ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμη Δόμηση & Κτίρια

Πρωτοβουλία

Better Building Project

Better Building Project
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Chiesi Hellas AEBE

Στόχος μας είναι να αναγνωριστούμε ως ένας διεθνής ερευνητικός όμιλος, ικανός να αναπτύσσει και να εισάγει στην αγορά καινοτόμες φαρμακευτικές λύσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων.

 

Επιθυμούμε τη διατήρηση μιας επιχειρηματικής ομάδας υψηλής ποιότητας, η οποία να χαρακτηρίζεται από αυτοπεποίθηση και πνεύμα συνεργασίας.

 

Στόχος μας είναι να συνδυάσουμε τη δέσμευσή μας για την επίτευξη αποτελεσμάτων με την ακεραιότητα, δρώντας κατά έναν κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

 

 

http://www.chiesi.gr/Στόχος δράσης

Τόσο για τον Όμιλο Chiesi όσο και για την Chiesi Hellas η έννοια της υγείας δεν είναι μονοσήμαντη. Της αποδίδεται ευρύτερο νόημα στο οποίο περιλαμβάνεται και η υγεία του πλανήτη, δεδομένου ότι η υγεία του πλανήτη και των κατοίκων του είναι αλληλεξαρτώμενες.

Η αειφορία αποτελεί πυλώνα του στρατηγικού μας πλάνου. Ως εκ τούτου, επιδιώκουμε να λειτουργούμε ως δύναμη για το συλλογικό καλό και να συμβάλλουμε στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Έχουμε υιοθετήσει ένα μοντέλο που βασίζεται στην υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, προκειμένου να μειώσουμε το αποτύπωμά μας στο περιβάλλον και να διατηρήσουμε τους πόρους μας για τις μελλοντικές γενιές.

Το 2019 ανακοινώσαμε δημοσίως την απόφασή μας να μηδενίσουμε τις καθαρές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το τέλος του 2035, πολύ πριν το 2050, έτος που έχει οριστεί στη Συμφωνία του Παρισιού

Ο απώτερος στόχος της παρούσας πρωτοβουλίας είναι να γίνει το κτίριό μας «πράσινο», δηλαδή οικολογικά βιώσιμο (eco-sustainable), όπως είναι τα κεντρικά του Ομίλου μας στην Πάρμα. Το Better Building Project επικεντρώνεται στη βελτίωση της βιωσιμότητας του κτιρίου μας και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την υπεύθυνη χρήση πόρων, όπως το νερό και η ενέργεια, την ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων και την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. Όλα αυτά αποσκοπούν πρωτίστως στο ευ ζην των ανθρώπων μας, αφού η ευημερία στο χώρο εργασίας και η πράσινη κινητικότητα αποτελούν προτεραιότητά μας.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

-Όλοι οι εργαζόμενοι γραφείου της Chiesi Hellas

-Το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο

 

Χρονική διάρκεια

Τριετία (2022-2024)


Περιγραφή

Τέσσερα είναι τα βασικά στάδια για την υλοποίηση του παρόντος Project:

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την αξιολόγηση (assessment) του περιβαλλοντικού αντικτύπου στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες: α) ενέργεια (συλλογή στοιχείων σε σχέση με τις χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας), β) νερό (στοιχεία για την κατανάλωση νερού), γ) απορρίματα (ετήσια αποκομιδή), δ) μεταφορές (εξεύρεση τρόπων μεταφοράς των εργαζομένων που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα), ε) εμπειρία εργαζομένου (μέτρηση της ποιότητας αέρα εντός των γραφείων και συμμετοχή εργαζομένων σε έρευνα για το ευ ζην εντός των γραφείων).

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Σχεδίου Δράσης, όπου θα καταγράφονται i) οι βελτιωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να ενισχυθεί η κτιριακή βιωσιμότητα, ii) πιθανές ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν.

Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης με αυτονόητο διαρκή έλεγχο (monitoring).

Το τέταρτο στάδιο περιλαμβάνει αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, προσαρμογή σε νέα δεδομένα και βελτιώσεις, εφόσον και όπου χρειάζεται.  


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο Όμιλος Chiesi έχει αναπτύξει «BETTER BUILDING POLICY» και υπάρχουν ήδη 2 SOPs:

1o SOP Ενεργειακής Αξιολόγησης (Energy Assessment SOP - HQMF-SOP-ENG-0026) που στοχεύει στην αξιολόγηση, κατά την αρχική φάση, του αντίκτυπου της χρήσης ενέργειας και κάθε πιθανής ευκαιρίας βελτιστοποίησης.

2o SOP Ελάχιστες απαιτήσεις βιωσιμότητας και ενεργειακών απαιτήσεων (Minimum Sustainability and Energy Requirements SOP - HQMF-SOP-ENG0027) που στοχεύει στον καθορισμό εταιρικών προτύπων για όλο τον νέο εξοπλισμό και συσκευές.

Μέχρι σήμερα έχουν μετρηθεί:

Α) Διοξείδιο του Άνθρακα (επί τόπου μέτρηση) και Ολικές πτητικές ενώσεις, TVOC-Total Volatile Organic Compounds, (επί τόπου μέτρηση)

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εκκρεμεί

Β) -Εξοικονόμηση πλαστικού για το 2021 (14,447 λιγότερα πλαστικά μπουκάλια νερού στα γραφεία της Chiesi Hellas και 127 κιλά καπάκια ανακυκλώθηκαν)

    -Εξοικονόμηση χαρτιού για το 2021 (-43% για το 2021 και +52% της ανακύκλωσης σε κούτες, χαρτόνια και χάρτινες συσκευασίες)

    -Εξοικονόμηση ρεύματος (μείωση κατά 7,8% της κατανάλωσης ρεύματος το 2021 σε σχέση με το 2020)

    -Ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων (ανακυκλώσαμε 32% περισσότερα οργανικά απόβλητα σε σχέση με το 2020)

Γ) Έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εκκρεμεί

Επίδραση στο κοινό:

-Εξασφαλίζουμε ένα απολύτως υγιές περιβάλλον εργασίας, φροντίζοντας για την ευημερία των ανθρώπων μας

-Δημιουργούμε και καλλιεργούμε κουλτούρα υπεύθυνης χρήσης των σπάνιων πόρων εντός του περιβάλλοντος εργασίας

-Ενισχύουμε την περιβαλλοντική συνείδηση και τη διαγενεακή αλληλεγγύη

-Ενισχύουμε την διατμηματική συνεργασία εντός της εταιρείας αλλά και ευρύτερα του Οργανισμού

 Τόπος Δράσης

Chiesi Building (Άλιμος, Αθήνα)


Συνεργασία με φορέα

Chiesi Corporate


Συμμετοχή εργαζομένων

3 εργαζόμενοι (Παναγιώτης Ζαφειρέλλης, Αλεξάνδρα Βέτσικα, Γεωργία Ίσαρη)


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

-Επιβεβαιώνουμε το χαρακτήρα μας ως εταιρεία BCorp που χρησιμοποιεί το επιχειρείν ως δύναμη για το συλλογικό καλό. 

-Επιβεβαιώνουμε την προσήλωση της εταιρείας σε δράσεις και όχι λόγια (Actions Over Words)

-Λειτουργούμε ως «παράδειγμα» υιοθέτησης υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων και για άλλες επιχειρήσεις

-Φροντίζουμε για την ευημερία των ανθρώπων μας, αφού η ευημερία στο χώρο εργασίας και η πράσινη κινητικότητα αποτελούν προτεραιότητά μας
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation