ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 480 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πολυσυμμετοχικές Συμπράξεις

Πρωτοβουλία

Η ElvalHalcor υποστηρίζει το πρόγραμμα Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η ElvalHalcor υποστηρίζει το πρόγραμμα Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ELVALHALCOR

Η ElvalHalcor είναι μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρίες παραγωγής αλουμινίου και χαλκού. Η ElvalHalcor σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στους σωλήνες χαλκού, ενώ έχει εδραιώσει τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών έλασης αλουμινίου παγκοσμίως. Η Εταιρία διαθέτει πάνω από 80 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία, ισχυρή παραγωγική βάση με 15 εργοστασιακές μονάδες και εμπορική παρουσία σε πάνω από 100 χώρες, προσφέροντας βιώσιμες λύσεις και προϊόντα σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές όπως οι συσκευασίες, οι μεταφορές, η δόμηση και κατασκευές, η θέρμανση, η ψύξη και ο κλιματισμός και οι ΑΠΕ. Η ElvalHalcor ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία  επενδύοντας στην τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας αξία στους συμμετόχους της.

www.elvalhalcor.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το Roots είναι ένα πρόγραμμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και start-ups στην Ελληνική κεφαλαιαγορά, ως μία εναλλακτική πρόταση για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

 

Η ElvalHalcor, ως δραστήριο μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του διεθνούς βιομηχανικού κλάδου, υποστηρίζει το πρόγραμμα Roots, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών για τις ελληνικές ΜμΕ και start-ups, παρέχοντας καθοδήγηση και τεχνογνωσία.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το Roots απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της Ελληνικής οικονομίας και εμφανίζουν δυναμική προοπτική ανάπτυξης, στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος, με επικέντρωση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

 

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Roots, μια καινοτόμος ΜμΕ ή start-up, θα πρέπει να εμφανίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Εμπορική δραστηριότητα
 • Βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο
 • Δυναμική προοπτική ανάπτυξης
 • Ελκυστική επενδυτική πρόταση
 • Έδρα στην Ελλάδα ή κύριο αντικείμενο δραστηριότητας ή/και παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα
 • Νομική μορφή Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε.) ή με πλάνο μετατροπής σε Α.Ε. (για αλλοδαπές εταιρίες ισοδύναμη νομική μορφή με αυτή της Α.Ε.).
 

Χρονική διάρκεια

26 Νοεμβρίου 2019 μέχρι και σήμερα.


Περιγραφή

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας (GFCC), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), του υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και μέσω της κινητοποίησης βασικών συντελεστών του οικοσυστήματος της κεφαλαιαγοράς και της επιχειρηματικότητας, προετοιμάζει ΜμΕ και startups για άντληση κεφαλαίων μέσω της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

 

Η ElvalHalcor, ως δραστήριο μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του διεθνούς βιομηχανικού κλάδου, υποστηρίζει το πρόγραμμα Roots, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών για τις ελληνικές ΜμΕ και start-ups, παρέχοντας καθοδήγηση και τεχνογνωσία.

 

Για την υλοποίηση του προγράμματος, συμμετέχουν οι κάτωθι 5 ομάδες:

 1. Corporate champions: Καταξιωμένες ελληνικές επιχειρήσεις αποτελούν τους Corporate Champions του προγράμματος και υποστηρίζουν το επιχειρηματικό οικοσύστημα, διαχέοντας την εμπειρία και τεχνογνωσία τους.
 • Παρέχουν έμπειρα στελέχη τους για την υποστήριξη των εταιρειών, ως Mentors.
 • Αξιοποιούν την εμπειρία, το κύρος και τους πόρους τους, για να μεταφέρουν τεχνογνωσία και να καθοδηγήσουν τις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ώστε να αναπτύξουν τα παραδοτέα του.
 • Συνεισφέρουν οικονομικά στο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων και κατάρτισης (Capacity Building & Training).
 • Συμμετέχουν μέσω καταξιωμένων στελεχών τους στις δράσεις δικτύωσης του προγράμματος (knowledge-based events).
 • Προάγουν την καινοτομία και τις συνέργειες, ενθαρρύνοντας έτσι τη δημιουργία ενός δυναμικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

2. Συνεργάτες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (Advisory partners): Κορυφαίες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτελούν τους Advisory Partners του προγράμματος. Μέσω της συμμετοχής έμπειρων στελεχών, οι εταιρείες λαμβάνουν υποστήριξη στη διαδικασία επιλογής του κατάλληλου χρηματοπιστωτικού μέσου για την άντληση των απαιτούμενων κεφαλαίων και στην προετοιμασία της παρουσίασης της επενδυτικής τους πρότασης.

 • Παρέχουν έμπειρα στελέχη τους για την υποστήριξη των εταιρειών, ως Mentors και ως Investment Advisors.
 • Καθοδηγούν τις εταιρείες να αναπτύξουν τα παραδοτέα του προγράμματος.
 • Συμμετέχουν μέσω καταξιωμένων στελεχών τους στις δράσεις δικτύωσης του προγράμματος (knowledge-based events).
 • Προάγουν την καινοτομία και τις συνέργειες, ενθαρρύνοντας έτσι τη δημιουργία ενός δυναμικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

3. Εκπαιδευτικοί συνεργάτες (Training partners)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Roots (Roots Capacity Building & Training) έχει σχεδιασθεί σε συνεργασία με τους Training Partners. Επικεντρώνεται σε θέματα απαραίτητα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εταιρειών, ώστε να φτάσουν στο σημείο της επενδυτικής ετοιμότητας. Kάθε εταιρεία που συμμετέχει στο πρόγραμμα έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, σεμινάρια και δράσεις δικτύωσης (knowledge-based events), βασισμένα σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ανάλογα με τις ανάγκες της και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα καταρτίσει σε συνεργασία με τον Mentor και τον Investement Advisor της. (περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στη σελίδα https://www.roots-program.com/el/training-partners)

4. Μέντορες (Mentors): Οι Μέντορες και οι Investment Advisors αποτελούν τον συμβουλευτικό πυλώνα του προγράμματος Roots. Οι Mentors είναι έμπειρα στελέχη προερχόμενα από τους Corporate Champions και τους Advisory Partners. Με βάση την εμπειρία τους, παρέχουν στρατηγικές συμβουλές στις εταιρείες του προγράμματος και τις βοηθούν να αναπτύξουν τα παραδοτέα του, ώστε να ενισχύσουν την αναπτυξιακή τους προοπτική. Σε συνεργασία με τους Investement Advisors,  καθοδηγούν τις εταιρείες στην προετοιμασία της παρουσίασης της επενδυτικής τους πρότασης προς επενδυτές.

5. Σύμβουλοι επενδύσεων (Investment Advisors). Οι Μέντορες και οι Investment Advisors αποτελούν τον συμβουλευτικό πυλώνα του προγράμματος Roots. Οι Investment Advisors είναι έμπειρα στελέχη προερχόμενα από τους Advisory Partners. Καθοδηγούν τις εταιρείες στη διαδικασία σχεδιασμού και κατάρτισης του χρηματοοικονομικού τους σχεδίου και στη διαδικασία επιλογής του κατάλληλου χρηματοπιστωτικού μέσου για την άντληση των απαιτούμενων κεφαλαίων. Σε συνεργασία με τους Μέντορες, καθοδηγούν τις εταιρείες στην προετοιμασία της παρουσίασης της επενδυτικής τους πρότασης προς επενδυτές.

 

Στον πρώτο κύκλο του Roots, η ElvalHalcor, μαζί με άλλες μεγάλες ελληνικές εταιρίες, συμμετείχε ως Corporate Champion. Υψηλόβαθμα στελέχη της ανέλαβαν το ρόλο του Mentor, παρέχοντας κατάλληλη καθοδήγηση στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα εταιρείες, σχετικά με την προετοιμασία και επικοινωνία της επενδυτικής τους πρότασης.

 

Ο πρώτος κύκλος του Roots, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι εννέα εταιρείες που επελέγησαν για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι: Αutomation System Hellas, Biosolids, Ecoshop  «Biologiko Xorio», Epexyl, Halvatzis Makedoniki, Iknowhow, Irida Labs, Legendary Food και Control Eat (S. Steniotis).

 

Οι εννέα αυτές εταιρείες ολοκλήρωσαν μία διαδρομή προετοιμασίας υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων στελεχών του εγχώριου επιχειρείν. Η όλη διαδρομή των εταιρειών στο πρόγραμμα αφορούσε στην υποστήριξη/καθοδήγηση για την κατάρτιση των επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών τους σχεδίων, και την κατάρτιση με τη συμμετοχή στα απαιτούμενα και χρήσιμα εκπαιδευτικά σεμινάρια του Roots (τα οποία σεμινάρια έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με τους Τraining Partners του προγράμματος, την Ελληνική Ένωση CFA και το Arizona State University). Πλέον οι συμμετέχουσες εταιρείες έχουν αποκτήσει ωριμότητα και δεξιότητες ώστε να δραστηριοποιηθούν με επιτυχία στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα διασφαλίζοντας τα κεφάλαια που χρειάζονται για να αναπτυχθούν.

 

Επί του παρόντος, έχει ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος καθώς και οι αιτήσεις στο «SME Pre-listing Support Programme».

 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD) και το Χρηματιστήριο Αθηνών ενισχύουν την υποστήριξή τους προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Ελλάδα. Με βάση την επιτυχία του πρώτου γύρου αιτήσεων που ολοκληρώθηκε πέρσι, η ΕBRD καλεί για δεύτερη φορά τις ελληνικές ΜμΕ να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το «SME Pre-listing Support Programme».

 

Η πρωτοβουλία λαμβάνει χώρα εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού και του οικονομικού της αντικτύπου. Θεωρώντας την υποστήριξη των ΜμΕ βασικό κομμάτι της αντιμετώπισής της κρίσης, η ΕBRD αυξάνει τα υπάρχοντα μέσα που έχει στη διάθεση της, αλλά προσθέτει και νέα, για να τις υποστηρίξει.

 

Οι εταιρείες μέσω της έκδοσης εταιρικών ομολόγων ή μετοχών και της εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο, αποκτούν πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω της κεφαλαιαγοράς και μπορούν να προσελκύσουν τόσο εγχώριους όσο και διεθνείς επενδυτές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επί του παρόντος, λόγω της αβεβαιότητας που επηρεάζει τόσο την οικονομική δραστηριότητα όσο και τις προοπτικές χρηματοδότησης.

 

Η αξιοποίηση των κεφαλαιαγορών μπορεί να προσφέρει κρίσιμη χρηματοδότηση, καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων αναγκάζονται αυτή την περίοδο να αναζητήσουν στρατηγικές ευκαιρίες και να διευρύνουν τις επιλογές χρηματοδότησής τους μέσω πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές.

 

Οι ΜμΕ που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη σε επιχειρησιακά, διοικητικά, τεχνικά και αναπτυξιακά θέματα για ένα διάστημα μέχρι και 18 μήνες, για να αναβαθμίσουν την επενδυτική τους ικανότητα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Οι ΜμΕ θα εξεταστούν για την ετοιμότητα τους να αντλήσουν κεφάλαια μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, βάσει των οποίων θα αναπτυχθεί και θα εκτελεστεί ένα λεπτομερές σχέδιο.

 

Η ΕBRD έχει μέχρι στιγμής υποστηρίξει πάνω από 75 ΜμΕ στην Ελλάδα με συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το συμβουλευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν τεχνογνωσία και να βελτιώσουν την απόδοση και την ανταγωνιστικότητά τους.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα οφέλη για τις εταιρείες (κοινό που απευθύνεται το Roots) αποτελούν:

 • Η σύνδεση με έμπειρα στελέχη, επιχειρήσεις και διεθνή δίκτυα τεχνογνωσίας, μεταφορά γνώσης και εμπειρίας καθώς και ευκαιρίες για συνέργειες.
 • Η κατάρτιση και τεχνογνωσία που θα τις βοηθήσει να αναπτύξουν ανταγωνιστικά επιχειρηματικά σχέδια, κατάλληλη χρηματοοικονομική διάρθρωση, σωστή εταιρική διακυβέρνηση και τις δεξιότητες για να επικοινωνήσουν την πρότασή τους σε επενδυτές.
 • Η εξοικείωση με διαφορετικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία της κεφαλαιαγοράς και επιλογή του πιο κατάλληλου με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Η επιτάχυνση της ανάπτυξης της επιχείρησης μέσω της κατάλληλης και έγκαιρης χρηματοδότησης.
 • Η ενίσχυση και αναβάθμιση του εταιρικού προφίλ και εκτεταμένες ευκαιρίες δικτύωσης και προβολής της εταιρείας.
 • Η επενδυτική ετοιμότητα και παρουσίαση της επενδυτικής πρότασης στο επενδυτικό κοινό.


Τόπος Δράσης

Tο πρόγραμμα υλοποιήθηκε στην Αθήνα. Συγκεκριμένα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος, υλοποιήθηκαν με τις κάτωθι τρεις δυνατότητες:

 • Με φυσική παρουσία, στο χώρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες.
 • Εξ αποστάσεως, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του σεμιναρίου, μέσω online σύνδεσης.
 • Βιντεοσκοπημένα, από οποιοδήποτε χώρο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μέσω του dashboard της ιστοσελίδας του Roots.

Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας (GFCC), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), του υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και μέσω της κινητοποίησης βασικών συντελεστών του οικοσυστήματος της κεφαλαιαγοράς και της επιχειρηματικότητας, προετοιμάζει ΜμΕ και startups για άντληση κεφαλαίων μέσω της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, συμμετέχουν οι κάτωθι ομάδες:

 1. Corporate champions (η ElvalHalcor συμμετέχει και υποστηρίζει το πρόγραμμα Roots με ομάδα υψηλόβαθμων στελεχών της που έχουν ενταχθεί στην ομάδα των Corporate Champions και έχουν αναλάβει το ρόλο του Μέντορα (Mentor), παρέχοντας κατάλληλη καθοδήγηση στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα εταιρείες, σχετικά με την προετοιμασία και επικοινωνία της επενδυτικής τους πρότασης)
 2. Συμβουλευτικοί συνεργάτες (Advisory partners)
 3. Εκπαιδευτικοί συνεργάτες (Training partners)
 4. Μέντορες
 5. Σύμβουλοι επενδύσεων (Investment Advisors).

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στον πρώτο κύκλο του Roots, η ElvalHalcor, μαζί με άλλες μεγάλες ελληνικές εταιρείες, συμμετείχε ως Corporate Champion και υψηλόβαθμα στελέχη της έχουν αναλάβει το ρόλο του Mentor, παρέχοντας κατάλληλη καθοδήγηση στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα εταιρίες, σχετικά με την προετοιμασία και επικοινωνία της επενδυτικής τους πρότασης.

https://www.roots-program.com/el/mentors

 

 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Βελτίωση της εικόνας της ElvalHalcor που συμμετέχει ως Corporate champion και στηρίζει πρακτικές που συμβάλλουν στη δημιουργία ευκαιριών για τις ελληνικές ΜμΕ και start-ups.
 • Ενίσχυση του κοινωνικού προφίλ της Εταιρείας.
 • Ικανοποίηση και ανάδειξη εργαζομένων που συμμετέχουν σε τέτοια αξιόλογα προγράμματα (παρέχοντας καθοδήγηση και τεχνογνωσία).
 • Ουσιαστική ανταπόκριση της Εταιρείας σε αίτημα/ανάγκη των συμμετόχων της.
 • Επαφή και επικοινωνία με τις ελληνικές ΜμΕ και start-ups, με ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία σε διάφορα επίπεδα όπως ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Boost your career - We elVALUE next generation

H ElvalHalcor προωθεί την ανακύκλωση μέσα από συνεργασίες με το «Κάθε Κουτί μετράει», το ΚΑΝΑΛ και άλλους φορείς

TALOS®XS σωλήνες κράματος χαλκού-σιδήρου υψηλής αντοχής

Yπεύθυνη παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου, με πιστοποίηση βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ASI Performance Standard και ASI Chain of Custody Standard της πρωτοβουλίας Aluminium Stewardship

"Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου"

Ανακύκλωση χαλκού, κραμάτων χαλκού και αλουμινίου

Αξιολόγηση προμηθευτικής αλυσίδας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Δράση «Μουσικά όργανα από μέταλλα», στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» και ενημέρωση/εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Εξοικονόμηση και έξυπνη διαχείριση νερού

Επιχάλκωση του Κέντρου Υγείας Οινοφύτων με αντιμικροβιακό χαλκό

Εφαρμογή μεθοδολογίας 6 sigma σε περιβαλλοντικά περιστατικά

Η ΕlvalHalcor ανοίγει «Βιο-Μηχανικούς Ορίζοντες» στους “Engineers of tomorrow”

Καινοτόμο πράσινο προϊόν ‘’Elval grain‘’

Κυκλική Οικονομία στη Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Εκπαίδευση Προμηθευτών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και εκπαίδευση προμηθευτών

Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Όλοι μαζί στη μάχη κατά του COVID-19

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών: Νέο εργαστήριο θερμικής απόδοσης Σωλήνων IGT – Inner Grooved Tubes

Προωθώντας την ανακύκλωση του αλουμινίου – Συμβάλλοντας στην αύξηση της ανακύκλωσης στην Ελλάδα

Συσκευασίες ψεκασμού από αλουμίνιο με τεχνολογία DWI (Drawn Wall Ironing)- βαθιάς κοίλανσης και εξέλασης του τοιχώματος

Υπεύθυνη παραγωγή αλουμινίου σύμφωνα με το πρότυπο βιωσιμότητας ASI Performance Standard της Aluminium Stewardship Initiative

Υπεύθυνη παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου, με πιστοποίηση βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ASI Performance Standard και ASI Chain of Custody Standard της πρωτοβουλίας Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου

‘’Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου’’Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation