ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 403 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας

Πρωτοβουλία

Υγεία και Ασφάλεια στον όμιλο Qualco 2020-2021 | Πλάνο πρόληψης και Αντιμετώπισης Covid-19. Διασφαλίσαμε την υγεία όλων και την απρόσκοπτη λειτουργία του ομίλου, προασπιστήκαμε με κάθε τρόπο, την υγεία και ασφάλεια των 500 και πλέον εργαζομένων μας.

Υγεία και Ασφάλεια στον όμιλο Qualco 2020-2021 | Πλάνο πρόληψης και Αντιμετώπισης Covid-19. Διασφαλίσαμε την υγεία όλων και την απρόσκοπτη λειτουργία του ομίλου, προασπιστήκαμε με κάθε τρόπο, την υγεία και ασφάλεια των 500 και πλέον εργαζομένων μας.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

QUALCO GROUP

O Όμιλος Qualco είναι ηγέτης στον σχεδιασμό και την παροχή τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών με γνώμονα την τεχνολογία, με στόχο τη βελτιστοποίηση των οικονομικών και των λειτουργιών των ιδιωτών και των επιχειρήσεων, παρέχοντας παράλληλα πραγματική αξία στην πραγματική οικονομία και την κοινωνία.Στόχος δράσης

Πριν ακόμα φανούν τα πρώτα δείγματα της επικινδυνότητας της νόσου, το πρώτο μας μέλημά ήταν η οργάνωση της ομαλής μετάβασης σε εξ αποστάσεως εργασία για όλους, πρακτική που δεν ήταν διαδεδομένη μέχρι εκείνη την στιγμή στον οργανισμό. Από πλευράς τεχνολογικών υποδομών σταθήκαμε τυχεροί -χρονικά- και καταφέραμε πολύ γρήγορα να "γυρίσουμε" 450 ανθρώπους σε απομακρυσμένη εργασία.

Εργαστήκαμε για την κατάρτιση ενός συνολικού πλάνου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της COVID-19, που επικοινωνήσαμε στους εργαζόμενους και στους συνεργαζόμενους (συνεργάτες, επισκέπτες) του Ομίλου.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι

 

Χρονική διάρκεια

2020-2022


Περιγραφή

Στον όμιλο Qualco, η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων μας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, ήδη από την αρχή μας πανδημίας, θεωρήσαμε χρέος μας να προασπίσουμε με κάθε τρόπο, την υγεία και ασφάλεια των 500 και πλέον εργαζομένων μας. Λειτουργήσαμε άμεσα και με ευελιξία σε μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση, βασιζόμενοι μας αξίες και την ανθρωποκεντρική μας κουλτούρα. Διασφαλίσαμε την υγεία όλων και την απρόσκοπτη λειτουργία του ομίλου, ακούσαμε ουσιαστικά μας ανθρώπους μας, που μας εμπιστεύτηκαν και μας δικαιώσαμε με τα αποτελέσματα των ενεργειών μας.

Το ΙΤ τμήμα του Ομίλου ανέλαβε το απαιτητικό έργο της απομακρυσμένης εργασίας και της παροχής εξοπλισμού σε όλους τους εργαζομένους στο πλαίσιο του οποίου για την διευκόλυνση των συνεργατών μας, αναλάβαμε την αποστολή του αναγκαίου εξοπλισμού στο σπίτι όσων είχαν ανάγκη, ενώ συμβληθήκαμε και με συγκεκριμένο e-shop για την απευθείας παραγγελία εξοπλισμού από τους συνεργάτες μας. Παράλληλα, υλοποιήσαμε τα κατάλληλα δίκτυα επικοινωνίας (collaborative tools) και τη διασύνδεσή τους με όλα τα συστήματα του ομίλου. Η καθημερινότητα όμως , λειτουργικά είχε πολύ πιο σύνθετες προκλήσεις από την τεχνολογία. Γρήγορα καταλάβαμε ότι η τεχνολογία ήταν το εργαλείο για να διασφαλίσουμε μεν την απρόσκοπτη λειτουργία του οργανισμού, αλλά λειτουργικά, ψυχολογικά, συναισθηματικά δεν ήμασταν έτοιμοι για μια τέτοια καθημερινότητα.

Εργαστήκαμε, λοιπόν, για την κατάρτιση ενός συνολικού πλάνου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της COVID-19, που επικοινωνήσαμε στους εργαζόμενους και στους συνεργαζόμενους (συνεργάτες, επισκέπτες) του Ομίλου.

Συγκεκριμένα:

1. Καταρτήσαμε και επικοινωνήσαμε λεπτομερές Σχέδιο Προετοιμασίας και Αντιμετώπισης της COVID-19 σε όλους τους εργαζόμενους τους ομίλου, με αναλυτικές διαδικασίες και οδηγίες για την ελαχιστοποίηση μετάδοσης του ιού, την αποτελεσματική διαχείριση των ύποπτων ή/και επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19, που δε χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας, καθώς και τον περιορισμό της νόσου στην ευρύτερη κοινότητα (οικογένεια, κοινωνικός περίγυρος κλπ.).
2. Εγκαταστήσαμε θερμοκάμερα στην είσοδο των γραφείων μας για την αποφυγή εισόδου εργαζομένων με συμπτώματα COVID-19.
3. Πραγματοποιήσαμε PCR Tests στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και του συνεργαζόμενου διαγνωστικού κέντρου

 • Με κόστος που ανέλαβε εξολοκλήρου η εταιρεία, διεξήγαμε PCR Tests σε όλο το προσωπικό που εργαζόταν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας (σε δύο κτιριακά συγκροτήματα), δύο φορές την εβδομάδα τον πρώτο χρόνο της πανδημίας, και μία φορά την εβδομάδα στη συνέχεια.
 • Η διαδικασία περιλάμβανε αναλυτική ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τις ημέρες και ώρες των δειγματοληψιών, δειγματοληψία στις εγκαταστάσεις μας με απόλυτη τήρηση των μέτρων πρόληψης, όπως είχαν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ, ανάλυση των δειγμάτων σε αναγνωρισμένο διαγνωστικό κέντρο, και αποστολή των αποτελεσμάτων στα προσωπικά ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των εργαζομένων.
 • Με γνώμονα την τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (GDPR), και σε συνεργασία με νομικό σύμβουλο καθώς και με τον GDPR Officer, καταρτίστηκε συμφωνητικό που υπογράφτηκε από όλους τους συμμετέχοντες κατά τη διαδικασία δειγματοληψίας. Επιπροσθέτως, σε κάθε δειγματοληψία υπογραφόταν αντίστοιχο συμφωνητικό του διαγνωστικού κέντρου που ανέλαβε τις δειγματοληψίες και την ανάλυση των δειγμάτων.
 • Στην περίπτωση θετικού δείγματος, αρχικά ακολουθήθηκε διαδικασία ενημέρωσης του εργαζομένου από το διαγνωστικό κέντρο, και ακολούθως επικοινωνία με το τμήμα Health & Safety, το οποίο ερχόταν σε επαφή με τον ΕΟΔΥ και τον εργαζόμενο για την παροχή οποιασδήποτε συμβουλευτικής ή άλλης βοήθειας. Στη συνέχεια, ενημερωνόταν το τμήμα HR και το IT για τη λειτουργική κάλυψη των αναγκών του εργαζομένου και του τμήματος, στο οποίο υπαγόταν (συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποβολές για ασθένειες, εξ’ αποστάσεως εργασία, παροχή εξοπλισμού, κλπ.).
 • Όλοι οι εργαζόμενοι του ομίλου είχαν ελεύθερη πρόσβαση σε PCR Tests στις εγκαταστάσεις του συνεργαζόμενου εργαστηρίου, κατά την περίπτωση που δεν μπορούσαν να παραβρεθούν στις τακτικές προγραμματισμένες δειγματοληψίες εντός των κτιριακών εγκαταστάσεών μας.
 • Επίσης, οι συγγενείς (1ου βαθμού) των εργαζομένων, είχαν πρόσβαση σε δωρεάν PCR tests, σε περίπτωση που υπήρχε κρούσμα στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ απολάμβαναν συμφωνημένη προνομιακή τιμή για τεστ για προληπτικούς λόγους.

4. Διεξαγωγή Rapid Tests στα γραφεία μας για συνεργάτες, επισκέπτες, εργαζόμενους

Μετά το πρώτο εξάμηνο της πανδημίας, εντοπίσαμε πως ήταν επιτακτική ανάγκη να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάξαμε στο δυναμικό μας εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Rapid Tests, εντός των κεντρικών γραφείων του ομίλου σε δωδεκάωρη βάση (08:00-20:00), καθημερινά και σε κάθε εργάσιμη ημέρα. Σε Rapid tests υποβάλλονταν καθημερινά το προσωπικό των συνεργαζόμενων εταιριών του ομίλου (εταιρείες καθαρισμού και security) πριν την είσοδό του στο κτίριο, οι επισκέπτες, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι, που είτε οι ίδιοι είτε κάποιος από το άμεσο περιβάλλον τους είχαν εμφανίσει συμπτώματα.

5. Floorplans, Αύξηση τηλεργασίας

Πέρα από την αυτονόητη τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία κατά του COVID-19, ο όμιλος προχώρησε και σε περαιτέρω μέτρα:

 • Κατάρτιση αναλυτικών Floorplans, με την ενσωμάτωση όλης της κείμενης νομοθεσίας, για το ποσοστό τηλεργασίας και τις σωστές αποστάσεις ανάμεσα στις θέσεις εργασίας.
 • Υπέρβαση του απαιτούμενου ποσοστού τηλεργασίας (ο όμιλος έφτασε σε ποσοστό τηλεργασίας 80%+, όταν το ανώτατο απαιτούμενο όριο ήταν στο 60%).

6. Πρόγραμμα επικοινωνίας και ενημέρωσης

Σε συνεργασία με το τμήμα HR, σχεδιάσαμε και διεξήγαμε έρευνα ικανοποίησης σχετικά με τη λειτουργία του οργανισμού κατά τη διάρκεια της καραντίνας, προκειμένου να εντοπίσουμε τα θέματα που προβληματίζουν ή/και ικανοποιούν τους εργαζομένους μας, ενισχύοντας τα κανάλια επικοινωνίας, τόσο σε επίπεδο τακτικής ενημέρωσης, όσο και σε επίπεδο υποστήριξης.

Διεξήγαμε καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με την νόσο και τα οφέλη του εμβολιασμού, αντλώντας υλικό από έγκυρα επιστημονικά μέσα, διεθνείς και ελληνικούς οργανισμούς υγείας, ενώ οργανώσαμε webinars με καλεσμένους γιατρούς και επιστήμονες, προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήσεις και ανησυχίες των εργαζομένων. Δώσαμε κίνητρα για τον εμβολιασμό, που ανήλθε σε ποσοστό 90% των εργαζομένων.

 • Στείλαμε οδηγίες και οργανώσαμε Webinars για τις νέες συνθήκες εργασίας και την σχετική με την εξ’ αποστάσεως εργασία υγεία και ασφάλεια στους χώρους του σπιτιού.
 • Αναρτήσαμε οδηγίες και κανόνες ασφαλείας σε κοινόχρηστους χώρους και γραφεία.

Όσο η πανδημία συνεχιζόταν κι έχοντας καλύψει τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων και την λειτουργία του οργανισμού, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πιο soft θέματα που απασχολούσαν τον κόσμο μας και επιβάρυναν την καθημερινότητά τους. Ανάγκες πέρα από τις καθαρά επαγγελματικές, τα εργαλεία, τις επικοινωνίες, τις προσβάσεις. Ανάγκες που εκτός από αυστηρά επαγγελματικές ήταν και πολύ πιο προσωπικές, διαφορετικές για τον καθένα, καθοριστικές όμως για να συνεχίσουμε όλοι μας να είμαστε υγιείς -σωματικά, πνευματικά και συναισθηματικά- συγκεντρωμένοι και αποδοτικοί.

Προέκυψαν θέματα όπως η απομακρυσμένη διαχείριση ομάδας, η διαχείριση του χρόνου και η ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, η λειτουργία της οικογένειας στο νέο πλαίσιο, η μοναξιά και ο κοινωνικός αποκλεισμός που επιβάρυνε την διάθεση όλων μας, ο φόβος και το άγχος για την ζωή μας, για την εργασία μας, για το μέλλον το δικό μας και του πλανήτη. Το ηθικό όλων ήταν κλονισμένο, η διαφορετική καθημερινότητα έφερε στην επιφάνεια θέματα παραγκωνισμένα, πολλές φορές άγνωστα και σίγουρα ψυχοφθόρα.

Για το λόγο αυτό, προσφέραμε εντός των πρώτων ημερών της εφαρμογής της καθολικής τηλεργασίας, την δυνατότητα πρόσβασης σε 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης και Διαδικτυακές Συνεδρίες Συμβουλευτικής, μέσω της Hellas EAP για όλους τους εργαζόμενους, αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους. Στον όμιλο Qualco πιστεύουμε, ότι η άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένους συμβούλους μπορεί να λειτουργήσει διαχρονικά ως ένα υποστηρικτικό εργαλείο για τη διαχείριση της συναισθηματικής έντασης και τον έλεγχο του στρες.

Θέλοντας να ενισχύσουμε τη χρήση της υπηρεσίας, διοργανώσαμε για όλο τον όμιλο παρουσίαση αυτής, με συμμετοχή της Διοίκησης, την οποία παρακολούθησαν τα 2/3 των εργαζομένων μας. Επιπλέον, διοργανώσαμε CyberTalks (1/15θήμερο), με θέματα όπως: «Ψυχραιμία & Αυτοφροντίδα», «Επιστροφή στη νέα κανονικότητα» κ.ά., που αξιολογήθηκαν από τους συνεργάτες μας, ως πολύ χρήσιμα και βοηθητικά (96% από τους συμμετέχοντες αξιολόγησαν ως θετική τη συγκεκριμένη επένδυση της εταιρείας, έπειτα από συμμετοχή τους σε σχετικό ερωτηματολόγιο).

Επιπλέον, οργανώσαμε διαδικτυακά προγράμματα ενημέρωσης για πληθώρα θεμάτων που άπτονταν της βελτίωσης της ευεξίας των εργαζομένων.

 • Κρατήσαμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με όλους τους εργαζόμενους, που χρειάζονταν βοήθεια σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ανάλογα με την κατάσταση και τη φύση του ζητήματος, ένας on-call συνεργάτης ήταν πάντα διαθέσιμος, είτε από το τμήμα HR, είτε από το H&S.
 • Οργανώσαμε:

α. Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών, με σκοπό τη διεύρυνση των γνώσεων και τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας εντός του εργασιακού χώρου.
β. Διαδικτυακά προγράμματα (wellness webinars), με θεματολογία γύρω από το fitness και το well-being (μαγειρική, yoga, γυμναστική, κ.ά.), την αντιμετώπιση μυοσκελετικών προβλημάτων και την υγιεινή διατροφή με ειδικούς φυσιοθεραπευτές και διατροφολόγους

 • Συνάψαμε συνεργασία  με εξειδικευμένο γιατρό σε θέματα που αφορούν τον COVID-19, παρέχοντας  γραμμής επικοινωνίας 24/7 για όλους τους εργαζόμενους.

Επιστροφή στο γραφείο

Ο όμιλος Qualco, σεβόμενος τις οικογένειες και τις προσωπικές ανάγκες των εργαζομένων του, ήταν από τις ελάχιστες εταιρείες που έδωσαν ελευθερία επιλογής επιστροφής, βασιζόμενοι στην έρευνα που διεξήγαμε, καθώς το θεωρήσαμε  ως σωστό βήμα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Στο πλαίσιο αυτό, φροντίσαμε, ώστε όλοι οι συνεργάτες να έχουν λεπτομερή ενημέρωση για το τελικό σχέδιο της εκ περιτροπής επιστροφής μας στο γραφείο, το οποίο επιλέξαμε ως το πιο ασφαλές. Εξαιρώντας όσους ανθρώπους δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να επιστρέψουν, οι εργαζόμενοί μας χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, με την κάθε ομάδα να εργάζεται εκ περιτροπής, μία εβδομάδα από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, και την επόμενη απομακρυσμένα. Προχωρήσαμε σε χαρτογράφηση των χώρων  της εταιρείας, προκειμένου να δούμε ποιες θέσεις είναι κατάλληλες προς εργασία, τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις. Με βάση αυτό το πλάνο, συνεχίζουμε την εργασία μας ακόμα και σήμερα.

 • Ανάμεσα στα μέτρα αυτά, συμπεριλαμβάνεται η καθολική απολύμανση των εγκαταστάσεών μας σε εβδομαδιαία βάση (η οποία ξεκίνησε πριν το lockdown και συνεχίζεται μέχρι σήμερα), η ενισχυμένη καθαριότητα των χώρων μας, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και η αμεσότητα στην επικοινωνία με τον γιατρό εργασίας μας. Φυσικά, σε όλους τους χώρους έχουν τοποθετηθεί αντισηπτικά, μάσκες μίας χρήσης και ειδικοί κάδοι.
 • Εντάξαμε στο δυναμικό μας μια εξειδικευμένη νοσηλεύτρια για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, αλλά και την πρόληψη κατά του COVID-19, με έκτακτες διενέργειες rapid tests.

Στον όμιλο Qualco, είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για την αίσθηση εμπιστοσύνης που εμπνεύσαμε στους ανθρώπους μας, γεγονός που αποτυπώνεται στα αποτελέσματα των ερευνών ικανοποίησης που διεξήγαμε από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα, στον μεγάλο αριθμό των τεστ που έχουμε διενεργήσει (περί τα 20,500 τεστ) και φυσικά, στον περιορισμένο αναλογικά, αριθμό κρουσμάτων που έχουμε καταγράψει.

Σήμερα, έχοντας ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο και μπαίνοντας σε μία επόμενη φάση πιο δυνατοί και συνειδητοποιημένοι, νιώθουμε υπερήφανοι τόσο για τους ανθρώπους μας, που ανταποκρίθηκαν σε αυτή τη νέα συνθήκη, όσο και για εμάς που σταθήκαμε δίπλα τους. Κάνοντας τον απολογισμό μας γι’ αυτό το απαιτητικό εγχείρημα, το οποίο ήρθε εις πέρας χάρη στον συντονισμό και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων τμημάτων (H&S, HR και ΙΤ), θέσαμε τα θεμέλια για μια νέα, λειτουργική και ασφαλή εργασιακή κανονικότητα, η οποία βασίζεται στην άμεση επικοινωνία, στην καλή συνεργασία και στις αποφασιστικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Διεξήγαμε καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με την νόσο και τα οφέλη του εμβολιασμού, αντλώντας υλικό από έγκυρα επιστημονικά μέσα, διεθνείς και ελληνικούς οργανισμούς υγείας, ενώ οργανώσαμε webinars με καλεσμένους γιατρούς και επιστήμονες, προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήσεις και ανησυχίες των εργαζομένων. Δώσαμε  κίνητρα για τον εμβολιασμό, που ανήλθε σε ποσοστό 90% των εργαζομένων.

Στείλαμε οδηγίες και οργανώσαμε Webinars για τις νέες συνθήκες εργασίας και την σχετική με την εξ’ αποστάσεως εργασία υγεία και ασφάλεια στους χώρους του σπιτιού

Αναρτήσαμε οδηγίες και κανόνες ασφαλείας σε κοινόχρηστους χώρους και γραφεία.

Όσο η πανδημία συνεχιζόταν και έχοντας καλύψει τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων και την λειτουργία του οργανισμού, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πιο soft θέματα που απασχολούσαν τον κόσμο μας και επιβάρυναν την καθημερινότητά τους. Ανάγκες πέρα από τις καθαρά επαγγελματικές, τα εργαλεία, τις επικοινωνίες, τις προσβάσεις. Ανάγκες που εκτός από αυστηρά επαγγελματικές ήταν και πολύ πιο προσωπικές, διαφορετικές για τον καθένα, καθοριστικές όμως για να συνεχίσουμε όλοι μας να είμαστε υγιείς -σωματικά, πνευματικά και συναισθηματικά- συγκεντρωμένοι και αποδοτικοί.

Προέκυψαν θέματα όπως η απομακρυσμένη διαχείριση ομάδας, η διαχείριση του χρόνου και η ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, η λειτουργία της οικογένειας στο νέο πλαίσιο, η μοναξιά και ο κοινωνικός αποκλεισμός που επιβάρυνε την διάθεση όλων μας, ο φόβος και το άγχος για την ζωή μας, για την εργασία μας, για το μέλλον το δικό μας και του πλανήτη. Το ηθικό όλων ήταν κλονισμένο, η διαφορετική καθημερινότητα έφερε στην επιφάνεια θέματα παραγκωνισμένα, πολλές φορές άγνωστα και σίγουρα ψυχοφθόρα.

Για το λόγο αυτό, προσφέραμε εντός των πρώτων ημερών της εφαρμογής της καθολικής τηλεργασίας, την δυνατότητα πρόσβασης σε 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης και Διαδικτυακές Συνεδρίες Συμβουλευτικής, μέσω της Hellas EAP για όλους τους εργαζόμενους, αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους. Στον όμιλο Qualco πιστεύουμε, ότι η άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένους συμβούλους μπορεί να λειτουργήσει διαχρονικά ως ένα υποστηρικτικό εργαλείο για τη διαχείριση της συναισθηματικής έντασης και τον έλεγχο του στρες.

Θέλοντας να ενισχύσουμε τη χρήση της υπηρεσίας, διοργανώσαμε για όλο τον όμιλο παρουσίαση αυτής, με συμμετοχή της Διοίκησης, την οποία παρακολούθησαν τα 2/3 των εργαζομένων μας. Επιπλέον, διοργανώσαμε CyberTalks (1/15θήμερο), με θέματα όπως: «Ψυχραιμία & Αυτοφροντίδα», «Επιστροφή στη νέα κανονικότητα» κ.ά., που αξιολογήθηκαν από τους συνεργάτες μας, ως πολύ χρήσιμα και βοηθητικά (96% από τους συμμετέχοντες αξιολόγησαν ως θετική τη συγκεκριμένη επένδυση της εταιρείας, έπειτα από συμμετοχή τους σε σχετικό ερωτηματολόγιο).

Επιπλέον, οργανώσαμε διαδικτυακά προγράμματα ενημέρωσης για πληθώρα θεμάτων που άπτονταν της βελτίωσης της ευεξίας των εργαζομένων.

Κρατήσαμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με όλους τους εργαζόμενους, που χρειάζονταν βοήθεια σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ανάλογα με την κατάσταση και τη φύση του ζητήματος, ένας on-call συνεργάτης ήταν πάντα διαθέσιμος, είτε από το τμήμα HR, είτε από το H&S.
Οργανώσαμε:

Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών, με σκοπό τη διεύρυνση των γνώσεων και τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας εντός του εργασιακού χώρου.
Διαδικτυακά προγράμματα (wellness webinars), με θεματολογία γύρω από το fitness και το well-being (μαγειρική, yoga, γυμναστική, κ.ά.), την αντιμετώπιση μυοσκελετικών προβλημάτων και την υγιεινή διατροφή με ειδικούς φυσιοθεραπευτές και διατροφολόγους

Συνάψαμε συνεργασία  με εξειδικευμένο γιατρό σε θέματα που αφορούν τον COVID-19, παρέχοντας  γραμμής επικοινωνίας 24/7 για όλους τους εργαζόμενους.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Θεμέλια για μια νέα, λειτουργική και ασφαλή εργασιακή κανονικότητα, η οποία βασίζεται στην άμεση επικοινωνία, στην καλή συνεργασία και στις αποφασιστικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Μειωμένα κρούσματα covid.

 Τόπος Δράσης

Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα

Hellas EAP


Συμμετοχή εργαζομένων

N/A

 


Φωτογραφίες
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation