ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 339 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Πιστοποίηση B Corp εταιρεία (Chiesi Hellas AEBE)

Πιστοποίηση B Corp εταιρεία (Chiesi Hellas AEBE)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Chiesi Hellas AEBE

Τον Ιανουάριο του 1998, δώδεκα άνθρωποι με όραμα, τόλμη και ενθουσιασμό, ίδρυσαν στην Ελλάδα την θυγατρική της Chiesi, μιας Ιταλικής φαρμακευτικής εταιρείας που εδρεύει στην Πάρμα και που έχει να επιδείξει αξιοζήλευτο ερευνητικό έργο, ιδιαίτερα στον τομέα των αναπνευστικών παθήσεων. Μια σειρά από ενδιαφέροντα προϊόντα συμπληρώνουν και ισχυροποιούν τα τελευταία χρόνια το οπλοστάσιο του γιατρού και δίνουν αξιόπιστες λύσεις σε σοβαρές παθήσεις, όπως το άσθμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και η αναπνευστική δυσχέρεια των νεογνών.

Σήμερα, η Chiesi Hellas έχοντας ήδη αυξήσει το προσωπικό της και τις πωλήσεις της, είναι μία σωστά οργανωμένη εταιρεία, με δυναμική παρουσία στην Ελληνική Φαρμακευτική αγορά, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που αποτελούν σοβαρή παρακαταθήκη για ένα ακόμα καλύτερο μέλλον.

http://www.chiesi.gr/ 

 

Εταιρικό video

 Στόχος δράσης

Το 2018 αποτελεί μια χρονιά ορόσημο για την εταιρεία καθώς αποφασίζει να υποστηρίξει ενεργά την Agenda 2030 του OHE και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Development Goals) που έχουν τεθεί προς ενίσχυση της κοινωνίας  και προστασίας του πλανήτη. 

Βασικός μας στόχος ήταν να εστιάσουμε και να 'αλλάξουμε' τον τρόπο διακυβέρνησής μας προς ενίσχυση της Διαφάνειας, της Υπευθυνότητας, της Ηθικής και της Αξιοπιστίας αξιολογώντας παράλληλα την Απόδοσή μας. Και αυτό γιατί στην Chiesi πιστεύουμε ότι "πάντα υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος να κάνουμε τα πράγματα και μάλιστα τώρα, περισσότερο από ποτέ. Οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις των καιρών μας απαιτούν την ανάληψη ενός νέου ρόλου και μιας νέας δέσμευσης από όλες τις εταιρείες. Η Chiesi δήλωσε έτοιμη να αναλάβει αυτήν την ευθύνη/ρόλο, σε συνέχεια της ιστορίας της και να ανανεώσει τη φιλοδοξία της να έχουμε θετική επίδραση στους ανθρώπους, στην κοινωνία, στον πλανήτη".

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μέσα από τις αλλαγές που έγιναν επωφελούνται

α) οι εργαζόμενοι ως προς τις παροχές που λαμβάνουν,

β) οι πελάτες ως προς το προϊόν που χρησιμοποιούν,

γ) οι (τοπικοί) προμηθευτές ενισχύοντας το εγχώριο επιχειρείν,

δ) η κοινωνία μέσω εθελοντικών δράσεων, της προσφοράς εργασίας και ενίσχυσης των μειονοτήτων και

ε) το περιβάλλον (μείωση αντίκτυπου στο περιβάλλον και ενίσχυση μοντέλων κυκλικής οικονομίας).

 

Χρονική διάρκεια

Έναρξη Ιούλιος 2018 - Μάιος 2019 (οπότε και πιστοποιηθήκαμε ως B Corp Εταιρεία).

Η δέσμευσή μας συνεχίζεται και ενισχύεται καθημερινά στον τρόπο που διοικούμε και λαμβάνουμε αποφάσεις, καθώς στόχο μας αποτελεί η επανα-πιστοποιήση της εταιρείας μας σε 3 έτη!


Περιγραφή

Απόφαση της εταιρείας ήταν η συμμετοχή της σε ένα κίνημα αλλαγής, σε ένα παγκόσμιο κίνημα Ηγετών που λαμβάνουν ουσιαστική και μακροχρόνια δέσμευση και δράση στον τρόπο του επιχειρείν. Σημαντικό μέρος αυτής ήταν η ύπαρξη ανεξάρτητης εταιρείας που πραγματικά θέτει τον πύχη ψηλά για το επιχειρείν και διασφαλίζει αξιοκρατία και εμπιστοσύνη ως προς την πιστοποίηση που παρέχει (https://bcorporation.net/certification). Οι πιστοποιημένες B Corporations εστιάζουν σε ένα νέο τρόπο λειτουργίας του επιχειρείν που ισορροπεί το σκοπό με το κέρδος. Είναι υποχρεωμένες σε κάθε απόφαση που λαμβάνουν να έχουν αναλύσει την επίδραση των αποφάσεών τους στους εργαζόμενούς τους, στους πελάτες τους, στους προμηθευτές τους, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Οι 3.038  αυτές εταιρείες (σε παγκόσμιο επίπεδο) αποτελούν μια Κοινότητα Ηγετών που χρησιμοποιούν το επιχειρείν ως Δύναμη για το Κοινό Καλό, εμπνέοντας και άλλες εταιρείες να πράττουν το ίδιο (https://bcorporation.net).

 

Στο πλαίσιο αυτό, το 2018 ξεκινήσαμε και μετρήσαμε το αντίκτυπό μας μέσα από 5 πυλώνες και 246 αναλυτικές απαντήσεις στα ερωτήματα που περιλαμβάνει το μοντέλο ΒΙΑ. To B Impact Assessment Model αποτελεί το πιο αξιόπιστο και πληρέστερο μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εταιρεία για να αξιολογήσει την επίδρασή της στους εργαζόμενούς της, την κοινωνία, το περιβάλλον και τους πελάτες).

1) Διακυβέρνηση: Αποστολή & Δέσμευση, Ευθύνη Διοίκησης, Ηθική, Διαφάνεια

2) Εργαζόμενοι: Αμοιβές, Παροχές, Εκπαίδευση & Επιμόρφωση, Ευθύνη Εργαζομένων, Τρόπος διοίκησης και επικοινωνίας με τους εργαζόμενους, Ευελιξία στην εργασία, Εταιρική κουλτούρα, Εργασιακή Υγιεινή & Ασφάλεια

3) Κοινωνία: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης, Διαφορετικότητα & Ενσωμάτωση, Κοινωνική Δέσμευση & Προσφορά, Συμμετοχή στην Τοπική Κοινότητα, Προμηθευτές/Διανομείς & Προϊόντα

4) Περιβάλλον: Ιδιοκτησία γης/Γραφεία/Εργοστάσιο, Προσφορά προς το περιβάλλον, Σημεία επιβάρυνσης περιβάλλοντος, Μεταφορά/Διανομή & Προμηθευτές

5) Πελάτες: Προϊόν και Εξυπηρέτηση 

 

Μετά από ένα ταξίδι 1 έτους, 3 assessments και την αλλαγή 51 πολιτικών/ τρόπων λειτουργίας και αποφάσεων, η Chiesi Hellas πιστοποιήθηκε τον Μάιο 2019 ως Benefit Corporation! Και είμαστε πλέον σίγουροι ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον. Στο εξής ενεργούμε και επιχειρούμε έχοντας ως σημαία μας "Ας κάνουμε τον κόσμο να νιώσει καλύτερα!"

 

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Αποτελέσματα Δράσης:

Διακυβέρνηση
1.Προσφέρθηκε εκπαίδευση προς όλους τους εργαζόμενους της Chiesi για τη δέσμευση της εταιρείας για περιβαλλοντική και κοινωνική προσφορά (We Act Educational)
2.Προστέθηκε εκπαίδευση στους νεοεισερχόμενους συναδέλφους σχετικά με την Περιβαλλοντική & Κοινωνική μας Αποστολή ως Chiesi
3.Προστέθηκαν KPIs για να μετράμε το αποτύπωμά μας στο περιβάλλον, την προσφορά μας στην κοινωνία και την επένδυση που κάνει η εταιρεία στην εκπαίδευση των εργαζομένων της
4.Αναρτήθηκαν τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας (intranet) προς γνώση και ενημέρωση όλων των συναδέλφων
5.Η εταιρεία κοινοποιεί το περιβαλλοντικό και κοινωνικό της αποτύπωμα ετησίως (μέσω sustainability report) το οποίο επίσης αναρτάται στο εταιρικό site
6.Στα job descriptions και στους ετήσιους στόχους όλων των συναδέλφων προστέθηκαν ευθύνες/προσδοκίες σε σχέση με τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο της εταιρείας
7.Δημιουργήθηκε εταιρική Αποστολή για την Αειφορία και 3ετες Πλάνο Αειφορίας 

8.Υιοθετήθηκε το Νο12 SDG με στόχο:

-Υπεύθυνη κατανάλωση (μείωση ενέργειας, μείωση ρύπων, μείωση σπατάλης νερού με παράλληλα αξιοποίηση περισσευούμενων μερίδων φαγητού (σε συνεργασία με το ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ)

-Επιλογή προμηθευτών οι οποίοι χρησιμοποιούν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και εμπνέουν τους άλλους να κάνουν το ίδιο

-Ασφάλεια εργαζομένων στο χώρο εργασίας

-Προώθηση υγιεινών πρακτικών και συμπεριφορών (check up εν ώρα εργασίας)

9. Αναρτήθηκαν όλα τα SOPs (Standard Operating Procedure- Εταιρικός Κανονισμός/Διαδικασία), παροχές, οικονομικά στοιχεία στο intranet με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας
10. Αναρτήθηκαν τα βιογραφικά του Διοικητικού Συμβουλίου στο intranet με στόχο τη γνώση και διαφάνεια

 

Εργαζόμενοι

1.Αυξήθηκε το ποσοστό διαφοράς του χαμηλότερα αμειβόμενου συναδέλφου σε σχέση με το βασικό μισθό
2.Συμπεριλήφθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι (ορισμένου χρόνου, part-time, πρόσληψη μέσω άλλης εταιρείας) για συμμετοχή στο εταιρικό πρόγραμμα επιβράβευσης (bonus)
3.Σχεδιάστηκε εταιρικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα, το οποίο συνδυάζεται και με Αποταμιευτικό Πρόγραμμα
4.Αναπροσαρμόστηκε το Ασφαλιστικό και περιλαμβάνει επίδομα μητρότητας και δωρεάν προληπτικούς ελέγχους
5.Το 2019, το 83% των ανοικτών θέσεων καλύφθηκε εσωτερικά δίνοντας προτεραιότητα στους συναδέλφους
6.Προγραμματίστηκαν ώρες εκπαίδευσης για όλους τους συναδέλφους
7.Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε FF/RMs στη Διοίκηση της Απόδοσης και Ανατροφοδότησης (feedback) με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτών

8.Προγραμματίστηκε εκπαίδευση των managers στο coaching ώστε να δημιουργηθεί μια κουλτούρα coaching εντός εταιρείας
9.Στους εργαζόμενους των γραφείων προσφέρεται ευελιξία στην ώρα προσέλευσης (λόγω απόστασης ή γυμναστηρίου)
10.Στους εργαζόμενους στα γραφεία έγινε εκπαίδευση για την ασφάλεια και το χειρισμό ασυνήθιστων συμβάντων 
11.Δημιουργήθηκε email για ενημέρωση της Διοίκησης από τους εργαζόμενους για πιθανές εστίες ατυχημάτων ([email protected])
12.Ενισχύθηκε το SOP (Εσωτερικός Κανονισμός 2018-2019) με πολιτική κατά της Παρενόχλησης & Διακρίσεων και του Εκφοβισμού ([email protected], [email protected]). Δυνατότητα ανώνυμης πληροφόρησης προς τη Διοίκηση σε περίπτωση εντοπισμού καταχρηστικότητας.
13.Προσφέρεται μια φορά ετησίως εκπαίδευση ‘finance for finance people’ με στόχο την εξοικείωση των εργαζομένων με τα οικονομικά
14.Επιδοτήθηκε η εκπαίδευση ΜΒΑ (ετήσιο πρόγραμμα στο εξωτερικό) σε  συναδέλφους

15.Προγραμματίστηκε όχι μόνο τεχνική εκπαίδευση των συναδέλφων αλλά και ανάπτυξη των life skills )
16.Θεσμοθετήθηκε στο SOP διαδικασία αποχώρησης συνεργατών με μειωμένη απόδοση που προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεωτικές δράσεις ενημέρωσης του εργαζόμενου
17.Υπήρξε σχεδιασμός σε θέματα εργονομίας στον νέο εργασιακό χώρο. Προσφέρθηκε εκπαίδευση και ενημέρωση στους συναδέλφους του γραφείου.
18.Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ανάπτυξη των συναδέλφων και δημιουργείται για Όλους προσωπικό πλάνο ανάπτυξης.
19.Απαλλάσσονται οι συνάδελφοι στο FF από τη χρήση laptop εστιάζοντας σε πιο εύκολες μορφές ενημέρωσης (ipad)
20.Προσφέρεται στους συναδέλφους των γραφείων χρήση laptop εστιάζοντας σε πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης

Κοινωνία
1.Δημιουργήθηκε και προσφέρεται εκπαίδευση στη Διαφορετικότητα & Ενσωμάτωση στους νεοεισερχόμενους συναδέλφους
2.Αυξήθηκε το % γυναικών στο mgm committee
3.Υιοθετήθηκε εταιρικό πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς που επιτρέπει στους υπαλλήλους να επιλέγουν που θα γίνουν δωρεές
4.Οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφέρουν έως και 20 ώρες (εντός του χρόνου εργασίας τους) εθελοντισμού το χρόνο
5.Ανακοινώθηκε χρηματικό βραβείο ενιχύοντας τη δράση του We Act
6.Μειώθηκαν τα ταξίδια στελεχών και ενισχύθηκε η επικοινωνία με την μητρική εταιρεία μέσω VC/skype calls
7.Επιδοτήθηκε η βελτίωση του Εργαστηρίου της Φαρμακευτικής Σχολής Χημείας του ΕΚΠΑ
8.Επικοινωνήθηκαν βέλτιστες πρακτικές για τη θέρμανση στα γραφεία
9.Ανανεώθηκε το SΟP για  να τονίσει την προτίμηση στους τοπικούς προμηθευτές ή στους επιχειρηματίες των υποβαθμισμένων περιοχών
10.Προσφέραμε Υποτροφία (φαρμακευτική σχολή) προς ενίσχυση της επιστήμης και της κοινωνίας
11.Ενισχύθηκε το SOP του εταιρικού κανονισμού ενσωματώνοντας παράγραφο για Διαφορετικότητα & Ενσωμάτωση
12.Επικοινωνείται στην αγγελία η προτίμηση της εταιρείας να στελεχώνει με άτομα από την τοπική περιοχή που ανοίγει μια θέση απασχόλησης
13.Δημιουργείται Κώδικας Δεοντολογίας για τους προμηθευτές που να εστιάζει στην ευθύνη που περιμένει η Chiesi να έχουν οι προμηθευτές της προς το περιβάλλον και την κοινωνία
14.Δίνεται η δυνατότητα στους εξωτερικούς συνεργάτες να μην απασχολούνται αποκλειστικά με το λογαριασμό της Chiesi (αλλά και με άλλους πελάτες) ενισχύοντας έτσι τη βιωσιμότητα αυτών

15.Έγινε δωρεά 770 φαρμ.προϊόντων μας στην κοινωνία 
16.Επενδύθηκε κονδύλι σε προγράμματα κοινωνικής ενημέρωσης
17.Αξιοποιήθηκαν ώρες εθελοντικής εργασίας (σε εργάσιμο χρόνο)

Περιβάλλον
1.Ανακοινώθηκε paperless policy και καταναλώθηκε 43% λιγότερο χαρτί το 2018 σε σχέση με το 2017
2.Σχεδιάζεται πολιτική για μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος ως εταιρεία (ανακύκλωση, παροχή ρεύματος για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φυσικό φως, βάση για ποδήλατα, μείωση ρύπων, ανάδειξη της τεχνολογίας ως μέσο επικοινωνίας κλπ)
3.Το νέο κτίριο διαθέτει τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον (αυτοματισμοί για λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και νερού)
4.Υιοθετήθηκε πολιτική για ‘plastic free’ company Τόπος Δράσης

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν αφορούν το αποτύπωμα της εταιρείας ανά την Ελλάδα, στις περιοχές που αυτή δραστηριοποιείται (Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Λάρισα, Βόλο, Πάτρα, Κοζάνη, Ηράκλειο Κρήτης, Χανιά, Καλαμάτα, Αθήνα).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

B Lab (ΜΚΟ σε παγκόσμιο επίπεδο)


Συμμετοχή εργαζομένων

4 άτομα (από τα τμήματα: Οικονομικό, Προμηθειών, Νομικό και Ανθρώπινοι Πόροι)


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό


Τα αποτελέσματα της δράσης συμπίπτουν επακριβώς με τα οφέλη για τον Οργανισμό. Επιπροσθέτως, ενδυναμώθηκε ιδιαιτέρως το προφίλ της Chiesi ως υπεύθυνου Εταιρικού Πολίτη.
 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation