ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 333 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Πράσινων Υπηρεσιών και Προϊόντων

Πρωτοβουλία

Καινοτόμα "πράσινη" συσκευασία τσιμέντου

Καινοτόμα "πράσινη" συσκευασία τσιμέντου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Με περισσότερα από 120 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο δομικών υλικών, η Α.Ε. τσιμέντων ΤΙΤΑΝ είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς τσιμέντου, ετοίμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών και ετοίμων ξηρών κονιαμάτων στην Ελλάδα με 64 εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής. Η Α.Ε. τσιμέντων ΤΙΤΑΝ είναι μέλος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ο οποίος εξυπηρετεί πελάτες σε 25 χώρες, σε τέσσερις ηπείρους. Σε έναν κόσμο που γίνεται διαρκώς πιο σύνθετος, προσαρμοζόμαστε και εξελισσόμαστε προκειμένου να εξυπηρετούμε τις ανάγκες της κοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνότητα και ακεραιότητα.

www.titan.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Μείωση των απορρυμάτων απο την κατανάλωση τσιμέντου και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

- Τοπικές Κοινωνίας

- Κοινωνία στο σύνολο της

- Πελάτες

 

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2020 και στο εξής. 


Περιγραφή

Η χάρτινη συσκευασία των ενσακισμένων τσιμέντων απορρίπτεται μετά την ενσωμάτωση του περιεχόμενου τους στο παραγόμενο μείγμα (σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία ή άλλο). Οι καταναλωτές παροτρύνονται να διοχετεύουν τις κενές συσκευασίες σε κάδους ανακύκλωσης. Όμως, σε απομακρυσμένα από τον αστικό ιστό εργοτάξια που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες συσκευασμένου τσιμέντου, παρατηρείται συχνά η κακή πρακτική να καταλήγουν τα κενά σακιά σε αυτοσχέδιες χωματερές.

Ο ΤΙΤΑΝΑΣ το 2020 κυκλοφόρησε στην Ελληνική αγορά καινοτόμο προϊόν τσιμέντου στην πράσινη συσκευασία 40 κιλών. Η καινοτομία του προϊόντος έγκειται στην προηγμένης τεχνολογίας χάρτινη συσκευασία του, η οποία όταν έρχεται σε επαφή με νερό διασπάται πλήρως. Το καινοτόμο προϊόν αλλάζει καταλυτικά τη συνήθεια της αγοράς, επιτρέποντας την ανάμειξη του τσιμέντου μαζί με τη συσκευασία στα παραγωγικά συγκροτήματα των εργοταξίων, χωρίς  να απορρίπτεται η χάρτινη συσκευασία. Η πλήρης ανάμειξη της πράσινης συσκευασίας με νερό και αδρανή υλικά στα συγκροτήματα παραγωγής επιτυγχάνεται άμεσα, παρέχοντας ένα πλήρως ομογενοποιημένο τελικό προϊόν χωρίς παράπλευρη δημιουργία απορριμμάτων. Για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, το «απόρριμμα» ενσωματώνεται στο τελικό προϊόν και παρέχει βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, αφού οι ίνες της χάρτινης συσκευασίας δίνουν καλύτερες ρεολογικές ιδιότητες και μειώνουν τα φαινόμενα εμφάνισης ρηγματώσεων στην κατασκευή. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η επίδραση της πρωτοβουλίας στο κοινό που απευθύνεται είναι ουσιαστική. Τεχνικές εταιρίες που αναλαμβάνουν έργα εκτός αστικού ιστού αποφεύγουν τη διαχείριση κενών συσκευασιών και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ενδεικτικά, σε ένα μεσαίου μεγέθους έργο που καταναλώνει 1.000 τόνους ενσακισμένο τσιμέντο, αποφεύγεται η ανάγκη διαχείρισης 4 τόνων κενών χαρτόσακων.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι έργα αυτού του τύπου αφορούν κύρια την κατασκευή οδοποιίας ή αντιπλημμυρικών υποδομών σε δασικές περιοχές, η επίδραση της καινοτομίας στην προστασία του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντική.    Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

- Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

- Προσφορά πράσινων προϊόντων 

- Βιώσιμες πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H ανταπόκριση μας στην πανδημία του κορωνοϊού

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει στόχους ESG για το 2025 και μετά, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειές του για βιώσιμη ανάπτυξη.

Together! Ενδυναμώνοντας νέους της Θεσσαλονίκης!

"Nothing to Waste" - Επιχειρηματική Πρωτοβουλία Ανακύκλωσης

Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διαχείριση της βιοποικιλότητας: επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων του ΤΙΤΑΝΑ

Δράσεις CSR σε συνεργασία με ΧΑΝΘ

Εγκατάσταση συστήματος βελτιστοποίησης λειτουργίας του κλιβάνου με τη χρήση Υδρογόνου

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός

Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και καυσίμων μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών αλλά και δευτερογενών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.

Επικύρωση Ουσιωδών Θεμάτων: μια δυναμική διαδικασία αξιολόγησης

Εργαζόμενοι ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: Δότες μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ

Ιδρύθηκε ο πρώτος Φαινολογικός Κήπος της Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου TITAN στην Ευκαρπία σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Μια σημαντική συνεργασία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Νέες πλατφόρμες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις αέριες εκπομπές και τα οφέλη της ανάλωση εναλλακτικών καυσίμων έναντι συμβατικών, των εργοστασίων του ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα.

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Πιστοποίηση Zero Waste to Landfill (ZWTL)

Πλαίσιο Δράσεων YOUTH MATTERS

Πρόγραμμα "Επιλέγω" (διατροφή, φυσική κατάσταση, ισορροπία)

Πρόγραμμα «Ασφάλεια στο σπίτι» για την πρόληψη του παιδικού ατυχήματος

Προϊόν έτοιμου σκυροδέματος ENVIRA

Συμβολή της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην Κυκλική Οικονομία

Συμμετοχή σε Δράσεις του Let's Do it Greece σε εργοστάσια Πάτρας, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης

Συνεργατική δράση μελέτης για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα που εκπονήθηκε από την Ernst&Young κατόπιν ανάθεσης από το Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, Pact 4 Youth

Το πρώτο λατομείο αδρανών που λαμβάνει Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) για Αδρανή στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Υποστήριξη Ελευσίνας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation