ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 297 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 11. Circular Economy - Κυκλική Οικονομία / 11.1 Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Κυκλική Οικονομία στη Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων

Κυκλική Οικονομία στη Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ELVALHALCOR

Η ElvalHalcor είναι μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρίες παραγωγής αλουμινίου και χαλκού. Η ElvalHalcor σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στους σωλήνες χαλκού, ενώ έχει εδραιώσει τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών έλασης αλουμινίου παγκοσμίως. Η Εταιρία διαθέτει πάνω από 80 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία, ισχυρή παραγωγική βάση με 15 εργοστασιακές μονάδες και εμπορική παρουσία σε πάνω από 100 χώρες, προσφέροντας βιώσιμες λύσεις και προϊόντα σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές όπως οι συσκευασίες, οι μεταφορές, η δόμηση και κατασκευές, η θέρμανση, η ψύξη και ο κλιματισμός και οι ΑΠΕ. Η ElvalHalcor ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία  επενδύοντας στην τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας αξία στους συμμετόχους της.

www.elvalhalcor.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Επαναχρησιμοποίηση πλαστικών PE που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία του τομέα σωλήνων χαλκού (Halcor) της ElvalHalcor. Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας που δεσμεύεται να εφαρμόζει η ElvalHalcor και συμβάλλει στην προώθηση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης λειτουργίας στο σύνολο του εργοστασίου.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η επαναχρησιμοποίηση πλαστικών απευθύνεται στο τμήμα παραγωγής προϊόντων με επίστρωση εργοστασιακής μόνωσης υψηλής απόδοσης από PE (πολυαιθυλένιο).

 

Χρονική διάρκεια

Ο σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος έγινε το 2017, ενώ το 2018 εφαρμόστηκε κανονικά. Πλέον εφαρμόζουμε την πρακτική αυτή σε ετήσια βάση.


Περιγραφή

Με σκοπό τη διάχυση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών στην κυκλική οικονομία, η Εταιρία προχώρησε στην υλοποίηση της επαναχρησιμοποίησης πλαστικών αποβλήτων (PE).

Ο τομέας σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor παράγει μεγάλο εύρος προϊόντων με επίστρωση εργοστασιακής μόνωσης υψηλής απόδοσης από PE (πολυαιθυλένιο) σε διάφορους τύπους πλαστικών απλούς ή Foam (TALOS). Μελετήθηκε ο ρυθμός με τον οποίο προκύπτουν τα σκραπ πλαστικών στις εγκαταστάσεις του τομέα σωλήνων χαλκού (Halcor) και οργανώθηκε η επαναχρησιμοποίησή τους σύμφωνα με ποιοτικές προδιαγραφές ώστε να μπορεί να γίνεται η χρήση τους στην αντίστοιχη μηχανή.

Συγκεκριμένα, το 2017 ξεκλίνησε ο σχεδιασμός του προγράμματος και έγινε η πιλοτική του εφαρμογή, ενώ το 2018 εφαρμόστηκε κανονικά, με αποτέλεσμα να επαναχρησιμοποιηθούν συνολικά 11.665 kg πλαστικών PE. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος έγινε το 2017, ενώ το 2018 εφαρμόστηκε κανονικά. Η δράση αυτή αφορά τις εγκαταστάσεις του τομέα σωλήνων χαλκού. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα του συγκεκριμένου προγράμματος κυκλικής οικονομίας που εφαρμόσαμε, είναι οτι το 2018 επαναχρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγική διαδικασία συνολικά 11.665 kg PE. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος υλοποιήθηκαν πολλές σχετικές εκπαιδεύσεις στους άμεσα εμπλεκόμενους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στον τομέα αυτό, να συμβάλλει στη θετική εξέλιξη του προγράμματος.Τόπος Δράσης

Εγκαταστάσεις του τομέα σωλήννων χαλκού της ElvalHalcor στα Οινόφυτα Βοιωτίας.


Συνεργασία με φορέα

Για την επίτευξη του έργου έγινε συνεργασία με εταιρίες παραγωγής πλαστικών. 


Συμμετοχή εργαζομένων

Στη διαδικασία διαχείρισης της επαναχρησιμοποίησης πλαστικών συμμετείχαν στελέχη της Εταιρίας, εργαζόμενοι του τμήματος παραγωγής προϊόντων με επίστρωση εργοστασιακής μόνωσης υψηλής απόδοσης από PE (πολυαιθυλένιο) και εργαζόμενοι των εταιριών παραγωγής πλαστικών.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για την Εταιρία ειναι:

  • Μείωση χρήσης πρωτογενών υλών (πόρων). Το 2018 επαναχρησιμοποιήθηκαν 11.665 kg PE.
  • Αναδιοργανώθηκε η διαδικασία διαχωρισµού (στην πηγή) των παραπάνω αποβλήτων και πλέον στις εγκαταστάσεις του τομέα σωλήνων χαλκού γίνεται οργανωμένος και κατάλληλος διαχωρισμός των ρευμάτων αποβλήτων πλαστικών.
  • Ηλεκτρονική παρακολούθηση αποβλήτων.
  • Επιδεικνύεται η δέσμευση της Εταιρίας για κυκλική οικονομία, βιώσιμη ανάπτυξη και υπεύθυνη λειτουργία.
  • Επιτυγχάνεται εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στα συναφή θέματα.
  • Επιχειρείται αλλαγή της κουλτούρας και της υιοθέτησης αρχών και πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης και από εταιρίες μικρότερου μεγέθους.
  • Προάγεται η εταιρική εικόνα της ElvalHalcor ως ακέραιου και αξιόπιστου επιχειρηματικού συνεργάτη.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Boost your career - We elVALUE next generation

H ElvalHalcor προωθεί την ανακύκλωση μέσα από συνεργασίες με το «Κάθε Κουτί μετράει», το ΚΑΝΑΛ και άλλους φορείς

TALOS®XS σωλήνες κράματος χαλκού-σιδήρου υψηλής αντοχής

Yπεύθυνη παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου, με πιστοποίηση βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ASI Performance Standard και ASI Chain of Custody Standard της πρωτοβουλίας Aluminium Stewardship

"Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου"

Ανακύκλωση χαλκού, κραμάτων χαλκού και αλουμινίου

Αξιολόγηση προμηθευτικής αλυσίδας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Δράση «Μουσικά όργανα από μέταλλα», στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» και ενημέρωση/εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Εξοικονόμηση και έξυπνη διαχείριση νερού

Επιχάλκωση του Κέντρου Υγείας Οινοφύτων με αντιμικροβιακό χαλκό

Εφαρμογή μεθοδολογίας 6 sigma σε περιβαλλοντικά περιστατικά

Η ElvalHalcor υποστηρίζει το πρόγραμμα Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η ΕlvalHalcor ανοίγει «Βιο-Μηχανικούς Ορίζοντες» στους “Engineers of tomorrow”

Καινοτόμο πράσινο προϊόν ‘’Elval grain‘’

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Εκπαίδευση Προμηθευτών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και εκπαίδευση προμηθευτών

Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Όλοι μαζί στη μάχη κατά του COVID-19

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών: Νέο εργαστήριο θερμικής απόδοσης Σωλήνων IGT – Inner Grooved Tubes

Προωθώντας την ανακύκλωση του αλουμινίου – Συμβάλλοντας στην αύξηση της ανακύκλωσης στην Ελλάδα

Συσκευασίες ψεκασμού από αλουμίνιο με τεχνολογία DWI (Drawn Wall Ironing)- βαθιάς κοίλανσης και εξέλασης του τοιχώματος

Υπεύθυνη παραγωγή αλουμινίου σύμφωνα με το πρότυπο βιωσιμότητας ASI Performance Standard της Aluminium Stewardship Initiative

Υπεύθυνη παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου, με πιστοποίηση βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ASI Performance Standard και ASI Chain of Custody Standard της πρωτοβουλίας Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου

‘’Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου’’Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation