ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 297 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 11. Circular Economy - Κυκλική Οικονομία / 11.1 Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Ανακύκλωση χαλκού, κραμάτων χαλκού και αλουμινίου

Ανακύκλωση χαλκού, κραμάτων χαλκού και αλουμινίου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ELVALHALCOR

Η ElvalHalcor είναι μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρίες παραγωγής αλουμινίου και χαλκού. Η ElvalHalcor σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στους σωλήνες χαλκού, ενώ έχει εδραιώσει τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών έλασης αλουμινίου παγκοσμίως. Η Εταιρία διαθέτει πάνω από 80 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία, ισχυρή παραγωγική βάση με 15 εργοστασιακές μονάδες και εμπορική παρουσία σε πάνω από 100 χώρες, προσφέροντας βιώσιμες λύσεις και προϊόντα σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές όπως οι συσκευασίες, οι μεταφορές, η δόμηση και κατασκευές, η θέρμανση, η ψύξη και ο κλιματισμός και οι ΑΠΕ. Η ElvalHalcor ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία  επενδύοντας στην τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας αξία στους συμμετόχους της.

www.elvalhalcor.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ανάπτυξη διεργασιών και  τεχνολογιών που επιτρέπουν την ολοένα και μεγαλύτερη αντικατάσταση πρωτογενών μετάλλων με ανακυκλωμένα μέταλλα για την κάλυψη των απαιτήσεων των συμμετόχων και ιδιαίτερα των πελατών, της τοπικής κοινωνίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Παραγωγικές εγκαταστάσεις της ElvalHalcor, συλλογείς μετάλλων αλουμινίου, χαλκού και κραμάτων χαλκού μετά το τέλος κύκλου ζωής τους.

 

Χρονική διάρκεια

2008 – σήμερα.


Περιγραφή

Οι πρώτες ύλες που προμηθεύεται η ElvalHalcor είναι χαλκός και αλουμίνιο που προέρχονται είτε από πρωτογενή παραγωγή (πρωτόχυτο) είτε από σκραπ. Η προμήθεια του πρωτόχυτου γίνεται από εξόρυξη ενώ το σκραπ: α) μέσα από το δίκτυο των πελατών μας, κατά η μετά την κατεργασία του μετάλλου που παραδίδουμε  και β) από εμπόρους σκραπ οι οποίοι προμηθεύονται μέταλλά/προϊόντα μετά την κατανάλωση μετα το τέλος της ζωής των προϊόντων (end-of-life scrap).

H ElvalHalcor γνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης,  (περιβαλλοντική προστασία, άμεση εξοικονόμηση πόρων κ.λπ.), καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών της σε πρώτες ύλες από σκραπ , μειώνοντας αντίστοιχα ποσότητες από πρωτογενείς πρώτες ύλες. Ως σκραπ ορίζουμε όλα τα μέταλλα που δεν έχουν καμία χρήση στον καταναλωτή και προέρχονται από όλες τις βιομηχανίες όπως ανταλλακτικά αυτοκινήτων, εξοπλισμός κτιρίων, υλικά συσκευασίας και  λοιπά υλικά.

Επιδιώκοντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, η ElvalHalcor δίνει μεγάλη έμφαση στην ανακύκλωση των μετάλλων αλουμινίου, χαλκού και κραμάτων χαλκού.

Το αλουμινίου και ο χαλκός, είναι δύο βιώσιμα μέταλλα. Είναι 100% ανακυκλώσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά, χωρίς να χάνουν τις ιδιότητές τους, χωρίς να υποβαθμιστεί η μεταλλουργική τους ταυτότητα ιδιότητες. Είναι λοιπόν δύο βιώσιμα μέταλλα, ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση της κυκλικής οικονομίας.

 

Χρήση σκραπ αλουμινίου:

  • Με τη χρήση σκραπ αλουμινίου, οι εκπομπές CO2 μπορούν να μειωθούν κατά 92% σε σύγκριση με το πρωτογενές αλουμίνιο.
  • Η ανακύκλωση αλουμινίου εξοικονομεί το 95% της ενέργειας που απαιτείται για την πρωτογενή παραγωγή.
  • Ένας τόνος ανακυκλωμένου αλουμινίου εξοικονομεί έως και 4 τόνους βωξίτη, 14.000 kWh ενέργειας και 7,6 κυβικά μέτρα γης.

Χρήση σκραπ χαλκού:

  • Με τη χρήση σκραπ χαλκού επιτυγχάνεται μείωση κατά 65% των εκπομπών CO2
  • Η ανακύκλωση του χαλκού απαιτεί έως και 85% λιγότερη ενέργεια από την πρωτογενή παραγωγή.

Στον τομέα έλασης αλουμινίου, η ElvalHalcor αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρία ανακύκλωσης αλουμινίου στην Ελλάδα. Η Εταιρία, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί δύο φούρνους απολακοποίησης – τήξης στους οποίους έχει εφαρμογή μια σειρά από τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές που αφορούν στην ανάκτηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών ρύπων. Η τεχνολογία αυτή διασφαλίζει ότι το αλουμίνιο ανακυκλώνεται με διαδικασία φιλική προς το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια, περιορίζοντας τα απόβλητα και μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα ενώ παράλληλα αυξάνει τη δυνατότητα χρήσης ανακυκλωμένου αλουμινίου σαν πρώτη ύλη, βοηθώντας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.  Η ανακύκλωση του αλουμινίου είναι μία πρακτική ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας. Με την ανακύκλωση των κουτιών αλουμινίου επιτυγχάνεται πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 95%, σε σχέση με την ενέργεια που απαιτείται, για να παραχθεί ένα κουτάκι από πρωτόχυτο αλουμίνιο. Παράλληλα, η Elval λειτουργεί ένα Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ) στο Μαρούσι, το οποίο δέχεται, διαχωρίζει και επεξεργάζεται χρησιμοποιημένα κουτιά αλουμινίου. Τα κουτιά αυτά στη συνέχεια προωθούνται στο εργοστάσιο της Elval στα Οινόφυτα, όπου ανακυκλώνονται και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων προϊόντων. Το ΚΑΝΑΛ έχει δυνατότητα να επεξεργάζεται ετησίως 2.800 τόνους χρησιμοποιημένων κουτιών και βρίσκεται σε λειτουργία πάνω από δώδεκα χρόνια. Το ΚΑΝΑΛ στις ίδιες εγκαταστάσεις  κάνει ενημέρωση σχετικά με τη σημασία της ανακύκλωσης αλουμινίου και παράλληλα υλοποιεί προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για σχολεία και άλλες κοινωνικές ομάδες, με στόχο την προώθηση της υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς στην καθημερινή ζωή. 

Η ElvalHalcor προωθεί και υλοποιεί στην πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, αυξάνοντας διαρκώς τη χρήση σκραπ αλουμινίου και χαλκού που προέρχεται ιδιαίτερα από συλλογή προϊόντων από το τέλος του κύκλου ζωής τους ώστε να ενταχθούν εκ νέου στον παραγωγικό κύκλο. Για το 2021, το ποσοστό του μετάλλου που αναλώθηκε από τον τομέα έλασης αλουμινίου στην παραγωγική διαδικασία από ανακύκλωση σκραπ ανήλθε στο 27,2% με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού (15,5%) να αφορά σκραπ από υλικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους (EoL). Το 59,6% των μετάλλων που αναλώθηκαν στην παραγωγική διαδικασία του τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor προήλθαν από ανακυκλωμένα μέταλλα.

Η ElvalHalcor τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει σημαντικά τη χρήση σκραπ χαλκού ανακυκλώνοντας κάθε χρόνο περισσότερες ποσότητες σκραπ χαλκού και αλουμινίου και θεωρείται   ως ο μεγαλύτερος ανακυκλωτής χαλκού και κραμάτων χαλκού στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο τομέας διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor υλοποιεί εκτεταμένο πρόγραμμα χρήσης ανακυκλωμένου χαλκού σαν πρώτη ύλη. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης - χύτευσης, παραλαμβάνει, ελέγχει ποιοτικά και επεξεργάζεται μέσω διαλογής τις προς ανακύκλωση ύλες. Από τις ύλες αυτές, το ποσοστό των υλών που δεν χρησιμοποίει (π.χ. σίδηρο, ξύλο, χώμα) τα διαχωρίζει και προωθεί προς επιλεγμένες κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες για ανακύκλωση ή τελική διάθεση. Η Εταιρία, στρατηγικά προωθεί τη συνεχώς αυξητική ενσωμάτωση του σκραπ ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων της.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται σημαντική συνεισφορά στην προώθηση συνθηκών κυκλικής οικονομίας, με έμφαση στη διατήρηση και προστασία των φυσικών πόρων και ενέργειας. Η ανακύκλωση χαλκού βοηθά στην εξοικονόμηση του 85% της ενέργειας που απαιτείται στην πρωτογενή παραγωγή χαλκού και στη μείωση αερίων του θερμοκηπίου κατά περισσότερο από 65%.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η ανακύκλωση μετάλλων είναι ιδιαίτερα σημαντική για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

Από το 2008 μέχρι το 2021 η ElvalHalcor έχει ανακυκλώσει μεγάλες ποσότητες μετάλλων. Συγκεκριμένα για το 2021, το ποσοστό του μετάλλου που αναλώθηκε από τον τομέα έλασης αλουμινίου στην παραγωγική διαδικασία από ανακύκλωση σκραπ ανήλθε στο 27,2% με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού (15,5%) να αφορά σκραπ από υλικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους (EoL). Το 59,6% των μετάλλων που αναλώθηκαν στην παραγωγική διαδικασία του τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor προήλθαν από ανακυκλωμένα μέταλλα.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται σημαντική συνεισφορά στην προώθηση των συνθηκών για τη διαμόρφωση μιας κυκλικής οικονομίας, με έμφαση στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, ενέργειας και κόστους. Σε σχέση με την παραγωγή πρωτογενούς χαλκού από ορυκτά, η παραγωγή από ανακύκλωση χαλκού:

  • Μειώνει την έκλυση επικίνδυνων αερίων όπως διοξειδίου του θείου, σωματιδίων, κ.λπ.
  • Εξοικονομεί περίπου 85% της απαιτούμενης ενέργειας (απαιτείται 3 φορές λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και 2,5 φορές λιγότερη θερμική).
  • Εξοικονομεί περίπου το 65% των εκπομπών CO2, συμβάλλοντας σημαντικά στην παγκόσμια μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί, ότι μέσω του ΚΑΝΑΛ (Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου), στα 17 χρόνια της  λειτουργίας του Κέντρου, έχουν συλλεχθεί και προωθηθεί προς ανακύκλωση στις εγκαταστάσεις του τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor, 420 εκατομμύρια κουτάκια αλουμινίου. Η ανακύκλωση αυτής της ποσότητας των κουτιών αλουμινίου, ισοδυναμεί με το όφελος 52.947 tn CO2, καθώς αποφεύχθηκαν και δεν εκλύθηκαν στην ατμόσφαιρα.

Σε αυτό το πλαίσιο η πολιτική του τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor στηρίζει έμπρακτα την πρακτική της ανακύκλωσης του αλουμίνιου επενδύοντας σημαντικά ποσά για συνεχομένη αύξηση της δυναμικότητας απορρόφησης σκραπ στην παραγωγική διαδικασία με στόχο το 2025 να υπερβούμε το 40% επί του συνόλου της παράγωγης μας.Τόπος Δράσης

Εγκαταστάσεις ElvalHalcor, Οινόφυτα Βοιωτίας:

  • Εγκαταστάσεις τομέα έλασης αλουμινίου - Elval, 61ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 320 11, Οινόφυτα Βοιωτίας.
  • Εγκαταστάσεις τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων - Halcor, 62ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ.320 11, Οινόφυτα Βοιωτίας.

Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με εξωτερικό φορέα δεν υπάρχει. Η παρούσα δράση σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται εσωτερικά στην Εταιρία με συνεργασία πολλών τμημάτων (εργοστάσιο τήξης και χύτευσης τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor, Τμήματα Βιώσιμης ανάπτυξης, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος της ElvalHalcor). Στην παρούσα δράση, συνεργασία θεωρείται η συνεργασία της Εταιρίας με τους συλλογείς μετάλλων αλουμινίου, χαλκού και κραμάτων χαλκού μετά το τέλος κύκλου ζωής τους. 

 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την υλοποίηση του προγράμματος, συμμετέχουν εργαζόμενοι από διάφορα τμήματα της Εταιρίας. Συνολικά πάνω από 150 εργαζόμενοι εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή, το σύνολο των εργαζομένων του χυτηρίου, στελέχη και εργαζόμενοι από τα τμήματα βιώσιμης ανάπτυξης, τεχνολογίας, περιβάλλοντος, παραγωγής, καθώς και εργαζόμενοι από τα υπόλοιπα εργοστάσια της ElvalHalcor.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η εξοικονόμηση ενέργειας, σε σχέση με την πρωτογενή παραγωγή της ίδιας ποσότητας χαλκού, υπολογίζεται σε τουλάχιστον 5.869.528 MWh, σε χρονικό διάστημα 14 ετών (από το 2008-2021) ισοδυναμώντας με την ενέργεια που καταναλώνει ετησίως μια πόλη 1.008.724 κατοίκων (υπολογισμένο με το μέσο όρο της Ε.Ε). Το όφελος σε εκπομπές CO2 σε χρονικό διάστημα 14 ετών (από το 2008 έως το 2021) σε σχέση με την πρωτογενή παραγωγή χαλκού είναι 874.344 tn CO2, που ισοδυναμεί με τις ετήσιες εκπομπές CO2 μίας πόλης 81.722 κατοίκων.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Boost your career - We elVALUE next generation

H ElvalHalcor προωθεί την ανακύκλωση μέσα από συνεργασίες με το «Κάθε Κουτί μετράει», το ΚΑΝΑΛ και άλλους φορείς

TALOS®XS σωλήνες κράματος χαλκού-σιδήρου υψηλής αντοχής

Yπεύθυνη παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου, με πιστοποίηση βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ASI Performance Standard και ASI Chain of Custody Standard της πρωτοβουλίας Aluminium Stewardship

"Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου"

Αξιολόγηση προμηθευτικής αλυσίδας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Δράση «Μουσικά όργανα από μέταλλα», στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» και ενημέρωση/εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Εξοικονόμηση και έξυπνη διαχείριση νερού

Επιχάλκωση του Κέντρου Υγείας Οινοφύτων με αντιμικροβιακό χαλκό

Εφαρμογή μεθοδολογίας 6 sigma σε περιβαλλοντικά περιστατικά

Η ElvalHalcor υποστηρίζει το πρόγραμμα Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η ΕlvalHalcor ανοίγει «Βιο-Μηχανικούς Ορίζοντες» στους “Engineers of tomorrow”

Καινοτόμο πράσινο προϊόν ‘’Elval grain‘’

Κυκλική Οικονομία στη Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Εκπαίδευση Προμηθευτών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και εκπαίδευση προμηθευτών

Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Όλοι μαζί στη μάχη κατά του COVID-19

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών: Νέο εργαστήριο θερμικής απόδοσης Σωλήνων IGT – Inner Grooved Tubes

Προωθώντας την ανακύκλωση του αλουμινίου – Συμβάλλοντας στην αύξηση της ανακύκλωσης στην Ελλάδα

Συσκευασίες ψεκασμού από αλουμίνιο με τεχνολογία DWI (Drawn Wall Ironing)- βαθιάς κοίλανσης και εξέλασης του τοιχώματος

Υπεύθυνη παραγωγή αλουμινίου σύμφωνα με το πρότυπο βιωσιμότητας ASI Performance Standard της Aluminium Stewardship Initiative

Υπεύθυνη παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου, με πιστοποίηση βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ASI Performance Standard και ASI Chain of Custody Standard της πρωτοβουλίας Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου

‘’Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου’’Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation