ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 318 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμη Γεωργία

Πρωτοβουλία

Αειφόρο λιοστάσι - Πρότυπος ελαιώνας της BASF

Αειφόρο λιοστάσι - Πρότυπος ελαιώνας της BASF
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

BASF Ελλάς ΑΒΕΕ

Στη BASF, δημιουργούμε χημεία εδώ και 150 χρόνια. Το εύρος των προϊόντων της εταιρείας εκτείνεται από τα χημικά, πλαστικά, προϊόντα υψηλής απόδοσης έως τα προϊόντα φυτοπροστασίας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.  

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.basf.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Με τη δημιουργία του πρότυπου ελαιώνα αειφορίας «Αειφόρο λιοστάσι» της BASF, στοχεύουμε να ενισχύσουμε την προστασία της καλλιέργειας, του εδάφους, των υδάτων και της βιοποικιλότητας, εφαρμόζοντας νέες, καινοτόμες λύσεις και βελτιωμένα συστήματα άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας αλλά και παραδοσιακές πρακτικές στην παραγωγή, τα οποία θα έχουν τεκμηριωμένα, μετρήσιμα αποτελέσματα σε ένα χρονικό ορίζοντα πενταετίας. Επιδιώκουμε τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, δηλαδή μεγαλύτερη και ποιοτικότερη σοδειά με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της χρήσης πόρων και εισροών και σεβασμό στο περιβάλλον. Αποτέλεσμα θα είναι η διατήρηση της ισορροπίας του τοπικού οικοσυστήματος, η οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών επιχειρήσεων και η ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Η βιώσιμη αυτή γεωργική παραγωγή θα αποτελέσει μοντέλο αειφόρας ελαιοκαλλιέργειας, για την Ελλάδα και τον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Αγρότες, γεωπόνους, εταιρείες γεωργικών εφοδίων, εταιρείες εμπορίας και εξαγωγής τροφίμων, φοιτητές, Πανεπιστημιακούς, σύμβουλους επιχειρήσεων, υπεύθυνους αγροτικής πολιτικής, ευρύ κοινό.

 

Χρονική διάρκεια

Ο πρότυπος ελαιώνας αειφορίας «Αειφόρο λιοστάσι» της BASF έχει, αρχικά, χρονικό ορίζοντα πενταετίας (2016 -2020).


Περιγραφή

Το «Αειφόρο Λιοστάσι» είναι μια πρωτοβουλία της BASF, παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα της φυτοπροστασίας, σε συνεργασία με τη Μολών Λαβέ, πιστοποιημένη ομάδα παραγωγών, τη Haifa, πρωτοπόρο σε θέματα θρέψης, και τη NETAFIM, ειδικό στα ολοκληρωμένα συστήματα άρδευσης. Πρόκειται για ένα κτήμα, στα Λιρά Λακωνίας, συνολικής έκτασης 200 στρεμμάτων, από τα οποία τα 40 θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή νέων, καινοτόμων λύσεων και βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας αλλά και παραδοσιακών πρακτικών, με στόχο τη βιώσιμη ελαιοκαλλιέργεια.

Αυτή η γεωργική εκμετάλλευση θα ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Farm Network, ένα δίκτυο συνεργασιών της BASF. Το Ευρωπαϊκό Farm Network ιδρύθηκε το 2002 και περιλαμβάνει γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Βέλγιο, την Τσεχία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μέσω αυτού του δικτύου, θα υπάρξει ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλύτερων πρακτικών και το Ελληνικό αειφόρο λιοστάσι θα αναδειχτεί ως τόπος συνάντησης παραγωγών, γεωπόνων, ερευνητών, ειδικών, πανεπιστημιακών, και άλλων φορέων σε διεθνές επίπεδο.

Το «Αειφόρο Λιοστάσι» ανήκει στον νέο παραγωγό Κώστα Τσιγκούνη, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας παραγωγών Μολών Λαβέ, η οποία συγκεντρώνει 523 πιστοποιημένους παραγωγούς, με συνολική καλλιεργήσιμη έκταση 8.700 στρεμμάτων και ετήσια παραγωγή περίπου 2.500 τόνων έξτρα παρθένου ελαιόλαδου ΠΓΕ Λακωνίας. Στο επίκεντρο της Μολών Λαβέ είναι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης γεωργικών πρακτικών. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Μολών Λαβέ είναι καθαρό, παράγεται με φυσικές μεθόδους ψυχρής έκθλιψης και κατασταλάζει και αποθολώνεται μόνο με τη μέθοδο της φυσικής καθίζησης. Έτσι εξασφαλίζεται πλούσια γεύση και άρωμα, ενώ διατηρούνται όλα τα ωφέλιμα συστατικά.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, η BASF αναλαμβάνει τη φυτοπροστασία του ελαιώνα με σύγχρονες, καινοτόμες λύσεις φυτοπροστασίας για την καταπολέμηση των επιβλαβών εντόμων και μυκήτων αλλά και πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης.

Στον ελαιώνα έχουν εφαρμοστεί ήδη τεχνολογία δολωματικού ψεκασμού φυτοπροστασίας για την καταπολέμηση του δάκου καθώς και καταξιωμένο μυκητοκτόνο που δρα αποτελεσματικά κατά του κυκλοκονίου, αντικαθιστώντας τη χρήση του χαλκού.

Η τεχνολογία δολωματικού ψεκασμού δρα στοχευμένα κατά του δάκου σε συγκεκριμένο σημείο του ελαιόδεντρου και όχι σε όλη την κόμη του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη προστασία των ωφέλιμων εντόμων, την εξοικονόμηση νερού και τη μείωση της ποσότητας φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Από το φθινόπωρο του 2016, θα εφαρμοστεί το νέο μυκητοκτόνο προηγμένης τεχνολογίας μυκητοκτόνο Insignia®, το οποίο θα προσφέρει άριστη καταπολέμηση ασθενειών και βελτίωση της φυσιολογίας του δέντρου και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του παραγόμενου καρπού και ελαιολάδου.

H εταιρεία Haifa Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της θρέψης των φυτών, συμμετέχει σε αυτή την καινοτόμα ιδέα αναλαμβάνοντας ολοκληρωτικά το κομμάτι της θρέψης.

Στόχος είναι να επιτευχθεί μια σωστή και ισορροπημένη θρέψη, μειώνοντας τις ποσότητες λίπανσης ανά δένδρο και κατά συνέπεια περιορίζοντας τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα καθώς και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Είναι γνωστό ότι με την κλασσική λίπανση μονάχα ένα ποσοστό από τα θρεπτικά στοιχεία, που χορηγούνται υπό την μορφή λιπασμάτων, καταλήγουν στην θρέψη των φυτών και αυτό γιατί το έδαφος και τα φυτά είναι δύο ανταγωνιστικά συστήματα που αναμετρούνται για τα ίδια στοιχεία. Αυτό έχει ως ακόλουθο με την κλασσική λίπανση, η αποτελεσματικότητα των θρεπτικών συστατικών να κυμαίνεται στο 25-45% μόνον.

Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα χρήσης των θρεπτικών στοιχείων (Nutrient Use Efficienct, Ν.U.E.) στο 100%, θα εφαρμοστούν στο «Αειφόρο Λιοστάσι» υδρολίπανση, σε μικρές και συχνές δόσεις ανάλογα με τις ανάγκες των φυτών, διαφυλλικοί ψεκασμοί, όταν το φυτό παρουσιάζει αυξημένες απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά, καθώς και λιπασμάτα ελεγχόμενης απελευθέρωσης.

Καθοριστικό ρόλο σε μια βιώσιμη ελαιοπαραγωγή που σέβεται το περιβάλλον διαδραματίζει η άρδευση. Η Netafim Ελλάς, με τα προηγμένα συστήματα άρδευσης, όπως είναι η κατανομή νερού με σταλακτήτες (στάγδην άρδευση), διασφαλίζει την αποτελεσματική χρήση του νερού. Η στάγδην άρδευση επιτρέπει τη βέλτιστη και ομοιόμορφη υγρασία του εδάφους με εξαιρετικό αερισμό και διασκορπίζει άμεσα το νερό και τα θρεπτικά συστατικά δημιουργώντας ένα προηγμένο και αποδοτικό σύστημα καλλιέργειας. Έτσι, αυξάνονται οι αποδόσεις, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται η χρήση νερού και θρεπτικών συστατικών.

Επίσης, θα εφαρμοστούν δύο πρακτικές: η καταγραφή και αξιολόγηση των ωφέλιμων εντόμων από ειδικό εντομολόγο και η συν-καλλιέργεια ψυχανθών φυτών σε μέρος του ελαιώνα.

Με την καταγραφή και αξιολόγηση των ωφέλιμων εντόμων από ειδικό εντομολόγο θα καταδείξουμε ότι οι βιώσιμες τεχνολογίες και πρακτικές που θα εφαρμοστούν στο αειφόρο λιοστάσι διατηρούν ή και αυξάνουν την παρουσίας των ωφέλιμων στο χωράφι. Τα συγκεκριμένα ωφέλιμα έντομα αποτελούν ένα φυσικό όπλο ενάντια σε εχθρούς της ελιάς όπως ο δάκος, ο πυρηνοτρύτης και η καλλόκορις, και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ολοκληρωμένης διαχείρισης φυτοπροστασίας (Integrated Pest Management – IPM).

Επιπλέον, θα ξαναζωντανέψουμε πιλοτικά μία παλιά, παραδοσιακή πρακτική, αυτή της συν-καλλιέργειας ψυχανθών φυτών, όπως κουκιά, μπιζέλια, αρακά, σε μέρος του ελαιώνα. Με αυτόν τον τρόπο, θα πετύχουμε βελτίωση της λίπανσης (χλωρή λίπανση). Η δέσμευση του αζώτου από τα ψυχανθή λειτουργεί ευεργετικά για το έδαφος, ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα και την υγεία του εδάφους. Παράλληλα, ο παραγωγός χρησιμοποιεί τα ψυχανθή για τροφή και ζωοτροφή. Έμμεσα, η αμειψισπορά με ψυχανθή θα προσελκύσει ενδημικά είδη πτηνών και, πιο ειδικά, κάποια είδη τσίχλας, ενισχύοντας έτσι τη βιοποικιλότητα. Αυτά τα άγρια πτηνά της περιοχής, θα καταγράψουν ορνιθολόγοι της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, με την οποία θα υπάρξει στενή συνεργασία σε αυτό το έργο.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Με τις ενέργειες μας στηρίζουμε τον αγρότη στην προστασία και τη βελτιστοποίηση της γεωργικής παραγωγής, προσφέροντας του έτσι τη δυνατότητα να παράγει ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας πιο αποτελεσματικά. Πιο συγκεκριμένα, με τη μείωση των εισροών, την εξοικονόμηση νερού, την προστασία των φυσικών πόρων, τη βελτιστοποίηση των πρακτικών φυτοπροστασίας, συμβάλλουμε στην προστασία του παραγωγού, του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Από οικονομικής άποψης, η αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας της παραγωγής θα αποφέρει άμεσο οικονομικό όφελος για τον παραγωγό και την ομάδα. Παράλληλα, θα προσφέρεται στον τελικό καταναλωτή ένα άριστο προϊόν με πολλαπλές ευεργετικές ιδιότητες.

Επιπλέον, οι σύγχρονες και αποδοτικές καλλιεργητικές πρακτικές βοηθάνε τους νέους αγρότες, που έχουν όραμα και πάθος για τη δουλειά τους, να παραμείνουν στον τόπο τους και να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα. Έτσι η ύπαιθρος αναπτύσσεται, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και ο τοπικός πληθυσμός αυξάνεται.

Τέλος, στο «Αιειφόρο λιοστάσι» θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές συναντήσεις με μεγάλο αριθμό επισκεπτών (ελαιοκαλλιεργητών, γεωπόνων, φοιτητών γεωπονικών σχολών, κ.α.), από τις οποίες η τοπική κοινωνία μπορεί να επωφεληθεί.Τόπος Δράσης

Ελαιώνας Κώστα Τσιγκούνη, μέλος της ομάδας Μολών Λαβέ, Λιρά Λακωνίας


Συνεργασία με φορέα

Σε αυτή την πρωτοβουλία, η BASF συνεργάζεται με τη Μολών Λαβέ, πιστοποιημένη ομάδα παραγωγών, τη Haifa, πρωτοπόρο σε θέματα θρέψης, και τη NETAFIM, ειδικό στα ολοκληρωμένα συστήματα άρδευσης. Για την καταγραφή και αξιολόγηση των ωφέλιμων εντόμων συνεργάζεται με ειδικό εντομολόγο. Τέλος, για τη καταγραφή των άγριων πτηνών της περιοχής θα υπάρξει συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό

Με τον πρότυπο ελαιώνα αειφορίας «Αειφόρο λιοστάσι», η BASF επιβεβαιώνει έμπρακτα τη σταθερή προσήλωση της στην υλοποίηση της στρατηγικής της, η οποία συνοψίζεται στον εταιρικό σκοπό της «Δημιουργούμε χημεία για ένα αειφόρο μέλλον».

Η αειφορία είναι βασικός πυλώνας της στρατηγικής της BASF, η οποία υποστηρίζει μία παραγωγική, αειφόρο γεωργία που συμβάλλει στην ισορροπία μεταξύ της οικονομικής επιτυχίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής ευθύνης.

Επειδή πιστεύουμε ότι η γεωργία είναι η σπουδαιότερη δουλειά στον κόσμο, είμαστε δίπλα στους παραγωγούς και τους βοηθούμε να αντιμετωπίζουν τις διάφορες προκλήσεις, προσφέροντας τους τα κατάλληλα εργαλεία για να προστατεύουν τη γη τους για τις μελλοντικές γενιές, ενώ ταυτόχρονα για να μπορούν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H BASF συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Kids’ Lab

Ανίχνευση υπολειμμάτων δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε φρούτα και λαχανικά

Κατασκευαστικά υλικά και λύσεις υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας. Εκστρατεία ενημέρωσης για ενεργειακή αναβάθμιση και μόνωση κτηρίων.

Πρόγραμμα Certified Sustainable FiberMax® – Παραγωγή βαμβακιού με βιώσιμες πρακτικές - από το σπόρο στο ρούχο.

Στηρίζουμε τον πελάτη στην κρίση με ευνοϊκή πιστωτική πολιτική

Υποστηρίζουμε το ποιοτικό ελληνικό προϊόνΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation