ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 284 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και καυσίμων μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών αλλά και δευτερογενών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.

Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και καυσίμων μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών αλλά και δευτερογενών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Αξιοποιώντας τα 118 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο και με οδηγό τη δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη, ο ΤΙΤΑΝ έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνή παραγωγό τσιμέντου και δομικών υλικών που εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 25 χώρες σε όλο τον κόσμο, μέσω ενός δικτύου 14 εργοστασίων και τριών μονάδων άλεσης τσιμέντου.

Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις σημαντικές προκλήσεις που αναδύονται από τις επιταχυνόμενες αλλαγές και γεγονότα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος, σε συνεργασία με τους συμ-μετόχους μας.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί κίνδυνο με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τον πλανήτη και για την κοινωνία μας. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης απαιτείται η κινητοποίηση εταιριών πολλών κλάδων, περιλαμβανομένου και του τσιμέντου. Το 2020, η Παγκόσμια Ένωση Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) ανακοίνωσε ότι τα μέλη της φιλοδοξούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα των δραστηριοτήτων και των προϊόντων τους και προσφέροντας στην κοινωνία σκυρόδεμα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου ο κλάδος μας εργάζεται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

www.titan.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η αυξημένη χρήση εναλλακτικών α’ υλών και δευτερογενών καυσίμων είναι μια λύση βιώσιμης ανάπτυξης που στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου), την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων α΄ υλών και καυσίμων όσο και στη συγκράτηση του κόστους παραγωγής.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Ο ΤΙΤΑΝΑΣ, μια βιομηχανία με ιστορία άνω των 100 ετών, υπήρξε πάντα πρωτοπόρος στην προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της. Η χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών στην παραγωγή τσιμέντου αποτελεί μια σχετικά απλή, έξυπνη και οικονομική λύση στο μέγιστο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων. Η λύση αυτή μειώνει την εξάρτηση της τσιμεντοβιομηχανίας από τις ορυκτές πρώτες ύλες, συνεισφέρει στην υλοποίηση των στόχων της χώρας για μείωση της ταφής των αποβλήτων και μειώνει το κόστος διαχείρισης τους. Η εμπειρία της εταιρίας από την αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση πόρων, με παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η χρήση δευτερογενών καυσίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών συμβάλλει ώστε η κοινωνία να διαχειρίζεται με τον πλέον ορθολογικό, ασφαλή και χαμηλού κόστους τρόπο τα απόβλητά της, σύμφωνα και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Οι δυο αυτές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης μειώνουν τις ποσότητες των υλικών που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή και συνεισφέρουν στην υλοποίηση των Ευρωπαϊκών στόχων (Οδηγία 2008/98/ΕΚ). Εξοικονομούνται φυσικοί μη ανανεώσιμοι πόροι (ορυκτές πρώτες ύλες και καύσιμα) και μειώνεται ο απαιτούμενος χώρος για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΧΥΤΥ). Η αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων προσφέρει σημαντικά οφέλη στο περιβάλλον με την εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και τη μείωση του αποτυπώματος CO2 ενώ, ταυτόχρονα, επιλύει το πρόβλημα διαχείρισης σημαντικού όγκου απορριμμάτων και αποβλήτων. Οι λειτουργικές συνθήκες της έψησης (υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλος χρόνος παραμονής, περίσσεια οξυγόνου) είναι ιδανικές για την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και με σημαντικά οφέλη τόσο για την κοινωνία όσο και για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Επιπλέον, η τέφρα που παράγεται κατά την καύση τους δεσμεύεται στο προϊόν (κλίνκερ) σε μη υδατοδιαλυτή μορφή. Για την Ελλάδα, στο πλαίσιο αυτής της δράσης, ένα Εργοστάσιο της Εταιρίας (Καμάρι) πλησίασε, το 2013, το 20% της υποκατάστασης συμβατικών από δευτερογενή καύσιμα. Η εξοικονόμηση CO2 από τη χρήση βιοκαυσίμων ξεπέρασε, το 2012, τους 50.000 τόνους CO2. Όσον αφορά στη χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών, μόνο από τα απόβλητα σκυροδέματος εξοικονομήθηκαν περίπου 30.000τν ασβεστολίθου από τα λατομεία των εργοστασίων μας, ενώ μειώθηκε ο χώρος που απαιτείται για την ταφή των αποβλήτων σκυροδέματος.Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H ανταπόκριση μας στην πανδημία του κορωνοϊού

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει στόχους ESG για το 2025 και μετά, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειές του για βιώσιμη ανάπτυξη.

Together! Ενδυναμώνοντας νέους της Θεσσαλονίκης!

"Nothing to Waste" - Επιχειρηματική Πρωτοβουλία Ανακύκλωσης

Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διαχείριση της βιοποικιλότητας: επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων του ΤΙΤΑΝΑ

Δράσεις CSR σε συνεργασία με ΧΑΝΘ

Εγκατάσταση συστήματος βελτιστοποίησης λειτουργίας του κλιβάνου με τη χρήση Υδρογόνου

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός

Επικύρωση Ουσιωδών Θεμάτων: μια δυναμική διαδικασία αξιολόγησης

Εργαζόμενοι ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: Δότες μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ

Ιδρύθηκε ο πρώτος Φαινολογικός Κήπος της Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου TITAN στην Ευκαρπία σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Καινοτόμα "πράσινη" συσκευασία τσιμέντου

Μια σημαντική συνεργασία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Νέες πλατφόρμες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις αέριες εκπομπές και τα οφέλη της ανάλωση εναλλακτικών καυσίμων έναντι συμβατικών, των εργοστασίων του ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα.

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Πιστοποίηση Zero Waste to Landfill (ZWTL)

Πλαίσιο Δράσεων YOUTH MATTERS

Πρόγραμμα "Επιλέγω" (διατροφή, φυσική κατάσταση, ισορροπία)

Πρόγραμμα «Ασφάλεια στο σπίτι» για την πρόληψη του παιδικού ατυχήματος

Προϊόν έτοιμου σκυροδέματος ENVIRA

Συμβολή της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην Κυκλική Οικονομία

Συμμετοχή σε Δράσεις του Let's Do it Greece σε εργοστάσια Πάτρας, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης

Συνεργατική δράση μελέτης για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα που εκπονήθηκε από την Ernst&Young κατόπιν ανάθεσης από το Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, Pact 4 Youth

Το πρώτο λατομείο αδρανών που λαμβάνει Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) για Αδρανή στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Υποστήριξη Ελευσίνας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation