ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 318 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

"Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου"

"Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ELVALHALCOR

Η ElvalHalcor είναι μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρίες παραγωγής αλουμινίου και χαλκού. Η ElvalHalcor σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στους σωλήνες χαλκού, ενώ έχει εδραιώσει τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών έλασης αλουμινίου παγκοσμίως. Η Εταιρία διαθέτει πάνω από 80 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία, ισχυρή παραγωγική βάση με 15 εργοστασιακές μονάδες και εμπορική παρουσία σε πάνω από 100 χώρες, προσφέροντας βιώσιμες λύσεις και προϊόντα σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές όπως οι συσκευασίες, οι μεταφορές, η δόμηση και κατασκευές, η θέρμανση, η ψύξη και ο κλιματισμός και οι ΑΠΕ. Η ElvalHalcor ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία  επενδύοντας στην τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας αξία στους συμμετόχους της.

www.elvalhalcor.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

O άξονας του Περιβάλλοντος έχει ενταχθεί στη στρατηγική της ElvalHalcor. Η Eταιρία παρακολουθεί και βελτιώνει συστηματικά την περιβαλλοντική της επίδοση. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα ανακυκλωμένου αλουμινίου αυξάνεται τα τελευταία χρόνια λόγω της διείσδυσης του αλουμινίου σε νέες αγορές σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των συστημάτων ανακύκλωσης αλλά και της οικολογικής ευαισθητοποίησης του κόσμου, η ElvalHalcor εστιάζει σε πρακτικές αύξησης της δυναμικότητας παραγωγής αλουμινίου από ανακυκλωμένο αλουμίνιο.

Η προμήθεια των φούρνων απολακοποίησης (μέχρι σήμερα 3), κρίθηκε απαραίτητη για την κάλυψη των παρακάτω στόχων της Εταιρίας:

  • Δυνατότητα ανακύκλωσης μεγάλου εύρους ποιότητας ανακυκλωμένου αλουμινίου
  • Παύση λειτουργίας παλαιότερων τεχνολογιών που εφάρμοζε η Εταιρία όπως ο περιστροφικός φούρνος ή ο ανακλαστικός φούρνος με ξεχωριστό απολακοποιητή - μετακαύστη.
  • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων
  • Ανακύκλωση αλουμινίου με χαμηλές ατμοσφαιρικές εκπομπές
  • Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της δευτερογενούς παραγωγής αλουμινίου
  • Διασφάλιση καλύτερων συνθηκών ελέγχου και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
  • Βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και μείωση νεκρών χρόνων παραγωγής.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η επένδυση της ElvalHalcor σε φούρνους απολακοποίησης συνδέεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας στον τομέα έλασης αλουμινίου.

Πρόκειται για μία τεχνολογία που διασφαλίζει την περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, περιορισμένα απόβλητα και χαμηλότερες ατμοσφαιρικές εκπομπές, ενώ παράλληλα αυξάνει τη δυναμικότητα χρήσης ανακυκλωμένου αλουμινίου ως πρώτη ύλη, συμβάλλοντας έτσι και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 

Χρονική διάρκεια

Ο πρώτος φούρνος απολακοποίησης έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Elval το 2009, ο δεύτερος φούρνος τοποθετήθηκε το 2013 και ο τρίτος φούρνος το 2016.


Περιγραφή

Η ανακύκλωση αλουμινίου (δευτερογενής παραγωγή αλουμινίου) αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα με πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη δεδομένου ότι κατά την ανακύκλωση αλουμινίου εξοικονομείται περίπου το 95% της ενέργειας και αντίστοιχων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με την πρωτογενή παραγωγή αλουμινίου από ορυκτό βωξίτη. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η δευτερογενής παραγωγή αλουμινίου συμβάλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων καθώς για κάθε τόνο αλουμινίου απαιτούνται τέσσερις τόνοι βωξίτη.

Δεδομένου όμως ότι άνω του 90% του αλουμινίου που συλλέγεται στο τέλος του κύκλου ζωής και οδηγείται προς ανακύκλωση έχει κάποια οργανική επίστρωση (βερνίκι, βαφή, κλπ.), η ανακύκλωση του αλουμινίου δύναται να έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα αντιρρυπαντικά μέτρα.

 

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης, η ElvalHalcor επενδύει σημαντικά στον τομέα αυτό και θα συνεχίσει να το κάνει. Μεγάλη επένδυση της Εταιρίας, αποτελεί η εγκατάσταση και λειτουργία των τριών φούρνων απολακοποίησης (delacquering) νέας τεχνολογίας, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποίηση των ατμοσφαιρικών εκπομπών.

Ο φούρνος απολακοποίησης αποτελείται από το θάλαμο απολακοποίησης όπου εισέρχεται το ανακυκλωμένο αλουμίνιο με σκοπό την απομάκρυνση της οργανικής επίστρωσης έτσι ώστε να έχει απαλλαχτεί από αυτήν κατά την τήξη του στο επόμενο στάδιο του φούρνου. Στο θάλαμο απολακοποίησης οι οργανικές ενώσεις αφού πυρολυθούν, οδηγούνται σε θάλαμο αναγεννούμενης θερμικής οξείδωσης (regenerative thermal oxidation) ή κοινώς μετακαύστη όπου λόγω της υψηλής θερμοκρασίας εξουδετερώνονται μέσω της οξείδωσής τους. Στη συνέχεια οδηγούνται σε συστοιχία σακκοφίλτρων για την απομάκρυνση τυχόν διαφυγόντων σωματιδίων. Μέρος της θερμότητας που παράγεται στον μετακαύστη ανακτάται και οδηγείται στο θάλαμο απολακοποίησης για τη συνέχεια της διεργασίας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Πρόκειται για μία τεχνολογία, που διασφαλίζει την περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου με λιγότερη ενέργεια, περιορισμένα απόβλητα και χαμηλότερες ατμοσφαιρικές εκπομπές, ενώ αυξάνει τη δυναμικότητα χρήσης ανακυκλωμένου αλουμινίου ως πρώτη ύλη, συμβάλλοντας έτσι και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, με τη λειτουργία του μετακαύστη και του φίλτρου τα εκλυόμενα απαέρια, είναι απαλλαγμένα από επικίνδυνους οργανικούς ρύπους και σωματίδια, ενώ επιτυγχάνεται εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας κατά 25%. Παράλληλα μειώνεται η παραγωγή στερεών αποβλήτων κατά 75%, ενώ οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται μειώνονται κατά 20%.

 Τόπος Δράσης

Οινόφυτα Βοιωτίας - Εγκαταστάσεις Elval (τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor).


Συνεργασία με φορέα

Δεν υπήρξε συνεργασία με κάποιο άλλο φορέα.


Συμμετοχή εργαζομένων

Η πρόταση και ο σχεδιασμός της εν λόγω πρακτικής πραγματοποιήθηκε από την Τεχνική Διεύθυνση της Εταιρίας και η έγκριση δόθηκε από τη Διοίκηση. Η συμμετοχή των εργαζομένων περιορίζεται στους χειριστές του εξοπλισμού, στους Μηχανικούς και στους εργοδηγούς.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για την Εταιρία από την εγκατάσταση της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι ποικίλα:

Εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας

Η εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας από τη μείωση ανάλωσης φυσικού αερίου ανέρχεται σε περίπου 20Νm3 ανά τόνο αλουμινίου ήτοι περίπου 20-25% της συνολικής θερμικής ενέργειας που απαιτείται.

 

Εξοικονόμηση πρώτων υλών

Η μείωση της οξείδωσης του αλουμινίου στον φούρνο απολακοποίησης συνεπάγεται  τη μείωση ανάλωσης πρώτης ύλης. Η ποσότητα που εξοικονομείται με τον φούρνο απολακοποίησης ανέρχεται σε περίπου 20% συγκριτικά με τον ανακλαστικό φούρνο με ξεχωριστό απολακοποιητή, ποσότητα η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική σε βάθος χρόνου αλλά και συνυπολογίζοντας τις μεγάλες ποσότητες που αναλώνονται ετησίως. Εκτός από την εξοικονόμηση αλουμινίου, ο νέος φούρνος δεν απαιτεί τη χρήση συλλιπασμάτων στην τήξη όπως απαιτεί η τεχνολογία των περιστροφικών φούρνων με αποτέλεσμα να γίνεται εξοικονόμηση περίπου 150kg συλλιπάσματος ανά τόνο παραγόμενου αλουμινίου.

 

Μείωση ατμοσφαιρικών εκπομπών

Η μείωση έκλυσης αέριων εκπομπών επιτυγχάνεται από τη λειτουργία:

  • του θαλάμου απολακοποίησης σε συνδυασμό με το θάλαμο αναγεννούμενης θερμικής οξείδωσης όπου οι οργανικές ενώσεις λόγω  της υψηλής  ελεγχόμενης θερμοκρασίας (~850οC) εξουδετερώνονται μέσω της οξείδωσή τους. Με αυτό τον τρόπο, η έξοδος  των καπναερίων από το μετακαύστη είναι κατά το μέγιστο δυνατό απαλλαγμένη από πτητικές οργανικές ενώσεις και εν συνεχεία τα απαέρια κατόπιν απότομης ψύξης τους για την αποφυγή δημιουργίας αρωματικών ενώσεων (πχ. διοξίνες), οδηγούνται στο υφιστάμενο σύστημα φίλτρανσης για την κατακράτηση σωματιδίων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση του ρυπαντικού φορτίου σε οργανικές ενώσεις άνω του 90% σε σχέση με την τεχνολογία των περιστροφικών φούρνων.
  • του κλειστού κινούμενου μηχανισμού φόρτωσης, όπου επιτυγχάνεται μείωση του όγκου διάχυτων εκπομπών κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 90% ενώ σε κάθε περίπτωση για προληπτικούς λόγους έχουν εγκατασταθεί απαγωγοί στην οροφή του σημείου φόρτωσης του θαλάμου απολακοποίησης έτσι ώστε τυχόν διάχυτες εκπομπές να οδηγούνται στο σύστημα φίλτρανσης σωματιδίων.
  • των καυστήρων τεχνολογίας χαμηλής εκπομπής οξειδίων του αζώτου (Low NOx) με συγκέντρωση χαμηλότερη από <300 mg NOx/Nm3 καυσαερίων.

 

Μείωση παραγωγής στερεών αποβλήτων

Σε σχέση με την παλαιότερη και ευρέως διαδεδομένη τεχνολογία για την ανακύκλωση αλουμινίου, αυτή των περιστροφικών φούρνων, ο φούρνος απολακοποίησης διασφαλίζει μία μείωση όγκου στερεών αποβλήτων από περίπου 200kg ανά τόνο αλουμινίου σε περίπου 50kg, ήτοι μείωση κατά περίπου 75%.

 

Εκτός από τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη, η εν λόγω τεχνολογία εξασφαλίζει άριστο επίπεδο ασφάλειας και εργασιακού περιβάλλοντος στους χειριστές του εξοπλισμού όπως και στην ευρύτερη περιοχή.

Επιπρόσθετα, η περιγραφόμενη τεχνολογία αποτελεί παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης αφού συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με οικονομικά οφέλη για την Εταιρία ενώ συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών όπως το ανακυκλωμένο αλουμίνιο.

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Boost your career - We elVALUE next generation

H ElvalHalcor προωθεί την ανακύκλωση μέσα από συνεργασίες με το «Κάθε Κουτί μετράει», το ΚΑΝΑΛ και άλλους φορείς

TALOS®XS σωλήνες κράματος χαλκού-σιδήρου υψηλής αντοχής

Yπεύθυνη παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου, με πιστοποίηση βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ASI Performance Standard και ASI Chain of Custody Standard της πρωτοβουλίας Aluminium Stewardship

Ανακύκλωση χαλκού, κραμάτων χαλκού και αλουμινίου

Αξιολόγηση προμηθευτικής αλυσίδας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Δράση «Μουσικά όργανα από μέταλλα», στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» και ενημέρωση/εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Εξοικονόμηση και έξυπνη διαχείριση νερού

Επιχάλκωση του Κέντρου Υγείας Οινοφύτων με αντιμικροβιακό χαλκό

Εφαρμογή μεθοδολογίας 6 sigma σε περιβαλλοντικά περιστατικά

Η ElvalHalcor υποστηρίζει την εκπαίδευση και κατάρτιση στις τεχνολογίες Βιομηχανίας 4.0 μέσω του Teaching Factory CC, προωθώντας την εργονομία και τη βιωσιμότητα στο εργασιακό περιβάλλον

Η ElvalHalcor υποστηρίζει το πρόγραμμα Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η ΕlvalHalcor ανοίγει «Βιο-Μηχανικούς Ορίζοντες» στους “Engineers of tomorrow”

Καινοτόμο πράσινο προϊόν ‘’Elval grain‘’

Κατασκευή πρωτοποριακού καταμαράν (Margarita Salas) με αλουμίνιο παραγωγής του τομέα έλασης αλουμινίου (Elval)

Κυκλική Οικονομία στη Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Εκπαίδευση Προμηθευτών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και εκπαίδευση προμηθευτών

Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Όλοι μαζί στη μάχη κατά του COVID-19

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών: Νέο εργαστήριο θερμικής απόδοσης Σωλήνων IGT – Inner Grooved Tubes

Προηγμένες Υποδομές Ενεργειακής Βελτιστοποίησης και εξοικονόμησης μέσα από ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης Viridis Energy Suite για το εργοστάσιο της Elval και Trustworthy AIoT για πρόβλεψη κατανάλωσης ενέργειας στην Πρέσα της Halcor

Προωθώντας την ανακύκλωση του αλουμινίου – Συμβάλλοντας στην αύξηση της ανακύκλωσης στην Ελλάδα

Συμμετοχή της Elval (τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor) στην COP28 για την δέσμευση των κρατών για την προώθηση της ανακύκλωσης του αλουμινίου

Συσκευασίες ψεκασμού από αλουμίνιο με τεχνολογία DWI (Drawn Wall Ironing)- βαθιάς κοίλανσης και εξέλασης του τοιχώματος

Υπεύθυνη παραγωγή αλουμινίου σύμφωνα με το πρότυπο βιωσιμότητας ASI Performance Standard της Aluminium Stewardship Initiative

Υπεύθυνη παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου, με πιστοποίηση βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ASI Performance Standard και ASI Chain of Custody Standard της πρωτοβουλίας Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου

‘’Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου’’Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation