ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 466 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών

Πρωτοβουλία

Qualco Foundation - Το Qualco Foundation αποτελεί πρωτοβουλία του ομίλου Qualco, που εντάσσεται στην παγκόσμια προσπάθεια για τη μετάβαση σε μία εποχή περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.

Qualco Foundation - Το Qualco Foundation αποτελεί πρωτοβουλία του ομίλου Qualco, που εντάσσεται στην παγκόσμια προσπάθεια για τη μετάβαση σε μία εποχή περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

QUALCO GROUP

O Όμιλος Qualco είναι ηγέτης στον σχεδιασμό και την παροχή τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών με γνώμονα την τεχνολογία, με στόχο τη βελτιστοποίηση των οικονομικών και των λειτουργιών των ιδιωτών και των επιχειρήσεων, παρέχοντας παράλληλα πραγματική αξία στην πραγματική οικονομία και την κοινωνία.Στόχος δράσης

Στον όμιλο Qualco, οραματιζόμαστε μια εποχή με ανθεκτικές κοινωνίες, όπου η ευημερία του ανθρώπου θα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις κρίσιμες πτυχές της ζωής, και συγκεκριμένα στην υγεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Προτεραιότητα του ομίλου είναι η εταιρική διακυβέρνηση όλων των business units του να βασίζεται σε υψηλά ηθικά πρότυπα και αξίες, δημιουργώντας αξία τόσο για τους μετόχους και τους εργαζόμενους,  όσο για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον. Με τις δράσεις που υλοποιούμε στοχεύουμε στην πρόοδο των τοπικών κοινωνιών σε ζητήματα, όπως η φτώχεια, η αδικία, οι ανισότητες, ο αποκλεισμός, το ανθυγιεινό περιβάλλον, η ανασφάλεια. Στον πυρήνα των δράσεων μας είναι η προληπτική δράση (pro-actively) για τη δημιουργία αειφόρων κοινοτήτων και πόλεων, η οποία περιλαμβάνει τις συνέργειες με τα τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) και τη συλλογική δράση.

Ένα μέλλον αλληλεγγύης και ισότητας, όπου κάθε άνθρωπος θα έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας του Qualco Foundation. Μία εποχή, στην οποία όλοι οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να κάνουν όνειρα και να τα μετουσιώνουν σε πράξεις, ανεξάρτητα από την οικονομική ή κοινωνική τους κατάσταση.

Στο Qualco Foundation, πρεσβεύουμε ότι, μπροστά ανθρωπιστικές κρίσεις, οι οποίες ολοένα και αυξάνονται αλλά και κλιμακώνονται, η σύσταση μιας κοινωνίας, που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και προάγει ίσες ευκαιρίες για όλους, αποτελεί ηθικό καθήκον. Η καρδιά του οράματός μας συνίσταται στην πεποίθηση ότι η αξιοποίηση και η εμπλοκή ατόμων από όλα τα σκέλη μιας κοινότητας οδηγεί σε πιο ανθεκτικές κοινωνίες και θεσμούς.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι, Τοπική Κοινωνία, Μέτοχοι

 

Χρονική διάρκεια

Σε εξέλιξη


Περιγραφή

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί στρατηγική δέσμευση του ομίλου Qualco, η οποία αντικατοπτρίζεται πλήρως στην αποστολή του, με τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες του να συμβάλλουν ενεργά στις βασικές αρχές της τοπικής αειφορίας και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. 

Με στόχο να επιφέρει αλλαγές με θετικό πρόσημο, και με γνώμονα τον άνθρωπο και την εξέλιξή του, το Qualco Foundation στηρίζει πρωτοβουλίες, που βασίζονται σε δημιουργικές ιδέες και αποσκοπούν στο κοινό καλό, ενώ εντάσσονται σε πέντε κεντρικούς πυλώνες: Καινοτομία & Τεχνολογία, Παιδεία & Κοινωνική Πρόνοια, Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα & Ανάπτυξη, Πολιτισμός & Αθλητισμός, Αλληλεγγύη & Στήριξη σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης.

Καινοτομία & Τεχνολογία

Παραμένοντας πιστοί στην ταυτότητα και το ήθος του ομίλου των εταιρειών μας, ενθαρρύνουμε ευκαιρίες για καινοτομία και επιχειρηματικότητα, προωθώντας μοναδικές ιδέες που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα. Προτεραιότητα δίδεται στη δημιουργία ενός πλαισίου υποστήριξης της ενδογενούς επένδυσης με κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο, στην πρόσβαση σε τεχνολογία αιχμής, και στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Παιδεία & Κοινωνική Πρόνοια

Ο πρωταρχικός στόχος του Qualco Foundation είναι η διασφάλιση της δίκαιης ποιότητας της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και η προώθηση των δυνατοτήτων δια βίου μάθησης και κοινωνικής πρόνοιας για όλους δίνοντας προτεραιότητα σε μειονεκτούσες ομάδες εντός των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό, δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε Οργανισμούς και Προγράμματα που προάγουν τη δημιουργία και την ανταλλαγή γνώσης, καθώς και την ανάπτυξη νέων ταλέντων, τόσο σε ατομικό/προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, και με επίδραση την εδραίωση των αρχών της τοπικής αειφορίας. Προτεραιότητά μας είναι η κατάρτιση και εκπαίδευση για την ανάπτυξη των τοπικών ανθρώπινων πόρων.

Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα & Ανάπτυξη

Το περιβάλλον, η κοινωνία και η οικονομία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός βιώσιμα δομημένου οικοσυστήματος. Το Qualco Foundation έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές, με στόχο να συντελέσουν στην ανάπτυξη δυναμικών κοινοτήτων και παράλληλα, να ενισχύσουν τις δυνατότητες μελλοντικής ανάπτυξης. Στόχος των δράσεών μας είναι η ανάδειξη πόλεων και  τοπικών κοινοτήτων, οι οποίες είναι αποδοτικές από οικολογική άποψη, ενώ μεριμνούν για την περιβαλλοντολογική βελτίωση, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων, και την βιώσιμη κινητικότητα ευπαθών ομάδων και τοπικών πληθυσμών. Αναγνωρίζοντας ότι οι ενέργειες όλων μας έχουν αντίκτυπο στο μάκρο-περιβάλλον και την βιωσιμότητα του πλανήτη, αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της.

Πολιτισμός & Αθλητισμός

Η ταυτότητά μας βασίζεται αδιαμφισβήτητα, στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Σχεδιάζοντας δραστηριότητες που αντανακλούν και επηρεάζουν αξίες, πεποιθήσεις και φιλοδοξίες, καταφέραμε να αναδείξουμε τον κρίσιμο ρόλο του Qualco Foundation στη δημιουργία δημιουργικών κοινοτήτων.

Αποστολή μας είναι να στηρίζουμε έργα που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά, ενδυναμώνουν και ευαισθητοποιούν τη διεθνή συνείδηση ως προς την ελληνική μοντέρνα τέχνη και προάγουν τον αθλητισμό στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της εξελισσόμενης ταυτότητάς μας.

Αλληλεγγύη & Στήριξη σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης

Η βασική αρχή του Qualco Foundation περιστρέφεται γύρω από το να είμαστε στο πλάι όσων μας χρειάζονται περισσότερο. Παρέχουμε βοήθεια και στήριξη σε κρίσιμες καταστροφές και περιστατικά έκτακτης ανάγκης, ενώ στεκόμαστε απέναντι σε αδικίες κι άλλες προκλήσεις που λειτουργούν παρελκυστικά ως προς την τοπική οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιώσιμη ανάπτυξη. Με την ενσωμάτωση των 10 Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact - UNGC) στις στρατηγικές, τις δράσεις και τις διαδικασίες και τη δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας που διέπεται από ακεραιότητα, το Qualco Foundation δεν ανταποκρίνεται απλά στις βασικές ευθύνες του απέναντι στον άνθρωπο και τον πλανήτη, αλλά θέτει επίσης το πλαίσιο για τον κοινωνικό ρόλο που πρέπει να έχουν πλέον οι σύγχρονες επιχειρήσεις – επιχειρήσεις με αλληλέγγυο και ανθρωπιστικό προσανατολισμό, συνεισφέροντας μέρος της οικονομικής τους ισχύος στην κοινωνία. Μέσω ενδελεχούς έρευνας, μελέτης και συλλογής δεδομένων, είμαστε εδώ για να εντοπίσουμε τις καταστάσεις που χρειάζονται τη στήριξή μας υλοποιώντας δράσεις με σεβασμό προς τον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών. Με όραμα ένα μέλλον βιώσιμων κοινοτήτων, στις οποίες η αμοιβαία στήριξη διαδραματίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, επιδιώκουμε την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, χωρίς αποκλεισμούς.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Προγράμματα & Πρωτοβουλίες του Qualco Foundation:

1. Παιδικός διαγωνισμός «Κάλλος: Για εμένα αυτό είναι ομορφιά» από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 2021-2022

Το Qualco Foundation στήριξε τον παιδικό διαγωνισμό του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, «Κάλλος: Για εμένα αυτό είναι ομορφιά». Ο διαγωνισμός βασίστηκε στην ομώνυμη έκθεση «Κάλλος» του μουσείου, πραγματευόμενος την έννοια της ομορφιάς, όπως αυτή οριζόταν στην αρχαιότητα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συγκέντρωσε παιδιά ηλικίας 4 έως 15 ετών (προσχολικής ηλικίας, δημοτικού, γυμνασίου και δύο βαθμίδων εκπαίδευσης των ειδικών σχολείων) για να γνωρίσουν το μουσείο, με στόχο να καλλιεργήσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.

2. Το Qualco Foundation στηρίζει το Μουσείο Μπενάκη

Το Qualco Foundation ενώνει τις δυνάμεις του με το Μουσείο Μπενάκη, ενισχύοντας την αποστολή του μουσείου να καθιερώσει έναν πολυσχιδή χώρο-πόλο έλξης διαφορετικών πολιτισμών. Δεδομένου ότι ο πολιτισμός διαδραματίζει ζωτικής σημασίας ρόλο στη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την ενεργή στήριξη του Qualco Foundation στην τεχνολογική υποδομή του Μουσείου Μπενάκη, συμβάλλοντας στη μετάβαση του τελευταίου προς τη νέα ψηφιακή εποχή.

3. Υποστήριξη της πρόληψης του καρκίνου του μαστού με την Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας

Αναγνωρίζοντας ότι η υγεία είναι το σημαντικότερο αγαθό, το Qualco Foundation στηρίζει τις προσπάθειες της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, να συντονίσει ολόκληρο το φάσμα των επιστημονικών ενεργειών των εξειδικευμένων γιατρών και χειρουργών μαστού, σε παγκόσμια κλίμακα. Αποστολή της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας είναι η παροχή ολοκληρωμένης και υψηλής ποιότητας διάγνωσης, καθώς και η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής θεραπείας σε γυναίκες που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού.

4. Ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού με το «Άλμα Ζωής»

Εκτιμώντας την αδιαμφισβήτητη αξία της πρόληψης, και ειδικά όσον αφορά στον καρκίνο του μαστού, το Qualco Foundation στηρίζει ενεργά τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και τις προσπάθειές του για την ευαισθητοποίηση όλων των γυναικών, μέσω της αλληλοβοήθειας, της ψυχολογικής υποστήριξης και της αποκατάστασης των ασθενών.Τόπος Δράσης

Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα

Ατενίζοντας μία νέα εποχή αλληλεγγύης, που οδηγεί σε πιο πράσινες οικονομίες και πιο ανθεκτικές κοινωνίες, το Qualco Foundation συνεισφέρει συστηματικά σε πληθώρα κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και επιχειρηματικών προγραμμάτων με υπευθυνότητα, κοινωνικό όραμα & ηθικό επιχειρείν. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με ΜΚΟ και φιλανθρωπικές οργανώσεις, με στόχο την καλύτερη δυνατή στήριξη στους συνανθρώπους μας και την ευρύτερη κοινωνία. Συγκεκριμένα, το έργο του Qualco Foundation ήδη κρίνεται πολυσχιδές, με συνέργειες τόσο με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Μουσείο Μπενάκη, όσο και με την Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» να συγκαταλέγονται στο ενεργητικό του.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

N/A


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Δημιουργία Αξίας για εργαζόμενους, μετόχους, πελάτες, Αποδοχή υπαλλήλων
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Η ενίσχυση της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής υγείας του εργαζόμενου σε πρώτο πλάνο

Πρόγραμμα υποτροφιών NCSR D – Qualco Fellowship. Επενδύουμε στην εκπαίδευση, επενδύουμε στο μέλλον. Ο όμιλος Qualco επενδύει συστηματικά στη στήριξη της επιστημονικής κοινότητας.

Στήριξη εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων

Στρατηγική Βιωσιμότητας και ESG ομίλου Qualco

Συνεργασία με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς με στόχο μια κοινωνία αλληλεγγύης

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ, ΣΗΜΕΡΑ. Αξιολογώντας τη νέα πραγματικότητα και τις ανάγκες που έχουν ανακύψει στον απόηχο της πανδημίας, ο όμιλος Qualco υιοθέτησε ένα νέο υβριδικό μοντέλο εργασίας, και σχεδίασε το «γραφείο του μέλλοντος» στο σήμερα.

Υγεία και Ασφάλεια στον όμιλο Qualco 2020-2021 | Πλάνο πρόληψης και Αντιμετώπισης Covid-19. Διασφαλίσαμε την υγεία όλων και την απρόσκοπτη λειτουργία του ομίλου, προασπιστήκαμε με κάθε τρόπο, την υγεία και ασφάλεια των 500 και πλέον εργαζομένων μας.Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation