναλλακτικών καυσίμων έναντι συμβατικών, των εργοστασίων του ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα.

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Πιστοποίηση Zero Waste to Landfill (ZWTL)

Πλαίσιο Δράσεων YOUTH MATTERS

Πρόγραμμα "Επιλέγω" (διατροφή, φυσική κατάσταση, ισορροπία)

Πρόγραμμα «Ασφάλεια στο σπίτι» για την πρόληψη του παιδικού ατυχήματος

Προϊόν έτοιμου σκυροδέματος ENVIRA

Συμβολή της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην Κυκλική Οικονομία

Συμμετοχή σε Δράσεις του Let's Do it Greece σε εργοστάσια Πάτρας, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης

Συνεργατική δράση μελέτης για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα που εκπονήθηκε από την Ernst&Young κατόπιν ανάθεσης από το Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, Pact 4 Youth

Το πρώτο λατομείο αδρανών που λαμβάνει Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) για Αδρανή στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Υποστήριξη Ελευσίνας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation