ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 283 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Κώδικας Αλληλεξάρτησης CHIESI (Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών)

Κώδικας Αλληλεξάρτησης CHIESI (Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Chiesi Hellas AEBE

Στόχος μας είναι να αναγνωριστούμε ως ένας διεθνής ερευνητικός όμιλος, ικανός να αναπτύσσει και να εισάγει στην αγορά καινοτόμες φαρμακευτικές λύσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων.

 

Επιθυμούμε τη διατήρηση μιας επιχειρηματικής ομάδας υψηλής ποιότητας, η οποία να χαρακτηρίζεται από αυτοπεποίθηση και πνεύμα συνεργασίας.

 

Στόχος μας είναι να συνδυάσουμε τη δέσμευσή μας για την επίτευξη αποτελεσμάτων με την ακεραιότητα, δρώντας κατά έναν κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

 

 

http://www.chiesi.gr/Στόχος δράσης

Στόχος του Κώδικα Αλληλεξάρτησης που δημιουργήσαμε ως Chiesi είναι να εμπνεύσει τις συνεργαζόμενες εταιρείες (προμηθευτές μας) να διαμορφώσουμε από κοινού ένα πραγματικό Οικοσύστημα, μέσα στο οποίο όλοι μαζί θα αυξήσουμε επίπεδο βιωσιμότητας όπως αυτό έχει μέχρι σήμερα, προκειμένου να  επιτύχουμε, και σε πολλές περιπτώσεις να υπερβούμε τις ελάχιστες απαιτήσεις του κινήματος B Corp, στο οποίο η Chiesi αποτελεί μέρος από το 2019.

Στην Chiesi, διαχειριζόμαστε τις συνεργασίες μας με φροντίδα και προσοχή -για εμάς δεν πρόκειται μόνο για μια αλυσίδα εφοδιασμού, είναι μια πραγματική Αλυσίδα Αξίας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Προμηθευτές της Chiesi

 

Χρονική διάρκεια

Νοέμβριος 2020 και εξής


Περιγραφή

Ο Κώδικας Αλληλεξάρτησης αποτελεί ένα σύνολο αξιών, στόχων και εργαλείων που προέρχονται από τη συνεργασία εντός της Chiesi και των εταιρειών που αποτελούν μέρος του οικοσύστήματός της και εκπροσωπεί ένα θεμελιώδες μέρος της πορείας εξέλιξης προς την πλήρη βιωσιμότητα. Μέσω του κώδικα αναγνωρίζουμε πόσο αναγκαίο και επείγον είναι να δράσουμε, με την επίγνωση ότι ο καθένας μας είναι απαραίτητος στον άλλον και ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τις μελλοντικές γενιές. 

Πρόκειται για ένα καινοτόμο έγγραφο, 24 σελίδων, που βασίζεται σε 4 σημαντικά διεθνή πλαίσια όπως το PSCI  (Pharmaceutical Supply Chain Initiative), ILO, B Corp και το UN SDGs. Αναπτύχθηκε από την Chiesi σε άμεση συνεργασία με τους στρατηγικούς της εταίρους και αποτελεί ένα δυναμικό έγγραφο που θα ενημερώνεται ετησίως και σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις βιωσιμότητας και συνεργατικής σχέσης, εστιάζοντας σε 8 από τους 17 SDGs που υποστηρίζει η Chiesi.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέσω του συγκεκριμένου οδηγού, η Chiesi δεσμεύεται να λειτουργεί για/με γνώμονα:

#3 SDG:

1. Ασφάλεια προϊόντων

2. Κανονισμοί Ποιότητας

3. Εκπαίδευση/Ανάπτυξη Ικανοτήτων

#8 SDG:

1. Δίκαιες συνθήκες εργασίας

2. Μισθοί και παροχές

3. Νέοι εργαζόμενοι

4. Αποφυγή απάνθρωπης μεταχείρισης

5. Προστασία εργαζομένων, Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

6. Αποφυγή σύγχρονης δουλείας

7. Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι

8. Επιχειρησιακή Συνέχεια

9. Ασφάλεια Διαδικασιών

#9 SDG

1. Επιστημονική Έρευνα

#10 SDG

1. Διαφορετικότητα & Ενσωμάτωση

2. Ίσες ευκαιρίες χωρίς αποκλεισμούς

#12 SDG

1. Επεξεργασία λυμάτων και εκπομπές ρυπών (ΚΡΙ: να γίνουμε Carbon Neutral μέχρι το 2035)

2. Επικίνδυνα χημικά (διαχείριση)

3. Επεξεργασία νερού

4. Αποτελεσματική χρήση πόρων

5. Διαφάνεια -Κοινωνικό & περιβαλλοντικό ΚΡΙ

#13 SDG

1. Εκπομπές αερίων

2. Διαρροές & εκλύσεις

3. Ευημερία των Ζώων

4. Ιχνηλασιμότητα

#16 SDG

1. Δεοντολογία

2. Νομικές απαιτήσεις & απαιτήσεις πελατών

3. Περιβαλλοντικές άδειες

4. Δίκαιος διαγωνισμός προμηθευτών

5. Επιχειρηματική ακεραιότητα

6. Ελεύθερα επιλεγμένη απασχόληση

7. Ασφάλεια, Ιδιωτικό Απόρρητο

#17 SDG

1. Υπεύθυνη επιλογή προμηθευτών

2. Δέσμευση, Λογοδοσία, Τεκμηρίωση

 

 

 

 

 Τόπος Δράσης

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον Κώδικα, παρακαλούμε πατήστε στο παρακάτω  Link.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

΄Συνεργασία με προμηθευτές.


Συμμετοχή εργαζομένων

Συμμετοχή της Ομάδας Προμηθειών της εταιρείας.


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η δημιουργία ενός συστήματος αξιών και αρχών, που θα ακολουθούνται από τις συνεργαζόμενες εταιρείες (ΣΥΝ-ΕΞΕΛΙΞΗ), θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να βελτιώσουμε το επίπεδο βιωσιμότητας του Οικοσυστήματος με άνεση και συνέπεια, διατηρώντας την πιστοποίησή μας ως B Corp εταιρεία. 

 

 

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation