ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 339 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Υπεύθυνη παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου, με πιστοποίηση βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ASI Performance Standard και ASI Chain of Custody Standard της πρωτοβουλίας Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Υπεύθυνη παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου, με πιστοποίηση βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ASI Performance Standard και ASI Chain of Custody Standard της πρωτοβουλίας Aluminium Stewardship Initiative (ASI).
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ELVALHALCOR

Η ElvalHalcor είναι μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρίες παραγωγής αλουμινίου και χαλκού. Η ElvalHalcor σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στους σωλήνες χαλκού, ενώ έχει εδραιώσει τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών έλασης αλουμινίου παγκοσμίως. Η Εταιρία διαθέτει πάνω από 80 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία, ισχυρή παραγωγική βάση με 15 εργοστασιακές μονάδες και εμπορική παρουσία σε πάνω από 100 χώρες, προσφέροντας βιώσιμες λύσεις και προϊόντα σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές όπως οι συσκευασίες, οι μεταφορές, η δόμηση και κατασκευές, η θέρμανση, η ψύξη και ο κλιματισμός και οι ΑΠΕ. Η ElvalHalcor ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία  επενδύοντας στην τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας αξία στους συμμετόχους της.

www.elvalhalcor.com

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης του τομέα έλασης αλουμινίου (Elval) της ElvalHalcor μέσω της εφαρμογής, πιστοποίησης, και συνεχούς εξέλιξης του προτύπου ASI Performance Standard της Πρωτοβουλίας Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου (Aluminium Stewardship Initiative - ASI).

Ο Τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor συμμετέχει στην ASI, ως μέλος, από το 2019, στοχεύοντας στην πιστοποίηση των διαδικασιών της ως προς την υπεύθυνη παραγωγή αλουμινίου και καταδεικνύοντας την προσήλωσή της στην περιβαλλοντική προστασία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση.

Ως παγκόσμια πρωτοβουλία, η ASI απαρτίζεται από παραγωγούς, χρήστες και συμμέτοχους στην αλυσίδα αξίας του αλουμινίου με κοινό στόχο την επίτευξη της «υπεύθυνης παραγωγής αλουμινίου».

Η συμμετοχή του τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor στην πρωτοβουλία ASI και η πιστοποίησή της καταρχήν σύμφωνα με το πρώτο πρότυπο ASI Performance Standard (Ιούλιος 2020) και στην συνέχεια με το δεύτερο πρότυπο ASI Chain of Custody Standard (Αύγουστος 2021) αντανακλά τη δέσμευση της εταιρίας στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και την ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί, για την υπεύθυνη προμήθεια, παραγωγή και διαχείριση του αλουμινίου καλύπτοντας έτσι όλη την αλυσίδα αξίας. Το 2022 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επαναπιστοποίηση του τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor στα δύο πρότυπα της πρωτοβουλίας ASI.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η πιστοποίηση με το πρότυπο ASI Performance Standard, εφαρμόζεται στο το σύνολο των εγκαταστάσεων του τομέα έλασης αλουμινίου (Elval) στα Οινόφυτα και αφορά τόσο τον τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor, όσο και τους συμμέτοχους, ενώ η πιστοποίηση με το πρότυπο ASI  Chain of Custody, αφορά  τους πελάτες εκείνους που ζητούν υλικά με αντίστοιχη πιστοποίηση.

 

Χρονική διάρκεια

Το 2023 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επανεπιστοποίηση του τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor στα δύο πρότυπα ASI Performance Standard και ASI Chain of Custody (σημείωση: η πρώτη πιστοποίηση του τομέα έλασης αλουμινίου με το ASI Performance Standard ολοκληρώθηκε το 2020, ενώ η πρώτη πιστοποίηση με το πρότυπο Chain of Custody ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Αύγουστο 2021). Η εφαρμογή του προτύπου ASI Performance Standard είναι διαρκής και έχει στόχο τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της Εταιρίας στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.


Περιγραφή

Η δέσμευση της Elval στην υλοποίηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης και δράσεων και την υιοθέτηση ενός μοντέλου υπεύθυνης παραγωγής, είναι μακρά και ισχυρή. Η ανάπτυξη ενός ολιστικού προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης της ElvalHalcor  και η διπλή πιστοποίησή του,  από την  πρωτοβουλία Aluminium Stewardship Initiative (ASI) που σήμερα αποτελεί παγκοσμίως το πιο  αυστηρό πακέτο προτύπων  βιώσιμης ανάπτυξης,  τεκμηριώνει με έμπρακτο τρόπο της προσήλωση και δέσμευση  της Εταιρίας στην κατεύθυνση αυτή.

H Aluminium Stewardship Initiative, αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη στον κύκλο αξίας του αλουμινίου. Ιδρύθηκε ως οργανισμός προτυποποίησης και πιστοποίησης σε ζητήματα  που άπτονται της υπεύθυνης παραγωγής αλουμινίου, με στόχο τη συμμετοχή σε αυτή εταιρειών με υψηλή επίδοση μεταξύ άλλων και σε  ζητήματα τα βιωσιμότητας ώστε  εν τέλει  από τις εταιρίες αυτές, να προκύψει δημιουργία υπεύθυνων εφοδιαστικών αλυσίδων. Μέσα από τα δύο πρότυπα που εκδίδει, θέτει τις προδιαγραφές και παρέχει το συνεκτικό πλαίσιο όπου παραγωγοί, χρήστες και συμμέτοχοι στον κύκλο αξίας του υλικού,  δεσμεύονται για την  υπεύθυνη παραγωγή, προμήθεια και διαχείριση του. Το πρότυπο ASI Performance Standard, εξετάζει το σύνολο των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που βρίσκουν εφαρμογή στη βιομηχανία. Μέσα από το συγκερασμό όλων των διαθέσιμων πρακτικών, περιλαμβάνει ένα πλήθος 59 κριτηρίων βιωσιμότητας, για κάθε πτυχή της ESG επίδοσης ενός οργανισμού.

Η δέσμευση της Elval στην υλοποίηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης και δράσεων και την υιοθέτηση ενός μοντέλου υπεύθυνης παραγωγής, είναι μακρά και ισχυρή. Η ανάπτυξη ενός ολιστικού προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης της ElvalHalcor  και η διπλή πιστοποίησή του,  από την  πρωτοβουλία Aluminium Stewardship Initiative (ASI) που σήμερα αποτελεί παγκοσμίως το πιο  αυστηρό πακέτο προτύπων  βιώσιμης ανάπτυξης,  τεκμηριώνει με έμπρακτο τρόπο της προσήλωση και δέσμευση  της Εταιρίας στην κατεύθυνση αυτή.

H Aluminium Stewardship Initiative, αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη στον κύκλο αξίας του αλουμινίου. Ιδρύθηκε ως οργανισμός προτυποποίησης και πιστοποίησης σε ζητήματα  που άπτονται της υπεύθυνης παραγωγής αλουμινίου, με στόχο τη συμμετοχή σε αυτή εταιρειών με υψηλή επίδοση μεταξύ άλλων και σε  ζητήματα τα βιωσιμότητας ώστε  εν τέλει  από τις εταιρίες αυτές, να προκύψει δημιουργία υπεύθυνων εφοδιαστικών αλυσίδων. Μέσα από τα δύο πρότυπα που εκδίδει, θέτει τις προδιαγραφές και παρέχει το συνεκτικό πλαίσιο όπου παραγωγοί, χρήστες και συμμέτοχοι στον κύκλο αξίας του υλικού,  δεσμεύονται για την  υπεύθυνη παραγωγή, προμήθεια και διαχείριση του. Το πρότυπο ASI Performance Standard, εξετάζει το σύνολο των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που βρίσκουν εφαρμογή στη βιομηχανία. Μέσα από το συγκερασμό όλων των διαθέσιμων πρακτικών, περιλαμβάνει ένα πλήθος 59 κριτηρίων βιωσιμότητας, για κάθε πτυχή της ESG επίδοσης ενός οργανισμού.

Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της ElvalHalcor όπως έχει προσαρμοστεί μέσα από την υλοποίηση του ASI Performance Standard παρέχει ένα πλήρες, συνεκτικό και συγκροτημένο πρόγραμμα ενσωμάτωσης των κριτηρίων βιωσιμότητας στο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει. Καλύπτει όλες τις δραστηριότητές της και πιο συγκεκριμένα:

- σε θέματα Περιβαλλοντικής Προστασίας (Ε), θέτοντας ως απαίτηση απτά, μετρήσιμα και υλοποιήσιμα πλάνα για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ορθολογική διαχείριση εκπομπών και αποβλήτων, την ορθολογική χρήση νερού και την προστασία των υδατικών πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας.

- σε θέματα Κοινωνικής Υπευθυνότητας, (S),  εξετάζοντας τις πρακτικές της Εταιρίας, αλλά και αξιολογώντας την εφοδιαστική της αλυσίδα στην προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της αποφυγής διακρίσεων, την προάσπιση των δικαιωμάτων της γυναίκας και των εργασιακών δικαιωμάτων και την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας, εργαζομένων, επισκεπτών και συμμέτοχων της εταιρίας.

- σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης (G), εστιάζοντας στη χρηστή διακυβέρνηση με  έμπρακτη δέσμευση για την προστασία έναντι της διαφθοράς, τη νομοθετική συμμόρφωση σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της, τη μέριμνα για την αναφορά καταγγελιών και τη διερεύνησή τους, τη διαμόρφωση και υλοποίηση ESG πολιτικών, προγράμματα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων της και την ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων και λύσεων, την υλοποίηση στρατηγικής ανακύκλωσης και τις δράσεις για τη συλλογή προϊόντων αλουμινίου στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Ο σχεδιασμός του Συστήματος και των διαδικασιών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ASI Performance Standard πραγματοποιήθηκε με ενεργό συμμετοχή όλων των τμημάτων/Διευθύνσεων της εταιρίας και η εφαρμογή των διαδικασιών αυτών γίνεται καθημερινά μέσα από τη διευρυμένη συμμετοχή εργαζομένων (π.χ. υλοποίηση εταιρικών πολιτικών, υποβολή προτάσεων βελτίωσης σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, κ.α.).

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος γίνεται από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης, μέσω ανοικτής διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν εσωτερικοί και εξωτερικοί συμμέτοχοι (εργαζόμενοι, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, πελάτες,  προμηθευτές και λοιποί). Οι συμμέτοχοι αυτοί καλούνται να αξιολογήσουν, χωρίς τη εμπλοκή της Εταιρίας, την επίδοση αυτής σε θέματα σχετικά με το Περιβάλλον, την Κοινωνική Ευθύνη και την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Με τον τρόπο αυτό, η πιστοποίηση του τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor λαμβάνει διευρυμένη αξιολόγηση, τόσο ως προς τις πρακτικές της αλλά και ως προς το αντίκτυπο στους συμμέτοχους της.

Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης βάση του προτύπου ASI Performance Standard αποτελεί ένα δυναμικό μοντέλο που διαρκώς εξελίσσεται. Στην καρδιά της βρίσκεται η απαίτηση για διαρκή βελτίωση, στοχοθεσία και ανάληψη δράσεων για την επίτευξή των στόχων αυτών. Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης, από εσωτερικούς και εξωτερικούς συμμέτοχους και η περιοδική επιθεώρηση από ανεξάρτητο φορέα, επιβεβαιώνει την προσήλωση της Εταιρίας στην κατεύθυνση αυτή.

Η υιοθέτηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της υλοποίησης των  πλέον απαιτητικών  προτύπων  βιωσιμότητας που ελέγχουν  το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αλυσίδας αξίας του αλουμινίου, αναμένεται να αποτελέσει την κυρίαρχη τάση στην παγκόσμια με αγορά με στόχο την τεκμηρίωση για υπεύθυνη παραγωγή προϊόντων και υλικών  να διαμορφώσει τον τρόπο που παράγονται, διακινούνται, ανακυκλώνονται  και επαναχρησιμοποιούνται, στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Παρουσιάζεται έτσι η ευκαιρία ακόμα και για τον καταναλωτή να μπορεί να επιλέξει διαπιστευμένο  προϊόν σε όλα τα παραγωγικά του στάδια και μέχρι να έλθει στην διάθεσή του.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Σημαντικό αποτέλεσμα, αποτελεί η αρχική  πιστοποίηση του τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor στο πρότυπο ASI Performance Standard, αλλά εξίσου πολύ μεγάλη σημασία και αξίας έχει και η πιστοποίηση σύμφωνα με το  δεύτερο πρότυπο της πρωτοβουλίας ASI, το πρότυπο ASI Chain of Custody (CoC).  

Η εφαρμογή των διαδικασιών που πλαισιώνουν τα δυο πρότυπα    με την συμμετοχή όλων των εργαζομένων, έχει στόχο τη συνεχή βελτίωση του τομέα έλασης αλουμινίου-Elval σε θέματα   βιώσιμης ανάπτυξης και παράλληλα δυνατότητα ικανοποίησης ορισμένων κορυφαίων πελατών του κλάδου, παραδίδοντας τους πιστοποιημένα προϊόντα  κατά ASI CoC.

Με την ευθυγράμμιση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της ElvalHalcor με το ASI Performance Standard, διασφαλίζει την επιτυχημένη υλοποίηση των αρχών της υπεύθυνης παραγωγής αλουμινίου. Κάθε βήμα της προμήθειας, παραγωγής και ανακύκλωσης υλικού διέπεται από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων:

Η προμήθεια Α’ Υλών και μετάλλου γίνεται μόνον από προμηθευτές που αναλαμβάνουν δεσμεύσεις απέναντι σε ESG κριτήρια και αξιολογούνται γι’ αυτό. Όλοι οι κρίσιμοι προμηθευτές της Εταιρίας έχουν υποβληθεί σε Έλεγχο Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence) και η διαδικασία επεκτείνεται και στους υπόλοιπους.

Αξιολογείται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων της με την εφαρμογή δομημένων αναλύσεων Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessments) και τίθενται στόχοι για την περαιτέρω μείωσή του, μέσα από την εφαρμογή εξειδικευμένων εργαλείων και την υλοποίηση διαδικασιών στο σχεδιασμό προϊόντων.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η πιστοποίηση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της ElvalHalcor σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ASI Performance Standard αποτελεί με έμπρακτο τρόπο την ανάληψη κοινής δέσμευσης με τους κορυφαίους παραγωγούς στον κόσμο που έχουν αναλάβει αντίστοιχη δράση, προς μία βιώσιμη παραγωγή αλουμινίου.

Αντίστοιχα για την απόκτηση της πιστοποίησης κατά το ASI CoC, ο τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor εναρμόνισε τις διαδικασίες της ώστε να πληροί άλλα 48 κριτήρια, εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και διαχείρισης  εισαγωγής  πιστοποιημένης α’ ύλης κατά CoC, στη συνέχεια τη κατεργασίας της στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα και τέλος παράδοση και αποστολή σε πελάτες που απαιτούν αντίστοιχα τέτοια υλικά συνοδευόμενα με τα αντίστοιχά πιστοποιητικά τους.

Σχετικά με την χρήση σκραπ ως α’ ύλη για την παραγωγή προϊόντων γίνεται βάσει του πρότυπου διαχωρισμός και κατηγοριοποίηση ανάλογα με την προέλευση δηλαδή αν είναι πριν η μετα τη χρήση από τον  καταναλωτή (pre consumer or post-consumer).

Το σύστημα έχει την δυνατότητα αν πάσα στιγμή να καταγράφει την διακίνηση αυτής της α’ ύλης (material in – material out).

Όλο το παραπάνω σύστημα προϋποθέτει ότι οι προμηθευτές της α’ ύλης είναι πιστοποιημένοι και αυτοί με το ίδιο standard.

Έτσι εξασφαλίζεται ότι και ο προμηθευτής ακολουθεί πιστά την στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης  σε όλη την απαραίτητη έκταση.

Οι επιθεωρήσεις για την πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων  έγιναν από τον εξωτερικό φορέα DNV GL.Τόπος Δράσης

Εγκαταστάσεις τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Το πεδίο εφαρμογής του ASI Performance Standard αφορά σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor ενώ του ASI CoC αφορά τα προϊόντα εκείνα που φέρουν ως α’ ύλη μέταλλο που παρήχθη από αντίστοιχα πιστοποιημένο προμηθευτή.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση του ASI Performance Standard, καθώς και η διαμόρφωση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της ElvalHalcor, πραγματοποιήθηκε από τη συμμετοχή και συνεργασία στελεχών και ομάδων εργαζομένων, από διάφορα τμήματα της Εταιρίας.

Στο πλαίσιο βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης των προϊόντων της, η Elval που ειδικεύεται στην έλαση αλουμινίου συνεργάστηκε με έναν από τους κορυφαίους συμβούλους του εξωτερικού, την Sphera Solutions, Inc., για την εκπόνηση μελετών Εκτίμησης του Κύκλου Ζωής (LCA) των προϊόντων της. Οι μελέτες αυτές παρέχουν τεκμηριωμένα στοιχεία βάσει των οποίων μπορεί η εταιρία να λαμβάνει αποφάσεις που ενισχύουν περαιτέρω τον θετικό αντίκτυπο των προϊόντων μας στο περιβάλλον.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση του ASI Performance Standard και η διαμόρφωση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της ElvalHalcor, πραγματοποιήθηκε από τη συμμετοχή και συνεργασία στελεχών και ομάδων εργαζομένων, από διάφορα τμήματα της Εταιρίας.

Ο άνθρωποι του τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor συμμετέχουν, υλοποιούν και ενσωματώνουν στην πράξη το σύνολο των απαιτήσεων του προτύπου, μέσω της καθημερινής εφαρμογής διαδικασιών και προγραμμάτων εξοικονόμησης πόρων, της συμμετοχής σε συμβούλια και της υποβολής προτάσεων και της εν γένει δραστηριότητάς τους στον τομέα ευθύνης τους.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ο τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor στοχεύει στην υλοποίηση ενός σύγχρονου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης, της υπεύθυνης παραγωγής και των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Η πιστοποίηση της σύμφωνα με το ASI Performance Standard διασφαλίζει την έμπρακτη δέσμευση της απέναντι στην απαίτηση της κοινωνίας για ανάληψη ουσιαστικών δράσεων για βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος έναντι της κλιματικής αλλαγής.

Το όφελος από την πιστοποίηση αυτή, είναι διττό:

(α) Η ανάδειξη της Elval ως πυλώνα βιωσιμότητας στον κλάδο του αλουμινίου, με μία διεθνή ισχυρή και αναγνωρίσιμη πιστοποίηση. Η δημοσιοποίηση του αποτελέσματος της συμμόρφωσής της σε κάθε ένα από τα 59 ESG κριτήρια του προτύπου ASI Performance Standard, αποτελεί έμπρακτη τεκμηρίωση της προσήλωσης του οργανισμού στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης.

(β) Βάσει του αντικειμενικού στόχου του ASI, πιστοποιημένες εγκαταστάσεις, όπως του τομέα έλασης αλουμινίου-Elval, δημιουργούν υπεύθυνες εφοδιαστικές αλυσίδες, όπου κάθε κρίκος έχει αξιολογηθεί από τα ίδια αυστηρά πρότυπα βιωσιμότητας και έχει τεκμηριωθεί η επίδοσή του. Μεταξύ αυτών, είναι δυνατή η προμήθεια επεξεργασία και πώληση, πιστοποιημένου - κατά ASI – υλικού, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών βιωσιμότητας. Ένα υλικό που φθάνει στην κατανάλωση με την σφραγίδα CoC (Chain of Custody) κατά ASI, είναι προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας που μόνον οι κορυφαίες εταιρίες αλουμινίου είναι  σε θέση  να διαθέσουν. Η δυνατότητα αυτή κατατάσσει την ElvalHalcor στις κορυφαίες διεθνώς εταιρείες στον κύκλο αξίας του αλουμινίου. Επιπρόσθετα οφέλη για την Εταιρία από την πιστοποίηση αυτή, αποτελούν:

  • Ικανοποίηση πελατών, συνεργατών, εργαζομένων, τοπικής κοινωνίας και λοιπών εμπλεκομένων μερών.
  • Αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Εταιρίας σε κλαδικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και δυνατότητα διείσδυσης σε “niche markets”.
  • Επισφράγιση δέσμευσης για Βιώσιμη Ανάπτυξη.
  • Βελτιωμένη αξιολόγηση της με βάση τα κριτήρια από ESG χρηματιστηριακούς αναλυτές και επενδυτικούς φορείς.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Boost your career - We elVALUE next generation

H ElvalHalcor προωθεί την ανακύκλωση μέσα από συνεργασίες με το «Κάθε Κουτί μετράει», το ΚΑΝΑΛ και άλλους φορείς

TALOS®XS σωλήνες κράματος χαλκού-σιδήρου υψηλής αντοχής

Yπεύθυνη παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου, με πιστοποίηση βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ASI Performance Standard και ASI Chain of Custody Standard της πρωτοβουλίας Aluminium Stewardship

"Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου"

Ανακύκλωση χαλκού, κραμάτων χαλκού και αλουμινίου

Αξιολόγηση προμηθευτικής αλυσίδας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Δράση «Μουσικά όργανα από μέταλλα», στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» και ενημέρωση/εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Εξοικονόμηση και έξυπνη διαχείριση νερού

Επιχάλκωση του Κέντρου Υγείας Οινοφύτων με αντιμικροβιακό χαλκό

Εφαρμογή μεθοδολογίας 6 sigma σε περιβαλλοντικά περιστατικά

Η ElvalHalcor υποστηρίζει το πρόγραμμα Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η ΕlvalHalcor ανοίγει «Βιο-Μηχανικούς Ορίζοντες» στους “Engineers of tomorrow”

Καινοτόμο πράσινο προϊόν ‘’Elval grain‘’

Κυκλική Οικονομία στη Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Εκπαίδευση Προμηθευτών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και εκπαίδευση προμηθευτών

Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Όλοι μαζί στη μάχη κατά του COVID-19

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών: Νέο εργαστήριο θερμικής απόδοσης Σωλήνων IGT – Inner Grooved Tubes

Προωθώντας την ανακύκλωση του αλουμινίου – Συμβάλλοντας στην αύξηση της ανακύκλωσης στην Ελλάδα

Συσκευασίες ψεκασμού από αλουμίνιο με τεχνολογία DWI (Drawn Wall Ironing)- βαθιάς κοίλανσης και εξέλασης του τοιχώματος

Υπεύθυνη παραγωγή αλουμινίου σύμφωνα με το πρότυπο βιωσιμότητας ASI Performance Standard της Aluminium Stewardship Initiative

Φούρνοι Απολακοποίησης: Περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου

‘’Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου’’Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation